Rozmanitost · Rovnost · Inkluze

Rozmanitost · Rovnost · Inkluze

Podpora kultury
rozmanitosti s cílem vytvářet
lepší budoucnost

Podpora kultury
rozmanitosti s cílem vytvářet
lepší budoucnost

Buďte sami sebou, společně budujeme lepší zítřek

Ve společnosti Samsung věříme, že inovace a růst jsou poháněny inkluzivní kulturou a rozmanitou pracovní silou.
Naším cílem je vytvořit globální tým, jehož součástí může být každý. Tým, který nabízí rovné příležitosti a inspiruje naše talentované zaměstnance, aby byli sami sebou.
Společně se snažíme budovat lepší zítřek pro naše zákazníky, partnery a komunity.

Lidé ve společnosti Samsung

Protože naši zaměstnanci přináší různé zkušenosti a pohledy na společnost Samsung,
umožňují nám vybudovat lepší zítřek.

Skupiny zdrojů zaměstnanců (ERGs)

Ceníme si rozmanité a inkluzivní kultury, která podporuje inovace prostřednictvím skupin zdrojů zaměstnanců,
kde si lidé vyměňují nápady, učí se z odlišností a proměňují je v přednosti.

* Ve společnosti Samsung existují různé skupiny ERGs věnující se genderu, LGBTQ+, rase, pracujícím rodičům a veteránům, a působící v různých regionech, včetně USA, Evropy, Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie.

Initiative Highlights

Podporujeme inkluzivní technologické prostředí tím, že
do našich operací a produktů integrujeme snahy v oblasti DEI.

* Programy nebo činnosti provozních iniciativ mohou být změněny nebo ukončeny v závislosti na okolnostech každé dceřiné společnosti.

Uznání a ocenění

Od té doby, co jsme zahájili naši cestu komunikace a angažovanosti pro větší diverzitu a inkluzi,
je naše úsilí uznáváno zájmovými skupinami, vládami a nevládními organizacemi.