Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Bảo Mật

Trang web này được điều hành bởi công ty TNHH Điện tử Samsung Vina ("SAVINA")

Sự bảo mật của bạn

Sự bảo mật của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao thời gian bạn dành cho trang web của chúng tôi, và sẽ thực hiện các phương pháp thích hợp để bảo vệ thông tin được cung cấp và thu thập từ bạn qua việc truy cập các chức năng, tiện ích, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang của chúng tôi (“Dịch vụ Samsung”). Khi công việc kinh doanh của chúng tôi thay đổi và phát triển, chính sách này cũng thay đổi và phát triển. Vui lòng kiểm tra định kỳ về các thông tin bổ sung và thay đổi.

Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng

Chúng tôi chỉ yêu cầu và sử dụng thông tin tuyệt đối cần thiết đáp lại các yêu cầu của bạn về thông tin sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để thông báo cho bạn biết những dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm. Trang của chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn (một địa chỉ IP nhận dạng loại trình duyệt bạn đang sử dụng ví dụ Netscape; Internet Explorer bằng cách chỉ định một số duy nhất) về quản lý hệ thống chung để phục vụ bạn tốt hơn bằng cách chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi.

Cookies

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng tính năng trong trình duyệt của bạn để gửi đến máy tính bạn một "cookie". Cookies được sử dụng bởi hàng ngàn trang web nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn với trang web. Một cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ chỉ định một số ẩn danh duy nhất đến trình duyệt của bạn từ một máy chủ web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính bạn. Cookies không thể làm hỏng hay đọc thông tin cất giữ trong ổ đĩa cứng của bạn. Cookies làm cho kinh nghiệm lướt web của bạn thú vị hơn bằng cách lưu trữ mật khẩu và sở thích. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn để từ chối tất cả các cookies hay thông báo cho bạn khi một cookie được đặt vào ổ cứng của bạn. Tuy nhiên, việc bạn không chấp nhận những cookies có thể làm giảm bớt trải nghiệm của bạn, bởi vì bạn cần phải bỏ ra thời gian để điền thông tin.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, kinh doanh, hay cho thuê Thông tin Cá nhân mà không có sự chấp thuận trước từ bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp bạn một dịch vụ Samsung được yêu cầu. Trong một số trường hợp hiếm có, chúng tôi có thể bị ép buộc bởi luật phải tiết lộ Thông tin Cá nhân, như khi đề cập đến việc kiện tụng hay quy trình pháp luật khác. Trong trường hợp tiết lộ là bắt buộc, chúng tôi sẽ sử dụng sự nỗ lực thương mại hợp lý để cố gắng đảm bảo xử lý bí mật Thông tin Cá nhân bị tiết lộ, bao gồm cả ngăn chặn sử dụng thông tin cho mục đích thương mại.

Bên cạnh đó, chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin nhất định với sự suy xét chín chắn của mình, xác định rằng sự tiết lộ này là cần thiết để bảo vệ Samsung hay những người lao động, quyền và tài sản của họ, hay bảo vệ sự an toàn và sức khỏe thân thể các nhân viên Samsung hay một thành viên công chúng.

Bất kỳ sự đệ trình nào mà bạn thực hiện với các khu vực công khai của trang web như các bảng thông báo, sẽ được công khai và sẽ không được xem là Thông tin Cá nhân. Chúng tôi không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm về, các hoạt động cho những người khác sử dụng trang hay các Khách hàng về bất kỳ thông tin nào mà bạn thông báo trong khu vực công khai. Bên cạnh đó, thông tin mà bạn đệ trình lên Khu vực công khai có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác để gửi cho bạn các tin nhắn tự nguyện và cho các mục đích khác.

Đường dẫn đến các Trang của bên thứ ba

Bạn có thể trung cập các trang web của bên thứ ba thông qua các đường dẫn sẵn có trên trang này. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng các trang web của bên thứ ba của bạn, bao gồm các trang Samsung khác, sẽ được khống chế bằng chính sách bảo mật của các trang này và không bằng Quy định về bảo mật này.

Người sử dụng truy cập thông tin cá nhân

Nếu bạn muốn truy cập vào Thông tin cá nhân của chính bạn, điều chỉnh Thông tin Cá nhân đang hiệu hữu, hay loại bỏ Thông tin Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thay đổi. Nếu bạn yêu cầu loại bỏ Thông tin Cá nhân, bạn thừa nhận rằng Thông tin Cá nhân còn lại có thể tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ và văn thư lưu trữ của Samsung, nhưng Samsung sẽ không sử dụng thông tin đó cho mục đích thương mại. Samsung có quyền giữ Thông tin Cá nhân của bạn nếu Samsung tạm thời ngưng, hạn chế, hay kết thúc sự truy cập của bạn vào Trang vì vi phạm Điều khoản Sử dụng của Samsung.

Bảo vệ thông tin

Samsung sẽ bảo mật thông tin thu thập được. Chúng tôi duy trì các quy định nội bộ bằng cách giới hạn nhân viên truy cập và sử dụng các thông tin này, nhằm bảo vệ an ninh và bảo mật các thông tin này.

Thông tin về Tập đoàn Samsung

Mỗi công ty trong Tập đoàn Samsung là một tổ chức độc lập hợp pháp. Tập đoàn Samsung không phải là một tổ chức hợp pháp. Tập đoàn Samsung là một thuật ngữ để nói đến một cách thuận tiện một tập đoàn các công ty đã liên kết cùng nhau bởi lịch sử hợp nhất của chúng. Bởi vậy, vui lòng không nhầm lẫn các công ty do sử dụng tên Samsung tương tự. Cụ thể, không công ty nào trong Tập đoàn Samsung có thể đại diện bất kỳ công ty nào khác để chấp thuận hay nhận thực hiện dịch vụ. Không công ty nào trong Tập đoàn Samsung chịu trách nhiệm pháp lý cho công ty khác trừ khi được thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản để thừa nhận nghĩa vụ pháp lý đó. Trang này không chứng minh bất kỳ mối quan hệ nào giữa các công ty như thế bạn có thể thừa nhận rằng họ có thể bị kiện cùng nhau hay riêng rẽ với tư cách một công ty khác.