Informații garanție

Perioada de garanţie şi durata medie de funcţionare pe produs

Product
Televizor LCD
Warranty Period (Luni)
24
Product
Televizor cu plasmă
Warranty Period (Luni)
24
Product
Monitor LCD
Warranty Period (Luni)
24
Product
Monitor LFD (Large Format Display)
Warranty Period (Luni)
36
Product
DVD Recorder
Warranty Period (Luni)
24
Product
Home Cinema
Warranty Period (Luni)
24
Product
DVD Player
Warranty Period (Luni)
24
Product
Cameră video
Warranty Period (Luni)
24
Product
Imprimantă multifuncţională
Warranty Period (Luni)
24
Product
Imprimantă laser
Warranty Period (Luni)
24
Product
Fax
Warranty Period (Luni)
24
Product
Imprimantă cu jet de cerneală
Warranty Period (Luni)
24
Product
Maşină de spălat
Warranty Period (Luni)
24
Product
Cuptor cu microunde
Warranty Period (Luni)
24
Product
Cuptor încorporat
Warranty Period (Luni)
24
Product
Plită încorporată
Warranty Period (Luni)
24
Product
Aparat foto
Warranty Period (Luni)
24
Product
Aspirator
Warranty Period (Luni)
24
Product
Aparat de aer condiţionat
Warranty Period (Luni)
24
Product
Frigider side-by-side
Warranty Period (Luni)
24
Product
Frigider
Warranty Period (Luni)
24
Product
Telefon mobil
Warranty Period (Luni)
24
Product
Audio/Stereo
Warranty Period (Luni)
24
Product
Rama foto
Warranty Period (Luni)
24
Product
MP3 player
Warranty Period (Luni)
24
Product
Proiector
Warranty Period (Luni)
24

Perioadele de garanţie de mai sus sunt date cu titlu de referinţă, existând posibilitatea unor variaţii în cadrul acestor grupe de produs. Pentru detalii specifice, vă rugăm să consultaţi documentaţia care însoţeşte fiecare produs.

Informaţii cu caracter general

Vă aducem la cunoştinţă principalele aspecte privind drepturile legale de care dispuneţi prin achiziţionarea unui produs SAMSUNG.  Garanţia produselor se asigură în conformitate cu Legea Nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată (r1), OG 21 / 1992 privind protecţia Consumatorilor, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare de la data vânzării, Legea 476/2006 şi normele de aplicare în vigoare la data vânzării, completate cu prevederile Certificatelor de Garanţie şi ale Instrucţiunilor de Utilizare ale produsului, predate la data achiziţiei acestuia.

Perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul de nefuncţionare al produsului, scurs de la data predării acestuia pentru reparare şi până la data repunerii în stare de funcţionare şi a notificării în scris a consumatorului despre acest lucru. Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în Certificatul de Garanţie de către prestatorul de servicii autorizat care a efectuat reparaţia în perioada de garanţie.

Produsele SAMSUNG au în componenţă subansamble electronice şi mecanice care necesită respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, exploatare, conectare, întreţinere şi reparare prevăzute în Manualul de Utilizare.

Pentru produsele care nu respectă condiţiile de acordare a garanţiei sau care sunt în afara perioadei de garanţie, pe toata durata medie de utilizare a produsului, SAMSUNG poate asigura service contra cost prin intermediul reţelei sale de Centre de Service autorizate.

Consumatorului i se garantează că pe durata perioadei de garanţie, în condiţiile normale şi specificate de utilizare a produsului, în cazul apariţiei neconformităţilor, acestea vor fi înlăturate în primul rând prin reparare sau, dupa caz, prin înlocuire, reducere de preţ sau restituirea contravalorii, în conformitate cu legislaţia mai sus amintită. Înlăturarea neconformităţilor se va face în Centrele de Service autorizate SAMSUNG. Lista Centrelor de Service autorizate este menţionată pe Certificatul de Garanţie care însoţeşte produsul, precum şi pe site-ul www.samsung.ro. Pentru a localiza centrele de service autorizate, puteţi apela şi la unităţile comerciale de la care a fost achiziţionat produsul.

Neaplicarea garanţiei

Nu constituie obiectul garanţiei lipsa de conformitate derivată din:

  • - utilizarea produsului în aplicaţii ce necesită performanţe şi calităţi altele decât cele oferite de clasa şi scopul pentru care este destinat produsul sau în afara specificaţiilor tehnice aferente;
  • - uzura normală a produselor (ex. uzura fizica, mecanică şi electrică, scăderea în timp a luminozităţii ecranelor monitoarelor);
  • - utilizarea produsului în condiţii neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greşită, acţiunea şocurilor, vibraţiilor, loviturilor sau altor forme de abuz fizic, utilizarea de hârtie consumabile sau accesorii altele decât cele indicate de producător în specificaţiile tehnice, utilizarea produsului în condiţii de mediu necorespunzătoare – acţiuni ale substanţelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate, defectarea produsului cauzată de intemperii);
  • - manipularea sau instalarea greşită (ex: instalarea greşită a bateriilor sau a acumulatorilor, utilizarea altor modele de surse de alimentare sau accesorii decât cele livrate sau indicate de producător);
  • - setări greşite ale produselor sau programelor, virusări, deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de operare, a fişierelor de configurare sau a programelor instalate; folosirea altor drivere sau programe decât cele originale care însoţesc produsul; eventualele incompatibilităţi de natură software sau hardware ce pot apărea la folosirea produselor SAMSUNG împreună cu alte produse;
  • - deteriorări termice, mecanice şi plastice ale produsului datorate incendiilor, accidentelor, vibraţiilor, intemperiilor, neglijenţei în utilizare sau a oricăror altor factori, independent de Producător
  • - alte situaţii specificate în Certificatul de garanţie care însoţeşte produsul

Cum procedez când am nevoie de service

În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă în service, contactaţi un Centru de Service autorizat. Vă rugăm să aveţi numărul de model, seria produsului, data şi locul achiziţiei, precum şi o scurtă descriere a problemei sau subiectului de interes atunci când contactaţi Centrul de Service.

Dacă produsul este ieşit din perioada de garanţie, contactaţi un Centru de Service autorizat pentru o intervenţie contra cost.