/

3D naočare SSG-2100AB

SSG-2100AB

3D naočare SSG-2100AB

Odgovorno recikliranje baterija

  • Evropska direktiva o baterijama i akumulatorima nastoji da smanji uticaj baterija na okruženje i da podstakne recikliranje materijala od kojih su izrađene. Regulative za reciklažu baterija i akumulatora (punjivih baterija) su u UK uvedene 2009. Regulative za baterije za otpad imaju za cilj značajno povećanje prikupljanja i reciklaže korišćenih prenosivih baterija u UK sa 3% zabeleženih 2007. na 25% do 2012. godine, sa porastom do bar 45% do 2016.

  • Simbol baterije na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Umesto toga, potrošač je dužan da odlaže baterije za otpad na naznačenom mestu prikupljanja radi reciklaže. Posebno sakupljanje i recikliranje baterija prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i omogućava njihovu reciklažu na način koji štiti zdravlje ljudi i životno okruženje. Sveobuhvatna lista centara za reciklažu baterija može da se dobije na sledećoj adresi: www.recycle-more.co.uk

  • Svi Samsung proizvodi koji podležu Direktivi o baterijama su u skladu sa propisima UK za baterije i akumulatore. U skladu sa nacionalnim zakonom, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd je član odobrene usklađene organizacije proizvođača baterija. Ova organizacija je zadužena za prikupljanje, rukovanje i odlaganje baterija u ime kompanije Samsung.

3D naočare SSG-2100AB

Funkcije

  • 2 sočiva. 3 veličine. 1 neverovatno iskustvo.
  • Udobne naočare. Neverovatna akcija.

2 sočiva. 3 veličine. 1 neverovatno iskustvo.

Postoji samo jedan način da doživite 3D iskustvo kada niste u bioskopu. A to je da stavite Samsung 3D naočare. Napravljene su tako da se levo i desno sočivo fokusiraju na različite slike, a zajedno formiraju 3D slike. Efekat je neverovatan – čim ih stavite spremni ste za akciju.

Udobne naočare. Neverovatna akcija.

Prosto nećete verovati svojim očima noseći Samsung naočare sa aktivnim LCD okidačem. Naočare vaše iskustvo u gledanju filmova stavljaju u sasvim novu dimenziju, dramatično pretvarajući svakodnevnu 2D sliku u imaginarni 3D prikaz. Modeli sa baterijama i punjivi modeli su dizajnirani tako da odgovaraju i odraslima i deci - ove lagane naočare, lake za korišćenje, u potpunosti su neupadljive.

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING