/* Product Card List Area */
Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Thêm sản phẩm khác từ danh sách

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Thêm sản phẩm khác từ danh sách

Loại sản phẩm có một không hai

Galaxy Watch6 và Galaxy Watch6 Classic kèm dây đeo được xếp cạnh nhau. Mặt đồng hồ Galaxy Watch6 hướng lên trên trong khi mặt đồng hồ Galaxy Watch6 Classic hướng về phía trước. Galaxy Watch6 và Galaxy Watch6 Classic kèm dây đeo được xếp cạnh nhau. Mặt đồng hồ Galaxy Watch6 hướng lên trên trong khi mặt đồng hồ Galaxy Watch6 Classic hướng về phía trước.

Dòng Galaxy Watch6

 

* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính