Integritet

 

Våra åtaganden

På Samsung Electronics Nordic AB är vår främsta prioritet att skydda dina personuppgifter.

Dina personuppgifter tillhör dig och vi gör därför vårt bästa för att säkert lagra och försiktigt behandla den information som du delar med oss.

Vi lägger stort värde vid ditt förtroende. Vi samlar därför enbart in nödvändig information med ditt samtycke och använder den enbart för dess avsedda syften. Vi lämnar inte ut informationen till tredje part utan din kännedom.

Vi på Samsung Electronics Nordic AB gör vårt yttersta för att garantera skyddet för dina uppgifter vilket inkluderar förfaranden för teknisk datasäkerhet och internförvaltning, samt fysiska åtgärder för dataskydd. Vi har i synnerhet utvecklat en stark krypteringsteknik som är baserad på Samsung Knox. Vi har applicerat Samsung Knox genomgående på våra system och produkter, vilket differentierar oss från andra.

Vi strävar mot att förbättra era liv genom att erbjuda inspirerande och fascinerande digitala upplevelser. För att kunna göra det så är ditt förtroende av största vikt och vi kommer därför att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter.

Tack för ditt fortsatta intresse och stöd.

 

Personuppgiftspolicy

Samsung Electronics Nordic AB - lokal personuppgiftspolicy

 

Ikraftträdande: [2014.3]

Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder, och vi strävar efter att vara tydliga med hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information. Den här personuppgiftspolicyn ger en översikt av våra informationsmetoder. Personuppgiftspolicyn gäller för Samsung-enheter, webbplatser, onlineprogram, tjänster och marknadsföringsaktiviteter som hänvisar eller länkar till personuppgiftspolicyn (kollektivt, våra ”tjänster”).

Vi kommer att samla in, använda, lämna ut, överföra och lagra din information i enlighet med och med förbehåll för tvingande lokal lagstiftning.

Samtidigt som den här personuppgiftspolicyn gäller för alla våra tjänster, kan vi även komma att tillhandahålla vissa specifika personuppgiftsbilagor som innehåller ytterligare information om våra metoder i samband med specifika tjänster. Dessa bilagor gäller för din användning av de tjänster de omfattar. Ytterligare samtycke kommer att inhämtas för viss personuppgiftsbehandling.

Observera att personuppgiftspolicyn gäller för din användning av Samsung-enheter (vilka finns bland de tjänster som omfattas av den här personuppgiftspolicyn, samt våra webbplatser, onlineprogram, tjänster och marknadsföringsaktiviteter). Den gäller även oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, surfplatta, tv eller någon annan enhet för att få åtkomst till våra tjänster. Det är viktigt att du läser personuppgiftspolicyn noggrant eftersom du varje gång du använder våra tjänster samtycker till de metoder vi beskriver i personuppgiftspolicyn och bilagorna. Om du inte godkänner de metoder som beskrivs i personuppgiftspolicyn ska du inte använda våra tjänster.

Det är även viktigt att du besöker personuppgiftspolicyn ofta för att ta del av uppdateringar av personuppgiftspolicyn. Om vi uppdaterar personuppgiftspolicyn kommer vi att informera dig om förändringar som vi anser vara viktiga genom att placera ett meddelande på relevanta tjänster. Genom att besöka eller använda våra tjänster efter att vi har placerat ett sådant meddelande, samtycker du till de nya rutiner som framgår av uppdateringen. Den mest aktuella versionen av personuppgiftspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig här. Du kan kontrollera ”ikraftträdandedagen” som anges längst upp för att se när personuppgiftspolicyn senast uppdaterades.

 

 • Vilken information samlar vi in om dig?

  Information som du tillhandahåller direkt

  På vissa tjänster kan du ge oss information direkt. Till exempel:

  • På ett antal av våra tjänster kan användare skapa konton eller profiler. I samband med de här tjänsterna kan vi be dig tillhandahålla viss information om dig själv (såsom ditt namn och e-postadress) för att du ska kunna skapa kontot eller profilen.
  • Om du beställer en produkt eller en tjänst från oss kan vi be dig om ditt namn, din kontaktinformation, leverans- och faktureringsadress(er) samt kreditkortsinformation så att vi kan behandla din beställning.
  • På vissa av våra tjänster kan du kommunicera med andra människor. De kommunikationerna kommer att sändas via och lagras i våra system.

  Information om din användning av tjänsterna

  Förutom informationen som du tillhandahåller kan vi samla in information om din användning av våra tjänster via programvara på din enhet samt på andra sätt. Vi kan till exempel samla in:


  • Enhetsinformation - t.ex. din maskinvarumodell, IMEI-nummer och andra unika enhetsidentifierare, MAC-adress, IP-adress, operativsystemsversion och inställningar på den enhet du använder för att få åtkomst till tjänsterna.
  • Logginformation - t.ex. när och hur länge du använder tjänsten, söktermer som du anger via tjänsterna, och all information som finns lagrad i cookies som vi har placerat på din enhet.
  • Platsinformation- t.ex. din enhets GPS-signal eller information om närliggande WiFi-åtkomstpunkter och mobilmaster som kan skickas till oss när du använder vissa tjänster.
  • Röstinformation - t.ex. inspelningar av din röst som vi gör (och som vi kan lagra på våra servrar) när du använder röstkommandon för att styra en tjänst. (Observera att vi arbetar tillsammans med tjänsteleverantörer (tredje part) som tillhandahåller tal-till-text-konverteringstjänster å våra vägnar. Den här tjänsteleverantören kan ta emot och lagra vissa röstkommandon.)
  • Annan information om din användning av tjänsten, såsom de program du använder, de webbplatser du besöker och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via en tjänst.

  Information från tredje part-källor

  Vi kan ta emot information om dig från offentliga och kommersiella källor (i enlighet med lagar och bestämmelser), vilket vi kan kombinera med annan information som vi tar emot från eller om dig. Vi kan även ta emot information om dig från sociala nätverkstjänster från tredje part när du väljer att ansluta till sådana tjänster.

  Övrig information som vi samlar in

  Vi kan även samla in övrig information om dig, din enhet eller din användning av tjänsterna på sådana sätt som vi meddelar dig vid insamlingen eller på annat sätt med ditt medgivande.

  Du kan välja att inte tillhandahålla viss typ av information men om du gör det kan det påverka möjligheten att använda vissa tjänster.

 • Hur använder vi din information?

  Vi kan använda information som vi samlar in i följande syften:


  • för att registrera dig eller din enhet för en tjänst;
  • för att tillhandahålla en tjänst eller en funktion som du begär;
  • för att tillhandahålla anpassat innehåll och ge rekommendationer baserat på din tidigare aktivitet på våra tjänster;
  • för annonsering, som t.ex. att tillhandahålla anpassade annonser och sponsrat innehåll samt skicka dig reklammeddelanden (se mer under "Direktreklam" nedan);
  • för att utvärdera och analysera vår marknad, våra kunder, produkter och tjänster (inklusive att fråga dig efter din åsikt om våra produkter och tjänster samt genomföra kundenkäter);
  • för att förstå hur människor använder våra tjänster så att vi kan förbättra dem och utveckla nya produkter och tjänster;
  • för att tillhandahålla underhållstjänster för din enhet;
  • för att genomföra vinstdragningar, pristävlingar eller reklamkampanjer, i enlighet med lagar och bestämmelser; samt
  • i andra syften med ditt medgivande.

  Vi kan kombinera information som vi samlar in från dig och använda den i syften som överensstämmer med denna personuppgiftspolicy, efter kompletterande samtycke från dig.

 • Vem vidarebefordrar vi din information till?

  Vi kommer inte att vidarebefordra din information till tredje parter för deras självständiga marknadsförings- eller affärssyften utan ditt medgivande. Vi kan dock komma att vidarebefordra din information till följande enheter:


  • Dotterbolag . Din information kan delas mellan Samsungs dotterbolag (bland annat det yttersta moderbolaget Samsung Electronics Co., Ltd i Korea).
  • Affärspartners . Vi kan även dela din information med betrodda affärspartners, inklusive mobiloperatörer. De här företagen kan använda din information för att tillhandahålla tjänster som du begär (t.ex. videoinnehåll som tillhandahålls av Netflix via SmartTV), försöka förutsäga dina intressen samt tillhandahålla reklammaterial, annonser och annat material.
  • Tjänsteleverantörer . Vi kan även vidarebefordra din information till företag som tillhandahåller tjänster åt oss eller å våra vägnar, såsom företag som hjälper oss med fakturering eller som skickar e-postmeddelanden å våra vägnar. De här företagen är begränsade vad gäller möjligheten att använda din information i andra syften än att tillhandahålla tjänster åt oss.
  • Andra parter när lagen så kräver eller när så krävs för att skydda våra tjänster . Det kan finnas fall då vi vidarebefordrar din information till andra parter:

   • för att följa lagen eller rätta oss efter obligatoriska rättsliga processer (såsom beslut om husrannsakan eller andra domstolsbeslut);
   • för att verifiera eller upprätthålla de policyer som styr våra tjänster; samt
   • för att skydda Samsungs, eller våra dotterbolags, affärspartners eller kunders, rättigheter, äganderätt och säkerhet.
  • Övriga parter i samband med företagstransaktioner . Vi kan vidarebefordra din information till en tredje part som en del av en sammanslagning eller överlåtelse, eller i händelse av konkurs.
  • Övriga parter med ditt medgivande eller enligt dina anvisningar . Förutom det som beskrivs angående vidarebefordran av information i den här personuppgiftspolicyn, kan vi dela information om dig med tredje parter när du godkänner eller begär att sådan information delas.

  Du bekräftar att de personuppgifter som du lämnar på våra webbsidor eller på annat sätt genom våra tjänster och som normalt är tillgängliga för andra (exempelvis på bloggar, forum eller diskussionsplatser) kan publiceras och bli synliga för andra. Du bör använda sitt sunda förnuft när det gäller personuppgifter som du lämnar i sådana miljöer samt vara medveten om att sådana personuppgifter kan publiceras på ett sätt som gör det möjligt för andra att se dem.

 • Direktreklam

  Vi kan komma att använda information om dig som vi samlar in för att ge dig information om kampanjer, specialerbjudanden, tävlingar och annan information om våra produkter och tjänster (direktreklam) som vi tror kan vara av intresse för dig. Sådan information kommer att tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi endast kan skicka direktreklam till dig via e-post eller textmeddelande efter att du gett ditt skriftliga samtycke (opt-in), eller i vissa fall baserat på den befintliga kundrelationen. Ditt skriftliga samtycke erhålls normalt i samband med att du använder våra tjänster genom att kryssa i en särskild ruta, men vi kan också erhålla ditt samtycke i andra situationer.

  När du får direktreklam från oss via e-post kommer du alltid att ges möjlighet att säga nej till fortsatt sådan reklam. Dessutom kan du när som helst (helst via e-post till dataprivacynordic@samsung.com) informera oss att du inte längre vill få direktreklam från oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att få direktreklam kommer vi dock inte ta bort all din information från vår databas(er) om du inte specifikt begär att vi ska göra det.

 • Dina alternativ

  Du kan göra val om huruvida du vill ta emot reklammeddelanden från oss genom att följa instruktionerna för avregistrering som finns i meddelandena. Dessutom kan du vanligtvis göra val i dina inställningar, eller genom att besöka relevanta webbsidor enligt nedan;


  • avseende riktad reklam som kan intressera dig; och
  • avseende valet rörande hur din information kombineras över tjänster och enheter för de ändamål som anges i personuppgiftspolicyn.

  Och du kan ha möjlighet att göra val i specifika tjänster eller när vi lämnar ett just-in-time-meddelande.

 • Vad gör vi för att se till att din information är säker?

  Vi har vidtagit rimliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda den information vi samlar in i samband med tjänsterna. Observera dock att trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är ingen webbsida, internetöverföring, datorsystem eller trådlös anslutning helt säker.

 • Medgivande till internationell dataöverföring

  Genom att använda eller delta i en tjänst och/eller tillhandahålla oss din information godkänner du att din information samlas in, överförs, lagras och behandlas utanför ditt uppehållsland (t.ex. till Sydkorea), i enlighet med den här personuppgiftspolicyn. Observera att dataskyddslagen och andra lagar i länder som din information kan överföras till eventuellt inte är lika stränga som lagarna i ditt land.

  Genom att använda eller delta i en tjänst och/eller tillhandahålla oss din information godkänner du att din information samlas in, överförs, lagras och behandlas utanför ditt uppehållsland (t.ex. till Sydkorea), i enlighet med den här personuppgiftspolicyn. Observera att dataskyddslagen och andra lagar i länder som din information kan överföras till eventuellt inte är lika stränga som lagarna i ditt land.

 • Information om minderåriga

  Vi rekommenderar alla föräldrar/vårdnadshavare att instruera sina barn om säkert och ansvarsfullt utlämnande och användande av deras personuppgifter på Internet. Vi följer tillämplig lagstiftning vid insamling och behandling av personuppgifter rörande minderåriga. Om vi blir informerade om att personuppgifter rörande en minderårig har lämnats till och bearbetats av oss utan rättslig grund kommer vi att göra alla rimliga ansträngningar för att omedelbart vidta korrigerande åtgärder.

 • Åtkomst till din information

  Enligt den nordiska personuppgiftslagstiftningen har du rätt att begära detaljer om den information vi samlar in och att korrigera felaktigheter i sådan information. Eventuella ytterligare lagstadgade användarrättigheter påverkas inte. Om det är tillåtet enligt lag kan vi neka att behandla sådana begäranden som är onödigt repetitiva, som kräver oproportionerliga tekniska insatser, som äventyrar andra människors integritet, som är oerhört opraktiska, eller för vilka åtkomst inte krävs av lokala lagar. Om du vill skicka in en begäran om att få åtkomst till din information ska du kontakta vår kundtjänst på dataprivacynordic@samsung.com.

 • Bevarande av uppgifter

  Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi bevarar informationen om dig endast så länge som är nödvändigt för det syfte den samlades in i, eller så länge som krävs enligt kontraktet eller enligt tillämpliga lagar.

 • Länkar och produkter från tredje part i våra tjänster

  Våra tjänster kan länka till webbplatser och tjänster från tredje part som vi inte kan kontrollera. Vi är inte ansvariga för säkerheten eller sekretessen gällande den information som samlas in av webbplatser eller andra tjänster. Var försiktig och granska den personuppgiftspolicy som tillämpas på de webbplatser och tjänster från tredje part som du använder.
  Vi kan även göra vissa produkter och tjänster tillgängliga för dig (t.ex. program som är tillgängliga via Samsung Apps) som har utvecklats av tredje parter. Samsung ansvarar inte för de här produkterna eller tjänsterna från tredje parter.

  Dessa tredje parter kan samla in eller ta emot viss information om ditt användande av Tjänsterna, bland annat genom användande av cookies, webbsignaler och likande tekniker. Denna information kan samlas in över tid och kombineras med information som samlats in på olika hemsidor och onlinetjänster. Vissa av dessa företag deltar i industriutvecklande program designade för att kunderna ska kunna välja om de vill ta emot direkt marknadsföring. Besök gärna hemsidorna som drivs av Network Advertising Initiative http://networkadvertising.org och Digital Advertising Alliance http://www.daa.sg för att veta mer.

 • Cookies, webbsignaler och liknande tekniker

  Vi, så väl som vissa tredje parter som tillhandahåller innehåll, annonser eller andra funktioner i våra tjänster, kan använda cookies, webbsignaler och andra tekniker i vissa områden av våra tjänster.

  Cookies

  Cookies är små filer som lagrar information på din dator, tv, mobiltelefon eller annan enhet. De gör så att det företag som placerar cookien på din enhet kan känna igen dig på olika webbplatser, tjänster, enheter och/eller webbläsarsessioner. Cookies tjänar många viktiga syften. Till exempel:


  • Cookies kan komma ihåg din inloggningsinformation så att du inte behöver ange den varje gång du loggar in på en tjänst.
  • Cookies hjälper oss och tredje parter att förstå vilka delar av våra tjänster som är mest populära eftersom de hjälper oss att se vilka sidor och funktioner som besökare besöker och hur länge de befinner sig på sidorna. Genom att studera den här typen av information kan vi anpassa tjänsterna bättre och tillhandahålla en bättre upplevelse.
  • Cookies hjälper oss och tredje parter att förstå vilka annonser du har sett så att du inte ser samma annons varje gång du använder en tjänst.
  • Cookies hjälper oss och tredje parter att tillhandahålla dig med relevant innehåll och relevanta annonser genom att samla in information om hur du använder våra tjänster och andra webbplatser och program.

  När du använder en webbläsare för att få åtkomst till tjänsterna kan du konfigurera din webbläsare så att den godkänner alla cookies, avvisar alla cookies eller meddelar dig när en cookie skickas. Varje webbläsare är unik, så titta i webbläsarens "Hjälp"-meny för att ta reda på hur du ändrar dina cookie-inställningar. Din enhets operativsystem kan innehålla ytterligare kontrollfunktioner för cookies. Nedan hittar du länkar till inställningarna för cookies i några av de vanligaste webbläsarna:


  Observera dock att vissa tjänster kan ha utformats för att fungera med hjälp av cookies, och om du inaktiverar cookies kan det påverka möjligheten att använda de tjänsterna, eller vissa delar av dem.

  Cookies på samsung.com/dk, samsung.com/fi, samsung.com/no och samsung.com/se

  Vi använder följande typer av cookies på samsung.com/dk, samsung.com/fi, samsung.com/no och samsung.com/se:


  • Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är strikt nödvändiga för att du ska kunna röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Till exempel när du jämför två produkter på webbplatsen använder vi en cookie för att minnas vilka produkter du jämfört.
  • Användarvänlighetscookies: Dessa cookies används för interna syften för att se till så att du får en bättre upplevelse på vår webbplats. Informationen vi får visar oss hur webbplatsen används och gör så att vi kan förbättra webbplatsen.
  • Funktionalitetscookies: Dessa cookies gör så att vi kan minnas vilka val du gör (till exempel ditt användarnamn, språk eller region) och därmed ge dig en mer personlig upplevelse. Dessa cookies används av Samsung och även tredjepartsleverantörer vars tjänster finns på webbplatsen.
  • Anpassningscookies: Dessa cookies lagrar ditt besök på vår webbplats, vilka specifika sidor du besökt och länkar du tryckt på. Om cookien placerats av en tredje part (såsom en reklam-part) kan den användas så att du får reklam som är mer relevant för dig och dina intressen. Till exempel så kan den användas så att du ser reklam för Samsungprodukter när du besöker andra webbplatser. Den används också för att begränsa det antal gånger du ser en viss reklam samt för att mäta kampanjers effektivitet. Den här sortens cookie kan också användas för att se hur du rör dig mellan webbplatser.

  Vissa av ovan nämnda cookies kan placeras på vår webbplats av tredje part efter vårt godkännande. Dessa kan till exempel vara facebook.com, twitter.com och youtube.com. Tredje part ger antingen information till oss eller erbjuder tjänster och individualisering till dig. Mer specifikt så används följande cookies på samsung.com/dk, samsung.com/fi, samsung.com/no och samsung.com/se:

  Cookienamn Syfte Förfaller
  recentlyItems Hanterar "Senast visade" i huvudnavigeringen. 365 dagar
    Denna cookie lagrar information om senast visade sidor som syns i huvudnavigeringen.  
  compareBackUrl Hanterar information från tidigare länkar vid produktjämförelser. Temporär (raderas efter användning via servern)
    Denna cookie lagrar information för att kunna återvända till föregående sida när länken [”Börja om”] används vid produktjämförelser.  
  dotcomSiteCode Hanterar standarwebbplatskod för initiering av varje lands cookie. 365 dagar
    Denna cookie lagrar information om besökarens land/språk baserat på vald landskod och webbplats.  
  DocType Information för kontroll av stöd för kodningsstandarderna HTML5 eller XHTML genom kontroll av webbläsartyp. Vid avslut av sessionen
    Denna cookie lagrar information om webbläsarens stöd för HTML5 eller XHTML så att webbplatsen endast visar de funktioner som stöds.  
  PreferBandwidth Information om val av webbplatsversion för hög/låg bandbredd. 2 år och 6 månader
    Denna cookie lagrar besökarens senaste val av webbplatsversionen för hög eller låg bandbredd. Motsvarande inställning används automatiskt vid nästa besök eller till dess att den ändras.  

  Övrig lokal lagring

  Vi, samt vissa tredje parter, kan använda andra tekniker för lokal lagring, såsom Local Shared Objects (även kallade ”flash-cookies”) och HTML5 lokal lagring, i samband med våra tjänster. De här teknikerna liknar de cookies som har diskuterats ovan på så sätt att de lagras på din enhet och kan användas för att lagra viss information om dina aktiviteter och preferenser. Men de här teknikerna kan, jämfört med vanliga cookies, använda olika delar av din enhet, så du kan eventuellt inte styra dem med standardwebbläsarverktyg och -inställningar. Mer information om hur du inaktiverar eller raderar information som finns i flash-cookies får du om du klickar här.

  Webbsignaler

  Vi, samt vissa tredje parter, kan även använda tekniker som kallas för webbsignaler (eller "pixlar") som vidarebefordrar information från din enhet till en server. Webbsignaler kan finnas inbäddade i innehåll online, videor och e-postmeddelanden och kan låta en server läsa viss typ av information från din enhet, veta när du har tittat på särskilt innehåll eller ett särskilt e-postmeddelande, fastställa tid och datum då du tittade på webbsignalen samt din enhets IP-adress. Vi samt vissa tredje parter använder webbsignaler i en mängd olika syften, inklusive att analysera hur du använder våra tjänster och (tillsammans med cookies) tillhandahålla innehåll och annonser som är mer relevanta för dig.

  Genom att få åtkomst till och använda våra tjänster godkänner du att cookies, andra tekniker för lokal lagring, webbsignaler och annan information lagras på dina enheter. Du godkänner även att vi och de tredje parter som nämnts ovan får åtkomst till sådana cookies, tekniker för lokal lagring, webbsignaler och information.

 • Insticksmoduler för sociala nätverk

  Våra tjänster utnyttjar insticksmoduler för sociala nätverk ("insticksmoduler"). När du använder dig av en tjänst som innehåller insticksmoduler kan information komma att överföras från din enhet till operatören av det sociala nätverket. Vi har ingen inverkan på de uppgifter som samlas in av insticksmodulen. Om du är inloggad på det sociala nätverket, kan din användning av vår tjänst hänföras till ditt konto på det sociala nätverket. Om du interagerar med insticksmodulerna, exempelvis genom att klicka på "Gilla", "Följ" eller "Dela", eller genom att skriva en kommentar, kan informationen komma att automatiskt visas på din profil på det sociala nätverket. Även om du inte är inloggad på ditt konto på det sociala nätverket, är det möjligt att insticksmodulerna överför din IP-adress till operatörerna för det sociala nätverket. Vänligen ha detta i åtanke detta när du använder våra tjänster.

  För information om operatörerna för de sociala nätverk som sköter insticksmodulerna som används i våra tjänster ("operatörer"), vänligen se nedan:

  Operatörer för insticksmoduler som används i våra tjänster

  Om du är medlem i en eller flera av följande sociala nätverk och inte vill att operatören ska koppla ihop uppgifterna rörande din användning av våra tjänster med dina medlemsuppgifter som redan finns lagrade hos operatören, vänligen logga ut från det sociala nätverket innan du använder våra tjänster.

  Facebook

  Personuppgiftsansvarig: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Irland ("Facebook"). För ytterligare information kan du besöka Facebooks webbplats med deras personuppgiftspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Google+

  Personuppgiftsansvarig: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). För ytterligare information kan du besöka Googles webbplats med deras personuppgiftspolicy på http://www.google.se/intl/sv/policies/terms/regional.html.

  LinkedIn

  Personuppgiftsansvarig: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). För ytterligare information kan du besöka LinkedIns webbplats med deras personuppgiftspolicy på http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

  Twitter

  Personuppgiftsansvarig: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). För ytterligare information kan du besöka Twitters webbplats med deras personuppgiftspolicy på https://twitter.com/privacy.

 • Ytterligare information

  Om du har några frågor kan du kontakta oss på:

  Samsung Electronics Nordic AB
  Torshamnsgatan 27, PO Box 1235, 164 28 Kista, Sverige
  Organisationsnummer: 556445-4345
  E-post: dataprivacynordic@samsung.com
  Telefon: +46 (0)771 726 78 64

 • [Hyperlänkade nyckeltermer]

  [Tillhandahålla anpassat innehåll och ge rekommendationer]: Vi kan använda information som vi samlar in för att tillhandahålla anpassat innehåll och ge rekommendationer som delvis baseras på din tidigare aktivitet på våra tjänster. Samsung Smart Hub, till exempel, tillhandahåller dig med rekommendationer om videor, musik, program och tredje part-innehåll som vi tror intresserar dig. Din SmartTV tillhandahåller rekommendationer om videoinnehåll som kanske intresserar dig. Besök inställningsmenyn på din enhet eller tjänst för information om sekretessalternativ som eventuellt finns tillgängliga för dig i samband med de här tjänsterna.

  [Förbättra dem och utveckla nya produkter och tjänster]: Vi kan använda den information vi samlar in för att förstå hur du använder de produkter och tjänster vi erbjuder så att vi kan förbättra dem och utveckla nya produkter och tjänster. Vi kan till exempel använda den här informationen för att fatta välinformerade beslut om hur våra tjänster ska se ut, och urvalet av Samsung- och tredje part-innehåll som finns tillgängligt via våra enheter och tjänster.

  [Dotterbolag]: Termen ”dotterbolag” hänvisar till företag som är relaterade till Samsung Electronics Co. Ltd. genom andelsägande eller kontroll. Våra dotterbolag inkluderar företag med Samsung Electronics i namnet, såsom Samsung Electronics (UK) Limited och Samsung Electronics Nordic AB. Dotterbolag kan även inkludera andra företag som är relaterade genom andelsägande eller kontroll, såsom Samsung Information Systems America.

 

 

Effektiv: 10 March 2014