Zato sadrže Easy Text i Easy Mode funkcije kako bi omogućili korisnicima da svoje pametne telefone na lak način maksimalno iskoriste - čak i ako su navikli na modele starih telefona.

Easy Mode

Easy Mode čini korisničko okruženje pametnog telefona jednostavnijim, tako da se podešavanja lako mogu prilagoditi različitim potrebama. Kada korisnik jednom odabere Easy Mode umesto standardnog Samsung TouchWiz okruženja, najčešće korišćeni kontakti, podešavanja i aplikacije, pojavljuju se na glavnom ekranu.

Idite na podešavanja

> home screen mode / Režim početnog ekrana
> change from Basic to Easy Mode / Izaberi jednostavan režim
> click apply / Primeni

Idite na podešavanja

Lako dodajte kontakte

Vidžet za omiljene kontakte je automatski postavljen na jedan od pet ekrana, pružajući korisnicima mogućnost da samo jednim klikom pristupe svojim kontaktima. Klik na ikonicu add contact / Dodaj kontakt omogućava jednostavno i lako dodavanje novih kontakata.

Easy Mode Apps Screen

Easy Mode

Omiljene aplikacije u trenutku
Pomeranje levo od početnog ekrana prikazuje Favourite Apps / Omiljene aplikacije stranu, koju možete da prilagodite svojim potrebama. Dodajte i uklonite aplikacije na ovoj stranici tako što ćete pritisnuti edit / izmeni na vrhu vidžeta.

Omiljena podešavanja

Omiljena podešavanja

Ponovo pomerite sadržaj ekrana u levu stranu, posle Favourite Apps strane i pristupite omiljenim postavkama kao što su veličina fonta, osvetljenost ekrana i jačina zvuka.

Easy Text

Kucanje teksta sa lakoćom
Unos bez prekida omogućava ispisivanje teksta bez greške, a da se pritom nijedan prst ne odmiče od ekrana. Dovoljno je samo kliziti prstom od slova do slova, a uređaj sam prepoznaje šta želite da otkucate.

GALAXY SIII Mini Texteingabe

U podešavanjima uključi sledeće opcije

> language and input / Jezik i unos
> Samsung keyboard / Samsung tastatura
> continuous input / Neprekidan unos

Prilagođava se tvom načinu kucanja

Tastatura je dizajnirana da prepozna i zapamtiti kako korisnik kuca. Ona zapravo pamti način na koji korisnik pritiska slova i razmake između njih. To znači da ćete vremenom manje nailaziti na suvišne AutoCorrect ispravke.

Pamti tvoj način kucanja i sugeriše

Uređaj takođe pamti reči i fraze koje najčešće koristite, čak i iz postojećih e-mailova i poruka sa društvenih mreža. Reči koje najčešće koristite, bez obzira na to da li su sastavni deo rečnika ili ne, ubrzo će se tokom kucanja tekstova pojavljivati kao sugestije.

Idi na podešavanja

> language and input / Jezik i unos
> predictive text / Prediktivni unos teksta
Izaberite personalizovana podešavanja kako biste aktivirali bazu podataka i izaberite online servise kako bi se u bazi prikupile reči i fraze koje se često koristite na mreži.

Lako pronalaženje funkcija i simbola na tastaturi

Kada koristite tastaturu, pritisnite taster koji se nalazi desno od tastera razmak kako biste pristupili interpunkciji i simbolima bez napuštanja tastature sa slovima. Update-ovani simboli pojavljuju na vrhu, a najčešće korišćeni se nalaze na dnu. Ukoliko pritisnete taster koji se nalazi sa leve strane tastera razmak, i držite malo duže, može izabrati simbol ili funkciju podrazumevanu za taj položaj.

Jednostavan prelazak sa jezika na jezik

Sa jednog na drugi izabrani jezik se možete prebaciti prelaskom prstom preko polja za razmak. Ovim se menja raspored slova na tastaturi, kao i baza zapamćenih reči. Na uređaju su za određene jezike ova pomagala dostupna od početka, dok ih za druge možete preuzeti sa Interneta. Za izbor jezika i eventulano preuzimanje neophodnih baza reči otvorite podešavanja, i odaberite
> Samsung keyboard / Samsung tastatura
> input languages / Jezici unosa

GALAXY Note 2

Plutajuća tastatura

Uređaji sa ekranom većim od 5", kao što je Galaxy Note II, omogućavaju vam da pomerate tastaturu na ekranu i samim tim da pristupite informacijama koje mogu biti skrivene.

Kucajte jednim palcem

Na uređajima sa ekranom od 5" ili većim, tastatura se može postaviti uz levu ili desnu ivicu ekrana. Na taj način se tekst može unositi jednom rukom. Ovo važi i za brojčanike kod telefonskih poziva i korišćenje kalkulatora.
Idi na podešavanja
> language and input / Jezik i unos
> Samsung keyboard / Samsung tastatura

youtube