Samsung KNOX™
Samsung KNOX™ / A New Solution for Work and Play

Samsung KNOX™ är den heltäckande mobila företagslösningen för professionellt- och privat bruk. Samsung KNOX™ tillgodoser företagens behov av säker IT i samband med den ökande användningen av smartphones, utan att samtidigt invadera på privatlivet hos dess medarbetare.

Platform Security - Normal Android - Application Layer/Andfoid Framworks/Linux Kernel/Boot Loader/TrustZone

Plattformssäkerhet

Samsung KNOX hanterar plattformssäkerhet med en omfattande tredelad strategi för att säkra systemet: Customizable Secure Boot*, ARM® TrustZone®-based Integrity Measurement Architecture (TIMA), og en kärna med inbyggd tillgångskontroll med Security Enhancements for Android (SE for Android).

● Customizable Secure Boot* Customizable Secure Boot säkerställer att endast verifierad och auktoriserad mjukvara körs på enheten. Customizable Secure Boot är en primär komponent som utgör första försvarslinjen mot elaka angrepp på enheten med Samsung KNOX. In addition, Samsung Knox's Secure Boot technology allows the switch of the secure boot root certificate in a secure manner after the devices are shipped. As a result, customers that have high security requirements can purchase regular consumer devices and switch the root-of-trust used for secure boot to better protected ones. * Customizable Secure Boot availability varies depending on hardware specification. ● TrustZone-based Integrity Measurement Architecture TIMA körs i felsäkert läge och ger en kontinuerlig integritetsövervakning av Linuxkärnan. OM TIMA registrerar att kärnans integritet eller uppstartsfunktionen är ur funktion, genomförs policystyrda åtgärder, t.ex. att inaktivera kärnan och stänga av enheten. ARM och Trust Zone är registrerade varumärken som tillhör ARM Limited i EU. ● SE för Android (säkerhetsförbättringar) SE för Android erbjuder en förbättrad mekanism för att upprätthålla en åtskillnad mellan information som bygger på sekretess och integritet. SE for Android isolerar applikationer och data i olika domäner så att risken för att applikationens säkerhetsmekanismer som skall manipuleras eller kringgås minskas, medan skador som orsakats av skadliga attacker och felaktiga tillämpningar är så liten som möjligt.
Applikationssäkerhet

Applikationssäkerhet

För att ytterligare skydda plattformen hanterar Samsung KNOX
säkerhetskrav för företagsapplikationer och data. Samsung
KNOX Container skyddar företagsdata genom att isolera
företagsapplikationer och krypterar företagsdata, både när
det är lagrat i enheten och under överföring.

● Samsung KNOX Container Samsung KNOX Container Samsung KNOX Container är en säker och isolerad miljö innanför den mobila enheten, med en egen startskärm, startprogram, applikationer och widgets. Applikationer och data inne i containern är åtskilt från applikationer utanför containern. Detta är en effektiv lösning för problemet med dataläckage som associeras med BYOD-modellen. ● Krypterat filsystem Samsung KNOX Container använder ett eget krypterat filsystem helt isolerat från applikationer utanför containern. Datan krypteras med en avancerad krypteringsalgoritm (AES) och en 256-bitars nyckel (AES-256) ● Virtual Private Network (VPN) Samsung KNOX Container erbjuder en on-demand FIPS certifierad VPN-klient som kallas per-app VPN. Med hjälp av per-app VPN kan IT-administratörerna konfigurera, ge access och hantera användning av VPN på applikationsbasis. Samsung KNOX Container VPN erbjuder support för avancerad IPSec VPN-kryptering som passar de mest känsliga offentliga sektorerna, inkluderat support för Suite B-kryptering.
Mobile Device Management

Mobile Device Management

Samsung KNOX fungerar med MDM leverantörslösningen som föredras av företag och branschledande kontroller av säkerhet och administration.

Samsung KNOX for Enterprise - Hacking / Virus / Data Leakage

Samsung KNOX for Enterprise

● Samsung KNOX för IT-chefer
Omfattande beskydd av företagsdata mot läckage, skadlig programvara och elaka angrepp
Den avancerade säkerhets- och administreringsfunktionalitet i Samsung KNOX gör den till den ideala Androidplattformen för företagsbruk. Samsung KNOX Container användas till att upprätta en säker zon för företagsapplikationer och data på medarbetarnas enheter. Användarens personliga appar och data stannar utanför den säkra zonen och hålls därmed privata. Samsung KNOX tillgodoser säkerhet och bekvämlighet för IT-avdelningen som är intresserad av att implementera och administrera en BYOD-strategi. ● Samsung KNOX för anställda
Använd privata mobiler på jobbet
Samsung KNOX erbjuder en intutiv plattform där anställda kan växla mellan privat eller professionellt läge. Samsung KNOX ger användaren tryggheten att privata applikationer och data är åtskilt från jobbmiljön. ● Samsung KNOX för Partners
Enklare sätt att skapa mobila företagsapplikationer
Samsung KNOX tillåter befintliga applikationer inom Andoridekosystemet att automatiskt uppnå företagets säkerhetsklass för lagring och överföring av data utan en ny ansökan. Med Samsung KNOX slipper också applikationsutvecklaren att utveckla individuella funktioner som FIPS-kompatibla VPN-nätverk, on-device encryption (ODE) och Single Sign On (SSO).

Samsung KNOX säkerhetslösning för smartphones

Resurser

Visa alla

Behöver du mer information?

  • E-posta oss: B2B@samsung.se
  • Ring oss: +46 (0)8 555 05 700