MagicIWB I2

SMART Signage řešení

MagicIWB I2

Pokročilý software pro práci s interaktivními tabulemi

MagicIWB I2
MÁTE OTÁZKY?
MÁTE OTÁZKY?
Poskytujte rezonující výuku ve třídě prostřednictvím pokročilého softwaru MagicIWB I2 od společnosti Samsung

Připravte působivou výuku prostřednictvím softwaru MagicIWB I2 od společnosti Samsung

    Studentům jsou digitální technologie jako tablety, čtečky elektronických knih nebo chytré telefony velice blízké. Proto i pedagogové hledají nové možnosti využití těchto zařízení pro zajištění zajímavějšího a efektivnějšího vyučování. K dosažení skutečně účinné digitalizace výuky a nové úrovně vzdělávání jsou však potřeba otevřená a flexibilní řešení.

 

Software pro správu obsahu MagicIWB (Interactive White Board – interaktivní tabule) je kompatibilní s řadou mobilních zařízení a využívá výkonné nástroje pro jednoduché zobrazení výukového obsahu na digitálních displejích Samsung SMART Signage. Nejen ve školním prostředí tak poskytuje výhody interaktivní a dynamické výuky. S jeho pomocí mohou učitelé prostřednictvím dotykové obrazovky svým studentům nabízet vysoce srozumitelný a snadno čitelný obsah ve vysokém Full HD rozlišení. 


MagicIWB od společnosti Samsung je k dispozici v podobě dvou různých služeb. MagicIWB I2 pro výuku, Magic IWB S2 pro komerční použití nebo státní sféru. Se softwarem MagicIWB I2 povzbudíte studenty ke spolupráci a poskytnete jim mnohem působivější i účinnější lekce, a to s nízkými pořizovacími náklady a v uživatelsky přívětivém provedení.

Sdílejte poutavý obsah výuky, který je kompatibilní s používanými zařízeními, bez rozptylování nebo přerušování

Sdílejte výukový obsah na různých zařízeních zcela bez problémů

    Inovovaný software MagicIWB I2 od společnosti Samsung byl vytvořený s cílem uspokojit rostoucí poptávku vzdělávacích institucí po interaktivním řešení digitalizace výuky. Poskytuje vysoce intuitivní, snadno přizpůsobitelné a především výkonné nástroje, které pomáhají nejen pedagogům s vedením lekcí a obohacují možnosti komunikace v reálném čase.


Displeje vybavené Magic IWB I2 se prostřednictvím aplikace MagicIWB Manager jednoduše propojí se zařízením vyučujícího. Ten tak získá přístup k optimalizovaným nástrojům pro sdílení dokumentů a zároveň dostane k dispozici výkonné řešení pro posílení interaktivity svých lekcí a obohacení diskuzí během výuky. Pokud například učitel vyžaduje stoprocentní pozornost, snadno pomocí softwaru MagicIWB Manager odpojí studenty od sítě. Aplikace MagicIWB Agent pak propojuje počítače studentů s IWB obrazovkami. Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní ulehčuje studentům spolupráci a posiluje jejich aktivní zapojení do lekce. Orientace na studenta tak prohlubuje pochopení probírané látky, navíc dává vyučujícímu možnost nepřetržitého a okamžitého sledování účinnosti výuky. Výsledkem je dosud nevídaná míra spolupráce a interakce mezi učitelem a studenty a mnohem efektivnější způsob vyučování.


    *Software MagicIWB I2 je kompatibilní se všemi modely IWB displejů DBE, DHE, DME, DME-BR a DME-BM. Pro přístup k softwaru je potřeba zakoupit licenci. Po zakoupení licence je pro provoz softwaru nutný zásuvný modul nebo další počítač.

Odstraňte hranice učení pomocí efektivního přístupu k obsahu

Odstraňte překážky ve vzdělávání pomocí efektivnějšího přístupu k obsahu

    Software pro sdílení znalostí MagicIWB I2 od společnosti Samsung je navržen pro použití ve vzdělávání. Je zaměřený na vytvoření efektivnější diskuze a interakce mezi učiteli a studenty a odstranění překážek v komunikaci. Rozsáhlá kompatibilita a nástroje určené pro použití při výuce podporují výměnu informací, usnadňují spolupráci a zvyšují účinnost vzdělávání. Mezi klíčové funkce softwaru patří například:


• Zahájení výuky bez prodlení: Vyučující mohou pomocí domovské obrazovky MagicIWB I2 svou naplánovanou lekci okamžitě spustit, a to ve dvou režimech. Pracovní režim umožňuje pokračovat s dříve použitým obsahem nebo vytvářet nové projekty, obsahový režim pak poskytuje funkce pro prohlížení a přehrávání obsahu z interní nebo externí paměti.

• Nástroje pro každou lekci: Kompletní balíček vzdělávacích nástrojů urychluje vedení hodiny a pomáhá ve třídě vytvořit mnohem kreativnější prostředí. Jeho prostřednictvím mohou učitelé i studenti snadno zvolit a zobrazit nabídku například geometrických pomůcek nebo funkcí pro kreslení. Ve snaze přizpůsobit se potřebám různých předmětů a ročníků jsou v softwaru MagicIWB I2 jediným dotykem dostupné nástroje i pro zeměpis, matematiku nebo přírodní vědy.

• Poznámky v reálném čase: Učitelé i studenti mohou přímo na zobrazený obsah jednoduše přidávat rychlé poznámky. Veškeré úpravy výukové prezentace tak zůstanou uložené a dostupné na jediném místě.

• Rozpoznání rukopisu: Pro pohodlnější a časově efektivnější práci nabízí software také přesnou a spolehlivou funkci rozpoznání rukopisu. Jednoduše převede vámi ručně napsaná písmena a číslice na obrazovce do textu, který snadno uložíte pro další použití.


Díky bezproblémovému sdílení souborů a bohaté nabídce interaktivních nástrojů poskytuje software MagicIWB I2 od společnosti Samsung ucelené řešení pro vzdělávání. Vyučující mohou s jeho pomocí svým studentům poskytnout ničím nerušenou, lépe organizovanou a účinnější výuku.

Podněcujte ke spolupráci a interakci během výuky prostřednictvím správy obsahu v reálném čase

Motivujte studenty ke spolupráci a interakci pomocí správy obsahu v reálném čase

Výkonný software MagicIWB I2 od společnosti Samsung zvyšuje kvalitu a účinek prezentací a výuky prostřednictvím intuitivních funkcí, interaktivního vizuálního obsahu a schopností úpravy obsahu v reálném čase. Mezi jeho hlavní funkce patří například:

• Větší přehled o obsahu: Software MagicIWB I2 vychází z dřívějších technologií používaných u interaktivních tabulí a rozšiřuje jejich možnosti prohlížení a zobrazení obsahu. Ihned po přihlášení každému uživateli nabídne jeho uložená nastavení a učební plány. Následně může vyučující prostřednictvím integrovaného prohlížeče jednoduše nalézt a zvolit právě ty materiály, aplikace nebo předchozí lekce, které potřebuje k výuce.

• Kreslení na obsah z jakéhokoliv zdroje: Software interaktivní tabule umožňuje uživatelům kreslit na jakýkoliv obsah zobrazený na dotykovém displeji. A to i v případě, že je přehrávám v režimu obrazu v obraze (PiP). Díky tomu můžete na obrazovce zdůraznit skutečně klíčové body a učinit výuku mnohem dynamičtější a účinnější.

• Záznam, ukládání a sdílení obsahu: Uživatelé mohou jednoduše sdílet obrazový i jiný obsah s mobilními zařízeními, která jsou propojena prostřednictvím funkce MagicIWB Agent. Tento obsah snadno zobrazí na interaktivní tabuli, doplní jím svou prezentaci nebo se o něj podělí s dalšími příjemci. A navíc software umožňuje pořídit snímek obrazovky jediným tlačítkem, takže vytvořené poznámky a výsledky jednání můžete ihned zaslat dalším studentům nebo pedagogům.

• Dynamická ovládací nabídka: Všechny základní funkce interaktivní tabule od společnosti Samsung včetně nástrojů pro kreslení i mazání obsahu naleznete v pohyblivém menu. Kromě rychlého přístupu k důležitým nastavením oceníte i praktickou možnost umístění takřka kdekoliv na obrazovce.