/

Ultra-tanki zidni nosači WMN1000CX

WMN1000C

Ultra-tanki zidni nosači WMN1000CX

Odgovorno recikliranje baterija

  • Evropska direktiva o baterijama i akumulatorima nastoji da smanji uticaj baterija na okruženje i da podstakne recikliranje materijala od kojih su izrađene. Regulative za reciklažu baterija i akumulatora (punjivih baterija) su u UK uvedene 2009. Regulative za baterije za otpad imaju za cilj značajno povećanje prikupljanja i reciklaže korišćenih prenosivih baterija u UK sa 3% zabeleženih 2007. na 25% do 2012. godine, sa porastom do bar 45% do 2016.

  • Simbol baterije na proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuje na to da ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom. Umesto toga, potrošač je dužan da odlaže baterije za otpad na naznačenom mestu prikupljanja radi reciklaže. Posebno sakupljanje i recikliranje baterija prilikom odlaganja doprinosi očuvanju prirodnih resursa i omogućava njihovu reciklažu na način koji štiti zdravlje ljudi i životno okruženje. Sveobuhvatna lista centara za reciklažu baterija može da se dobije na sledećoj adresi: www.recycle-more.co.uk

  • Svi Samsung proizvodi koji podležu Direktivi o baterijama su u skladu sa propisima UK za baterije i akumulatore. U skladu sa nacionalnim zakonom, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd je član odobrene usklađene organizacije proizvođača baterija. Ova organizacija je zadužena za prikupljanje, rukovanje i odlaganje baterija u ime kompanije Samsung.

Ultra-tanki zidni nosači WMN1000CX

Funkcije

  • Najjednostavnije instaliranje do sada.
  • Približite se pomoću ultra-tankog zidnog nosača.

Najjednostavnije instaliranje do sada.

Ultra - tanki Samsung zidni nosači ne omogućavaju samo laku instalaciju, već omogućavaju i njeno obavljanje za manje od 20 minuta. Uz pomoć inovativnog sistema za montiranje na zid kompanije Samsung, montiranje televizora više nije teško kao pre.

Približite se pomoću ultra-tankog zidnog nosača.

Montiranje ultra-tankog Samsung televizora je lako kao i kačenje slike. Ultra-živopisna slika visoke definicije. Posao je gotov za manje od 20 minuta. Uz minimalno oštećenje zidova - samo dve male rupe za televizore od 40 inča ili veće i samo jedna za televizore od 26 inča i 37 inča - što je veoma važno ukoliko ste stanar. A pošto je nosač osmišljen tako da se televizor postavi 2 cm od zida, svojim ultra-tankim dizajnom se lako uklapa u enterijer.

  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING