Tổng quan

Tổng quan

Quyền riêng tư của bạn. Được đảm bảo.

Quyền riêng tư của bạn. Được đảm bảo.

Samsung tin rằng không có quyền riêng tư nếu không có bảo mật mạnh mẽ.
Chúng tôi thể hiện rõ cách thông tin của bạn được sử dụng và cho phép bạn kiểm soát toàn bộ những gì bạn chia sẻ.

Đừng để người khác theo dõi bạn

Bạn có thể chọn cho phép hoặc từ chối các ứng dụng mà bạn sử dụng để truy cập dữ liệu của bạn.

Xem ai đã truy cập

Chúng tôi hiển thị minh bạch tất cả các ứng dụng có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn. Kiểm tra trạng thái dữ liệu cá nhân một cách dễ dàng và trực quan.

Chỉ có bạn mới có thể “mở khóa”

Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ cao với công nghệ Knox của Samsung, được các chính phủ và chuyên gia bảo mật tại nhiều quốc gia chứng nhận.

Cam kết hỗ trợ bảo mật liên tục của Samsung

Chúng tôi luôn cập nhật hệ thống bảo mật của mình bằng cách liên tục cập nhật hệ thống để bảo vệ chống lại các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật đang phát triển.

Tìm hiểu thêm chi tiết về tính năng bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật

Các tính năng bảo vệ quyền riêng tư

Công nghệ bảo mật Samsung Knox