Eco-Conscious Service

Chung tay xử lý pin đã qua sử dụng

Công ty Điện tử Samsung Vina hợp tác cùng Tập Đoàn Thế Giới Di Động triển khai hoạt động “Chung tay xử lý pin đã qua sử dụng” trên toàn quốc. Chương trình nằm trong cam kết và tầm nhìn phát triển bền vững của hai bên, cùng hướng đến những giải pháp thân thiện giúp bảo vệ môi trường và cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như là tiếp nối chiến dịch “Kết nối sống xanh” của Samsung.

Eco-Conscious Packing

Thiết bị điện thoại di động của khách hàng sau khi sửa chữa sẽ được đóng gói bằng túi vải thay vì túi nhựa.

Chúng tôi sử dụng túi này cho các dịch vụ sửa chữa Màn hình Điện thoại tại tất cả các Trung tâm Bảo Hành Samsung.

Eco-Conscious Paper-free

Khi nhận được dịch vụ sửa chữa, hãy yêu cầu trung tâm bảo hành gửi thông tin cho bạn qua thư điện tử hoặc SMS.

Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một môi trường “Không dùng giấy” trong các trung tâm bảo hành. Bạn có thể tùy chọn để nhận thông tin phiếu sửa chữa thông qua email hoặc SMS.

Bằng cách thay thế tài liệu giấy sang tài liệu điện tử, chúng ta có thể cứu cây khỏi bị chặt để làm giấy.

Vì vậy bạn hãy cân nhắc về tùy chọn bảo vệ môi trường khi yêu cầu dịch vụ bảo hành nhé.

Eco-Conscious Repair

Chúng tôi sửa chữa các thành phần linh kiện bị hỏng để hạn chế việc thay mới linh kiện. Điều này giúp giảm thiểu chất thải điện tử và khí thải carbon từ các nhà máy sản xuất linh kiện.

Tham khảo thêm về Giải pháp tiết kiệm cho sửa chữa màn hình điện thoại tại đây.

Samsung Recycling

Hãy để các sản phẩm/phụ kiện hư hỏng không còn dùng đến của bạn ở thùng thu hồi rác thải điện tử, có sẵn tại tất cả Trung tâm Bảo hành Samsung. Chúng tôi sẽ giúp thu thập và xử lý các thiết bị không sử dụng hoặc bị hỏng theo đúng quy định môi trường.

Tại địa điểm Trung tâm bảo hành Samsung, chúng tôi đã đặt các thùng thu gom rác điện tử. Bất kỳ khách hàng nào đều có thể bỏ các thiết bị hư hỏng, hoặc không sử dụng vào trong thùng này.

Chúng tôi sẽ gửi rác thải điện tử thu thập được đến một công ty tái chế để giảm lượng rác thải điện tử theo cách thân thiện với môi trường.