Những sản phẩm Galaxy mới nhất

Lợi thế của Samsung.com

Khám phá tức thì

Giúp tôi lựa chọn

Khám phá

* Dựa trên thông số kỹ thuật của Galaxy S21 Ultra 5G. Có thể không áp dụng cho tất cả các model.