/

Daljinski upravljač RMC30C2

RMC30C2

Daljinski upravljač RMC30C2

Odgovorno recikliranje baterija

  • Evropska direktiva o baterijama i akumulatorima nastoji da smanji uticaj baterija na okruženje i da podstakne recikliranje materijala od kojih su izrađene. Regulative za reciklažu baterija i akumulatora (punjivih baterija) su u UK uvedene 2009. Regulative za baterije za otpad imaju za cilj značajno povećanje prikupljanja i reciklaže korišćenih prenosivih baterija u UK sa 3% zabeleženih 2007. na 25% do 2012. godine, sa porastom do bar 45% do 2016.

  • Simbol baterije na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Umesto toga, potrošač je dužan da odlaže baterije za otpad na naznačenom mestu prikupljanja radi reciklaže. Posebno sakupljanje i recikliranje baterija prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i omogućava njihovu reciklažu na način koji štiti zdravlje ljudi i životno okruženje. Sveobuhvatna lista centara za reciklažu baterija može da se dobije na sledećoj adresi: www.recycle-more.co.uk

  • Svi Samsung proizvodi koji podležu Direktivi o baterijama su u skladu sa propisima UK za baterije i akumulatore. U skladu sa nacionalnim zakonom, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd je član odobrene usklađene organizacije proizvođača baterija. Ova organizacija je zadužena za prikupljanje, rukovanje i odlaganje baterija u ime kompanije Samsung.

Daljinski upravljač RMC30C2

Funkcije

  • Daljinski upravljač za televizor koji koristi naprednu tehnologiju poput televizora. Touch Remote kompanije Samsung omogućava kontrolisanje do tri potpuno odvojene kućne mreže, što podrazumeva čak i bežičnu računarsku mrežu. Preuzmite kontrolu sa jednog mesta i reprodukujte sadržaj pomoću LED ekrana dijagonale 3" na daljinskom upravljaču. Nikada više ne morate da propustite ni trenutak svog omiljenog programa.

Glavne funkcije:

• Touch Remote kompanije Samsung omogućava upravljanje televizorom, set-top box uređajem i svim AV uređajima

• Bežično pretraživanje sadržaja na računaru i njegova reprodukcija na televizoru

• Touch Remote kompanije Samsung u kombinaciji sa uslugom Internet@TV pruža pristup potpuno novom asortimanu vidžeta za preuzimanje

• QWERTY tastatura

• Kompatibilan je sa LED televizorima serije 7000 i boljim, PDP televizorima serije 7000 i boljim, kao i LCD televizorima serije 750

Veličina:

157 (Š) x 15 (V) x 58 (D) mm

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING