Đa dạng và hòa nhập

Đa dạng và hòa nhập

Nuôi dưỡng một văn hóa đa dạng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn

Nuôi dưỡng một văn hóa đa dạng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn

2 người đàn ông và 2 phụ nữ có nguồn gốc dân tộc khác nhau đang vươn tay qua bàn để đập tay và mỉm cười. 2 người đàn ông và 2 phụ nữ có nguồn gốc dân tộc khác nhau đang vươn tay qua bàn để đập tay và mỉm cười.

Hãy là chính mình, chúng ta cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn

Tại Samsung, chúng tôi tin rằng sự đổi mới và tăng trưởng được thúc đẩy bởi một văn hóa hòa nhập và lực lượng lao động đa dạng.
Chúng tôi mong muốn tạo ra một đội ngũ toàn cầu, nơi mọi người đều thuộc về và có cơ hội bình đẳng, truyền cảm hứng để các nhân tài phát huy con người thật của họ.
Cùng nhau, chúng tôi đang xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Con người tại Samsung

Vì nhân viên của chúng tôi mang đến những trải nghiệm và quan điểm khác nhau cho Samsung, họ giúp chúng tôi xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Các nhóm nguồn lực nhân viên (ERG)

Chúng tôi tin rằng thúc đẩy sự đa dạng là điều cần thiết để tiếp tục đổi mới. Các nhóm kết nối đa dạng hiện đang được thành lập để nhân viên có thể kết nối vì lợi ích của việc tăng cường phát triển nghề nghiệp và tạo ra văn hóa hòa nhập.

* Tại Samsung, có nhiều nhóm ERG khác nhau như giới tính, LGBTQA+, chủng tộc, cha mẹ đi làm, cựu chiến binh, v.v. ở các khu vực khác nhau.

Một bức ảnh các nữ nhân viên Samsung giơ một tay thể hiện tình đoàn kết và ảnh nhóm Phụ nữ Công nghệ tại Samsung (WITS). Biểu trưng của các tổ chức khác nhau được hiển thị, bao gồm các Next Generation Leaders (Nhà lãnh đạo Thế hệ Tương lai), Military Appreciation Group (Nhóm Tôn vinh Quân đội), Equality Alliance (Liên minh Bình đẳng), Galaxy of Black Professionals (Chuyên gia Galaxy người gốc Phi), Women in Samsung Electronics (Phụ nữ tại Samsung Electronics), Veterans Community (Cộng đồng Cựu chiến binh), Working Parents (Phụ huynh Đi làm), Women Plus (Phụ nữ Plus), Women in Technology at Samsung (Phụ nữ ngành Công nghệ tại Samsung), và Samsung Leaders of Tomorrow (Các nhà Lãnh đạo Tương lai của Samsung). Một bức ảnh các nữ nhân viên Samsung giơ một tay thể hiện tình đoàn kết và ảnh nhóm Phụ nữ Công nghệ tại Samsung (WITS). Biểu trưng của các tổ chức khác nhau được hiển thị, bao gồm các Next Generation Leaders (Nhà lãnh đạo Thế hệ Tương lai), Military Appreciation Group (Nhóm Tôn vinh Quân đội), Equality Alliance (Liên minh Bình đẳng), Galaxy of Black Professionals (Chuyên gia Galaxy người gốc Phi), Women in Samsung Electronics (Phụ nữ tại Samsung Electronics), Veterans Community (Cộng đồng Cựu chiến binh), Working Parents (Phụ huynh Đi làm), Women Plus (Phụ nữ Plus), Women in Technology at Samsung (Phụ nữ ngành Công nghệ tại Samsung), và Samsung Leaders of Tomorrow (Các nhà Lãnh đạo Tương lai của Samsung).

Các sáng kiến khác

Chúng tôi điều hành các chương trình D&I khác nhau để thúc đẩy văn hóa công sở hòa nhập.

Học tập & Phát triển

Chúng tôi trao quyền cho tất cả nhân viên để thúc đẩy thay đổi tại Samsung cũng như trên phạm vi xã hội rộng lớn hơn của chúng ta.

Tại Samsung, chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình cơ hội phát triển và lớn mạnh để trở thành những nhà lãnh đạo giỏi nhất và toàn diện nhất. Trong đó phải kể đến việc nâng cao nhận thức để mở rộng quan điểm, tổ chức lại tư duy để nâng cao tính khách quan và vận dụng hòa nhập để thúc đẩy sự đổi mới.

 • Tái thiết tư duy

  Nhận thức giá trị của sự đa dạng trong một nhóm

 • Xây dựng nhận thức

  Nhận thức được tầm quan trọng của sự đa dạng và hòa nhập từ quan điểm kinh doanh

 • Thực hành hòa nhập

  Phát triển các mối quan hệ đa dạng và hòa nhập để dẫn dắt sự thay đổi

Cấp độ lãnh đạo Cấp độ cá nhân Cấp độ nhóm
Hướng dẫn cho các trưởng nhóm trau dồi văn hóa hòa nhập thông qua tính đa dạng Tìm hiểu về bản thân và những người khác Phát triển các mối quan hệ đa dạng và hòa nhập

Phụ nữ tại Samsung

Chúng tôi cam kết bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo nữ tiếp theo bằng cách hỗ trợ các nhân tài nữ xuất sắc trong lĩnh vực của họ.

Phụ nữ toàn cầu

2010

2015

2020

Tổng (%)※ không bao gồm nhân viên vận hành

20.3

25.0

28.6

Chức năng công việc

Kỹ thuật viên
(%)

14.2

16.6

18.0

Bán hàng và tiếp thị
(%)

27.5

28.9

31.5

Lãnh đạo

Điều hành
(%)

1.4

4.5

6.6

Quản lý
(%)

8.3

12.4

15.3

Job function (%)

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Tech(%)

Sales and Marketing(%)

Leadership (%)

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Executives(%)

Managers(%)

Sự ghi nhận & Giải thưởng từ bên ngoài

Nỗ lực của chúng tôi về sự đa dạng đã bắt đầu.