Hoppa till innehåll
Innehåll
 • UTBILDNING

  Läs om hur Samsung kan hjälpa dig att skapa en bättre inlärningsupplevelse som stärker den nya digitala generationen.

DELA

google plus linkedin pinterest

Välj din SNS för att skrapa denna sida.

Stäng fönster
Har du frågor? Kontakta oss

DEN NYA UTBILDNINGSUPPLEVELSEN

 • Förbättra kvalitén på utbildning genom samarbete

  Förbättra kvalitén på utbildning genom samarbete

  Samarbeta med andra pedagoger för att utveckla en innovativ kursplan som motiverar eleverna

  Arbeta tillsammans med andra lärare för att aktivt diskutera och utveckla nya undervisningsmetoder som drar fördel av ny teknik. Slipp nackdelarna med traditionella enkelriktade utbildningsmetoder. Möt kraven från den nya elevgenerationen som vuxit upp med digital teknik och är vana vid multimedial presentation och interaktion via digitala enheter.
  78% av lärarna och
  administratörerna

  anger att tekniken har en positiv inverkan i klassrummet och på elevernas produktivitet1

  1Center for Digital Education, A Roadmap to Digitally Delivered Education (2013)
  En grupp lärare pratar med varandra och delar med sig av sina undervisningserfarenheter.
  Dela nya undervisningsmetoder
  Allt fler lärare söker sig från traditionella enkelriktade pedagogiska metoder och försöker hitta mer interaktiva sätt att undervisa. Lärare kan uppnå detta genom att samarbeta med andra lärare som också är intresserade av nydanande utbildningsformer.

  Med hjälp av Samsung-enheter, kan pedagogerna enkelt kommunicera digitalt med sina kollegor för att lära sig nya färdigheter och att utveckla, dela och diskutera andra sätt att förbättra interaktiviteten i utbildningen.
  En grupp lärare använder fikapausen till att dela utbildningsmaterial på sina surfplattor.
  En grupp lärare pratar med varandra och delar med sig av sina undervisningserfarenheter.
  Dela utbildningsmaterial effektivare
  Lärare som är duktiga på att skapa digitala läromedel kan ladda upp och dela sina alster med andra lärare för att främja nya undervisningsmetoder.

  Lärarna kan också ta del av nyheter på utbildningsområdet och lära sig om nya undervisningsmetoder i communityn på nätet när och var som helst från sina surfplattor.
 • Skapa förutsättningar för interaktivt lärande

  Skapa förutsättningar för interaktivt lärande

  Förbättra utbildningsupplevelsen för eleverna genom att ge dem engagerande inlärningsmöjligheter

  Få aktivt elevdeltagande genom att införa en ny undervisningsstrategi som låter eleverna utforska, kommunicera och lära sig ett digitalt tänkesätt. Stärk eleverna med samarbetsverktyg och lösningar som möjliggör grupparbeten och -diskussioner när och var som helst.
  65% av USA:s skoldistrikt
  inom offentlig sektor

  inom offentlig sektor har strategier (läroplaner) för digitalt innehåll som omfattar element som e-läroböcker, Web 2.0-verktyg, instruktiva spel och simuleringar, video och ljud1

  1Center for Digital Education, Digital School Districts Survey (2012)
  En elev visar ett foto av en fisk på sin surfplatta inför klasskamraterna.
  Aktiv inlärning genom rollspel
  Efter gruppindelning, kan läraren dela ut uppgiften för grupparbetet till eleverna via deras surfplattor. Eleverna kan redovisa ämnet genom att skapa och spela upp korta sketcher inför klassen.

  Lärarna kan öka klassrumsengagemanget med interaktiva aktiviteter på Samsung-enheter.
  En elev löser ett matteproblem på sin surfplatta i ett klassrum som har en smartboard.
  Uppmuntra gruppdiskussioner
  Eleverna löser svåra uppgifter bättre när de samarbetar. För att underlätta diskussionen kan lärarna dela det eleverna kommit fram till på sina surfplattor till en stor skärm. Det uppmuntrar eleverna att delta aktivt och tillsammans komma fram till det bästa sättet att lösa problemet.
  En lärare undervisar eleverna om solsystemet med hjälp av en smartboard.
  Utforska rymden i klassrummet
  Klassrummet behöver inte vara begränsat till dess fysiska förutsättningar. Med hjälp av Samsungs teknik kan eleverna se natthimlen och utforska rymden i detalj inom klassrummets fyra väggar. Eleverna kan få förstahandsupplevelser av astronomi och engagera sig mer proaktivt med interaktiva läromedel.

  Lärarna kan enkelt dela innehåll med eleverna genom att visa det på smartboard och på elevernas enheter.
  En lärare använder en surfplatta för att rätta en elevs matteläxa.
  Lärande när och var som helst
  Om eleverna behöver hjälp med att lösa ett matematiskt problem kan lärarna visa dem hur man löser det, var och när som helst, genom att använda surfplatta och pekpenna.

  Lärarna kan undervisa mer effektivt genom att genomföra frågestunder i realtid på mobila enheter som smartphones, surfplattor och smarta datorer.
  Om eleverna behöver hjälp med att lösa ett matematiskt problem kan lärarna visa dem hur man löser det, var och när som helst, genom att använda surfplatta och pekpenna.  Lärarna kan undervisa mer effektivt genom att genomföra frågestunder i realtid på mobila enheter som smartphones, surfplattor och smarta datorer.
  Interaktivt lärande
  Interaktivt lärande är en form av lärande som sker genom att eleverna samspelar med kamrater, lärare och annan expertis.

  Samsungs lösning för skolan maximerar elevernas förmåga att interagera med varandra genom diskussion, samarbete och återkoppling.
 • Öka skolans effektivitet

  Öka skolans effektivitet

  Få en smidig elevhantering genom att införa ett flexibelt utbildningssystem

  Gå över till ett skalbart utbildningssystem som kan ta emot ett större antal studerande. Förbättra effektiviteten genom att utnyttja data för att få en klarare bild av utbildningsinstitutionens resultat. Tilldela pedagogiska resurser på ett effektivt sätt för att tillhandahålla högkvalitativ utbildning för varje elev.
  64% av USA:s skoldistrikt
  inom offentlig sektor

  instämmer i eller håller med om att en integrerad digital lärmiljö med hjälp av driftskompatibel teknik är högprioriterad1

  1Center for Digital Education, Technology Integration Survey (2013)
  En lärare skapar utbildningsmaterial på sin dator.
  Skapa utbildningsmaterial enklare
  Lärarna kan utnyttja teknik för att skapa lektionsmaterial som främjar ett mer interaktivt klassrum.

  Digitala verktyg som publiceringsverktyg är mycket användarvänliga, vilket gör det lätt för lärarna att komma igång med dem snabbt och effektivt så att de kan erbjuda eleverna ett omfattande digitalt undervisningsmaterial.
  En lärare skriver ut undervisningsmaterial via en molnutskriftslösning från sin surfplatta.
  Arbeta var som helst, när som helst
  Med hjälp av en molnbaserad utskriftsmiljö kan lärarna skriva ut material även när de inte är i skolan.

  Genom att ge lärarna tillgång till ett lokalt nätverk kan de enkelt dela dokument med kollegorna.
  En lärare delar undervisningsmaterial mellan sin surfplatta och sin smartphone.
  Smidig hantering av enheter och data
  Samsungs digitala enheter är enkla att hålla reda på så att lärarna slipper oroa sig över trasslande sladdar eller att tappa bort delar.

  Olika typer av data som elevinformation och betyg kan lagras i en säker miljö som lärarna kan hantera utan oro för dataintrång.

kundberättelser

Geeter Middle School
Geeter Middle School
Ladda ner PDF
Från laptop till mobil palmtop
Från laptop till mobil palmtop
Ladda ner PDF
Det smarta sättet att engagera skolbarn
Det smarta sättet att engagera skolbarn
Läs mer

relaterade lösningar

relaterade produkter

relaterade insikter

Broschyr
KNOX Customization: Omvandla mobila enheter till B2B-arbetshästar
Infografik med en kort översikt över den interaktiva kioskmarknaden och en insikt i hur Samsung KNOX Customization bemöter olika behov och använder exempel från viktiga branscher såsom detaljhandel, utbildning samt hotell & restaurang.
Broschyr
KNOX Customization: Introduktion
En översikt över hur Samsung Customization-partners kan använda KNOX Customization för att bygga specialiserade enheter som är skräddarsydda efter kunders behov och går igenom flera exempel på applikationer.
Others
[KNOX 2.x] App registeringsguide
Hur man publicerar en app i Samsung KNOX App-butik i KNOX 2.0 Workspace.
White paper
Ingående genomgång av kapaciteter: Samsung KNOX och Android for Work
Jämför säkerheten med Samsung KNOX mot Android for Work, och se hur KNOX ger ingående skydd.
VISIT OUR PARTNER PROGRAM SITES

Power your vision through partnership. Connect to win opportunities, build relationships and expand your capabilities.

STEP into Business opportunities
Mobilize your enterprise alliance
Visualize your display solution