Sản Phẩm Bán Chạy Nhất

Lựa chọn hàng đầu cho thực phẩm luôn tươi ngon

Family Hub

Tủ lạnh thông minh đầu tiên tại Việt Nam

family hub family hub

Side by Side

Công nghệ SpaceMax thêm 100L
dung tích trữ thực phẩm tươi

Tủ Lạnh 2 Cửa Ngăn Đông Dưới Tủ Lạnh 2 Cửa Ngăn Đông Dưới

Tủ Lạnh 2 Cửa
Ngăn Đông Trên

2 Dàn lạnh độc lập, gấp 2 lần tươi lâu

2 Cửa  Ngăn Đông Trên 2 Cửa  Ngăn Đông Trên

Tủ Lạnh 2 Cửa
Ngăn Đông Dưới

Đông mềm chuẩn -1oC giữ tươi không đông đá

2 Cửa  Ngăn Đông Dưới 2 Cửa  Ngăn Đông Dưới

Ưu Đãi