Privacy

Image

Náš závazek

Ve společnosti Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (Správce osobních údajů pro EU) a našich přidružených společnostech („Samsung“, „my“, „nás“, „naše“) víme, jak pro naše zákazníky důležité soukromí, a snažíme se transparentně informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, přenášíme a uchováváme Vaše osobní údaje.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují najakkékoliv zařízení Samsung, internetové stránky, platformy zákaznických služeb nebo online aplikace, které se na ně odkazují (souhrnně naše „Služby“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí bez ohledu na to, jestli používáte naše Služby pomocí počítače, mobilního telefonu, tabletu, televizoru, domácího spotřebiče nebo jiného chytrého zařízení.

Níže naleznete souhrn klíčových bodů těchto Zásadá ochrany osobních údajů. Pro více informací o tom, jak zpracováVáme Vaše informace, prosím, klikněte na nadpis, nebo pokračujte ve čtení míže.

Informace, které shromažďujeme

V souvislosti se Službami shromažďujeme různé typy informací včetně:

• informací, které poskytujete přímo nám;
• informací, které shromažďujeme o využívání našich Služeb; a
• informací, které získáme od třetích stran.

Můžeme Vás rovněž požádat o samostatný souhlas se shromažďováním informací nebo Vás samostatně upozornit na to, jak shromažďujeme Vaše osobní údaje způsobem, který není popsán v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, jak je zrovna vyžadováno konkrétními doplňujícími službami.

Použití a sdílení informací

Shromažďované informace používáme, mimo jiné, k následujícím účelům:

• poskytování Služeb, které požadujete;
• abychom pochopili, jakým způsobem Služby používáte a my mohli dale zlepšovat Váš zážitek;
• Abychom více porozuměli našim zákazníkům tak, abychom jim mohli nabídnout relevantní komunikaci, služby a zážitky; a
• abychom poskytovali přizpůsobený obsah a reklamy na základě Vašeho samostatného souhlasu, pokud je Váš souhlas v konkrétním případě vyžadován.

Váše informace můžeme sdílet s následujícími subjekty:

• Spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností Samsung Electronics Co., Ltd.
• Obchodní partneři – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, které by se Vám mohly líbit, tam, kde jste poskytl(a) Váš samostatný souhlas.
• Poskytovatelé služeb – společnosti, které poskytují služby společnosti Samsung nebo jejím jménem.
• Vymáhání práva – když jsme k tomu vyzváni, nebo abychom chránili společnost Samsung a její uživatele.

Další informace o specifických produktech a službách

• Zatímco tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny naše Služby, můžeme Vám rovněž poskytnout konkrétní zvláštní dodatky o soukromí, které obsahují doplňující informace o našich postupech v souvislosti s konkrétními Službami, kde to je nezbytné. Tyto dodatky se vztahují na používání Služeb, kterých se týkají.

Kontakt

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Alternativně nás můžete kontaktovat na naší Stránce podpory ochrany osobních údajů.

 • GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI SAMSUNG

  Datum účinnosti: 25. května 2018

  Ve společnosti Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics (UK) Limited (Správce osobních údajů pro EU) a našich přidružených společnostech („Samsung“, „my“, „nás“, „naše“) víme, jak pro naše zákazníky důležité soukromí, a snažíme se transparentně informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, přenášíme a uchováváme Vaše osobní informace. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše postupy ohledně těchto informací. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechna zařízení Samsung, internetové strány, platformy zákaznických služeb nebo online aplikace, které se na ně odkazují (souhrnně naše „Služby“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí bez ohledu na to, jestli používáte naše Služby pomocí počítače, mobilního telefonu, tabletu, televizoru, domácího spotřebiče nebo jiného chytrého zařízení. Zahrnují také zákaznickou podporu pro taková zařízení, internetové stránky nebo online aplikace.
  Zatímco tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny naše Služby, poskytneme Vám také některé specifické dodatky týkající se ochrany osobních údajů, které obsahují další informace o našich postupech v souvislosti s konkrétními Službami, kde je to nezbytné. Tyto dodatky se vztahují na používání Služeb, kterých se týkají.
  Je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a jakékoliv další zásady poskytnuté námi, protože tyto dokumenty obsahují informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pokaždé, když využíváte naše Služby.

  Rovněž je důležité, abyste často kontrolovali aktualizace Zásad ochrany osobních údajů. Pokud Zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme, upozorníme Vás dopředu na změny, které považujeme za důležité, prostřednictvím oznámení v příslušných Službách nebo Vám je dáme vědět e-mailem, kde to bude vhodné. Nejaktuálnější verzi Zásad ochrany osobních údajů naleznete vždy zde. Můžete zkontrolovat „datum účinnosti“ umístěné na začátku stránky abyste viděli, kdy byly Zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány.

 • LOKÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI SAMSUNG

  Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu

  Datum účinnosti: 25. 5. 2018

  Společnost Samsung Electronics (UK) Limited („Samsung“ nebo „My“) a její přidružené společnosti respektují vaše soukromí. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu se týká osobních informací, které shromažďujeme prostřednictvím Přizpůsobené služby. Netýká se informací shromažďovaných jinými aplikacemi, webovými stránkami nebo službami poskytovanými společností Samsung nebo jejími spřízněnýmí společnostmi.

  Co je Přizpůsobená služba?

  Zařízení, aplikace a služby společnosti Samsung (jednotlivě „Služba“ a souhrnně „Služby“) jsou navrženy k poskytování přizpůsobených služeb založených na inteligentní podpoře Vašich potřeb a přání. Přizpůsobená služba společnosti Samsung nabízí na základě údajů o Vás a Vašem používání Služeb vylepšené uživatelské možnosti, včetně přizpůsobeného obsahu a doporučení. Přizpůsobená služba může zlepšit například Vaše uživatelské možnosti při používání Služeb tím, že Vám bude nabízet přizpůsobené návrhy a informace při používání služby rozpoznávání hlasu společnosti Samsung, nebo si může pamatovat hudbu, kterou posloucháte za deštivých dnů a později Vám ji doporučit. Když navíc vyslovíte příkaz „Připomeň mi, že než dorazím domů, musím koupit láhev vody,“ Přizpůsobená služba si ho zapamatuje a než dorazíte domů, připomene Vám, že máte koupit láhev vody.

  Chcete-li používat Přizpůsobenou službu, potřebujete nejdříve účet Samsung account. Na používání Vašeho účtu Samsung account a Přizpůsobené služby se vztahují naše Zásady ochrany osobních údajů uvedené na stránce https://account.samsung.com/membership/pp („Zásady ochrany osobních údajů společnosti Samsung“). Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu obsahuje další informace, jakým způsobem mohou být ve spojení s Přizpůsobenou službou využívány Vaše osobní údaje a měli byste si je přečíst spolu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Samsung, kde se dozvíte více o způsobech zpracování Vašich údajů. V případě jakékoli nekonzistence nebo konfliktu podmínek tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu a Zásad ochrany osobních údajů společnosti Samsung má přednost toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu.


  V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu jsou popsány typy informací shromažďovaných prostřednictvím Přizpůsobené služby, jak můžeme tyto informace používat, jak dlouho je můžeme uchovávat nebo s kým je můžeme sdílet a dále uvádíme možnosti, které máte k dispozici ohledně našeho používání těchto informací a výkonu Vašich práv. Také popisujeme opatření, kterými chráníme tyto informace, a způsob, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů při ochraně osobních údajů. Společnost Samsung je v rámci zpracování osobních údajů jejich správcem.


  Klepnutím na jeden z následujících odkazů přeskočíte na uvedenou sekci:

  Co je Přizpůsobená služba?
  Informace, které získáváme
  Jak používáme získané informace
  Přizpůsobené reklamy a přímý marketing
  Sdílení informací
  Mezinárodní předávání údajů
  Uchování osobních údajů
  Jak odstraním informace získané Přizpůsobenou službou?
  Co se stane, když odstraním informace shromážděné Přizpůsobenou službou nebo když zruším shromažďování určitých informací Přizpůsobenou službou?
  Vaše možnosti (včetně toho, jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním Přizpůsobené služby)
  Vaše práva
  Jak chráníme osobní informace
  Aktualizace našeho Oznámení o ochraně soukromí
  Jak nás můžete kontaktovat

  Informace, které získáváme

  Čím více vám Přizpůsobená služba bude rozumět a čím lépe Vás bude znát, tím rychleji a přesněji Vám bude moci poskytovat přizpůsobený obsah a informace. Přizpůsobená služba je navržena tak, aby znala Vaše zájmy, preference a polohu, a různými způsoby o Vás shromažďovala informace a prováděla jejich analýzu, zahrnujíce:

  • Informace o zařízení. Přizpůsobená služba bude shromažďovat jedinečné identifikační údaje Vašeho zařízení, informace o nastaveních (například nastavení jazyka a zámku), informace o stavu (například propojení s ostatními zařízeními) a další informace o Vašich zařízeních. Přizpůsobená služba také bude zkoumat nainstalované nebo právě spuštěné aplikace ve Vašem zařízení. Kromě toho může Přizpůsobená služba shromažďovat informace, jak, kdy a jak dlouho používáte zařízení připojená k účtu Samsung account, včetně používání Služeb a aplikací a služeb třetích stran v zařízeních (například seznam aplikací v zařízeních, hudba přehrávaná v zařízeních, navštěvované webové stránky a provedená vyhledávání).
  • Informace o Vaší hudbě a fotografiích. Přizpůsobená služba bude shromažďovat a analyzovat informace, jako jsou názvy, žánry a umělci u dříve přehrávané nebo uložené hudby, a informace o Vašich fotografiích, jako jsou časy a místa pořízených fotografií.
  • Kontakty a údaje o komunikaci. Přizpůsobená služba bude používat Váš seznam kontaktů a také shromažďovat a analyzovat informace o historii Vašich příchozích/odchozích hovorů a textových zpráv, aby vám mohla poskytovat služby, jež rozpoznají, jaké jsou Vaše vztahy s ostatními uživateli (například s Vaší rodinou a přáteli), které kontakty jsou pro Vás nejdůležitější, koho kontaktujete nejčastěji a jaký je Váš preferovaný způsob kontaktu; aby mohla zobrazovat informace o Vašich důležitých kontaktech (například nepřijaté hovory); a aby mohla vyhledávat kontakty, které vyslovíte při použití rozpoznávání hlasu.
  • Informace z kalendáře. Přizpůsobená služba bude používat kalendář Vašeho zařízení a také shromažďovat a analyzovat údaje z kalendáře, aby zjistila Vaše preference, zaznamenala zvláštní příležitosti a identifikovala vaši polohu.
  • Historie procházení internetu. Přizpůsobená služba bude používat, shromažďovat a analyzovat historii Vašeho procházení Internetu (například navštívené internetové stránky, vyhledávaná klíčová slova a záložky), aby zjistila Vaše zájmy a preference, aby zobrazovala relevantnější výsledky hledání a nabízela ty nejvhodnější informace v různých kontextech, a aby Vám poskytovala další služby, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu. Historie hledání při procházení internetu v Režimu utajení (režim Inkognito nebo Soukromý režim) shromažďována nebude.
  • Informace o poloze. Přizpůsobená služba bude za určitým účelem, například za účelem poskytování požadovaných oznámení nebo informací souvisejících s polohou, pravidelně používat, shromažďovat a analyzovat informace ze zařízení o Vaší přesné zeměpisné poloze a další informace související s Vaší polohou prostřednictvím signálů Bluetooth a Wi-Fi, položek v kalendáři a jiných technologií a dat. Aby mohla Přizpůsobená služba shromažďovat informace o zeměpisné poloze, musí být v zařízení povoleno nastavení Zjišťování polohy. Z tohoto důvodu bude Přizpůsobená služba v některých případech vyžadovat, abyste zapnuli nastavení Zjišťování polohy.
  • Údaje účtu Samsung account, Mého profilu a Služeb společnosti Samsung. Přizpůsobená služba bude shromažďovat a analyzovat informace uložené ve Vašem účtu Samsung account nebo přidružené k Vašemu účtu Samsung account (například ID účtu Samsung account, kontaktní údaje, jméno, datum narození a pohlaví) a informace registrované v Mém profilu. Přizpůsobená služba také bude shromažďovat a analyzovat informace související s Vaším používáním Služeb, jako je historie používání aplikací Samsung, hlasové příkazy vydané prostřednictvím služby rozpoznávání hlasu, oznámení nastavená v aplikaci Reminder a poskytované informace o počasí.
  • Data Zákaznických služeb. Přizpůsobená služba bude používat, shromažďovat a analyzovat data získaná prostřednictvím Vašich interakcí s oddělením zákaznických služeb společnosti Samsung, například informace o opravě a záznamy komunikace zákazníka s personálem Zákaznických služeb, informace o historii nákupů v obchodech společnosti Samsung a informace o propagačních akcích, kterých jste se účastnili.
  • Informace týkající se aplikací a služeb třetích stran. Pokud povolíte připojení k aplikaci nebo službě třetí strany, umožníte tím Přizpůsobené službě využívat údaje týkající se Vašeho používání těchto aplikací a služeb třetích stran a poskytovat přizpůsobené funkce.

  Prostřednictvím Přizpůsobené služby můžeme průběžně shromažďovat osobní informace o Vašich online aktivitách v zařízeních podporujících Přizpůsobenou službu. Budeme rovněž shromažďovat informace zpřístupněné v platformách a aplikacích třetích stran (například online platformách sociálních sítí), v online databázích nebo adresářích nebo jinak legitimně získané. S těmito informacemi bude nakládáno v souladu s oznámeními o ochraně osobních údajů poskytnutými třetími stranami v době jejich shromáždění. Mezi informace, které získáme, patří například: stav vašeho nákupu a/nebo využití služeb třetí strany (například aktivní/neaktivní) a způsob používání služeb třetí strany.


  Přizpůsobená služba Vám poskytuje volby ohledně způsobu, jakým používá a analyzuje určité typy osobních informací, jako je historie Vašich hovorů a textových zpráv, údaje o zeměpisné poloze nebo historie procházení internetu.


  Jak používáme získané informace

  Přizpůsobená služba bude výše uvedené informace kombinovat a analyzovat a tato analyzovaná data poskytovat vámi autorizovaným službám a aplikacím třetích stran k následujícím účelům:

  • poskytování přizpůsobeného obsahu a informací;
  • analýza způsobů poskytování lepších Služeb;
  • vylepšování a rozvoj Služeb;
  • zobrazování přizpůsobených reklam na produkty a služby, které by Vás mohly zajímat;
  • komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu a nabízených upozorňování ohledně produktů a služeb nabízených společností Samsung a třetími stranami, která je přizpůsobená Vašim zájmům (s vaším samostatným souhlasem).

  Společnost Samsung zpracovává osobní údaje k výše uvedeným účelům. Právní základ společnosti Samsung pro zpracování osobních údajů vychází z toho, že zpracování je:

  • založeno na Vašem souhlasu s používáním Přizpůsobené služby;
  • nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Samsung (například abychom mohli spravovat náš vztah s Vámi a vylepšovat Služby);
  • založeno na Vašem samostatném souhlasu (komunikace s vámi ohledně našich produktů a služeb a poskytování marketingových informací).

  Přizpůsobené reklamy a přímý marketing

  Přizpůsobená služba bude shromažďovat, analyzovat a sdílet informace o Vašem používání Služeb a online aktivitách v průběhu času a napříč weby a aplikacemi třetích stran, stejně jako napříč zařízeními, aby Vám mohla nabízet reklamní sdělení a sdělení přímého marketingu (souhrnně „Reklamy“) o produktech a službách nabízených společností Samsung a třetími stranami, která jsou přizpůsobena Vašim zájmům. Pro účely přímého marketingu od Vás budeme muset získat souhlas se zpracováním Vašich osobních informací. Když nám poskytnete Váš souhlas, používání těchto informací Přizpůsobenou službou pro přizpůsobené Reklamy můžete zrušit v menu Soukromí > Přizpůsobená služba > Správa všech zařízení ve vašem účtu Samsung account, když vypnete možnost „Reklama využívající Přizpůsobenou službu“.
  Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí této možnosti nemusí zrušit všechny Reklamy (včetně přizpůsobených Reklam) poskytované společností Samsung. Pokud jste souhlasili s přijímáním Reklam z jiných Služeb, můžete Reklamy od společnosti Samsung dostávat i nadále. Další informace o odhlášení takových Reklam z ostatních Služeb najdete v nabídce Nastavení příslušné služby.


  Sdílení informací

  Prostřednictvím Služeb nesdělíme žádné Vaše osobní informace s výjimkou případů popsaných v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou reklamu. Osobní údaje může používat a jinak zpracovávat omezený počet členů týmu Přizpůsobené služby ve společnosti Samsung v rámci jejich pracovních povinností nebo smluvních závazků. Vaše osobní informace sdílíme s našimi spřízněnáými společnostmi a přidruženými subjekty a s důvěryhodnými poskytovateli služeb, kteří pro nás zajišťují Službu na základě právně vymahatelných smluv o ochraně Vašich informací. Naše poskytovatele služeb neopravňujeme informace používat nebo zveřejňovat, s výjimkou použití nezbytného k poskytování Služby naším jménem nebo pro dodržení zákonných požadavků.

  Mezinárodní předávání údajů

  Někteří takoví zaměstnanci, přidružené subjekty a nezávislí poskytovatelé služeb sídlí mimo oblast Evropského hospodářského prosotoru, mezi které patří i země, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů, jako země našich zákazníků. Může se jednat třeba o Korejskou republiku, Spojené státy americké nebo Indii. Společnost Samsung podniká příslušné kroky, aby zajistila, že tito příjemci budou vázáni mlčenlivostí, a zavádí opatření, jako jsou smluvní klauzule o standardní ochraně údajů, aby zajistila, že veškeré předané osobní údaje zůstanou chráněné a zabezpečené. Kopii těchto klauzulí Vám můžeme zaslat, pokud nás kontaktujete postupem uvedeným v sekci Jak nás můžete kontaktovat, která je součástí tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu.

  Pokud Přizpůsobenou službu používáte pro přístup nebo interakci s aplikacemi a službami třetích stran, některé z Vašich osobních informací můžeme zaslat poskytovatelům takových aplikací a služeb třetích stran, aby Vám mohli poskytnout požadovanou Službu. Tyto třetí strany také mohou prostřednictvím Přizpůsobené služby shromažďovat některé osobní informace přímo ze zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů či zabezpečení těchto nezávislých poskytovatelů. Postupy ochrany osobních údajů či zabezpečení příslušných poskytovatelů, včetně podrobností o informacích, které od nás obdrží nebo které o Vás shromáždí, jsou předmětem prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stran, a proto důrazně doporučujeme, abyste si je přečetli.

  Společnost Samsung, ale také naše spřízněné společnosti, přidružené subjekty a nezávislí poskytovatelé služeb, může zveřejnit Vaše osobní informace, (1) pokud k tomu bude vyzván v souladu s právními předpisy nebo aby reagoval na soudní nebo úřední postup na základě zákona (například v souvislosti se soudním příkazem nebo obsílkou); (2) na základě požadavku státních orgánů, například orgánů činných v trestním řízení; (3) za účelem zajištění, uplatnění nebo ochrany našich zákonných práv; (4) když bude společnost přesvědčena, že to je nezbytné nebo vhodné pro zabránění fyzickým nebo jiným újmám, nebo finanční ztrátě; (5) v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné nezákonné činnosti; (6) v případě, že společnost prodá nebo převede celý podnik nebo aktiva, nebo jejich část (včetně případu sloučení, akvizice, prodeje, převodu, reorganizace, rozpuštění nebo likvidace); nebo (7) jinak s Vaším samostatným souhlasem.

  Uchování osobních údajů

  Podnikáme patřičné kroky, abychom zajistili, že informace o Vás zpracováváme a uchováváme na základě následující logiky:

  • alespoň po dobu, po kterou jsou informace nezbytné pro to, abychom Vám poskytli službu;
  • jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti;
  • pouze po dobu, která je nezbytná pro účel, za jakým byly osobní údaje shromážděny, jsou zpracovávány nebo déle, pokud je to vyžadováno jakoukoliv smlouvu, příslušnými právními předpisy nebo pro statistické účely, za předpokladu přijetí vhodných ochranných opatření.

  Jak odstraním informace získané Přizpůsobenou službou?

  Informace shromážděné a analyzované Přizpůsobenou službou budou vymazány po odstranění Vašeho účtu Samsung account. Prostřednictvím menu Nastavení soukromí ve Vašem účtu Samsung account můžete kdykoli požádat o výmaz údajů shromážděných a analyzovaných Přizpůsobenou službou i před odstraněním Vašeho účtu Samsung account. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech může úplné odstranění informací uložených na našich serverech trvat přibližně 48 hodin.

  Co se stane, když vymažu informace shromážděné Přizpůsobenou službou nebo když zruším shromažďování určitých informací Přizpůsobenou službou?

  Když vymažete shromážděné informace, může se snížit přesnost a/nebo kvalita přizpůsobeného obsahu, který Vám poskytuje Přizpůsobená služba. Některé funkce přizpůsobení navíc mohou vyžadovat informace, které jste vymazali nebo ke kterým jste Přizpůsobené službě odepřeli přístup, a opětovné přijímání těchto funkcí lze obnovit pouze tak, že Přizpůsobené službě znovu povolíte shromažďovat a používat relevantní informace.


  Vaše práva a volby (včetně toho, jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním Přizpůsobené služby)

  Společnost Samsung respektuje Vámi učiněné volby a snaží se nabízet různé způsoby, jakými můžete kontrolovat své údaje. Přizpůsobenou službu můžete kdykoli zakázat prostřednictvím možnosti „Přizpůsobená služba“ v menu Nastavení ve Vašem účtu Samsung account. V takovém případě společnost Samsung pozastaví poskytování přizpůsobeného obsahu a informací a shromažďování, kombinaci a analyzování vašich informací Přizpůsobenou službou. Pokud navíc změníte nastavení popsaná v části „Přizpůsobené reklamy a přímý marketing“ výše, informace shromažďované a analyzované Přizpůsobenou službou nadále nebudou využívány pro reklamní účely.
  Dále můžete uvést kategorie informací, které Přizpůsobená služba může shromažďovat a analyzovat, spolu s podporou Přizpůsobené služby pro určité Služby. Veškerá následná rozhodnutí ovšem nebudou mít vliv na informace již shromážděné, zkombinované a analyzované Přizpůsobenou službou a zakázání Přizpůsobené služby nezpůsobí odstranění informací dříve shromážděných, zkombinovaných a analyzovaných Přizpůsobenou službou. I když Přizpůsobenou službu zakážete, můžete stále používat výchozí funkce poskytované jednotlivými Službami. Můžete vybírat z různých možností popsaných níže:


  • Chcete-li změnit nastavení Přizpůsobené služby v jednotlivých zařízeních zaregistrovaných ve Vašem účtu Samsung account, prosím, proveďte následující:
   - Chytré telefony / tablety: Nastavení > Cloud a účty > Účty > Samsung account > Soukromí > Přizpůsobená služba
   - Nositelná elektronika: Nastavení > Účet > Přizpůsobená služba
  • Chcete-li změnit nastavení Přizpůsobené služby pro všechna zařízení zaregistrovaná ve Vašem účtu Samsung account, prosím, proveďte následující:
   - Web: https://account.samsung.com > nastavení Osobní informace
   - Chytré telefony / tablety: Nastavení > Cloud a účty > Účty > Samsung account > Soukromí > Přizpůsobená služba > Správa všech zařízení

  Výše uvedená konkrétní nastavení se mohou měnit spolu s aktualizovanými nebo novými modely zařízení podporujících Přizpůsobenou službu. Vezměte prosím na vědomí, že Vaše přizpůsobené uživatelské možnosti se v důsledku zakázání Přizpůsobené služby mohou změnit.

  Vaše práva

  Máte právo vyžádat si podrobnosti o informacích, které o vás shromažďujeme, a požádat nás o opravu nepřesností v těchto informacích, vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování Vašich informací, a požádat o přístup k těmto informacím nebo o jejich vymazání či přenos. V souladu s právními předpisy můžeme odmítnout zpracovat požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují osobní údaje jiných uživatelů, jsou mimořádně nepraktické nebo pokud k nim příslušné právní předpisy jinak nevyžadují přístup. Pokud si přejete požádat o přístup k Vašim osobním údajům, prosím, navštivte naší Stránku podpory ochrany osobních údajů. V chytrých telefonech / tabletech můžete také poskytnuté informace jiné než Data Zákaznických služeb smazat a/nebo stáhnout (údaje za posledních 30 dnů): Nastavení > Cloud a účty > Účty > Samsung account > Soukromí > Přizpůsobená služba.

  Pokud žádáte výmaz Vašich osobních informací, vezměte na vědomí, že se může stát, že nebudete moci využívat Služby nebo k nim nebudete mít přístup, a že zbylé osobní údaje mohou být dále uchovány v záznamech společnosti Samsung a archivovány po nějaký čas, v souladu s příslušnými právními předpisy, ale společnost Samsung nebude tyto informace využívat pro komerční účely. Berete na vědomí, že i přes Vaši žádost o výmaz, si společnost Samsung vyhrazuje právo uchovat Vaše osobní údaje, nebo jejich příslušnou část, v souladu s následující kapitolou „Uchování dat“ a příslušnými právními předpisy. Společnost Samsung může pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k webovým stránkám pro porušení všeobecných podmínek užívání těchto stránek, pokud je to nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Samsung, nebo jakékoliv naší přidružené společnosti, obchodních partnerů, zaměstnanců nebo zákazníků

  Jak chráníme osobní informace

  Provádíme příslušná administrativní, technická a fyzická zabezpečení osobních informací, které získáváme prostřednictvím Služeb, určená k ochraně proti náhodnému, nezákonnému nebo neautorizovanému zničení, narušení, ztrátě, změně, přístupu, zveřejnění nebo použití. Společnost Samsung rovněž využívá adekvátní postupy, které pomáhají zajistit, že jsou takové údaje spolehlivé z hlediska účelu použití a jsou přesné, úplně a aktuální.

  Aktualizace našeho Oznámení o ochraně soukromí

  Toto Oznámení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny v našich postupech zpracování osobních informací týkajících se Služeb nebo změny právních předpisů. Na náš web a/nebo do Vašeho zařízení odešleme upozornění, kterým Vás předem uvědomíme o významných změnách v našem Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu a na začátku tohoto upozornění uvedeme datum poslední aktualizace.

  Jak nás můžete kontaktovat

  Pokud máte jakékoli konkrétní dotazy, kontaktujte nás (správce údajů pro EU) na adrese:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS


  Alternativně nás můžete kontaktovat na naší Stránce podpory ochrany osobních údajů.


 • INFORMACE KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

  Informace, které poskytujete přímo

  Některé Služby umožňují, abyste nám poskytovali informace přímo. Například:

  • Řada našich Služeb umožňuje uživatelům vytvářet účty nebo profily. V souvislosti s těmito Službami Vás můžeme požádat o poskytnutí některých informací, abyste si mohli nastavit svůj účet nebo profil. Například, při vytvoření uživatelského účtu nám o sobě poskytujete určité informace, jako je jméno, datum narození a e-mailovou adresu.
  • Pokud si od nás objednáte produkt nebo placenou službu, požádáme Vás o Vaše jméno, kontaktní informace, dodací a fakturační adresu a informace o kreditní kartě, abychom mohli Vaši objednávku zpracovat.
  • Pokud kontaktujete prostřednictvím Zákaznického centra náš tým, abyste prodiskutovali produkt nebo službu, vznesli dotaz nebo podali stížnost, budeme od Vás shromažďovat informace týkající se služby, kterou od společnosti Samsung vyžadujete. Shromažďované informace budou zahrnovat Vaše jméno a v závislosti na povaze Vašeho dotazu mohou rovněž zahrnovat Vaši adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a identifikátor zařízení.
  • Některé z našich Služeb Vám umožňují komunikovat s jinými uživateli. Taková komunikace bude přenášena přes naše systémy.
  • Pokud povolíte sdílení kontaktních informací s námi, telefonní čísla osob ve Vašich kontaktech budou shromážděna, abychom Vám usnadnili sdílení dokumentů a zasílání zpráv s těmito lidmi. Nastavení sdílení dokumentů a zasílání zpráv můžete vypnout nebo omezit rozsah sdílení v nastavení Vašeho profilu.


  Informace o Vašem používání Služeb

  Kromě informací, které nám poskytnete, budeme shromažďovat informace o Vašem používání našich Služeb prostřednictvím softwaru ve Vašem zařízení a dalších prostředků. Budeme shromažďovat následující informace:

  • Informace o zařízení – například model hardwaru, informace o hardwaru zařízení, číslo IMEI a další jedinečné identifikátory zařízení, telefonní číslo, sériové číslo, prodejní kód, záznamy přístupů, aktuální verzi softwaru, MCC (telefonní předvolba země), MNC (číslo telefonní sítě), MAC adresu, IP adresu, soubory cookie, pixely, informace o předplatném, verzi operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke Službám.
  • Informace z protokolu – diagnostické, technické, chybové informace a informace o využití, jakými jsou např. čas a doba trvání Vašeho používání Služby, vyhledávané termíny zadané ve Službách a informace uložené v souborech cookies, které máte nastavené v zařízení. Další informace o souborech cookie najdete na inteernetové stránce (http://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-are-cookies-and-how-do-i-enable-or-disable-them-on-my-samsung-galaxy-device/).
  • Informace o poloze – např. signál GPS Vašeho zařízení nebo informace o okolních přístupových bodech Wi-Fi a vysílačích, které k nám mohou být přenášeny, když používáte konkrétní Služby a umožňují tuto funkci.
  • Hlasové informace – např. nahrávky Vašeho hlasu, které pořizujeme (a můžeme ukládat na našich serverech), pokud zapnete tuto funkci a používáte k ovládání Služby hlasové příkazy, nebo když kontaktujete náš tým Zákaznického centra. (Upozorňujeme Vás, že pokud spolupracujeme s třetí stranou jako poskytovatelem služeb, který pro nás zajišťuje služby týkající se převodu řeči na text, tento poskytovatel může přijímat a ukládat některé hlasové příkazy v souladu se smlouvou uzavřenou mezi námi a naším důvěryhodným poskytovatelem služby.)
  • Informace Klávesnice Samsung – slova, která píšete, když zapnete funkci „Prediktivní zadávání textu“. Tato funkce může být nabízena ve spojení s Vaším účtem Samsung account k synchronizaci dat a jejich použití v jiných mobilních zařízeních Samsung. Data můžete smazat v nastavení Prediktivní zadávání textu.
  • Jiné informace o Vašem používání Služeb, např. aplikace, které používáte, webové stránky, které navštěvujete, a jakým způsobem pracujete s obsahem nabízeným prostřednictvím Služby.


  Informace od třetích stran

  Informace o Vás můžeme získávat z veřejně a komerčně dostupných zdrojů (jak je povoleno zákonem) a můžeme je kombinovat s jinými informacemi, které získáme od Vás nebo o Vás. Informace o Vás můžeme získat také ze služeb sociálních sítí třetích stran, pokud se k těmto službám připojíte.


  Jiné informace, které shromažďujeme

  Můžeme o Vás shromažďovat také jiné informace, Vašem zařízení, nebo o tom, jak používáte služby, způsobem, který Vám popíšeme v okamžiku jejich získávání nebo jinak, v případě potřeby s Vaším samostatným souhlasem, kde je vyžadováno.
  Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete určité typy informací (např. informace, které požadujeme při registraci účtu Samsung account), ale může se stát, že tím ovlivníte Vaši schopnost používat některé Služby. Budeme Vám poskytovat náležité informace ve chvíli, kdy jsou informace shromažďovány, abychom Vám pomohli učinit informované rozhodnutí.

 • POUŽÍVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

  Shromažďované informace budeme používat k následujícím účelům:

  • abychom zaregistrovali do Služby Vás nebo Vaše zařízení;
  • abychom poskytli Službu nebo funkci, kterou požadujete;
  • abychom poskytovali přizpůsobený obsah a individualizované služby na základě Vašich minulých aktivit v našich Službách, v případě potřeby s Vaším samostatným souhlasem, pokud je vyžadován;
  • k reklamě, např. k poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací, v případě potřeby s Vaším samostatným souhlasem, pokud je vyžadován;
  • k vyhodnocení a analýze našeho trhu, zákazníků, produktů, reklamních kampaní a služeb, abychom lépe porozuměli, v případě potřeby prostřednictvím statistických procesů, našim zákazníkům a mohli Vám nabízet co nejrelevantnější komunikaci, služby a prostředí.
  • abychom se Vás zeptali na Vaše názory na naše produkty a služby a abychom prováděli zákaznické průzkumy, v případě potřeby s Vaším samostatným souhlasem, pokud je vyžadován;
  • abychom pochopili, jak lidé využívají naše Služby, abychom je mohli zlepšovat a vyvíjet nové produkty a služby;
  • abychom poskytovali údržbu a podporu Vašeho zařízení;
  • abychom usnadnili poskytování aktualizací softwaru;
  • abychom organizovali bezplatné slosování o ceny, soutěže o ceny nebo propagační akce, jak je povoleno zákonem; a
  • k dalším účelům s Vaším samostatným souhlasem.

  Informace o Vás nebo od Vás můžeme kombinovat, včetně napříč různými službami a zařízeními, a to pro účely odpovídající těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Například používáme údaje o účtu Samsung account ve všech Službách, u kterých je účet Samsung account vyžadován. Naše doporučení, přizpůsobený obsah a přizpůsobené funkce pro dokonalejší prostředí v Službách rovněž zakládáme na informacích, které nám poskytujete přímo, při používání Služeb, procházení našeho webu nebo prostřednictvím informací od našich důvěryhodných třetích stran, které nám umožní lépe porozumět našim zákazníkům. Tam, kde používáme důvěryhodné třetí strany k rozšíření naší databáze, zajišťujeme, aby byla uzavřena právně vymahatelná smlouva mezi námi a daným poskytovatelem služby, abychom zajistili, že jakákoliv kombinovaná data byla od Vás získána v souladu s právními předpisy. V závislosti na důvodu kombinace dat a příslušných právních předpisů mohou být prováděny speciální kontroly takové kombinace, které Vám budou zpřístupněny, například v menu nastavení zařízení nebo aplikace, nebo navštívením webových stránek, které Vám poskytují možnost k výkonu Vašich práv v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Prosím, navštivte naši Stránku podpory ochrany osobních údajů.


  Nabízíme mnoho možností, jak používáme Vaše informace. Můžete si vybrat, zda od nás chcete dostávat propagační komunikaci, přihlášením k odběru hned z počátku, a pokud změníte názor, můžete se z odběru odhlásit dle instrukcí v komunikaci. Navíc lze tuto volbu učinit změnou Vašeho nastavení konrétních Služeb, když Vám zašleme upozornění, či návštěvou příslušných webových stránek. Pokud potřebujete s volbami pomoci, můžete nás rovněž kontaktovat.
  Společnost Samsung zpracovává osobní údaje k výše uvedeným účelům. Právní základ společnosti Samsung pro zpracování osobních údajů zahrnuje zpracování, které je: nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Samsung (například aby Vám byly poskytovány Služby a abyste byli identifikováni a ověřeni tak, abyste mohli využívat některé Služby); které je nezbytné pro soulad s právními požadavky ( například s účetními pravidly a povinné předávání informací k výkonu práva); nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Samsung (například abychom mohli spravovat náš vztah s Vámi a zlepšovat relevanci naší komunikace, prostředí a zákaznické služby); a na základě souhlasu našich zákazníků (například abychom s Vámi mohli komunikovat o našich produktech a službách a poskytovat Vám marketingové informace), který může být následně kdykoli odvolán tím, že nás kontaktujete postupem uvedeným v sekci “Kontaktujte nás” těchto Zásad ochrany osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 • SDÍLENÍ VAŠICH INFORMACÍ

  Vaše informace můžeme sdělit interně v rámci naší společnosti příslušným týmům, jako je zejména oddělení zákaznických služeb, právní oddělení, finanční oddělení a obchodní oddělení, a pokud jste zvolili, že chcete dostávat marketingové zprávy, tak také marketingovému oddělení. Vaše informace můžeme sdělit také následujícím subjektům, pouze v rozsahu, který je nezbytný k poskytování Služeb:

  • Spřízněné společnosti. Vaše informace mohou být sdíleny mezi Spřízněými společnostmi Samsung v souladu s účely popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Termín „Spřízněné společnosti“ zahrnuje společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností Samsung Electronics Co., Ltd. Naše Spřízěnné společnosti zahrnují společnosti s názvem Samsung Electronics. Spřízěnné společnosti mohou zahrnovat rovněž další společně vlastněné nebo řízené společnosti, například Samsung SDS Co., Ltd. Konkrétně společnost Samsung SDS Co., Ltd. provozuje a spravuje jménem společnosti Samsung Electronics Co., Ltd., řadu služeb, mimo jiné včetně služeb: Účet Samsung account, Samsung Health, Samsung Pay, Find My Mobile, Customization Servuce, Galaxy Apps (Buyer), Samsung Pass, Samsung Cloud, Samsung Themes, Samsung Social, Secure Folder, Email, Samsung Focus, Samsung Friends a Secure Wi-Fi.
  • Obchodní partneři. Informace můžeme také sdílet s důvěryhodnými obchodními partnery, včetně operátorů bezdrátových sítí, prodejců a distributorů. Tyto subjekty mohou informace použít, aby Vám poskytly požadované služby, vytvářely předpovědi Vašich zájmů a poskytly Vám s Vaším samostatným souhlasem propagační materiály, reklamy a další materiály.
  • Poskytovatelé služeb. Informace o Vás můžeme také sdílet s pečlivě vybranými společnostmi, které nám nebo naším jménem poskytují služby, např. společnostem, které nám pomáhají s opravami, zákaznickým kontaktním centrem, službami zákaznické péče, propagací, průzkumy zákaznické spokojenosti, fakturací nebo které zasílají e-maily naším jménem. Tyto subjekty jsou smluvními ustanoveními omezeny tak, aby nevyužívaly informace o Vás k jinému účelu než k poskytování služeb pro nás.
  • Další strany, když to vyžaduje zákon, nebo když je to nezbytné k ochraně našich Služeb. Mohou nastat případy, kdy sdělíme informace o Vás jiným stranám, abychom: dodrželi zákon, nebo abychom reagovali na soudní nebo úřední postup na základě zákona (jako je příkaz k domovní prohlídce nebo jiný soudní příkaz);
   ověřili nebo vynutili shodu se zásadami, kterými se řídí naše Služby; a
   chránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Samsung, nebo libovolné z našich příslušných poboček, obchodních partnerů nebo zákazníků.
  • Další strany ve spojení s obchodními transakcemi. Informace o Vás můžeme předat třetí straně v rámci fúze nebo převodu jmění, akvizice nebo prodeje, nebo v případě bankrotu.
  • Další strany s Vaším souhlasem nebo na Vaši žádost. Kromě sdělení popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů můžeme informace shromážděné o Vás sdílet se třetími stranami s Vaším samotatným souhlasem nebo na Vaši žádost.

 • ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ O VÁS

  Bereme zabezpečení Vašich dat vážně a realizovali jsme patřičná fyzická a technická opatření, abychom zabezpečili informace shromažďované ve spojení se Službami. Uvědomte si však, že přestože podnikáme patřičné kroky k ochraně shromážděných informací, žádné webové stránky, internetové přenosy, počítačový systém ani bezdrátové připojení nejsou zcela bezpečné.

  MEZINÁRODNÍ PŘENOS DAT

  Vaše používání našich Služeb s sebou obnáší přenos, uchování a zpracování Vašich osobních informací do Koreji, tj. mimo zemi Vašeho pobytu, v souladu s těmito Zásadami. Kromě toho může Vaše používání našich Služeb obnášet přenos, uchování a zpracování Vašich osobních informací v dalších zemích, takové země zahrnují například země Evropského hospodářského prostoru, Spojené státy americké, Čínu, Singapur, Vietnam, Indii, Kanadu, Filipíny a Japonsko. Uvědomte si, prosím, že ochrana osobních údajů a další právní předpisy v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, do kterých mohou být informace o Vás přenášeny, nemusí být tak komplexní jako ve Vaší zemi. Přijmeme vhodná opatření v souhlasu s příslušnými právními předpisy, abychom zajistili, že Vaše osobní informace zůstanou chráněny. Taková opatření zahrnují užití standardních smluvních doložek k bezpečnému přenosu dat z Evropského hospodářského prostoru. Pro více informací, nebo pro získání kopie aktuálních smluvních podmínek, nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím naší Stránky podpory ochrany osobních údajů.

 • VAŠE PRÁVA

  Máte právo požadovat podrobnosti o informacích, které o Vás shromažďujeme, a požádat nás o opravu nepřesností v těchto informacích, vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování Vašich informací, a požádat o přístup k těmto informacím nebo o jejich vymazání či přenos. V souladu s právními předpisy některých jurisdickcí můžeme odmítnout zpracovat požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují osobní údaje jiných uživatelů, jsou mimořádně nepraktické nebo pokud k nim přístup není jinak vyžadován právní předpisy. Pokud si přejete požádat o přístup k Vašim osobním údajům, prosím, navštivte naší Stránku podpory ochrany osobních údajů.
  Pokud žádáte Výmaz Vašich osobních informací, berete na vědomí, že se může stat, že nebudete mít přístup k poskytovaným Službám a nebudete je moci využívat a že zbývající osobní informace mohou být nadále uchovány po nějakou dobu v záznamech a archivech společnosti Samsung v souladu s příslušnými právní předpisy, ale společnost Samsung nebude tyto informace využívat pro komerční účely. Jste srozuměni s tím, že navzdory Berete na vědomí, že i přes Vaši žádost o výmaz, si společnost Samsung vyhrazuje právo uchovat Vaše osobní údaje, nebo jejich příslušnou část, v souladu s následující kapitolou „Uchování dat“ a příslušnými právními předpisy. Společnost Samsung může pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k webovým stránkám pro porušení všeobecných podmínek užívání těchto stránek, pokud je to nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Samsung, nebo jakékoliv naší spřízněné společnosti, obchodních partnerů, zaměstnanců nebo zákazníků.

 • UCHOVÁNÍ DAT

  Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu, pro který byly shromážděny. To znamená, že jakmile nebudou osobní údaje vyžadovány, budou v našich systémech zničeny nebo smazány.
  Podnikáme patřičné kroky, abychom zajistili, že informace o Vás zpracováváme a uchováváme na základě následující logiky:
  1. alespoň po dobu, po kterou jsou informace nezbytné pro to, abychom Vám poskytli službu;
  2. jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti; nebo
  3. pouze po dobu, která je nezbytná pro účel, za jakým byly osobní údaje shromážděny, jsou zpracovávány nebo déle, pokud je to vyžadováno jakoukoliv smlouvu, příslušnými právními předpisy nebo pro statistické účely, za předpokladu přijetí vhodných ochranných opatření.

 • ODKAZY NA TŘETÍ STRANY A PRODUKTY TŘETÍCH STRAN V NAŠICH SLUŽBÁCH

  Naše Služby mohou odkazovat na webové stránky a služby třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu. Za zabezpečení nebo ochranu jakýchkoli informací shromažďovaných webovými stránkami nebo jinými službami nijak neodpovídáme. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte.
  Také Vám poskytujeme určité produkty nebo služby (např. aplikace dostupné prostřednictvím služby Galaxy Apps nebo Apps) vyvinuté třetími stranami. Společnost Samsung za tyto produkty nebo služby třetích stran neodpovídá.
  Třetí strany, které poskytují obsah, reklamy nebo funkce v našich Službách
  Některý obsah, reklamy a funkce v našich Službách mohou být poskytovány nezávislými třetími stranami. V takovém případě jsme s takovými třetími stranami uazvřeli příslušné smlouvy. Například:

  • umožňujeme Vám sledovat video obsah poskytovaný poskytovateli obsahu;
  • třetí strany vyvíjejí aplikace, ke kterým umožňujeme přístup prostřednictvím služby Galaxy Apps nebo Apps;
  • některé třetí strany mohou zajišťovat reklamy nebo sledovat, jaké reklamy uživatelé zobrazují, jak často je zobrazují a jak na ně reagují; a
  • umožňujeme Vám sdílet určité materiály ze Služeb s ostatními uživateli prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, Google+ a LinkedIn.

  Tyto třetí strany mohou shromažďovat nebo získávat určité informace o tom, jak používáte Služby, včetně získávání informací prostřednictvím používání souborů cookies, pixelů, beacons a podobných technologií, a tyto informace mohou být shromažďovány během delší doby a kombinovány s informacemi shromažďovanými na různých webových stránkách a online službách. Společnost Samsung nemá kontrolu nad tímto shromažďováním dat a nad postupy těchto společností. Některé z těchto společností se účastní oborově vyvíjených programů, které mají umožňovat zákazníkům volbu, zda chtějí přijímat cílenou reklamu. Další informace naleznete na stránkách iniciativ Network Advertising Initiative „http://networkadvertising.org“ a Digital Advertising Alliance „http://www.aboutads.info/“. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte.
  Pokud se připojíte k sociální síti, můžeme přijímat a ukládat ověřovací informace z dané služby, abychom Vám umožnili přihlásit se, a také další informace, které nám dovolíte přijímat, když se přihlásíte k těmto službám.
  Také vezměte, prosím, na vědomí, že když se přihlásíte k sociální síti pomocí zařízení, které kromě Vás používají další uživatelé, tito uživatelé mohou vidět informace uložené nebo zobrazené v souvislosti s Vaším účtem v sociální síti, ke které jste připojeni. Doporučujeme Vám, abyste se z takových internetových stránek vždy odhlásili a sdíleli informace pouze s osobami, kterým důvěřujete.

 • SOUBORY COOKIES, BEACONS A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

  My, stejně jako některé třetí strany, které poskytují v našich Službách obsah, reklamy nebo jiné funkce, můžeme v některých oblastech našich Služeb používat soubory cookies, pixely, beacons a další technologie, jak je blíže vysvětleno níže.

  Soubory cookies

  Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace v počítači, televizoru, mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Umožňují entitě, která uložila soubor cookie do zařízení, aby Vás rozpoznala na jiných webových stránkách, ve službách, zařízeních a/nebo během procházení. Soubory cookies slouží mnoha užitečným účelům. Například:

  • Soubory cookies si mohou zapamatovat Vaše přihlašovací údaje ke službě, takže je nebudete muset pokaždé zadávat.
  • Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zjistit, které části našich Služeb jsou nejoblíbenější, protože nám umožní vidět, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, a kolik času na stránkách stráví. Na základě analýzy těchto informací můžeme lépe přizpůsobit Služby a poskytovat je ve vyšší kvalitě.
  • Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zjistit, které reklamy si prohlížíte, aby se Vám při používání Služby nezobrazovala pokaždé stejná reklama.
  • Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zajistit, abychom Vám poskytovali přizpůsobený obsah a reklamy díky tomu, že shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše Služby a jiné webové stránky a aplikace.
  Když používáte pro přístup k našim Službám internetový prohlížeč, můžete ho nakonfigurovat tak, aby přijímal všechny soubory cookies, odmítal všechny soubory cookies, nebo aby Vás upozornil na odeslání souboru cookie. Každý prohlížeč je jiný, proto se podívejte do menu nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak je možné měnit předvolby týkající se souborů cookies. Další ovládací prvky pro soubory cookies může obsahovat operační systém ve Vašem zařízení..
  Uvědomte si, ale že některé Služby mohou být vytvořeny tak, že soubory cookies používají, a když soubory cookies zakážete, může to ovlivnit Vaše možnosti používání Služeb nebo některých jejich částí.

  Na našich internetových stránkách používáme následující typy souborů cookies:

  Základní soubory cookies které Vám umožňují objednávat produkty a přijímat služby z našich webových stránek;

  Výkonnostní soubory cookies které nám umožňují analyzovat výkon a design našich webových stránek a detekovat chyby. Tento typ souboru nám například umožňuje rozpoznat, že jste naši webovou stránku již v minulosti navštívili, a ukazuje, které sekce našich webových stránek jsou nejpopulárnější, protože nám ukáže, které stránky návštěvníci navštěvují nejčastěji a kolik času na jednotlivých stránkách stráví. K získání těchto informací používáme bez omezení soubory cookies Google Analytics, Adobe a podobných analytik..
  Například informace generované souborem cookie o používání webové stránky budou normálně uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Pokud se však nacházíte v zemi EU nebo Evropského hospodářského prostoru, Vaše IP adresa bude předtím společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google ve Spojených státech přenesena celá Vaše adresa a zkrácena bude až tam. Společnost Google použije naším jménem tyto informace k účelu vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webobvých stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče jako součást Google Analytics nebude přidružena k žádným dalším datům uchovávaným společností Google. IP adresa bude přenášena z Vašeho prohlížeče jako část Google Analytics a nebude spojena s dalšími daty, které jsou drženy společností Google. Můžete zabránit přenosu dat o užívání internetových stránek (včetně Vaší IP adresy), které jsou generovány soubory cookies, do společnosti Google a jejich zpracování na daném místě, pokud si stáhnete a nainstalujete tento Plugin prohlížeče Browser-Plugin.(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es).

  Pro více informací o dalších poskytovatelích služeb, nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím naší Stránky podpory ochrany osobních údajů.

  Soubory cookies týkající se funkcionality Umožňují nám poskytovat Vám lepší uživatelský zážitek. Například tento typ souborů cookies zajišťuje, že informace, které se Vám zobrazí při Vaší další návštěvě našich webových stránek, se budou shodovat s Vašimi uživatelskými preferencemi nebo Vaším Účtem Samsung, z kterého jste proklikl(a) na naše webové stránky, nebo pokud jste proklikl(a) na naše webové stránky z e-mailu, který Vám zaslala společnost Samsung nebo jeden z našich důvěryhodných poskytovatelů služeb, který Vás kontaktoval naším jménem.

  Soubory cookies týkající se reklam Umožňují nám a našim pečlivě vybraným partnerům zobrazovat Vám reklamy nebo Vás přímo kontaktovat s obsahem, který se týká Vašich zájmů, například prostřednictvím shromažďování informací o produktech, které jste si prohlížel nebo objednal na našich webových stránkách, pokud jste dal samostatný souhlas s takovou komunikací. Používáme například Google remarketing tags, abychom umožnili našim prodejcům propagovat produkty, které jste si prohlíželi na našich stránkách. Pro více informací o tom, jak Google remarketing tags fungují, navštivte následující stránky http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.
  Naše webové stránky mohou také zobrazovat obsah z webových stránek nebo služeb třetích stran, které mohou mít za následek ukládání souborů cookies třetích stran na Vašem hard disku nebo ve Vašem prohlížeči. Nemáme kontrolu nad ukládáním těchto souborů a pro více informací byste si měli přečíst zásady o ochraně osobních údajů příslušných třetích stran.

  Další lokální úložiště

  My, společně s některými třetími stranami, můžeme v souvislosti s našimi Službami používat další typy technologií pro lokální ukládání, např. lokální sdílené objekty (označované také jako „Flash cookies“) a lokální úložiště HTML5. Tyto technologie se podobají výše popsaným souborům cookies tím, že se ukládají v zařízení a lze je využít k ukládání určitých informací o Vašich aktivitách a preferencích. Nicméně tyto technologie mohou využívat jiné části zařízení než standardní soubory cookies, a proto je pravděpodobně nebudete moci ovládat pomocí standardních nástrojů a nastavení prohlížeče. Informace o zakázání nebo odstranění informací obsažených ve Flash cookies zobrazíte klepnutím sem „http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html“.

  Beacons a/nebo Pixels

  My, společně s některými třetími stranami, můžeme také využívat technologie zvané beacons nebo pixels, které přenáší informace z Vašeho zařízení na server. Beacons a pixely mohou být vloženy do online obsahu, videí a e-mailů, a mohou serveru umožnit číst z Vašeho zařízení určité typy informací, zjistit, kdy jste zobrazili určitý obsah nebo konkrétní e-mailovou zprávu, určit čas a datum, kdy jste zobrazili beacon a pixely, a zjistit IP adresu Vašeho zařízení. My a některé třetí strany používáme beacons a pixely k řadě účelů, včetně analýzy používání našich Služeb a (ve spojení se soubory cookies) k poskytování obsahu a reklam přizpůsobených Vašim preferencím.
  Když použijete naše Služby (kromě webových stránek poskytovaných nezávislými poskytovateli), budete požádání o samostatný souhlas s ukládáním souborů cookies (což znamená další technologie místního ukládání, beacons, pixels a dalších informací do Vašich zařízení). Budete také požádáni o samostatný souhlas s tím, že k těmto souborům cookies (zahrnujícím technologie lokálního ukládání, beacons, pixels a informacím) budeme mít přístup my a výše zmíněné třetí strany. Váž zážitek z naší webové stránky/Služeb může být negativně ovlivněn, pokud soubory cookies neakceptujete, a další informace Vám budou poskytnuty ve chvíli, kdy Vás požádáme o tento konkrétní souhlas.

 • PLUGINS PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ

  Naše Služby využívají zásuvné moduly sociálních sítí (“Plugins”). Když používáte Službu, která obsahuje Plugins, mohou být informace přeneseny z Vašeho přístroje přímo provozovateli sociální sítě. Na informace shromažďované prostřednictvím Plugins nemáme vliv. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, Vaše používání naší Služby může být zaznamenáno ve Vašem účtu na sociální síti. V případě, že reagujete na Plugins, například kliknutím na „Líbí se mi“, „Sledovat“ či „Sdílet“ nebo přidáním komentáře, mohou být informace automaticky zobrazeny na Vašem profilu v sociální síti. I přesto, že nejste přihlášeni k Vašemu účtu na sociální síti, může se stát, že Plugins přenese Vaši IP adresu provozovatelům sociální sítě. Prosíme, buďte si vědomi této skutečnosti, když používáte naše Služby.
  Pro informace o provozovatelích sociálních sítí, jejichž Plugins jsou používány v našich Službách („Provozovatelé”), viz níže:

  Provozovatelé Plugins využívající naše Služby Pokud jste členem jedné či více následujících sociálních sítí a nepřejete si, aby Provozovatel připojil informace týkající se Vašeho používání Služeb k Vašim uživatelským informacím, které již shromáždil Provozovatel, prosím, odhlaste se ze sociální sítě před používáním našich Služeb.

  Facebook Správce osobních údajů: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook na „https://www.facebook.com/about/privacy/”.

  Google+ Správce osobních údajů: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google na „https://www.google.com/privacy”.

  LinkedIn Správce osobních údajů: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland („LinkedIn”). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn „http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv”.

  Twitter Správce osobních údajů: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Twitter na „https://twitter.com/privacy”.

 • Kontakt

  Pokud máte jakékoli konkrétní dotazy, kontaktujte nás (Regulátor dat pro EU) na adrese:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Pokud si nás přejete kontaktovat za účelem výkonu svých práv, prosím, učiňte tak prostřednictvím naší Stránky podpory ochrany osobních údajů.

  Pokud shledáte, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje příslušné právní předpisy, můžete podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Kontakt na všechny dozorčí orgány EU najdete zde: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 • Stránka podpory ochrany osobních údajů

  Společnosti Samsung záleží na ochraně soukromí našich zákazníků. Proto se snažíme zajistit, aby naše výrobky a služby byly vždy poskytovány a vytvořeny za využití záměrné ochrany osobních údajů. Všechny údaje, které sbíráme, jsou využívány k tomu, aby naše výrobky a služby byly co nejlepší. Když tak činíme, vždy zajistíme, že Vaše údaje jsou dostatečně chráněny, a využívány pouze, když je to pro nás nezbytné pro poskytnutí našich služeb či výrobků. Rozumíme, že je nezbytné zajistit, aby cesta Vašich údajů byla bezpečná, dobře chráněná a v souladu s nezbytnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

  Vítáme změny, které jsou součástí Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jako součást našich příprav na GDPR, jsme pro Vás připravili Stránku podpory ochrany osobních údajů. Tato stránka byla vytvořena, aby bylo našim zákazníkům umožněno co nejjednodušším způsobem uplatnit jejich šest práv stanovených GDPR. Prosím, klikněte na odkaz níže, abyste byli přesměrováni na Stránku podpory ochrany osobních údajů; veškerá podání učiněná prostřednictvím této stránky budou vyhodnocena naším určeným Pověřencem pro ochranu osobních údajů.

 • Další informace o specifických produktech a službách

  Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu

  Datum účinnosti: 25. 5. 2018

  Společnost Samsung Electronics (UK) Limited („Samsung“ nebo „My“) a její přidružené společnosti respektují vaše soukromí. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu se týká osobních informací, které shromažďujeme prostřednictvím Přizpůsobené služby. Netýká se informací shromažďovaných jinými aplikacemi, webovými stránkami nebo službami poskytovanými společností Samsung nebo jejími spřízněnýmí společnostmi.

  Co je Přizpůsobená služba?

  Zařízení, aplikace a služby společnosti Samsung (jednotlivě „Služba“ a souhrnně „Služby“) jsou navrženy k poskytování přizpůsobených služeb založených na inteligentní podpoře Vašich potřeb a přání. Přizpůsobená služba společnosti Samsung nabízí na základě údajů o Vás a Vašem používání Služeb vylepšené uživatelské možnosti, včetně přizpůsobeného obsahu a doporučení. Přizpůsobená služba může zlepšit například Vaše uživatelské možnosti při používání Služeb tím, že Vám bude nabízet přizpůsobené návrhy a informace při používání služby rozpoznávání hlasu společnosti Samsung, nebo si může pamatovat hudbu, kterou posloucháte za deštivých dnů a později Vám ji doporučit. Když navíc vyslovíte příkaz „Připomeň mi, že než dorazím domů, musím koupit láhev vody,“ Přizpůsobená služba si ho zapamatuje a než dorazíte domů, připomene Vám, že máte koupit láhev vody.

  Chcete-li používat Přizpůsobenou službu, potřebujete nejdříve účet Samsung account. Na používání Vašeho účtu Samsung account a Přizpůsobené služby se vztahují naše Zásady ochrany osobních údajů uvedené na stránce https://account.samsung.com/membership/pp („Zásady ochrany osobních údajů společnosti Samsung“). Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu obsahuje další informace, jakým způsobem mohou být ve spojení s Přizpůsobenou službou využívány Vaše osobní údaje a měli byste si je přečíst spolu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Samsung, kde se dozvíte více o způsobech zpracování Vašich údajů. V případě jakékoli nekonzistence nebo konfliktu podmínek tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu a Zásad ochrany osobních údajů společnosti Samsung má přednost toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu.


  V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu jsou popsány typy informací shromažďovaných prostřednictvím Přizpůsobené služby, jak můžeme tyto informace používat, jak dlouho je můžeme uchovávat nebo s kým je můžeme sdílet a dále uvádíme možnosti, které máte k dispozici ohledně našeho používání těchto informací a výkonu Vašich práv. Také popisujeme opatření, kterými chráníme tyto informace, a způsob, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů při ochraně osobních údajů. Společnost Samsung je v rámci zpracování osobních údajů jejich správcem.


  Klepnutím na jeden z následujících odkazů přeskočíte na uvedenou sekci:

  Co je Přizpůsobená služba?
  Informace, které získáváme
  Jak používáme získané informace
  Přizpůsobené reklamy a přímý marketing
  Sdílení informací
  Mezinárodní předávání údajů
  Uchování osobních údajů
  Jak odstraním informace získané Přizpůsobenou službou?
  Co se stane, když odstraním informace shromážděné Přizpůsobenou službou nebo když zruším shromažďování určitých informací Přizpůsobenou službou?
  Vaše možnosti (včetně toho, jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním Přizpůsobené služby)
  Vaše práva
  Jak chráníme osobní informace
  Aktualizace našeho Oznámení o ochraně soukromí
  Jak nás můžete kontaktovat

  Informace, které získáváme

  Čím více vám Přizpůsobená služba bude rozumět a čím lépe Vás bude znát, tím rychleji a přesněji Vám bude moci poskytovat přizpůsobený obsah a informace. Přizpůsobená služba je navržena tak, aby znala Vaše zájmy, preference a polohu, a různými způsoby o Vás shromažďovala informace a prováděla jejich analýzu, zahrnujíce:

  • Informace o zařízení. Přizpůsobená služba bude shromažďovat jedinečné identifikační údaje Vašeho zařízení, informace o nastaveních (například nastavení jazyka a zámku), informace o stavu (například propojení s ostatními zařízeními) a další informace o Vašich zařízeních. Přizpůsobená služba také bude zkoumat nainstalované nebo právě spuštěné aplikace ve Vašem zařízení. Kromě toho může Přizpůsobená služba shromažďovat informace, jak, kdy a jak dlouho používáte zařízení připojená k účtu Samsung account, včetně používání Služeb a aplikací a služeb třetích stran v zařízeních (například seznam aplikací v zařízeních, hudba přehrávaná v zařízeních, navštěvované webové stránky a provedená vyhledávání).
  • Informace o Vaší hudbě a fotografiích. Přizpůsobená služba bude shromažďovat a analyzovat informace, jako jsou názvy, žánry a umělci u dříve přehrávané nebo uložené hudby, a informace o Vašich fotografiích, jako jsou časy a místa pořízených fotografií.
  • Kontakty a údaje o komunikaci. Přizpůsobená služba bude používat Váš seznam kontaktů a také shromažďovat a analyzovat informace o historii Vašich příchozích/odchozích hovorů a textových zpráv, aby vám mohla poskytovat služby, jež rozpoznají, jaké jsou Vaše vztahy s ostatními uživateli (například s Vaší rodinou a přáteli), které kontakty jsou pro Vás nejdůležitější, koho kontaktujete nejčastěji a jaký je Váš preferovaný způsob kontaktu; aby mohla zobrazovat informace o Vašich důležitých kontaktech (například nepřijaté hovory); a aby mohla vyhledávat kontakty, které vyslovíte při použití rozpoznávání hlasu.
  • Informace z kalendáře. Přizpůsobená služba bude používat kalendář Vašeho zařízení a také shromažďovat a analyzovat údaje z kalendáře, aby zjistila Vaše preference, zaznamenala zvláštní příležitosti a identifikovala vaši polohu.
  • Historie procházení internetu. Přizpůsobená služba bude používat, shromažďovat a analyzovat historii Vašeho procházení Internetu (například navštívené internetové stránky, vyhledávaná klíčová slova a záložky), aby zjistila Vaše zájmy a preference, aby zobrazovala relevantnější výsledky hledání a nabízela ty nejvhodnější informace v různých kontextech, a aby Vám poskytovala další služby, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu. Historie hledání při procházení internetu v Režimu utajení (režim Inkognito nebo Soukromý režim) shromažďována nebude.
  • Informace o poloze. Přizpůsobená služba bude za určitým účelem, například za účelem poskytování požadovaných oznámení nebo informací souvisejících s polohou, pravidelně používat, shromažďovat a analyzovat informace ze zařízení o Vaší přesné zeměpisné poloze a další informace související s Vaší polohou prostřednictvím signálů Bluetooth a Wi-Fi, položek v kalendáři a jiných technologií a dat. Aby mohla Přizpůsobená služba shromažďovat informace o zeměpisné poloze, musí být v zařízení povoleno nastavení Zjišťování polohy. Z tohoto důvodu bude Přizpůsobená služba v některých případech vyžadovat, abyste zapnuli nastavení Zjišťování polohy.
  • Údaje účtu Samsung account, Mého profilu a Služeb společnosti Samsung. Přizpůsobená služba bude shromažďovat a analyzovat informace uložené ve Vašem účtu Samsung account nebo přidružené k Vašemu účtu Samsung account (například ID účtu Samsung account, kontaktní údaje, jméno, datum narození a pohlaví) a informace registrované v Mém profilu. Přizpůsobená služba také bude shromažďovat a analyzovat informace související s Vaším používáním Služeb, jako je historie používání aplikací Samsung, hlasové příkazy vydané prostřednictvím služby rozpoznávání hlasu, oznámení nastavená v aplikaci Reminder a poskytované informace o počasí.
  • Data Zákaznických služeb. Přizpůsobená služba bude používat, shromažďovat a analyzovat data získaná prostřednictvím Vašich interakcí s oddělením zákaznických služeb společnosti Samsung, například informace o opravě a záznamy komunikace zákazníka s personálem Zákaznických služeb, informace o historii nákupů v obchodech společnosti Samsung a informace o propagačních akcích, kterých jste se účastnili.
  • Informace týkající se aplikací a služeb třetích stran. Pokud povolíte připojení k aplikaci nebo službě třetí strany, umožníte tím Přizpůsobené službě využívat údaje týkající se Vašeho používání těchto aplikací a služeb třetích stran a poskytovat přizpůsobené funkce.

  Prostřednictvím Přizpůsobené služby můžeme průběžně shromažďovat osobní informace o Vašich online aktivitách v zařízeních podporujících Přizpůsobenou službu. Budeme rovněž shromažďovat informace zpřístupněné v platformách a aplikacích třetích stran (například online platformách sociálních sítí), v online databázích nebo adresářích nebo jinak legitimně získané. S těmito informacemi bude nakládáno v souladu s oznámeními o ochraně osobních údajů poskytnutými třetími stranami v době jejich shromáždění. Mezi informace, které získáme, patří například: stav vašeho nákupu a/nebo využití služeb třetí strany (například aktivní/neaktivní) a způsob používání služeb třetí strany.


  Přizpůsobená služba Vám poskytuje volby ohledně způsobu, jakým používá a analyzuje určité typy osobních informací, jako je historie Vašich hovorů a textových zpráv, údaje o zeměpisné poloze nebo historie procházení internetu.


  Jak používáme získané informace

  Přizpůsobená služba bude výše uvedené informace kombinovat a analyzovat a tato analyzovaná data poskytovat vámi autorizovaným službám a aplikacím třetích stran k následujícím účelům:

  • poskytování přizpůsobeného obsahu a informací;
  • analýza způsobů poskytování lepších Služeb;
  • vylepšování a rozvoj Služeb;
  • zobrazování přizpůsobených reklam na produkty a služby, které by Vás mohly zajímat;
  • komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu a nabízených upozorňování ohledně produktů a služeb nabízených společností Samsung a třetími stranami, která je přizpůsobená Vašim zájmům (s vaším samostatným souhlasem).

  Společnost Samsung zpracovává osobní údaje k výše uvedeným účelům. Právní základ společnosti Samsung pro zpracování osobních údajů vychází z toho, že zpracování je:

  • založeno na Vašem souhlasu s používáním Přizpůsobené služby;
  • nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Samsung (například abychom mohli spravovat náš vztah s Vámi a vylepšovat Služby);
  • založeno na Vašem samostatném souhlasu (komunikace s vámi ohledně našich produktů a služeb a poskytování marketingových informací).

  Přizpůsobené reklamy a přímý marketing

  Přizpůsobená služba bude shromažďovat, analyzovat a sdílet informace o Vašem používání Služeb a online aktivitách v průběhu času a napříč weby a aplikacemi třetích stran, stejně jako napříč zařízeními, aby Vám mohla nabízet reklamní sdělení a sdělení přímého marketingu (souhrnně „Reklamy“) o produktech a službách nabízených společností Samsung a třetími stranami, která jsou přizpůsobena Vašim zájmům. Pro účely přímého marketingu od Vás budeme muset získat souhlas se zpracováním Vašich osobních informací. Když nám poskytnete Váš souhlas, používání těchto informací Přizpůsobenou službou pro přizpůsobené Reklamy můžete zrušit v menu Soukromí > Přizpůsobená služba > Správa všech zařízení ve vašem účtu Samsung account, když vypnete možnost „Reklama využívající Přizpůsobenou službu“.
  Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí této možnosti nemusí zrušit všechny Reklamy (včetně přizpůsobených Reklam) poskytované společností Samsung. Pokud jste souhlasili s přijímáním Reklam z jiných Služeb, můžete Reklamy od společnosti Samsung dostávat i nadále. Další informace o odhlášení takových Reklam z ostatních Služeb najdete v nabídce Nastavení příslušné služby.


  Sdílení informací

  Prostřednictvím Služeb nesdělíme žádné Vaše osobní informace s výjimkou případů popsaných v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Rozpoznávání hlasu. Osobní údaje může používat a jinak zpracovávat omezený počet členů týmu Služby Rozpoznávání hlasu ve společnosti Samsung ve spojitosti s jejich pracovními povinnostmi nebo smluvními závazky. Vaše osobní informace můžeme sdílet s našimi spřízěnými společnostmi a přidruženými subjekty a s poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem. Naše poskytovatele služeb neopravňujeme informace používat nebo zveřejňovat, s výjimkou použití nezbytného k poskytování služeb naším jménem nebo pro dodržení zákonných požadavků.

  Mezinárodní předávání údajů

  Někteří takoví zaměstnanci, přidružené subjekty a nezávislí poskytovatelé služeb sídlí mimo oblast Evropského hospodářského prosotoru, mezi které patří i země, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů, jako země našich zákazníků. Může se jednat třeba o Korejskou republiku, Spojené státy americké nebo Indii. Společnost Samsung podniká příslušné kroky, aby zajistila, že tito příjemci budou vázáni mlčenlivostí, a zavádí opatření, jako jsou smluvní klauzule o standardní ochraně údajů, aby zajistila, že veškeré předané osobní údaje zůstanou chráněné a zabezpečené. Kopii těchto klauzulí Vám můžeme zaslat, pokud nás kontaktujete postupem uvedeným v sekci Jak nás můžete kontaktovat, která je součástí tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu.

  Pokud Přizpůsobenou službu používáte pro přístup nebo interakci s aplikacemi a službami třetích stran, některé z Vašich osobních informací můžeme zaslat poskytovatelům takových aplikací a služeb třetích stran, aby Vám mohli poskytnout požadovanou Službu. Tyto třetí strany také mohou prostřednictvím Přizpůsobené služby shromažďovat některé osobní informace přímo ze zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů či zabezpečení těchto nezávislých poskytovatelů. Postupy ochrany osobních údajů či zabezpečení příslušných poskytovatelů, včetně podrobností o informacích, které od nás obdrží nebo které o Vás shromáždí, jsou předmětem prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stran, a proto důrazně doporučujeme, abyste si je přečetli.

  Společnost Samsung, ale také naše spřízněné společnosti, přidružené subjekty a nezávislí poskytovatelé služeb, může zveřejnit Vaše osobní informace, (1) pokud k tomu bude vyzván v souladu s právními předpisy nebo aby reagoval na soudní nebo úřední postup na základě zákona (například v souvislosti se soudním příkazem nebo obsílkou); (2) na základě požadavku státních orgánů, například orgánů činných v trestním řízení; (3) za účelem zajištění, uplatnění nebo ochrany našich zákonných práv; (4) když bude společnost přesvědčena, že to je nezbytné nebo vhodné pro zabránění fyzickým nebo jiným újmám, nebo finanční ztrátě; (5) v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné nezákonné činnosti; (6) v případě, že společnost prodá nebo převede celý podnik nebo aktiva, nebo jejich část (včetně případu sloučení, akvizice, prodeje, převodu, reorganizace, rozpuštění nebo likvidace); nebo (7) jinak s Vaším samostatným souhlasem.

  Uchování osobních údajů

  Podnikáme patřičné kroky, abychom zajistili, že informace o Vás zpracováváme a uchováváme na základě následující logiky:

  • alespoň po dobu, po kterou jsou informace nezbytné pro to, abychom Vám poskytli službu;
  • jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti;
  • pouze po dobu, která je nezbytná pro účel, za jakým byly osobní údaje shromážděny, jsou zpracovávány nebo déle, pokud je to vyžadováno jakoukoliv smlouvu, příslušnými právními předpisy nebo pro statistické účely, za předpokladu přijetí vhodných ochranných opatření.

  Jak odstraním informace získané Přizpůsobenou službou?

  Informace shromážděné a analyzované Přizpůsobenou službou budou vymazány po odstranění Vašeho účtu Samsung account. Prostřednictvím menu Nastavení soukromí ve Vašem účtu Samsung account můžete kdykoli požádat o výmaz údajů shromážděných a analyzovaných Přizpůsobenou službou i před odstraněním Vašeho účtu Samsung account. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech může úplné odstranění informací uložených na našich serverech trvat přibližně 48 hodin.

  Co se stane, když vymažu informace shromážděné Přizpůsobenou službou nebo když zruším shromažďování určitých informací Přizpůsobenou službou?

  Když vymažete shromážděné informace, může se snížit přesnost a/nebo kvalita přizpůsobeného obsahu, který Vám poskytuje Přizpůsobená služba. Některé funkce přizpůsobení navíc mohou vyžadovat informace, které jste vymazali nebo ke kterým jste Přizpůsobené službě odepřeli přístup, a opětovné přijímání těchto funkcí lze obnovit pouze tak, že Přizpůsobené službě znovu povolíte shromažďovat a používat relevantní informace.


  Vaše práva a volby (včetně toho, jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním Přizpůsobené služby)

  Společnost Samsung respektuje Vámi učiněné volby a snaží se nabízet různé způsoby, jakými můžete kontrolovat své údaje. Přizpůsobenou službu můžete kdykoli zakázat prostřednictvím možnosti „Přizpůsobená služba“ v menu Nastavení ve Vašem účtu Samsung account. V takovém případě společnost Samsung pozastaví poskytování přizpůsobeného obsahu a informací a shromažďování, kombinaci a analyzování vašich informací Přizpůsobenou službou. Pokud navíc změníte nastavení popsaná v části „Přizpůsobené reklamy a přímý marketing“ výše, informace shromažďované a analyzované Přizpůsobenou službou nadále nebudou využívány pro reklamní účely.
  Dále můžete uvést kategorie informací, které Přizpůsobená služba může shromažďovat a analyzovat, spolu s podporou Přizpůsobené služby pro určité Služby. Veškerá následná rozhodnutí ovšem nebudou mít vliv na informace již shromážděné, zkombinované a analyzované Přizpůsobenou službou a zakázání Přizpůsobené služby nezpůsobí odstranění informací dříve shromážděných, zkombinovaných a analyzovaných Přizpůsobenou službou. I když Přizpůsobenou službu zakážete, můžete stále používat výchozí funkce poskytované jednotlivými Službami. Můžete vybírat z různých možností popsaných níže:


  • Chcete-li změnit nastavení Přizpůsobené služby v jednotlivých zařízeních zaregistrovaných ve Vašem účtu Samsung account, prosím, proveďte následující:
   - Chytré telefony / tablety: Nastavení > Cloud a účty > Účty > Samsung account > Soukromí > Přizpůsobená služba
   - Nositelná elektronika: Nastavení > Účet > Přizpůsobená služba
  • Chcete-li změnit nastavení Přizpůsobené služby pro všechna zařízení zaregistrovaná ve Vašem účtu Samsung account, prosím, proveďte následující:
   - Web: https://account.samsung.com > nastavení Osobní informace
   - Chytré telefony / tablety: Nastavení > Cloud a účty > Účty > Samsung account > Soukromí > Přizpůsobená služba > Správa všech zařízení

  Výše uvedená konkrétní nastavení se mohou měnit spolu s aktualizovanými nebo novými modely zařízení podporujících Přizpůsobenou službu. Vezměte prosím na vědomí, že Vaše přizpůsobené uživatelské možnosti se v důsledku zakázání Přizpůsobené služby mohou změnit.

  Vaše práva

  Máte právo vyžádat si podrobnosti o informacích, které o vás shromažďujeme, a požádat nás o opravu nepřesností v těchto informacích, vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování Vašich informací, a požádat o přístup k těmto informacím nebo o jejich vymazání či přenos. V souladu s právními předpisy můžeme odmítnout zpracovat požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují osobní údaje jiných uživatelů, jsou mimořádně nepraktické nebo pokud k nim příslušné právní předpisy jinak nevyžadují přístup. Pokud si přejete požádat o přístup k Vašim osobním údajům, prosím, navštivte naší Stránku podpory ochrany osobních údajů. V chytrých telefonech / tabletech můžete také poskytnuté informace jiné než Data Zákaznických služeb smazat a/nebo stáhnout (údaje za posledních 30 dnů): Nastavení > Cloud a účty > Účty > Samsung account > Soukromí > Přizpůsobená služba.

  Pokud žádáte výmaz Vašich osobních informací, vezměte na vědomí, že se může stát, že nebudete moci využívat Služby nebo k nim nebudete mít přístup, a že zbylé osobní údaje mohou být dále uchovány v záznamech společnosti Samsung a archivovány po nějaký čas, v souladu s příslušnými právními předpisy, ale společnost Samsung nebude tyto informace využívat pro komerční účely. Berete na vědomí, že i přes Vaši žádost o výmaz, si společnost Samsung vyhrazuje právo uchovat Vaše osobní údaje, nebo jejich příslušnou část, v souladu s následující kapitolou „Uchování dat“ a příslušnými právními předpisy. Společnost Samsung může pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k webovým stránkám pro porušení všeobecných podmínek užívání těchto stránek, pokud je to nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Samsung, nebo jakékoliv naší přidružené společnosti, obchodních partnerů, zaměstnanců nebo zákazníků

  Jak chráníme osobní informace

  Provádíme příslušná administrativní, technická a fyzická zabezpečení osobních informací, které získáváme prostřednictvím Služeb, určená k ochraně proti náhodnému, nezákonnému nebo neautorizovanému zničení, narušení, ztrátě, změně, přístupu, zveřejnění nebo použití. Společnost Samsung rovněž využívá adekvátní postupy, které pomáhají zajistit, že jsou takové údaje spolehlivé z hlediska účelu použití a jsou přesné, úplně a aktuální.

  Aktualizace našeho Oznámení o ochraně soukromí

  Toto Oznámení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny v našich postupech zpracování osobních informací týkajících se Služeb nebo změny právních předpisů. Na náš web a/nebo do Vašeho zařízení odešleme upozornění, kterým Vás předem uvědomíme o významných změnách v našem Oznámení o ochraně osobních údajů pro Přizpůsobenou službu a na začátku tohoto upozornění uvedeme datum poslední aktualizace.

  Jak nás můžete kontaktovat

  Pokud máte jakékoli konkrétní dotazy, kontaktujte nás (správce údajů pro EU) na adrese:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS


  Alternativně nás můžete kontaktovat na naší Stránce podpory ochrany osobních údajů.
  Pokud shledáte, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje příslušné právní předpisy, můžete podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.


  GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI SAMSUNG – DODATEK PRO SLUŽBU SMART TV

  Služba společnosti Samsung Smart TV nabízí sadu funkcí, které poskytují kvalitnější video obsah, přizpůsobené televizní zážitky, filmy, připojení k sociálním sítím a možnost ovládat televizor Smart TV a komunikovat s ním pomocí hlasových příkazů. Shromažďujeme, používáme, sdílíme a uchováváme informace prostřednictvím Smart TV a zařízení připojených ke Smart TV způsoby popsanými v těchto Globálních zásadách ochrany osobních údajů společnosti Samsung. Tento Dodatek obsahuje další podrobnosti o způsobech ochrany osobních údajů u některých funkcí služby Smart TV.

  Služba Smart TV je navržena tak, aby Vám umožnila snadno najít a použít programování videa a další obsah. Například získáte přístup k informacím o živém televizním vysílání poskytovaném Vaším kabelovým nebo satelitním operátorem a k nabídkám videa na vyžádání poskytovaným nezávislými poskytovateli obsahu prostřednictvím vyhledávacích nástrojů zobrazovaných na Vaší Smart TV.
  V případě živého televizního vysílání určujeme, jaký obsah je pro Vás dostupný, zčásti na základě PSČ. Kromě toho Vám služba Smart TV napomáhá vyhledávat a využívat další obsah služby Smart TV více přizpůsobený Vašim požadavkům tím, že zvýrazní programování a obsah, který Vás bude pravděpodobně zajímat, nebo poskytne další služby, které zkvalitní Vaše sledování televize. Tato doporučení a další služby jsou založené na:

  • informacích o obsahu, který jste sledovali, zakoupili, stáhli nebo přehráli prostřednictvím aplikací Samsung ve Vašich Smart TV nebo v jiných zařízeních (Informace o sledování TV najdete v sekci „Zobrazení informačních služeb“ níže.);
  • informacích o aplikacích, které jste použili pomocí Smart TV;
  • informacích o Vašich kliknutích na tlačítka „Líbí“, „Nelíbí“, „Sledovat teď“ a další tlačítka ve Smart TV;
  • dotazovaných výrazech, které zadáváte do vyhledávacích funkcí Smart TV, včetně výrazů zadávaných při hledání konkrétního video obsahu;
  • další informace o použití Smart TV a o zařízení, včetně, mimo jiné, IP adresy, dat protokolu, informací identifikujících konfiguraci Vašeho hardwaru nebo softwaru, informací z prohlížeče a požadovaných stránkách.


  Zobrazení informačních služeb

  Aby Vám Smart TV mohla poskytovat přizpůsobené a individuální zážitky, jsou některé funkce a služby založené na historii sledování televize a informacích o využití Smart TV.
  Historie sledování televize zahrnuje informace o sítích, kanálech, navštívených webových stránkách a programech, které sledujete prostřednictvím Smart TV, a množství času, který jejich sledováním strávíte.
  K získání těchto informací můžeme použít ACR (automatic content recognition – automatické rozpoznání obsahu) a další technologie. Smart TV přenáší fragmenty obrazu nebo informace z televizního tuneru, aby bylo možné určit programy, které sledujete.
  Nastavení soukromí můžete kdykoli změnit pomocí menu nastavení, kde můžete výhradně dle svého rozhodnutí vypnout určitou funkci nebo službu, a v takovém případě nebude pro danou funkci nebo službu historie sledování televize shromažďována.
  Při používání našich Služeb bude docházet k přenosu, uchovávání a zpracování poskytnutých osobních informací mimo zemi Vašeho pobytu, do Koreje, v souladu s těmito zásadami. Kromě toho může při používání Služeb docházet k přenosu, uchovávání a zpracování poskytnutých osobních informací v jiných zemích. Jedná se mimo jiné o země Evropského hospodářského prostoru, Spojené státy americké a Kanadu. Uvědomte si, prosím, že ochrana osobních údajů a další právní předpisy v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, do kterých mohou být informace o Vás přenášeny, nemusí být tak komplexní jako ve Vaší zemi. Přijmeme vhodná opatření v souhlasu s příslušnými právními předpisy, abychom zajistili, že Vaše osobní informace zůstanou chráněny. Taková opatření zahrnují užití standardních smluvních doložek k bezpečnému přenosu dat z Evropského hospodářského prostoru. Pro více informací, nebo pro získání kopie aktuálních smluvních podmínek, nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím naší Stránky podpory ochrany osobních údajů.
  Prosím, vezměte na vědomí, že Vaše nastavení soukromí může ovlivnit dostupnost nebo kvalitu zobrazení konkrétních informačních služeb.


  Služba Personalizace reklam

  Služba Personalizace reklam („Služba Personalizace reklam“) poskytuje možnost přijímat a zobrazovat užitečné, interaktivní a personalizované reklamy na produkty a služby nabízené společností Samsung a třetími stranami v Samsung Smart TV nebo v různých platformách a zařízeních Samsung a třetích stran, včetně lineárních reklam , na internetových stránkách, v mobilních zařízeních a tabletech.

  Aby pro Vás byly reklamy v zařízeních relevantnější, spoléhá Služba Personalizace reklam na historii sledování televize (včetně informací o sítích, kanálech, navštívených webových stránkách a programech, které sledujete prostřednictvím Samsung Smart TV a množství času, který jejich sledováním strávíte), informace o používání Samsung Smart TV a další statistické údaje získané z důvěryhodných zdrojů údajů třetích stran. K získání Vaší historie sledování televize můžeme použít ACR (automatic content recognition – automatické rozpoznání obsahu) a další technologie.

  Na základě výše uvedených informací vyváříme skupiny vlastníků televizorů Samsung Smart TV, kteří sdílí podobné zájmy a používáme tyto skupiny pro Službu Personalizace reklam. Výše uvedené informace se používají k určení skupin, do kterých je Váš televizor Samsung Smart TV zařazen, a jaké reklamy tudíž bude Vaše zařízení přijímat.

  Službu Personalizace reklam můžete kdykoli vypnout pomocí menu nastavení v Samsung Smart TV.

  Vaše nastavení soukromí týkající se Služby Personalizace reklam neovlivní příjem nebo zobrazení jiných typů reklamy a marketingových informací, které nejsou speciálně založeny na historii sledování televize nebo na informacích o využití Samsung Smart TV. Tyto jiné typy reklam a marketingových informací budou založeny na jiných informacích, například na zobecněných údajích o poloze a jiných odhadovaných nebo odvozených informacích. Ty mohou být méně relevantní, protože nejsou založeny na Vašich zájmech.

  Podrobnější informace o Službě Personalizace reklam najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů pro Službu Personalizace reklam na konci tohoto Dodatku.


  PSID

  Historie sledování a informace o využití Smart TV shromážděné za účelem poskytování zájmově orientované reklamy budou spojeny s náhodně zvoleným, dočasným a resetovatelným identifikátorem zařízení nazvaným Personalised Service ID nebo „PSID“.
  Identifikátor PSID můžete kdykoliv vymazat prostřednictvím menu Nastavení ve Vaší Smart TV, a takto smazaná historie sledování a informace o využívání Smart TV budou ve vztahu k zájmově orientované reklamě odpojeny od předchozího PSID. Uvědomte si, že když resetujete PSID, kvalita přizpůsobených a zájmově orientovaných reklam nemusí být vyladěná.


  Rozpoznávání hlasu

  Smart TV můžete ovládat a mnoho jejích funkcí můžete používat pomocí hlasových příkazů.
  Když zapnete Rozpoznávání hlasu, můžete ovládat Smart TV hlasem. Aby bylo možné poskytnout funkci Rozpoznávání hlasu, hlasové příkazy budou přenášeny (společně s informacemi o Vašem zařízení, včetně identifikátorů zařízení) k nám a my je převedeme na text, abychom Vám mohli poskytovat funkce Rozpoznávání hlasu. Kromě toho může společnost Samsung shromažďovat hlasové příkazy a přidružené texty za účelem vyhodnocení a vylepšení těchto funkcí. Společnost Samsung bude shromažďovat Vaše hlasové příkazy pouze v případě, že budete požadovat po Smart TV konkrétní vyhledávání tím, že stisknete aktivační tlačítko na dálkovém ovládání nebo na obrazovce a začnete mluvit do mikrofonu na dálkovém ovládání.
  Pokud nezapnete funkci Rozpoznávání hlasu, nebudete moci používat funkce rozpoznávání hlasu.
  Shromažďování dat v rámci funkce Rozpoznávání hlasu můžete kdykoli vypnout pomocí menu Nastavení. Potom ovšem nebudete moci funkce Rozpoznávání hlasu používat.

  Podrobnější informace o Rozpoznávání hlasu najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů pro Rozpoznávání hlasu na konci tohoto Dodatku.


  Třetí strany

  Prosím, vezměte na vědomí, že když sledujete video nebo používáte aplikace nebo obsah poskytované třetí stranou, poskytovatel může shromažďovat nebo přijímat informace o Vaší Smart TV (např. její IP adresu a identifikátory zařízení), požadované transakci (např. Váš požadavek na zakoupení nebo vypůjčení videa) a Vašem používání aplikace nebo služby. Společnost Samsung neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů či zabezpečení těchto poskytovatelů. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte.


  Zvláštnosti funkcí v jednotlivých zemích

  Vezměte na vědomí, že jedna nebo více funkcí popsaných v Dodatku pro Smart TV nemusí být v místě Vašeho pobytu k dispozici.

  Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Rozpoznávání hlasu

  Datum účinnosti: 25. května 2018

  Společnost Samsung Electronics (UK) Limited („Samsung“ nebo „My“) a její přidružené společnosti respektují Vaše soukromí. Toto Oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím služby Rozpoznávání hlasu („Služba Rozpoznávání hlasu“).

  Služba Rozpoznávání hlasu je služba, která poskytuje uživatelům možnost vyhledávat a zobrazovat obsah a spravovat své prostředí zahrnující produkty Samsung pomocí hlasu. Funkce služby zahrnují zpracování přirozeného hlasu při vyhledávání obsahu a ovládání Samsung Smart TV; přístup k Internetu, informace o počasí a další služby, které uživatelé očekávají od Samsung Smart TV.

  V závislosti na vybraném jazyce můžete používat zdokonalenou funkci rozpoznávání hlasu, Bixby. Aktivaci Bixby poznáte pomocí ikon, bannerů nebo jiných značek na obrazovce Samsung Smart TV.

  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Rozpoznávání hlasu poskytuje další specifické informace týkající se způsobu použití Vašich osobních údajů ve Službě Rozpoznávání hlasu a měli byste si ho přečíst spolu s Globálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti Samsung, které rovněž platí pro používání Služby Rozpoznávání hlasu a najdete je na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.

  V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Rozpoznávání hlasu jsou popsány typy informací shromažďovaných prostřednictvím Služby Rozpoznávání hlasu, jak můžeme tyto informace používat, jak dlouho je můžeme uchovávat nebo s kým je můžeme sdílet a dále uvádíme možnosti, které máte k dispozici v souvislosti s naším používáním těchto informací a výkonem Vašich práv. Také popisujeme opatření, kterými chráníme tyto informace, a způsob, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů při ochraně osobních údajů. Společnost Samsung je v rámci zpracování osobních údajů jejich správcem.

  Informace, které získáváme

  Prostřednictvím Služby Rozpoznávání hlasu reklam můžeme získávat informace o Vás různými způsoby. Mezi typy získávaných osobních informací patří:

  • Informace o účtu Samsung account (nepovinné). Když se přihlásíte k účtu Samsung account v televizoru Smart TV, můžeme shromažďovat informace přidružené k účtu Samsung account používané pro přístup ke Službě Rozpoznávání hlasu, například vaše jméno, e-mailovou adresu a ID účtu Samsung account.
  • Interakce se Službou Rozpoznávání hlasu. Můžeme shromažďovat informace, které si vyměňujete se Službou Rozpoznávání hlasu prostřednictvím interakcí se Službami, včetně nahrávek hlasových příkazů (například vašich otázek, požadavků a pokynů), vašich obrázků, jiných vstupů a informací, které obdržíte ze Služeb (například reakcí, odpovědí a obsahu). Rovněž můžeme získávat další informace související s vaším používáním Služby Rozpoznávání hlasu, včetně informací souvisejících s používanými aplikacemi, navštěvovanými webovými stránkami a obrázky, hudbou, položkami kalendáře, záložkami a obsahem a daty z jiných aplikací, webových stránek a služeb společnosti Samsung a třetích stran, které obdržíme z aplikací a služeb společnosti Samsung a třetích stran a které Služba Rozpoznávání hlasu využívá pro poskytování různých Služeb, například streamování hudby a informací o počasí.
  • Údaje o zeměpisné poloze. Můžeme zjistit přesnou zeměpisnou polohu zařízení a získat další informace související s vaší polohou prostřednictvím informací o PSČ uložených v televizoru, které lze získat prostřednictvím IP adresy nebo vašeho zadání za určitým účelem, například abychom vám mohli poskytovat Služby.
  • Informace o zařízeních a aplikacích. Automatizovanými prostředky můžeme shromažďovat informace o vašich zařízeních podporujících Službu Rozpoznávání hlasu, například modely zařízení, verze OS, konfigurace a nastavení zařízení, IP adresy, identifikátory zařízení a další jedinečné identifikátory. Kromě toho můžeme získat informace o tom, jak, kdy a jak dlouho používáte zařízení podporující Službu Rozpoznávání hlasu, včetně používání Služby Rozpoznávání hlasu a aplikací a služeb společnosti Samsung a třetích stran v zařízeních (například seznam aplikací v zařízení, hudbu přehrávanou v zařízeních, navštěvované webové stránky a provedená vyhledávání).

  Servery společnosti Samsung mohou během Vaší interakce se Službou Rozpoznávání hlasu přijmout například informace o Vašem používání Služby Rozpoznávání hlasu, Vašich interakcích se Službou Rozpoznávání hlasu, zeměpisné poloze a zařízeních používaných pro přístup ke Službě Rozpoznávání hlasu.

  Jak používáme získané informace

  Informace získávané prostřednictvím Služby Rozpoznávání hlasu můžeme používat k následujícím účelům:

  • poskytování Služeb, jako jsou reakce na vaše požadavky, otázky a pokyny uskutečněné prostřednictvím Služby Rozpoznávání hlasu;
  • identifikace a ověření, abyste mohli používat určitou Službu Rozpoznávání hlasu;
  • vylepšení a přizpůsobení vašeho používání Služby Rozpoznávání hlasu, například dodání obsahu a odpovědí přizpůsobených našim uživatelům a způsobu jejich interakce se Službou Rozpoznávání hlasu;
  • komunikace ohledně našich produktů a služeb a zasílání oznámení, obsahu, upozornění, nabídek, propagačních akcí, marketingových informací, prohlášení a reklam (s vaším zvláštním souhlasem);
  • reakce na vaše požadavky a dotazy;
  • provozování, vyhodnocování a zdokonalování naší činnosti (včetně vyvíjení nových produktů; zdokonalování a vylepšování našich produktů a služeb; správy naší komunikace; analýzy našich produktů, zákaznické základny a služeb; provádění výzkumu trhu; provádění analýzy dat; a vedení účetnictví, provádění auditu a jiných interních funkcí);
  • povolení používat určité aplikace a služby třetích stran;
  • ochrana před podvody a jinou kriminální činností, pohledávkami a jinými závazky, jejich identifikace a eliminace;
  • zajištění shody s platnými zákonnými požadavky, relevantními průmyslovými standardy a našimi zásadami, včetně tohoto Oznámení o ochraně soukromí a Zásad ochrany osobních údajů účtu Samsung account, a jejich dodržování.

  Prostřednictvím Služby Rozpoznávání hlasu můžeme průběžně shromažďovat osobní informace o Vašich online aktivitách v zařízeních podporujících Službu Rozpoznávání hlasu a v aplikacích, na webových stránkách a v jiných online službách třetích stran. V našich Službách můžeme používat analytické služby třetích stran. Poskytovatelé, kteří spravují tyto analytické služby, nám pomáhají analyzovat Vaše používání Služeb a zlepšovat naše Služby. Získané informace mohou být předány nebo je mohou přímo shromažďovat tito poskytovatelé a jiné relevantní třetí strany, které informace používají, například k vyhodnocení používání Služeb, pomoci při poskytování Služeb a diagnostice technických problémů.

  Společnost Samsung zpracovává osobní údaje k výše uvedeným účelům. Právní základ společnosti Samsung pro zpracování osobních údajů zahrnuje zpracování, které je: nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Samsung (například aby Vám byly poskytovány Služby a abyste byli identifikováni a ověřeni tak, abyste mohli využívat některé Služby); které je nezbytné pro soulad s právními požadavky ( například s účetními pravidly a povinné předávání informací k výkonu práva); nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Samsung (například abychom mohli spravovat náš vztah s Vámi a zlepšovat relevanci naší komunikace, prostředí a zákaznické služby); a na základě souhlasu našich zákazníků (například abychom s Vámi mohli komunikovat o našich produktech a službách a poskytovat Vám marketingové informace), který může být následně kdykoli odvolán tím, že nás kontaktujete postupem uvedeným v sekci “Kontaktujte nás” těchto Zásad ochrany osobnícj údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

  Nezbytným požadavkem k uzavření smlouvy je, abyste nám poskytli osobní údaje ke zpracování, jak je popsáno v textu výše. Pokud nám neposkytnete osobní údaje, nebudeme Vám moci nabídnout všechny funkce dostupné prostřednictvím Služby Rozpoznávání hlasu.

  Dále můžete uvést kategorie informací, které Přizpůsobená služba může shromažďovat a analyzovat, spolu s podporou Přizpůsobené služby pro určité Služby. Veškerá následná rozhodnutí ovšem nebudou mít vliv na informace již shromážděné, zkombinované a analyzované Přizpůsobenou službou a zakázání Přizpůsobené služby nezpůsobí odstranění informací dříve shromážděných, zkombinovaných a analyzovaných Přizpůsobenou službou. I když Přizpůsobenou službu zakážete, můžete stále používat výchozí funkce poskytované jednotlivými Službami. Můžete vybírat z různých možností popsaných níže:

  • Chcete-li změnit nastavení Přizpůsobené služby v jednotlivých zařízeních zaregistrovaných ve Vašem účtu Samsung account, prosím, proveďte následující:
   - Chytré telefony / tablety: Nastavení > Cloud a účty > Účty > Samsung account > Soukromí > Přizpůsobená služba
   - Nositelná elektronika: Nastavení > Účet > Přizpůsobená služba
  • Chcete-li změnit nastavení Přizpůsobené služby pro všechna zařízení zaregistrovaná ve Vašem účtu Samsung account, prosím, proveďte následující:
   - Web: https://account.samsung.com > nastavení Osobní informace
   - Chytré telefony / tablety: Nastavení > Cloud a účty > Účty > Samsung account > Soukromí > Přizpůsobená služba > Správa všech zařízení

  MEZINÁRODNÍ PŘENOS DAT

  Při používání našich Služeb bude docházet k přenosu, uchovávání a zpracování poskytnutých osobních informací mimo zemi Vašeho pobytu, do Koreje, v souladu s těmito zásadami. Kromě toho může při používání Služeb docházet k přenosu, uchovávání a zpracování poskytnutých osobních informací v jiných zemích. Jedná se mimo jiné o země Evropského hospodářského prostoru a Spojené státy americké. Uvědomte si, že zákony na ochranu dat a další zákony v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, do kterých mohou být Vaše informace přenášeny, nemusí být tak komplexní jako ve Vaší zemi. V souladu s platnými zákony podnikneme patřičná opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní informace zůstanou chráněné. Tato opatření zahrnují použití Standardních smluvních doložek pro zabezpečení přenosu osobních údajů mimo země EHP. Pro více informací, nebo pro získání kopie aktuálních smluvních podmínek, nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím naší Stránky podpory ochrany osobních údajů.

  UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

  Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než po dobu nezbytnou k plnění účelu, za kterým byly shromážděny. To znamená, že jakmile nebudou osobní údaje vyžadovány, budou v našich systémech zničeny nebo smazány.
  Podnikáme patřičné kroky, abychom zajistili, že informace o Vás zpracováváme a uchováváme na základě následující logiky:
  1. alespoň po dobu, po kterou jsou informace nezbytné pro to, abychom Vám poskytli službu;
  2. jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti; nebo
  3. pouze po dobu, která je nezbytná pro účel, za jakým byly osobní údaje shromážděny, jsou zpracovávány nebo déle, pokud je to vyžadováno jakoukoliv smlouvu, příslušnými právními předpisy nebo pro statistické účely, za předpokladu přijetí vhodných ochranných opatření.

  Vaše volby

  Službu Rozpoznávání hlasu můžete kdykoli vypnout pomocí menu nastavení, avšak následně pravděpodobně nebudete moci Službu Rozpoznávání hlasu používat.

  V souvislosti s Vašimi osobními informacemi, které shromažďujeme, Vám také nabízíme jisté možnosti. Pokud chcete změnit své předvolby, omezit komunikaci z naší strany nebo odeslat požadavek, kontaktujte nás postupem uvedeným v sekci “Jak nás můžete kontaktovat” tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Službu rozpoznávání hlasu.

  VAŠE PRÁVA

  Máte právo požadovat podrobnosti o informacích, které o Vás shromažďujeme a žádat po nás, abychom opravili nepřesnosti v těchto informacích, nebo namítat proti zpracování nebo požadovat omezení zpracování, požadovat přístup, výmaz nebo přenos Vašich informací. V souladu s právními předpisy můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které jsou bezdůvodně opakované, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují soukromí jiných, jsou vysoce neuskutečnitelné nebo jejichž přístup není jinak vyžadován právními předpisy. Pokud si přejete požádat o přístup k Vašim osobním údajům, prosím, navštivte naší Stránku podpory ochrany osobních údajů.
  Pokud žádáte výmaz Vašich osobních informací, vezměte na vědomí, že se může stát, že nebudete moci využívat Služby nebo k nim nebudete mít přístup, a že zbylé osobní údaje mohou být dále uchovány v záznamech společnosti Samsung a archivovány po nějaký čas, v souladu s příslušnými právními předpisy, ale společnost Samsung nebude tyto informace využívat pro komerční účely. Berete na vědomí, že i přes Vaši žádost o výmaz, si společnost Samsung vyhrazuje právo uchovat Vaše osobní údaje, nebo jejich příslušnou část, v souladu s následující kapitolou „Uchování dat“ a příslušnými právními předpisy. Společnost Samsung může pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k webovým stránkám pro porušení všeobecných podmínek užívání těchto stránek, pokud je to nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Samsung, nebo jakékoliv naší přidružené společnosti, obchodních partnerů, zaměstnanců nebo zákazníků.

  Jak chráníme osobní informace

  Provádíme administrativní, technická a fyzická zabezpečení osobních informací, které získáváme prostřednictvím Služeb, určená k ochraně proti náhodnému, nezákonnému nebo neautorizovanému zničení, narušení, ztrátě, změně, přístupu, zveřejnění nebo použití. Společnost Samsung rovněž využívá adekvátní postupy, které pomáhají zajistit, že jsou takové údaje spolehlivé z hlediska účelu použití a jsou přesné, úplné a aktuální.

  Aktualizace našeho Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Rozpoznávání hlasu

  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro Službu Rozpoznávání hlasu může být pravidelně aktualizováno v reakci na změny v našich postupech zpracování osobních informací týkajících se Služeb nebo změny právních předpisů. Na náš web a/nebo do Vašeho zařízení odešleme upozornění, kterým Vás uvědomíme o významných změnách v našem Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Rozpoznávání hlasu a na začátku tohoto upozornění uvedeme datum poslední aktualizace.

  KONTAKT

  Pokud máte jakékoli konkrétní dotazy, kontaktujte nás (Regulátor dat pro EU) na adrese:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Pokud si nás přejete kontaktovat za účelem výkonu svých práv, prosím, učiňte tak prostřednictvím naší Stránky podpory ochrany osobních údajů.

  Pokud shledáte, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje příslušné právní předpisy, můžete podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Kontakt na všechny dozorčí úřady v EU najdete zde: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  Oznámení o ochraně osobních údajů pro služby Personalizace reklam

  Datum účinnosti: 25. května 2018

  Společnost Samsung Electronics (UK) Limited („Samsung“ nebo „My“) a její spřízněné společnosti respektují Vaše soukromí. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro služby Personalizace rekalm se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím služeb Personalizace reklam („Služba Personalizace reklam“).

  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro služby Personalizace rekal poskytuje další specifické informace týkající se způsobu použití Vašich osobních údajů ve Službě Personalizace reklam a měli byste si ho přečíst spolu s Globálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti Samsung, které rovněž platí pro používání Služby Personalizace reklam a najdete je na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.

  V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro služby Personalizace reklam jsou popsány typy informací používané prostřednictvím Personalizace reklam, jak tyto informace používáme, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme a dále uvádíme možnosti, které máte k dispozici ohledně našeho používání těchto informací a uplatňování Vašich práv. Také popisujeme opatření, kterými chráníme tyto informace, a způsob, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů při ochraně osobních údajů. Společnost Samsung je v rámci zpracování osobních údajů jejich správcem.


  Co je služba Personalizace reklam?

  Služba Personalizace reklam poskytuje možnost přijímat a zobrazovat užitečné, interaktivní a personalizované reklamy na produkty a služby nabízené společností Samsung a třetími stranami v Samsung Smart TV nebo v různých platformách a zařízeních Samsung a třetích stran, včetně lineárních reklam , na internetových stránkách, v mobilních zařízeních a tabletech.

  Aby pro Vás byly reklamy v zařízeních relevantnější, spoléhá Služba Personalizace reklam na historii sledování televize (včetně informací o sítích, kanálech, navštívených webových stránkách a programech, které sledujete prostřednictvím Samsung Smart TV a množství času, který jejich sledováním strávíte), informace o používání Samsung Smart TV a další statistické údaje získané z důvěryhodných zdrojů údajů třetích stran. K získání Vaší historie sledování televize můžeme použít ACR (automatic content recognition – automatické rozpoznání obsahu) a další technologie.

  Na základě výše uvedených informací vyváříme skupiny vlastníků televizorů Samsung Smart TV, kteří sdílí podobné zájmy a používáme tyto skupiny pro Službu Personalizace reklam. Výše uvedené informace se používají k určení skupin, do kterých je Váš televizor Samsung Smart TV zařazen, a jaké reklamy tudíž bude Vaše zařízení přijímat.


  PSID

  Informace o používání zařízení shromažďované pro účely poskytování Služby Personalizace reklam budou spojeny s náhodně zvoleným, dočasným a resetovatelným identifikátorem zvaným PSID. PSID můžete resetovat způsobem popsaným v sekci Vaše volby tohoto Oznámení o o chraně osobních údajů pro služby Personalizace reklam.


  Informace, které získáváme

  Prostřednictvím Služby Personalizace reklam získáváme informace o Vašich zařízeních různými způsoby. Mezi typy získávaných informací patří:

  • Informace o zařízení. Shromažďujeme různé informace, například model zařízení, verze operačního systému, konfigurace a nastavení zařízení, IP adresa, identifikátory zařízení a další identifikátory.
  • Informace o využití zařízení a informace z protokolu. Shromažďujeme informace o tom, jak, kdy a jak dlouho používáte zařízení, včetně interakcí se Službou Personalizace reklam, a aplikace a služby společnosti Samsung a třetích stran v zařízeních (například seznam aplikací v zařízení).
  • Informace o sledování. Shromažďujeme vaši historii sledování televize. Historie sledování televize zahrnuje informace o sítích, kanálech, navštívených webových stránkách a programech, které sledujete prostřednictvím Samsung Smart TV, a množství času, který jejich sledováním strávíte. K získání historie sledování televize můžeme použít ACR a další technologie.
  • Statistické informace. Můžeme používat statistické informace o vás nebo vašich zařízeních, například zobecněnou polohu, odhadovanou věkovou skupinu. Tyto statistické informace získáváme z komerčně dostupných zdrojů (zákonným způsobem), například od našich nezávislých poskytovatelů služeb. Spolupracujeme pouze s těmi nezávislými poskytovateli služeb, kteří zajistí, že tyto informace byly získány zákonným způsobem a mohou nám je poskytovat k použití a zveřejnění.

  Servery společnosti Samsung mohou během Vašeho používání Služby Personalizace reklam přijmout například informace o Vašich interakcích se Službou Personalizace reklam, zeměpisné poloze a zařízeních používaných pro Službu Personalizace reklam.


  Jak používáme získané informace

  Informace získávané prostřednictvím Služby Personalizace reklam používáme k následujícím účelům:

  • poskytování Služby Personalizace reklam;
  • vylepšení a přizpůsobení vašeho používání Služby Personalizace reklam;
  • komunikace s vámi prostřednictvím e-mailu a nabízených upozorňování ohledně produktů a služeb nabízených společností Samsung a třetími stranami, která je přizpůsobená vašim zájmům (s vaším zvláštním souhlasem);
  • reakce na vaše požadavky a dotazy;
  • provozování, vyhodnocování a zdokonalování naší činnosti (včetně vyvíjení nových produktů; zdokonalování a vylepšování našich produktů a služeb; správy naší komunikace; analýzy našich produktů, zákaznické základny a služeb; provádění výzkumu trhu; provádění analýzy dat; a vedení účetnictví, provádění auditu a jiných interních funkcí);
  • ochrana před podvody a jinou kriminální činností, pohledávkami a jinými závazky, jejich identifikace a eliminace;
  • zajištění shody s platnými zákonnými požadavky, relevantními průmyslovými standardy a našimi zásadami, včetně tohoto Oznámení o ochraně soukromí a Zásad ochrany osobních údajů účtu Samsung account, a jejich dodržování.

  Společnost Samsung zpracovává osobní údaje k výše uvedeným účelům. Právní základ společnosti Samsung pro zpracování osobních údajů zahrnuje zpracování, které je: nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Samsung (například aby Vám byly poskytovány služby Personalizace reklam a abyste byli identifikováni a ověřeni); které je nezbytné pro soulad s právními požadavky ( například s účetními pravidly a povinné předávání informací k výkonu práva); nezbytné pro legitimní zájmy společnosti Samsung (například abychom mohli spravovat náš vztah s Vámi a zlepšovat relevanci naší komunikace, prostředí a zákaznické služby); a na základě souhlasu našich zákazníků (například abychom s Vámi mohli komunikovat o našich produktech a službách a poskytovat Vám marketingové informace), který může být následně kdykoli odvolán tím, že nás kontaktujete postupem uvedeným v sekci “Kontaktujte nás” těchto Zásad ochrany osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

  Nezbytným požadavkem k používání Služby Personalizace reklam je, abyste nám poskytli osobní údaje ke zpracování, jak je popsáno v textu výše. Pokud nám neposkytnete osobní údaje, nebudeme Vám moci nabídnout všechny funkce dostupné prostřednictvím služby Personalizace reklam.


  Sdílení informací

  Prostřednictvím Služby Personalizace reklam Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, vyjma případů popsaných v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Personalizace reklam a v Globálních zásadách ochrany osobních údajů společnosti Samsung. Osobní údaje může používat a jinak zpracovávat omezený počet členů týmu Reklamní služby ve společnosti Samsung ve spojitosti s jejich pracovními povinnostmi nebo smluvními závazky. Vaše osobní informace můžeme sdílet s našimi spřízněnými společnostmi a přidruženými subjekty a s poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem. Naše poskytovatele služeb neopravňujeme informace používat nebo zveřejňovat, s výjimkou použití nezbytného k poskytování služeb naším jménem nebo pro dodržení zákonných požadavků.

  Pokud používáte Službu Rozpoznávání hlasu pro přístup nebo interakci s aplikacemi a službami třetích stran, některé z Vašich osobních informací můžeme zaslat poskytovatelům takových aplikací a služeb třetích stran, aby Vám mohli poskytnout požadované služby. Mezi takové informace mohou patřit hlasové příkazy, kterými ovládáte tyto aplikace a služby, Vaše zeměpisná poloha a další údaje o poloze a jiná data, která usnadní zajištění požadovaných služeb. Tyto třetí strany také mohou prostřednictvím Služby Rozpoznávání hlasu shromažďovat některé osobní informace přímo ze zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů či zabezpečení těchto nezávislých poskytovatelů. Postupy ochrany osobních údajů či zabezpečení příslušných poskytovatelů, včetně podrobností o informacích, které od nás obdrží nebo které o Vás shromáždí, jsou předmětem zásad o ochraně osobních údajů těchto stran, a proto důrazně doporučujeme, abyste si je přečetli.

  Společnost Samsung, ale také naše spřízněné společnosti, přidružené subjekty a nezávislí poskytovatelé služeb, mohou zveřejnit Vaše osobní informace, (1) pokud je to vyžadováno příslušnými právní předpisy nebo abychom reagovali na soudní nebo úřední postup na základě zákona (například v souvislosti se soudním příkazem nebo obsílkou); (2) na základě požadavku státních orgánů, například orgánů činných v trestním řízení; (3) za účelem zajištění, uplatnění nebo ochrany našich zákonných práv; (4) když bude společnost přesvědčena, že to je nezbytné nebo vhodné za účelem zabránění fyzickým nebo jiným újmám, nebo finanční ztrátě; (5) v souvislosti s vyšetřováním z podezření na nezákonnou činnost; (6) v případě, že společnost prodá nebo převede celý podnik nebo aktiva, nebo jejich část (včetně případu sloučení, akvizice, reorganizace, rozpuštění nebo likvidace); nebo (7) jinak s Vaším souhlasem.


  MEZINÁRODNÍ PŘENOS DAT

  Při používání našich Služeb bude docházet k přenosu, uchovávání a zpracování poskytnutých osobních informací mimo zemi Vašeho pobytu, do Koreje, v souladu s těmito zásadami. Kromě toho může při používání Služeb docházet k přenosu, uchovávání a zpracování poskytnutých osobních informací v jiných zemích. Jedná se mimo jiné o země Evropského hospodářského prostoru, Spojené státy americké a Kanadu. Uvědomte si, že zákony na ochranu dat a další zákony v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, do kterých mohou být Vaše informace přenášeny, nemusí být tak komplexní jako ve Vaší zemi. V souladu s platnými zákony podnikneme patřičná opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní informace zůstanou chráněné. Tato opatření zahrnují použití Standardních smluvních doložek pro zabezpečení přenosu osobních údajů mimo země EHP. Pro více informací, nebo pro získání kopie aktuálních smluvních podmínek, nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím naší Stránky podpory ochrany osobních údajů.


  UCHOVÁNÍ DAT

  Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než po dobu nezbytnou k plnění účelu, za kterým byly shromážděny. To znamená, že jakmile nebudou osobní údaje vyžadovány, budou v našich systémech zničeny nebo smazány.
  Podnikáme patřičné kroky, abychom zajistili, že informace o Vás zpracováváme a uchováváme na základě následující logiky:
  1. alespoň po dobu, po kterou jsou informace nezbytné pro to, abychom Vám poskytli službu;
  2. jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti; nebo
  3. pouze po dobu, která je nezbytná pro účel, za jakým byly osobní údaje shromážděny, jsou zpracovávány nebo déle, pokud je to vyžadováno jakoukoliv smlouvu, příslušnými právními předpisy nebo pro statistické účely, za předpokladu přijetí vhodných ochranných opatření.


  Vaše volby

  PSID můžete kdykoli resetovat pomocí menu nastavení a po resetování budou historie sledování televize a informace o využití Smart TV odpojeny od předchozího PSID. Uvědomte si, že když resetujete PSID, může být dotčena kvalita Služby Personalizace reklam.

  Službu Personalizace reklam můžete kromě toho kdykoli vypnout pomocí menu nastavení v Samsung Smart TV.

  Vaše nastavení soukromí týkající se Služby Personalizace reklam neovlivní příjem nebo zobrazení jiných typů reklamy a marketingových informací, které nejsou speciálně založeny na historii sledování televize nebo na informacích o využití Samsung Smart TV. Tyto jiné typy reklam a marketingových informací budou založeny na jiných informacích, například na zobecněných údajích o poloze a jiných odhadovaných nebo odvozených informacích. Ty mohou být méně relevantní, protože nejsou založeny na Vašich zájmech.


  Jak chráníme osobní informace

  Provádíme administrativní, technická a fyzická zabezpečení osobních informací, které získáváme prostřednictvím Služby Personalizace reklam, určená k ochraně proti náhodnému, nezákonnému nebo neautorizovanému zničení, narušení, ztrátě, změně, přístupu, zveřejnění nebo použití. Společnost Samsung rovněž využívá adekvátní postupy, které pomáhají zajistit, že jsou takové údaje spolehlivé z hlediska účelu použití a jsou přesné, úplné a aktuální.


  Aktualizace našeho Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Personalizace reklam

  Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Personalizace reklam může být pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny v našich postupech zpracování osobních informací týkajících se Služby Personalizace reklam nebo změny právních předpisů. Na náš web a/nebo do Vašeho zařízení odešleme upozornění, kterým Vás uvědomíme o významných změnách v našem Oznámení o ochraně osobních údajů pro službu Personalizace reklam a na začátku tohoto upozornění uvedeme datum poslední aktualizace.


  KONTAKT

  Pokud máte jakékoli konkrétní dotazy, kontaktujte nás (Regulátor dat pro EU) na adrese:
  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
  Pokud si nás přejete kontaktovat za účelem výkonu svých práv, prosím, učiňte tak prostřednictvím naší Stránky podpory ochrany osobních údajů.

  Pokud shledáte, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje příslušné právní předpisy, můžete podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Kontakt na všechny dozorčí úřady v EU najdete zde: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

  GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI – DODATEK PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

  Mobilní zařízení, nositelná zařízení a další související technologie a služby společnosti Samsung (společně naše „Mobilní zařízení“) nabízí široký rozsah funkcí včetně těch, které umožňují uživateli sledovat a zlepšovat jeho kondici a zdraví, vylepšovat uživatelský komfort, provádět mobilní platby a ovládat Mobilní zařízení hlasem. Když používáte naše Mobilní zařízení, shromažďujeme, používáme, sdílíme a ukládáme vaše informace způsoby popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Samsung. Tento Dodatek přináší doplňující informace o tom, jak využíváme tyto informace k poskytování funkcí v našich Mobilních zařízeních.


  Základní informace o vašem Mobilním zařízení

  Při aktivaci vašeho Mobilního zařízení nebo při použití funkcí, které vyžadují připojení k Internetu, jsou shromažďovány informace. Obsahují informace o vašem Mobilním zařízení jako je adresa, verze operačního systému, územní a jazykové nastavení, IMEI a další jedinečné identifikátory zařízení. Rovněž zahrnuje informaci o tom, jak, kdy a jak dlouhou dobu používáte Mobilní zařízení.
  Jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů, používáme základní informace o Mobilním zařízení pro účely provozu, údržby a vylepšování, a můžeme sdílet základní informace o vašem Mobilním zařízení s našimi obchodními partnery, jako jsou poskytovatelé bezdrátového připojení nebo s poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem.


  Třetí strany

  Uvědomte si, že když používáte funkci poskytovanou třetí stranou, včetně poskytovatele bezdrátového připojení, poskytovatel může shromažďovat nebo přijímat informace o vašem Mobilním zařízení (např. jeho IP adresu a identifikátory zařízení), požadované transakci (např. váš požadavek na zakoupení nebo vypůjčení obsahu) a vašem používání aplikace nebo služby. Společnost Samsung neodpovídá za ochranu osobních údajů nebo způsoby zabezpečení těchto poskytovatelů. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte.


  Zvláštnosti některých funkcí

  Uvědomte si, že jedna nebo více funkcí popsaných v tomto Dodatku nemusí být k dispozici pro váš model, nemusí být poskytována vaším poskytovatelem služeb nebo v zemi, kde žijete.


  Samsung Health

  Aplikace Samsung Health, související aplikace a přidružené příslušenství (souhrnně „Samsung Health“), je společník typu „vše v jednom“ navržený k podpoře zdravého životního stylu. Pomocí aplikace Samsung můžete zaznamenávat své každodenní činnosti, nechat se vést k dosažení vašich denních sportovních výkonů a cílů a měřit a spravovat faktory jako je srdeční tep, úrovně SpO2 a hladina stresu.
  Účelem zpracovávání údajů pro aplikaci Samsung Health je poskytování služby nebo funkce, kterou vyžadujete, včetně zálohy dat a synchronizace pro uživatele služby Účet Samsung account, poskytování analýz a statistik ke zlepšení kondice a k vylepšení aplikace Samsung Health samotné a její nabídky. Údaje mohou být shromažďovány prostřednictvím senzorů ve vašem Mobilním zařízení, nebo tím, že zadáte údaje do příslušného Mobilního zařízení nebo do související aplikace či příslušenství.
  Další informace, které se týkají způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje, jsou popsané v Zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Samsung Health, které lze zobrazit v menu Nastavení aplikace Samsung Health.


  Samsung Social

  Samsung Social (dříve Rozšířené funkce) tvoří soubor služeb navržených ke zjednodušení a vylepšení způsobů, jakými můžete sdílet obsah a spojovat se se svými přáteli.
  Se současně dostupnými funkcemi můžete například sdílet svůj profil a prohlížet si obrázky svých přátel, nebo jednoduše sdílet soubory a obsah se svými přáteli v Kontaktech.
  Abychom vám mohli poskytnout tyto funkce, budeme shromažďovat vaše jméno, telefonní číslo, informace týkající se vašeho seznamu kontaktů a budeme mít přístup k obsahu, který budete sdílet se svými přáteli.
  Tyto funkce můžete úplně nebo částečně vypnout, a můžete si zvolit, které služby si přejete používat, když navštívíte v Mobilním zařízení nebo v aplikacích využívajících funkce Samsung Social Nastavení účtu Samsung Account.
  Navíc si můžete na základě svého nastavení Samsung Social vybrat, které kategorie údajů budete sdílet a s kým ze svých přátel je chcete sdílet.


  Samsung Pay

  Samsung Pay představuje snadný a bezpečný způsob pro nákupy prostřednictvím debetní a kreditní karty pomocí kompatibilního mobilního zařízení. Abyste mohli využívat funkci Samsung Pay a zahájit registraci platební karty, z Mobilního zařízení budou vaší bance odeslány identifikační a ověřovací údaje. Tyto údaje obsahují informace procházející našimi servery, jako jsou informace z Účtu Samsung account a informace o využití dat Samsung Pay, informace o zařízení, informace o poloze (např. informace o vaší poloze při registraci karty) v případě, že je nastavení polohy v zařízení zapnuté, a údaje o platební kartě a fakturační adrese, která je zasílána vydavateli karty. Informace jsou šifrovány prostřednictvím vašeho Mobilního zařízení a jsou zaslány bance přes servery společnosti Samsung. Nikdy nemáme přístup k údajům o platební kartě či k bankovním údajům.
  Jakmile je vaše Mobilní zařízení zaregistrováno, všechna data týkající se transakcí jsou zabezpečeně přenášena mezi vaším Mobilním zařízením, vydavatelem platební karty a bankou. Historie nedávných transakcí je k dispozici v Mobilním zařízení a je dostupná pouze vám, vaší bance a vydavateli platební karty. Neshromažďujeme žádné informace o transakcích, které jste provedli nebo o zařízeních či účtech, které byly k transakcím použity. Můžeme však slučovat a anonymizovat shromážděné informace týkající se vašich pokusů o nákup prostřednictvím služby Samsung Pay, abychom porozuměli způsobu, jakým lidé využívají Samsung Pay za účelem vylepšení této služby tím, že bude více praktická a užitečná pro naše zákazníky.
  Další informace, které se týkají způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje, jsou popsané v Zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Samsung Pay, které lze zobrazit v menu Nastavení aplikace Samsung Pay.


  Hlasové služby

  Mobilní zařízení můžete ovládat a mnoho jeho funkcí můžete používat pomocí hlasových příkazů.
  V závislosti na modelu Mobilního zařízení a vašem regionu můžete ovládat své Mobilní zařízení aktivací určitých funkcí jako je přehrávání písniček ze seznamu nebo internetové vyhledávání prostřednictvím S Voice. Můžete také kontrolovat vše, co provedete pomocí dotykového rozhraní, pomocí hlasového příkazu prostřednictvím Bixby. Můžete také využít jazykového překladače prostřednictvím S Translator, diktovat sdělení přes Voice Memo nebo můžete aktivovat různé funkce při řízení mluvením do Mobilního zařízení, jestliže zapnete režim Auto.
  Za účelem poskytování Hlasových služeb mohou být některé hlasové příkazy přenášeny (spolu s údaji o vašem zařízení a jeho využití včetně identifikátorů zařízení) třetím stranám poskytujícím službu, která převádí vaše hlasové příkazy do textové podoby. Kromě toho může společnost Samsung shromažďovat a zařízení může zachycovat hlasové příkazy a přidružené texty za účelem poskytování Hlasových služeb a vyhodnocení a vylepšení těchto funkcí.


  Inzertní ID Samsung

  Aby byl obsah a reklamy zasílané do vašeho mobilního zařízení z vašeho hlediska relevantnější, budeme shromažďovat informace o tom, jak používáte mobilní zařízení a služby.
  Informace o používání mobilního zařízení shromažďované pro účely poskytování přizpůsobených marketingových informací budou spojeny s náhodně zvoleným, dočasným a resetovatelným identifikátorem zvaným Inzertní ID Samsung. Inzertní ID Samsung můžete kdykoli obnovit pomocí menu Nastavení v mobilním zařízení a v tom případě budou předchozí informace o používání z hlediska přizpůsobených marketingových informací odpojeny a odděleny od těch, které budou shromažďovány s novým Inzertním ID Samsung. Nicméně když obnovíte Inzertní ID Samsung, přizpůsobené marketingové informace nemusí být ideálně sladěny s vašimi zájmy. Můžete také kdykoli odhlásit odběr přizpůsobených marketingových informací pomocí menu Nastavení v příslušné aplikaci služby Samsung v mobilním zařízení.
  Nicméně i když odhlásíte odběr přizpůsobených marketingových informací, nebude to mít vliv na příjem jiných typů reklam a marketingových informací ve vašich mobilních zařízeních. Jediný rozdíl bude v tom, že tyto reklamy nebudou založené na informacích o používání mobilního zařízení.
  Rovněž si uvědomte, že společnost Samsung může přesto shromažďovat informace o vašem používání mobilního zařízení pro jiné účely popsané v hlavním textu těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Kontakt

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS
Alternativně nás můžete kontaktovat na naší Stránce podpory ochrany osobních údajů.