Rozmanitost a inkluze

Rozmanitost a inkluze

Posilování rozmanité
kultury s cílem vytvořit
lepší budoucnost

Posilování rozmanité kultury s cílem vytvořit lepší budoucnost

2 muži a 2 ženy z různých etnických prostředí si podávají ruce přes stůl ve vítězném gestu a usmívají se. 2 muži a 2 ženy z různých etnických prostředí si podávají ruce přes stůl ve vítězném gestu a usmívají se.

Buďte sami sebou, společně budujeme lepší zítřek

Ve společnosti Samsung věříme, že inovace a růst jsou podporovány inkluzivní kulturou a rozmanitou pracovní silou.
Směřujeme k vytvoření globálního týmu, kam patří všichni a jsou zde rovné příležitosti, a naši talentovaní lidé jsou inspirováni být sami sebou.
Společně vytváříme lepší zítřek pro naše zákazníky, partnery a komunity.

Lidé ve společnosti Samsung

Protože naši zaměstnanci přináší různé zkušenosti a pohledy na společnost Samsung, umožňuje nám to budovat lepší zítřek.

Skupiny zdrojů zaměstnanců (ERG)

Věříme, že posilování různorodosti je podstatné pro stálé vytváření inovací. Nyní se zřizují skupiny pro dosahování rozmanitosti, aby se mohli zaměstnanci zapojit v zájmu dalšího profesního rozvoje a vytvoření inkluzivní kultury.

* Ve společnosti Samsung existují v různých regionech nejrůznější skupiny ERG, například podle pohlaví, LGBTQ+ či rasy nebo skupiny pracujících rodičů, veteránů atd.

Na levé straně koláž fotografií zaměstnankyň Samsung zvedající jednu ruku v gestu solidarity. Na pravé straně skupinová fotografie Ženy v technologii ve skupině Samsung (WITS). Pod fotografiemi se zobrazují loga různých organizací, včetně Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung a Samsung Leaders of Tomorrow. Na levé straně koláž fotografií zaměstnankyň Samsung zvedající jednu ruku v gestu solidarity. Na pravé straně skupinová fotografie Ženy v technologii ve skupině Samsung (WITS). Pod fotografiemi se zobrazují loga různých organizací, včetně Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung a Samsung Leaders of Tomorrow.

Další iniciativy

Na podporu inkluzivní kultury na pracovišti provozujeme různé programy v oblasti rozmanitosti a začlenění.

Vzdělávání a rozvoj

Poskytujeme našim pracovníkům vše pro to, abychom podpořili změnu jak ve firmě Samsung, tak v rámci celé lidské společnosti.

Ve společnosti Samsung poskytujeme našim lidem příležitosti k růstu a rozvoji, abychom se stali nejlepšími a nejinkluzivnějšími lídry. To zahrnuje budování povědomí o rozšíření perspektiv, změnu smýšlení zaměřenou na zvýšení objektivity a uplatňování začlenění s cílem dosažení inovací.

 • Nové způsoby myšlení

  Ocenění hodnoty různorodosti v týmu

 • Vytváření povědomí

  Uvědomění si důležitosti rozmanitosti a inkluze z obchodního hlediska

 • Praktické začlenění

  Rozvíjení rozmanitých
  a inkluzivních vztahů
  které povedou ke
  změně

Úroveň vedení Osobní úroveň Úroveň týmu
Průvodce pro vedoucí týmů ohledně kultivování kultury začlenění prostřednictvím rozmanitosti Učení se o sobě a ostatních Rozvíjení rozmanitých a inkluzivních vztahů

Ženy ve společnosti Samsung

Zavázali jsme se podporovat další generaci žen na vedoucích pozicích tím, že budeme podporovat talent těch, které vynikají v některém oboru.

Ženy celého světa

2010

2015

2020

Celkem (%)
※ mimo dělnice

20.3

25.0

28.6

Pracovní funkce

Technická
(%)

14.2

16.6

18.0

Prodej a marketing
(%)

27.5

28.9

31.5

Vedení

Výkonné pozice
(%)

1.4

4.5

6.6

Manažerské pozice
(%)

8.3

12.4

15.3

Pracovní funkce

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Technická(%)

Prodej a marketing(%)

Vedení

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Výkonné pozice(%)

Manažerské pozice(%)

Externí uznání a ocenění

Naše úsilí o rozmanitost již začalo.