Nghề nghiệp tại Samsung Electronics

Nghề nghiệp tại Samsung Electronics

Do what you can't

Do what you can't

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người làm những điều không thể.

Chúng tôi lấy cảm hứng từ những gì mọi người muốn đạt được trong cuộc sống của họ và nỗ lực tạo ra các sản phẩm trao quyền theo những cách mới. Đây là điều thúc đẩy chúng tôi luôn đổi mới hơn nữa.

Tìm cơ hội làm những điều không thể tại Samsung.

Việc làm

Khám phá những cơ hội thú vị và nộp đơn ngay để tham gia cùng chúng tôi.

Làm việc tại Samsung

Làm việc với những người giỏi nhất và tham gia vào sự đổi mới thứ tạo ra sự khác biệt thực sự cho cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Lĩnh vực công việc

Trở thành người dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh
vực của bạn và đưa sự nghiệp của bạn lên tầm cao mới.