Nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu

Câu chuyện về
thương hiệu Samsung

Câu chuyện về thương hiệu Samsung

Tại khu vực sảnh của Samsung Seoul R&D Campus, có một giá sách, cầu thang và các tác phẩm nghệ thuật treo trên trần nhà. Tại khu vực sảnh của Samsung Seoul R&D Campus, có một giá sách, cầu thang và các tác phẩm nghệ thuật treo trên trần nhà.

Chúng tôi là ai và điều gì thúc đẩy chúng tôi

Câu chuyện thương hiệu

Chúng tôi là ai

Một người đàn ông và một người phụ nữ nhìn vào màn hình đang chiếu ánh sáng chuyển động nhanh Một người đàn ông và một người phụ nữ nhìn vào màn hình đang chiếu ánh sáng chuyển động nhanh

Di sản

Nơi khởi nguồn

Trong một chiếc tủ đen trắng, có những sản phẩm cũ của Samsung như màn hình, điện thoại di động, TV, radio, máy đánh chữ và hai chiếc tủ lạnh. Trong một chiếc tủ đen trắng, có những sản phẩm cũ của Samsung như màn hình, điện thoại di động, TV, radio, máy đánh chữ và hai chiếc tủ lạnh.

Hãy xem cách chúng tôi thể hiện tinh thần độc đáo của mình trong vai trò tiên phong không ngừng nghỉ

Logo

Cách chúng tôi tự định hình bản thân

Có logo dạng chữ của Samsung trên Cổng Trung tâm của Suwon Digital Campus. Có logo dạng chữ của Samsung trên Cổng Trung tâm của Suwon Digital Campus.

Màu sắc & Hình thức in ấn

Cách chúng tôi thể hiện bản thân

Từ phía bên trái của hình ảnh, có các sọc dọc màu xanh dương, đen, trắng và các màu sắc minh họa của Samsung. Tiếp theo là các sọc màu, AaBbCc được viết trong hình vuông màu đen. Từ phía bên trái của hình ảnh, có các sọc dọc màu xanh dương, đen, trắng và các màu sắc minh họa của Samsung. Tiếp theo là các sọc màu, AaBbCc được viết trong hình vuông màu đen.

Âm thanh

Bất cứ nơi nào bạn gặp chúng tôi

Những thanh hình vuông màu neon xếp chồng lên nhau thành 6 cột. Những thanh hình vuông màu neon xếp chồng lên nhau thành 6 cột.