Přehled

Přehled

V souladu s naší globální
firemní odpovědností usilujeme
o zanechání pozitivního dopadu
a současně o zajištění inovativních
produktů a služeb

V souladu s naší globální firemní odpovědností usilujeme o zanechání pozitivního dopadu a současně o zajištění inovativních produktů a služeb

Panoramatický pohled na osobu stojící na vyvýšeném pilíři s výhledem na jezero a hory. Panoramatický pohled na osobu stojící na vyvýšeném pilíři s výhledem na jezero a hory.

Naše strategie na ochranu životního prostředí
a řešení, která jsou ekologicky přívětivá, nás vedou k udržitelnější budoucnosti

Životní prostředí

PlanetFirst: Země je naší prioritou

Panoramatický pohled na mladou dívku, která jede na kole po úzké polní cestě uprostřed svěžího zeleného pole. Panoramatický pohled na mladou dívku, která jede na kole po úzké polní cestě uprostřed svěžího zeleného pole.

Používáme naše technologie a zdroje k podpoře místních komunit a vytváříme příležitosti pro další generace inovátorů

Naše společenská odpovědnost

Umožníme další generaci uplatnit jejich plný potenciál

Skupina dětí, které mají na sobě žlutá trička s modrým logem Samsung, si společně hraje a usmívá se. Jedno drží ve vzduchu plastový glóbus. Skupina dětí, které mají na sobě žlutá trička s modrým logem Samsung, si společně hraje a usmívá se. Jedno drží ve vzduchu plastový glóbus.

Získat maximum z technologií díky nástrojům
a zdrojům pro zdravý digitální životní styl

Digitální odpovědnost

Náš závazek vůči digitální bezpečnosti a pocitu pohody pro všechny

Stylizovaný obraz telefonu Samsung Galaxy, tabletu, pera S Pen, sluchátek Galaxy Buds a šálek kávy. Stylizovaný obraz telefonu Samsung Galaxy, tabletu, pera S Pen, sluchátek Galaxy Buds a šálek kávy.

Respektujeme svobodu a základní práva všech lidí

Práce a lidská práva

Usilujeme o dodržování nejvyšších etických standardů

Muž a žena sedí na židlích ve světlém kancelářském prostoru a usmívají se. Žena podává ruku jiné osobě, která je mimo pohled. Muž a žena sedí na židlích ve světlém kancelářském prostoru a usmívají se. Žena podává ruku jiné osobě, která je mimo pohled.

Zavázali jsme se vytvářet rozmanité a inkluzivní pracoviště, ve kterém si ceníme různých prostředí a pohledů

Rozmanitost a inkluze

Posilování rozmanité kultury
s cílem vytvořit lepší budoucnost

Skupina lidí z různých etických prostředí zvedá přes kancelářský stůl spojené ruce ve vítězném gestu. Skupina lidí z různých etických prostředí zvedá přes kancelářský stůl spojené ruce ve vítězném gestu.

Naše vztahy s dodavateli jsou založeny na čestném chování a vzájemné důvěře. Spolupracujeme na budování etického a trvale udržitelného dodavatelského řetězce

Udržitelný dodavatelský řetězec

Zajišťujeme, že naše materiály jsou získávány etickým a odpovědným způsobem

Detailní pohled na skupinu lidí s rukama nad sebou, jak naznačují týmovou práci a spolupráci. Detailní pohled na skupinu lidí s rukama nad sebou, jak naznačují týmovou práci a spolupráci.

Náš přístup k trvalé udržitelnosti

 • Sociální dopad

  Řídit dopad na zainteresované strany
  (zákazníky, akcionáře a investory,
  zaměstnance, dodavatele, místní
  komunity, nevládní organizace, vlády,
  média, profesní organizace atd.)

 • Řetězec hodnot

  Dodavatelský řetězec Výroba
  Produkty Zákazníci

  Inovace

 • Klíčové hodnoty

  Lidé
  Znamenitost
  Změna
  Integrita
  Společná prosperita

Hodnota trvalé udržitelnosti společnosti Samsung

Ekonomická hodnota

Náš závazek vůči neustálým inovacím a růstu

Maximalizovat zisky a hodnotu pro akcionáře (inovace produktů a služeb)

Sociální hodnota

Pracujeme s cílem zajistit udržitelnější svět pro všechny

Přispívat k trvale udržitelné společnosti (dosažení UN SDG)

Stáhnout naše zprávy a zásady

Zprávy o udržitelnosti

Globální etický kodex

Pravidla a pokyny k ochraně životního prostředí

Zásady pracovního poměru

Etický kodex a pokyny pro dodavatele

Zpráva o odpovědné těžbě nerostů

Zásady řízení daňových rizik