Informații garanție

Perioada de garanţie şi durata medie de funcţionare pe produs

Product
Televizor LCD
Warranty Period (Luni)
24
Product
Televizor cu plasmă
Warranty Period (Luni)
24
Product
Monitor LCD
Warranty Period (Luni)
24
Product
Monitor LFD (Large Format Display)
Warranty Period (Luni)
36
Product
DVD Recorder
Warranty Period (Luni)
24
Product
Home Cinema
Warranty Period (Luni)
24
Product
DVD Player
Warranty Period (Luni)
24
Product
Cameră video
Warranty Period (Luni)
24
Product
Imprimantă multifuncţională
Warranty Period (Luni)
24
Product
Imprimantă laser
Warranty Period (Luni)
24
Product
Fax
Warranty Period (Luni)
24
Product
Imprimantă cu jet de cerneală
Warranty Period (Luni)
24
Product
Maşină de spălat
Warranty Period (Luni)
24
Product
Cuptor cu microunde
Warranty Period (Luni)
24
Product
Cuptor încorporat
Warranty Period (Luni)
24
Product
Plită încorporată
Warranty Period (Luni)
24
Product
Aparat foto
Warranty Period (Luni)
24
Product
Aspirator
Warranty Period (Luni)
24
Product
Aparat de aer condiţionat
Warranty Period (Luni)
24
Product
Frigider side-by-side
Warranty Period (Luni)
24
Product
Frigider
Warranty Period (Luni)
24
Product
Telefon mobil
Warranty Period (Luni)
24
Product
Audio/Stereo
Warranty Period (Luni)
24
Product
Rama foto
Warranty Period (Luni)
24
Product
MP3 player
Warranty Period (Luni)
24
Product
Proiector
Warranty Period (Luni)
24
Product
Accesoriile vândute împreună cu produsul (acumulator, încărcător, căşti, etc.)
Warranty Period (Luni)
24

Perioadele de garanţie de mai sus sunt date cu titlu de referinţă, existând posibilitatea unor variaţii în cadrul acestor grupe de produs.
Pentru detalii specifice, vă rugăm să consultaţi documentaţia care însoţeşte fiecare produs.

Termenul de Garanţie acordat pentru acumulatorul vândut împreună cu produsul este de 24 luni. Accesoriile vândute separat (acumulator, încărcător, căşti, etc.), au termenul de garanţie de 12 luni.

Anumite componente înglobate în produsele Samsung, beneficiază de garanție extinsă, după cum urmează:

 • Compresoarele standard (on–off) folosite în aparatele de aer condiționat și frigidere – 5 ani garanție;
 • Compresoarele cu tehnologie inverter folosite în aparatele de aer condiționat și frigidere – 5 ani sau 10 ani garanție (*în funcție de model);
 • Motorul cu tehnologie inverter folosit în mașinile de spălat rufe – 10 ani garanție;
 • Interiorul de email ceramic prezent la anumite modele de cuptor cu microunde – 5 ani garanție.

*Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să apelați Samsung Relații Clienți: *8000 (apel cu tarif în rețea) / 08008-726-78 (apel gratuit).

Garanțiile pentru componentele descrise mai sus sunt valide începând cu data de vânzare a produsului și sunt aplicate doar componentelor menționate.

Informaţii cu caracter general

Vă aducem la cunoştinţă principalele aspecte privind drepturile legale de care dispuneţi prin achiziţionarea unui produs Samsung. 
Garanţia produselor se asigură în conformitate cu Legea Nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată (r1), OG 21 / 1992 privind protecţia Consumatorilor, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare de la data vânzării, Legea 476 / 2006 şi normele de aplicare în vigoare la data vânzării, completate cu prevederile Certificatelor de Garanţie şi ale Instrucţiunilor de Utilizare ale produsului, predate la data achiziţiei acestuia.

Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător / unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în Certificatul de Garanţie comerciala de către prestatorul de servicii autorizat care a efectuat reparaţia în perioada de garanţie.

În situația în care produsele aflate în termenul de garanţie legală de conformitate nu pot fi reparate, sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

În cazul înlocuirii produsului, Vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Produsele Samsung au în componenţă subansamble electronice şi mecanice care necesită respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, exploatare, conectare, întreţinere şi reparare prevăzute în Manualul de Utilizare.

Pentru produsele care nu respectă condiţiile de acordare a garanţiei sau care sunt în afara perioadei de garanţie, pe toata durata medie de utilizare a produsului, Samsung poate asigura service contra cost prin intermediul reţelei sale de Centre de Service autorizate.

Consumatorului i se garantează că pe durata perioadei de garanţie, în condiţiile normale şi specificate de utilizare a produsului, în cazul apariţiei neconformităţilor, acestea vor fi înlăturate în primul rând prin reparare sau, după caz, prin înlocuire, reducere de preţ sau restituirea contravalorii, în conformitate cu legislaţia mai sus amintită.

Înlăturarea neconformităţilor se va face în Centrele de Service autorizate Samsung. Lista Centrelor de Service autorizate este menţionată pe Certificatul de Garanţie care însoţeşte produsul, precum şi pe site-ul www.samsung.ro. Pentru a localiza centrele de service autorizate, puteţi apela şi la unităţile comerciale de la care a fost achiziţionat produsul.

Garanție limitată a producătorului (în spațiul european)

Garanția Limitată Samsung® (valabilă în Spațiul Economic European și Elveția )

Samsung oferă o garanție limitată consumatorilor săi finali, persoane fizice, care achiziționează produse comercializate de Samsung și destinate exclusiv pentru Spațiul Economic European și Elveția (”Europa”). În calitate de utilizator al produselor Samsung puteți beneficia de garanție oriunde în Europa. Garanția Limitată Samsung® se acordă în țara în care o solicitați. Vă rugăm să rețineți că această garanție vă este oferită în mod voluntar de către producător și include drepturi suplimentare, fără a afecta drepturile prevăzute în legislațiile naționale aplicabile vânzarii produselor şi garanţiile asociate acestora.

Puteți beneficia de această garanție, prezentând în original, documentul în baza căruia ați achiziționat produsul Samsung (ex. factura fiscală, bon fiscal).

Campaniile promoționale prin care se acordă drepturi suplimentare celor prevăzute de Garanția Limitată Samsung® sunt valabile numai în țara care desfășoară respectiva campanie, nefiind aplicabile în cazul altor țări.

Neaplicarea garanţiei

Nu constituie obiectul garanţiei lipsa de conformitate derivată din:

 • utilizarea produsului în aplicaţii ce necesită performanţe şi calităţi altele decât cele oferite de clasa şi scopul pentru care este destinat produsul sau în afara specificaţiilor tehnice aferente;
 • uzura normală a produselor (ex. uzura fizica, mecanică şi electrică, scăderea în timp a luminozităţii ecranelor monitoarelor);
 • utilizarea produsului în condiţii neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greşită, acţiunea şocurilor, vibraţiilor, loviturilor sau altor forme de abuz fizic, utilizarea de hârtie consumabile sau accesorii altele decât cele indicate de producător în specificaţiile tehnice, utilizarea produsului în condiţii de mediu necorespunzătoare – acţiuni ale substanţelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate, defectarea produsului cauzată de intemperii);
 • manipularea sau instalarea greşită (ex: instalarea greşită a bateriilor sau a acumulatorilor, utilizarea altor modele de surse de alimentare sau accesorii decât cele livrate sau indicate de producător);
 • setări greşite ale produselor sau programelor, virusări, deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de operare, a fişierelor de configurare sau a programelor instalate; folosirea altor drivere sau programe decât cele originale care însoţesc produsul; eventualele incompatibilităţi de natură software sau hardware ce pot apărea la folosirea produselor Samsung împreună cu alte produse;
 • deteriorări termice, mecanice şi plastice ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, vibraţiilor, intemperiilor, neglijenţei în utilizare sau a oricăror altor factori, independent de Producător;
 • alte situaţii specificate în Certificatul de garanţie care însoţeşte produsul.