/

RSA1ZTPE

RSA1ZTPE

Èuvate vredne stvari iz vašeg života i uživate u njima u potpunosti sa vašim voljenim osobama, deleæi zajedno sreæne trenutke. Sreæniji ste što ih više èuvate. Takoðe, Samsung ES frižider garantuje beskrajno zadovoljstvo a istovremeno obezbeðuje dovoljno mesta za smeštaj i omoguæava da namirnice ostanu sveže na pravom mestu uz pravi dizajn. Pored toga, obezbeðuje vam svežu vodu pomoæu BRITA ¢ç vodenog filtera kako bi ugasili žeð. Samsung ES frižider vam obogaæuje život, i nalazi se u centru vaše pažnje svaki put kada zakoraèite nogom u kuhinju.

Odgovorno recikliranje baterija

 • Evropska direktiva o baterijama i akumulatorima nastoji da smanji uticaj baterija na okruženje i da podstakne recikliranje materijala od kojih su izrađene. Regulative za reciklažu baterija i akumulatora (punjivih baterija) su u UK uvedene 2009. Regulative za baterije za otpad imaju za cilj značajno povećanje prikupljanja i reciklaže korišćenih prenosivih baterija u UK sa 3% zabeleženih 2007. na 25% do 2012. godine, sa porastom do bar 45% do 2016.

 • Simbol baterije na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Umesto toga, potrošač je dužan da odlaže baterije za otpad na naznačenom mestu prikupljanja radi reciklaže. Posebno sakupljanje i recikliranje baterija prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i omogućava njihovu reciklažu na način koji štiti zdravlje ljudi i životno okruženje. Sveobuhvatna lista centara za reciklažu baterija može da se dobije na sledećoj adresi: www.recyclemore.co.uk

 • Svi Samsung proizvodi koji podležu Direktivi o baterijama su u skladu sa propisima UK za baterije i akumulatore. U skladu sa nacionalnim zakonom, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd je član odobrene usklađene organizacije proizvođača baterija. Ova organizacija je zadužena za prikupljanje, rukovanje i odlaganje baterija u ime kompanije Samsung.

RSA1ZTPE

Funkcije

 • Veliki kapacitet sa obe strane Frižider

Minimalistički dizajn

Minimalistički dizajn
Prefinjen i zgodan minimalistièki dizajn za apsolutan savremen stilizovan i jasan izgled!

Ultimativna upotreba

Ultimativna upotreba
Osetite razliku sa tehnièkim karakteristikama

Skrivene šarke

Skrivene šarke
Skrivene šarke za doteran izgled! Glatko spojena površina ES SBS REF predstavlja njegove jasne moderne linije i finu posveæenost detaljima.

Deco Line LED displej

Deco Line LED displej
Prefinjeni LED panel sa luksuznom Silver Deco gornjom linijom obezbeðuje jasan, lako èitljiv displej koji ulepšava izgled vaše kuhinje.

Ravna i glatka vrata

Ravna i glatka vrata
Uživajte u savršenstvu glatko spojenih vrata sa minimalnim zazorom izmeðu otvora.

Kućna prečka

Kućna prečka
Bez otvaranja frižidera, koje dovodi do nepotrebnog gubitka energije putem ispuštanja hladnog vazduha iz komore frižidera, sada možete uzimati pića i užinu koji su postavljeni na štitniku vrata jednostavnim povlačenjem i hvatanjem kućne prečke.

Visok dozer

Visok dozer
Dozer za vodu i led dodatne visine olakšaæe dobijanje kocki leda ili drobljenog leda i vode èak i sa visokim èašama ili flašama, i, dodatno, lakše æe se oèistiti.

Kapacitet

Kapacitet
Uživajte u dodatnom prostoru za skladištenje hrane, poput mesa, zamrznutih poslastica, voæa i povræa za celu vašu porodicu ili goste na zabavi.

Fioka frižidera i zamrzivača

Fioka frižidera i zamrzivača
Velike fioke u zamrzivaèu i frižideru dozvoljavaju vam da lako vadite namirnice i da smeštate èak i veæe stavke. Podela u 2 fioke u frižideru kao i u zamrzivaèu pomaže vam da odvojite razlièite vrste namirnica i posebno izbegnete mešanje malih stavki.

Pregrada za delikatese

Pregrada za delikatese
Ako uživate u omiljenim poslasticama u malim pakovanjima koje se lako mogu izgubiti ili im je potrebna dodatna posebna temperatura, pregrada za dellikatese je pravo mesto za njihov smeštaj.

Veliki gornji štitnik

Veliki gornji štitnik
Veliki gornji štitnik vam pruža malo dodatnog prostora u gornjem delu komore zamrzivača.

Gornje osvetljenje

Gornje osvetljenje
Blistavo gornje osvetljenje u frižideru i zamrzivaču pomaže vam da identifikujete i pronađete stavke stavljene u frižider.

Tehnologija bez zamrzavanja

Tehnologija bez zamrzavanja
- Ostaje u ispravnom stanju. Ne lepi se
- lakše se prepoznaje. Nema gomilanja leda.

Opcija sa vodom sa sistemom BRITA® Pure Water*

Opcija sa vodom sa sistemom BRITA® Pure Water*
Osvežite se filtriranom vodom perdivnog ukusa pomoću BRITA® Water Filter sistema, koji je smešten u posudu sa vodom od 2 l, koji uključuje prostor za kertridž filtera od 2 litra pričvršćenog za vrata frižidera.

Dvostruki protok

Dvostruki protok
Otvori Multi-flow za brzo zamrzavanje i Air Shower za brzo hlaðenje. Otvori za vazduh Air Shower i Multi-flow postoje za svaku policu tako da hladan vazduh ulazi sa zadnje strane preko posebnih otvora za prostor izmeðu svake dve police, èime se obezbeðuje da se sva hrana zamrzava podejadnako.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

RSA1ZTPE

Kapacitet

 • Neto
  Ukupno
  501 L
  Zamrzivač
  159
  Frižider
  342 L

Fizička specifikacija

 • Dimenzije
  Neto širina
  91,2 cm
  Neto visina kutije sa šarkom
  178,9 cm
  Neto visina kutije bez šarke
  178,9 cm
  Neto dubina sa ručkom vrata
  73,4 cm
  Neto dubina bez ručke vrata
  67,2 cm
  Neto dubina bez vrata
  60,5 cm
 • Težina
  Neto
  118 kg

PRIKAŽI VIŠE SPECIFIKACIJA

Funkcija hlađenja

 • Sistem hlađenja
  Mono hlađenje
 • Bez zamrzavanja
  Da
 • Višestruki protok vazduha
  Da

Funkcija frižidera

 • Rashladna pregrada
  Da
 • Fioka za voće i povrće
  Broj fioke
  3
 • Pregrada u vratima
  Broj pregrada u vratima
  4
 • Pregrada za mlečne proizvode
  1
 • Polica za jaja
  1
 • Police
  Broj polica
  4
  Broj police sa kaljenim staklom
  4
  Vinska polica
  Da
 • Osveživač
  Ne
 • Unutrašnje svetlo (WxEA)
  40 W x 1 EA

Funkcija zamrzivača

 • Ledomat
  Automatski
 • Dodatni prostor
  Da
 • Fioka za voće i povrće
  Broj fioke
  3
 • Police
  Broj polica
  2
  Materijal polica - kaljeno staklo
  2
 • Pregrada u vratima
  Broj pregrada u vratima
  3
 • Unutrašnje svetlo (WxEA)
  40 W x 1 EA
 • Dozator
  Da
 • Ugrađeni filter za vodu
  Spoljašnji
 • Polica za piće
  Da
 • Ekran i kontrola
  Digitalni LED
 • Ručka
  Dugačka poluga
 • Boja
  PLATINASTO SREBRNA

Ostalo

 • Silver Nano Health System™
  Ne
 • Alarm vrata
  Da
 • Sredstvo za hlađenje
  R600A
 • Izolacija od ciklopentana
  Da

Performanse

 • Oznaka klase frižidera
  4 Zvezdice

Kategorija

 • Tip frižidera
  SBS

Podrška

Brzi vodič

1.14 MB, pdf, ENGLESKI

2012.02.09

Ostali priručnici (3)

Neke datoteke možda nisu dostupne preko telefona i tablet uređaja. Pristupite ovoj stranici sa stonog računara kako biste mogli da preuzmete sve datoteke.Da biste mogli da čitate PDF datoteke, na računaru mora da bude instaliran Adobe Acrobat Reader. Možete da ga preuzmete na veb-sajtu kompanije Adobe.Preuzmite Adobe Acrobat ReaderDa biste mogli da čitate DjVu datoteke, na računaru mora da bude instaliran DjVu prikazivač. Kliknite na ovaj reklamni natpis i instalirajte prikazivač. Preuzmite Djvu prikazivačPreuzmite Djvu prikazivač

Da li imate pitanje ili vam treba podrška za proizvod? Idite na odeljak za podršku

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING