Samsung Cloud


Không gian An toàn cho Dữ liệu của Bạn

Các thiết bị của bạn đầy ắp những kỷ niệm bạn muốn lưu giữ. Hãy giữ lại những bức ảnh du lịch, đoạn phim quay trong buổi hòa nhạc, file công việc vô cùng quan trọng, v.v. tại một nơi an toàn. Samsung Cloud đơn giản hóa việc quản lý file để bạn dễ dàng truy cập, sao lưu và khôi phục dữ liệu từ điện thoại hay máy tính bảng của bạn.

Một người đàn ông đang cầm điện thoại thông minh trên hai tay và nhìn vào màn hình chính của Samsung Cloud. Một người đàn ông đang cầm điện thoại thông minh trên hai tay và nhìn vào màn hình chính của Samsung Cloud.

Dễ dàng Thể hiện “Phong cách của Bạn”

Quản lý thiết bị theo ý muốn của bạn. Kể cả khi đã cập nhật hoặc cài lại điện thoại của mình, bạn vẫn có thể ngay lập tức quay lại các tùy chỉnh riêng. Samsung Cloud lưu giữ các cài đặt, bố cục và ứng dụng chính xác như trong trí nhớ của bạn và liên tục khôi phục dữ liệu của bạn trên thiết bị Samsung.

Samsung Cloud đang sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu đó giữa các thiết bị Samsung. Samsung Cloud đang sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu đó giữa các thiết bị Samsung.

Samsung Cloud và OneDrive Cùng nhau Hợp tác


Tính năng Đồng bộ Bộ sưu tập của Samsung Cloud sẽ ra mắt với sự hợp tác của Microsoft OneDrive. Liên kết tài khoản Samsung và Microsoft của bạn để tận hưởng các tính năng và tiện ích của Microsoft OneDrive.

* Thông tin bổ sung có tại trang FAQ .

Tính năng Đồng bộ hóa Thư viện của Samsung Cloud đang lưu thư viện ảnh lên OneDrive. Tính năng Đồng bộ hóa Thư viện của Samsung Cloud đang lưu thư viện ảnh lên OneDrive.

Bắt đầu Đồng bộ Bộ sưu tập với Microsoft OneDrive

  • * Tính năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của model máy.
  • * Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào quốc gia hoặc nhà khai thác di động.

Bắt đầu thật dễ dàng


Tùy chỉnh nội dung bạn muốn lưu vào Samsung Cloud, nội dung bạn muốn sao lưu cũng khi cần khôi phục từ sao lưu khi cần.
Hãy truy cập menu Cài đặt trên thiết bị Samsung của bạn để bắt đầu.

* Khả năng truy cập Samsung Cloud và tính khả dụng của các tính năng có thể thay đổi tùy theo thiết bị, hệ điều hành và/hoặc quốc gia.

Cài đặt Samsung Cloud

Sao lưu & Khôi phục, Đồng bộ hóa

Mặt sau và mặt trước của điện thoại thông minh Galaxy S22 Ultra. Mặt sau và mặt trước của điện thoại thông minh Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra

Hình ảnh 5 chiếc đang chạy từng dịch vụ trên màn hình. Hình ảnh 5 chiếc đang chạy từng dịch vụ trên màn hình.

Ứng dụng và Dịch vụ

* Hình ảnh màn hình và thiết bị mô phỏng dùng để minh họa.