COVID-19 informace

Situace ohledně globálního koronaviru (COVID-19) je bezprecedentním okamžikem, který ovlivňuje téměř každý aspekt každodenního života. Víme, že tato situace ovlivnila každého z vás jinak a že COVID-19 bude mít na naši společnost trvalý dopad.

 

V poslední době se náš každodenní život dramaticky změnil – nejen ve způsobu práce, ale i jak komunikujeme se svým okolím. V této době nečekané a bezprecedentní nepřízně osudu se společnost Samsung nadále zaměřuje na potřebné inovace a zlepšení komfortu vnitřního prostředí. Věříme, že technologie jsou naším mostem k lepší budousnosti, zejména v tomto složitém čase.

I v těchto náročných časech jsme ve společnosti Samsung přesvědčeni o naší odolnosti a odhodlání vyjít silnější společně s lidmi, kteří byli jádrem našeho podnikání. Snažíme se chránit zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců, partnerů a zákazníků a minimalizovat dopad na náš provoz. Pečlivě sledujeme aktuální informace o situaci od místních a ezinárodních zdravotnických orgánů, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO). Sdílíme aktualizace týkající se jakýchkoli změn v našem způsobu práce nejprve se zaměstnanci a partnery v průběhu vývoje situace a při zvažování informací od místních, evropských a světových zdravotnických organizací. Při dodržování legislativy a pokynů místních a mezinárodních zdravotnických úřadů neustále přizpůsobujeme naše procesy nové situaci a hledáme nové způsoby, jak co nejlépe pomáhat a poskytovat podporu našim zákazníkům a partnerům.

 

V této situaci budeme ve společnosti Samsung nadále spolupracovat s našimi partnery při vytváření nových a příjemných zážitků pro naše koncové uživatele. Jsme optimisté a věříme v nové možnosti, které zítřek přinese nám, našim partnerům a jejich zákazníkům. Na podporu těch, kteří instalují naše zařízení, jsme připravili alternativní způsoby práce tak, abychom zajistili i nadále vysoký standard podpory v těchto nelehkých časem.

Upřímně děkujeme všem našim zaměstnancům za vše, co dělají, a zejména za podporu, kterou poskytují sobě, našim partnerům a našim zákazníkům. Našim zákazníkům a partnerům děkujeme za Vaši loajální podporu.

Informace pro instalační firmy

Naši specialisté jsou připraveni poradit jak optimalizovat instalace a použití našich systémů. Dodáváme naše výrobky a jsme v kontaktu s našimi poskytovateli logistických služeb ohledně opatření, která přijímají na základě pokynů úřadů. Oslovte místní pobočku společnosti Samsung a prodiskutujte, jak můžeme spolupracovat.