/

WMN1000A

WMN1000A

WMN1000A

Odgovorno recikliranje baterija

  • Evropska direktiva o baterijama i akumulatorima nastoji da smanji uticaj baterija na okruženje i da podstakne recikliranje materijala od kojih su izrađene. Regulative za reciklažu baterija i akumulatora (punjivih baterija) su u UK uvedene 2009. Regulative za baterije za otpad imaju za cilj značajno povećanje prikupljanja i reciklaže korišćenih prenosivih baterija u UK sa 3% zabeleženih 2007. na 25% do 2012. godine, sa porastom do bar 45% do 2016.

  • Simbol baterije na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Umesto toga, potrošač je dužan da odlaže baterije za otpad na naznačenom mestu prikupljanja radi reciklaže. Posebno sakupljanje i recikliranje baterija prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i omogućava njihovu reciklažu na način koji štiti zdravlje ljudi i životno okruženje. Sveobuhvatna lista centara za reciklažu baterija može da se dobije na sledećoj adresi: www.recycle-more.co.uk

  • Svi Samsung proizvodi koji podležu Direktivi o baterijama su u skladu sa propisima UK za baterije i akumulatore. U skladu sa nacionalnim zakonom, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd je član odobrene usklađene organizacije proizvođača baterija. Ova organizacija je zadužena za prikupljanje, rukovanje i odlaganje baterija u ime kompanije Samsung.

WMN1000A

Funkcije

  • Čini instaliranje lakšim nego ikada ranije.
  • Približite se što više uz ultra-tanki zidni nosač.

Čini instaliranje lakšim nego ikada ranije.

Samsung ulta-tanki zidni nosači su ne samo jednostavni za instaliranje, već ih možete postaviti za manje od 20 minuta. Uz Samsung inovativni zidni držač, postavljanje televizora više nije naporan posao.

Približite se što više uz ultra-tanki zidni nosač.

Postavljanje ultra-tankog Samsung televizora je jednostavno kao kačenje slike. Tj. jedne živopisne slike visoke definicije. Posao je gotov za manje od 20 minuta. Sa minimalnim bušenjem zida — samo dve male rupe za televizor od 40” ili veći, odnosno samo jedna za televizore od 26” i 37” — što je veoma bitno ako ste podstanar. A pošto je nosač dizajniran da drži televizor na rastojanju od samo 2 cm od zida, savršeno će se uklopiti u enterijer i istaći svoj tanki dizajn.

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING