Det smarta sättet att engagera skolbarn

Gyeseong Elementary har implementerat Samsung Smart School-lösningen i sina klassrum med lysande resultat, så att en ny generation elever lär sig på ett mer interaktivt sätt med GALAXY Tabs och nydanande E-Board-teknik.

Översikt

Land

Bransch

Kundprofil

Lösning

Teknik

Enhet

Affärslösning

Utmaningar

Teknik

"Vi vet att vi har en intressant studiemiljö för teknikkunniga elever och kan hjälpa eleverna på olika nivåer via klassrumsaktiviteter och självständiga studieaktiviteter. Jag hoppas att andra skolor inför Smart School för att åstadkomma maximalt effektiv inlärning."

— Sunok Namgung, rektor, Gyeseongs grundskola.

Fördelar