Twoje wyniki (88)

Typ

Rozwiń

Moc ssania

 • VCC4140V3R/XEO|VCC4130S35/XEO|VCS7555S3W/XEO|VCC4145V3O/XEO
 • VCC6145V3B/XEO|VCC6531V3W/XEO|VCC54J0V3G/XEO|VCC4555V3O/XEO|VCC435TV3C/XEO|VCC4320S3B/XEO|VCC6561V3B/XEO|VCC9560H3K/XEO|VCC8790H3A/XEO|VCC8581H3S/XEO|VCC8571H3W/XEO|VCC6571H3O/XEO|VCC8461H3R/XEO
 • VCC5285V3P/BOL|VCC5251V3R/XEH|VCC8345H3G/XEO|VCC8305V3R/XEO|VCC8355H31/XEO

Regulacja mocy

 • VCC6571H3O/XEO|VCC8571H3W/XEO
 • VCC8571H3W/XEO|VCC8461H3R/XEO|VCC8355H31/XEO|VCC8345H3G/XEO|VCC8581H3S/XEO|VCC8790H3A/XEO|VCC9560H3K/XEO
 • VCC4180V3W/XEO|VCC4145V3O/XEO|VCC4140V3R/XEO|VCC4130S35/XEO|VCC4185V31/XEO|VCC8571H3W/XEO|VCC8305V3R/XEO|VCC67G7V3G/XEO|VCC4187V3C/XEO|VCC435TV3C/XEO|VCC4555V3O/XEO|VCC6531V3W/XEO|VCC6561V3B/XEO

Moc odkurzacza

 • VCC47J0V36/XEO|VCC6230V3B/XEO|VCC54J0V3G/XEO|VCS7550S3K/XEO
 • VCC4130S35/XEO|VCC4140V3R/XEO|VCC4145V3O/XEO|VCC4180V3W/XEO|VCC4185V31/XEO|VCC4187V3C/XEO|VCC4320S3B/XEO|VCC435TV3C/XEO|VCC4550V35/XEO|VCC4555V3O/XEO|VCC4750V3R/XEO|VCC4790H33/XEO|VCC5250V3O/XEO|VCC5251V3R/XEH|VCC5255V36/XEO|VCC5450V3R/XEO|VCC5611S38/XEO|VCC6145V3B/XEO|VCC6531V3W/XEO|VCC6561V3B/XEO|VCC6571H3O/XEO|VCC7980H3K/XEO|VCC8305V3R/XEO|VCC8345H3G/XEO|VCC8355H31/XEO|VCC8461H3R/XEO|VCC8571H3W/XEO|VCC8581H3S/XEO|VCC8790H3A/XEO|VCC9560H3K/XEO
 • VCC5481V31/XEO|VCC5480V3B/XEO

Dodatkowa szczotka

 • VCC435TV3C/XEO|VCC4320S3B/XEO|VCC4187V3C/XEO|VCC4180V3W/XEO|VCC54J0V3G/XEO|VCC8345H3G/XEO|VCC6561V3B/XEO
 • VCC4185V31/XEO|VCC6571H3O/XEO|VCC8571H3W/XEO|VCC8355H31/XEO|VCC8790H3A/XEO

Rodzaj rury

 • VCC8355H31/XEO|VCC8345H3G/XEO|VCC8571H3W/XEO|VCC9560H3K/XEO|VCC8790H3A/XEO|VCC8581H3S/XEO
 • VCC4130S35/XEO|VCC8461H3R/XEO|VCC4145V3O/XEO|VCC4180V3W/XEO|VCC4185V31/XEO|VCC4320S3B/XEO|VCC435TV3C/XEO|VCC4555V3O/XEO|VCC54J0V3G/XEO|VCC6145V3B/XEO|VCC6531V3W/XEO|VCC6561V3B/XEO|VCC8305V3R/XEO|VCC67G7V3G/XEO|VCC6571H3O/XEO|VCC4140V3R/XEO

Oferta

Staramy się aby wszelkie przedstawione powyżej informacje były jak najbardziej aktualne. Jednakże uprzejmie prosimy, abyś przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie produktu zapoznał się z jego szczegółowymi danymi technicznymi dostępnymi w punktach sprzedaży lub u naszych specjalistów.