Hodnocení štítků energetické účinnosti se mění

V roce 2021 se v souladu s novými předpisy inovují energetické štítky na chladničkách, pračkách, pračkách se sušičkou a myčkách nádobí. Rozlučte se s hodnocením A +++ a přivítejte zpět původní stupnici A-G, která vám usnadní navigaci.

Na obrázku je znázorněna kuchyň s domácími spotřebiči Samsung.

Proč se mění energetické štítky?

Energetické štítky, které byly poprvé představeny před 20 lety, ocenily produkt označením A za vysokou účinnost nebo F za nízkou účinnost a povzbudily výrobce, aby podporovali inovace využíváním energeticky účinnějších technologií. Postupem času se schéma vyvinulo a další přidané štítky A+, A++ a A+++ způsobily u spotřebitelů zmatek.

Od roku 2021 se hodnoty A+, A++ a A+++ postupně přestanou používat u chladniček (včetně vinoték), praček, praček se sušičkou a myček nádobí. Nový systém klasifikace bude používat pouze hodnoty A až G.

Nová nařízení jsou určena pro evropské spotřebitele a budou platit i v zemích mimo EU (např. Norsko, Švýcarsko).

Zdroj: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_en.htm#shortcut-1

Nové energetické štítky pro rok 2021, které zahrnují nový klasifikační systém s hodnocením pouze A až G.

Co se stane nyní?

Tyto nové štítky budou viditelné v kamenných obchodech a online od 1. března 2021. Staré i nové štítky se ve vaší krabici objeví, pokud si od listopadu 2020 zakoupíte chladničku, pračku, pračku se sušičkou nebo myčku.

Novým prvkem na těchto štítcích je QR kód, který spotřebitelům poskytne další, oficiální (nekomerční) informace, pokud kód naskenují pomocí smartphonu. Tyto údaje, dostupné každému občanu Evropské unie, se nacházejí v databázi EPREL EU.

Zdroj: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm

Bližší pohled na nové energetické štítky pro rok 2021, včetně nového QR kódu, který se použije k získání dalších informací.

Zjistěte, jak jsou na tom staré a nové štítky

  • STARÉ
  • NOVÉ

STARÉ

Jak fungovaly staré štítky

V současnosti se stupnice energetické účinnosti pohybuje od A +++ (nejefektivnější) po G (nejméně efektivní) a zohledňuje pouze tyto faktory:

• Spotřeba energie
• Objem úložiště
• Zda má, nebo nemá přístroj mrazicí prostor

Obrázek starých energetických štítků, které obsahují stupnice hodnocení energetické účinnosti pohybující se od A+++ (nejefektivnější) po G (nejméně efektivní)

NOVÉ

Jak budou fungovat nové štítky

Poprvé budou tyto nové energetické štítky zobrazovat nejen spotřebu energetické účinnosti, ale budou obsahovat také další prvky v souladu se zlepšením celkové udržitelnosti. V závislosti na výrobcích budou právní předpisy EU o ekodesignu obsahovat informace o faktorech, jako jsou:

• Opravitelnost
• Recyklovatelnost
• Údržba
• Opětovná použitelnost
• Aktualizace
• Nakládání s odpadem ze zařízení

Obrázek nových energetických štítků se symboly, které budou zahrnovat informace o faktorech, jako je oprava, recyklovatelnost, údržba, opakovaná použitelnost, aktualizace a nakládání s odpady u spotřebičů.

Prohlédněte si nové štítky pro každý štítek

  • CHLADNIČKY
  • PRAČKY
  • PRAČKY SE SUŠIČKOU
  • MYČKY

CHLADNIČKY

Nový energetický štítek pro ledničky v roce 2021.

PRAČKY

Nový energetický štítek pro pračky v roce 2021.

PRAČKY SE SUŠIČKOU

Nový energetický štítek pro sušičky v roce 2021.

MYČKY

Nový energetický štítek pro myčky v roce 2021.

Co to znamená pro vaše výrobky Samsung?

Energetické štítky našich ledniček, praček, praček se sušičkou a myček budou v souladu s novou legislativou. Usilujeme o to, aby naše výrobky byly nejen co nejvíce energeticky efektivní, ale také co nejvýkonnější a nejinovativnější.

Kuchyně Samsung v tmavě šedé barvě s mikrovlnnou troubou, myčkou, lednicí a TV.