/* Product Card List Area */

Loại sản phẩm có một không hai

Năm bảng màu sắc khác nhau của các thiết bị Galaxy Z Flip4 Phiên bản Bespoke được hiển thị trên năm ô màu khác nhau. Một chiếc đang đứng thẳng, nửa mở và nghiêng về bên trái trong khi ba chiếc đứng thẳng, nửa mở và nghiêng về bên phải và chiếc còn lại hướng xuống ở chế độ Flex Mode. Năm bảng màu sắc khác nhau của các thiết bị Galaxy Z Flip4 Phiên bản Bespoke được hiển thị trên năm ô màu khác nhau. Một chiếc đang đứng thẳng, nửa mở và nghiêng về bên trái trong khi ba chiếc đứng thẳng, nửa mở và nghiêng về bên phải và chiếc còn lại hướng xuống ở chế độ Flex Mode.

Galaxy của bạn.
Theo cách của bạn

Galaxy Z Flip4 Phiên bản Bespoke

* Ước tính dựa trên hồ sơ sử dụng của người dùng trung bình/điển hình. Được đánh giá độc lập bởi Strategy Analytics từ ngày 8 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2021 tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh với các phiên bản tiền phát hành SM-S901, SM-S906, SM-S908 theo cài đặt mặc định sử dụng các mạng 5G Sub6 (KHÔNG được thử nghiệm với mạng 5G mmWave). Thời lượng pin thực tế thay đổi tùy theo môi trường mạng, các tính năng và ứng dụng được sử dụng, tần suất các cuộc gọi và tin nhắn, số lần sạc và nhiều yếu tố khác.

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính.

* Pin : Thời lượng pin thực tế thay đổi tùy thuộc vào môi trường mạng, các tính năng và ứng dụng được dùng, tần suất cuộc gọi và tin nhắn, số lần sạc và nhiều yếu tố khác.

* Bộ nhớ người dùng khả dụng : Bộ nhớ người dùng nhỏ hơn tổng bộ nhớ do bộ nhớ của hệ điều hành và phần mềm được sử dụng để chạy các tính năng của thiết bị. Bộ nhớ người dùng thực tế thay đổi tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi thực hiện nâng cấp phần mềm.

* Mạng : Các băng thông mà thiết bị hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.