Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Hình ảnh chính cho Tài liệu & Tải về hiển thị điện thoại, máy tính xách tay và máy in Samsung

Tìm kiếm Downloads và Firmware nhanh nhất

Hãy nhập thông tin sản phẩm của bạn để tìm downloads thích hợpmột cách nhanh chóng nhất.

Tìm kiếm sản phẩm của bạn

Hình ảnh sản phẩm sẽ được hiển thị ở đây

Điền model number của sản phẩm vào

Hoặc chọn loại sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm của bạn
Số Model
Trở về trước Tiếp theo
Tài liệu và tải về

Hầu hết sản phẩm thường gặp ở trung tâm download

40" H5500
UA40H5500AK

32" H5500
UA32H5500AK

40" H6300
UA40H6300AK