Etika

Etika

Poštena i transparentna
korporativna kultura

Poštena i transparentna
korporativna kultura

Integritet je sastavni dio naših svakodnevnih operacija kako bismo ispunili svoju
društvenu ulogu i odgovornost na način koji odgovara našem statusu vrhunske
globalne tvrtke.

Integritet je sastavni dio naših svakodnevnih operacija kako bismo ispunili svoju
društvenu ulogu i odgovornost na način koji odgovara našem statusu vrhunske
globalne tvrtke.

Kako se naše poslovanje proteže preko brojnih zemalja širom svijeta, prepoznajemo i analiziramo razlike u zakonima, propisima i praksama u pojedinim zemljama te istovremeno poslujemo na zakonit i etičan način. Također razvijamo i provodimo globalne politike sigurnosti osobnih podataka kako bismo uvažili privatnost naših kupaca i zaposlenika i zaštitili njihove osobne podatke. Naša nastojanja da sustavno upravljamo usklađivanjem i etičkim rizicima određena su Samsung-ovim Globalnim kodeksom ponašanja i Smjernicama poslovnog ponašanja koji sve naše zaposlenike vode kroz djelovanje i donošenje procjene vrijednosti. Naš Tim za usklađenost, koji je prethodno djelovao u sklopu Pravnog ureda, sada izravno izvještava izvršnog direktora, a voditelj Tima za usklađenost sudjeluje na svim sastancima upravnog odbora kako bi podržao važne odluke. Upravljamo namjenskim organizacijama u svim poslovnim odjelima i prekomorskim regionalnim uredima kako bismo upravljali pitanjima usklađenosti koja se odnose na svako poduzeće i regiju.

Upravljanje etikom

Globalni kodeks ponašanja („Samsung poslovna načela“) objavljujemo svojim dobavljačima, korisnicima i drugim vanjskim dionicima te svojim zaposlenicima putem naše web-stranice za upravljanje etikom i nudimo kanal za prijavljivanje svih kršenja etičkih standarda. Nadalje, „Smjernice poslovnog ponašanja zaposlenika“ koje služe kao etički standardi za naše zaposlenike prevedene su i dostupne na ukupno 15 jezika (uključujući korejski) i nalaze se na našem intranetu. Relevantne pojedinosti šire se i dijele među svim našim zaposlenicima širom svijeta kolektivnim, mrežnim i audio/vizualnim osposobljavanjem barem jednom godišnje, ako ne i više. Svojim dobavljačima nudimo i odvojene „Smjernice poslovanja“ kako bi uspostavili transparentne poslovne prakse.

Upravljanje sukladnošću

Naš program sukladnosti za cilj ima uspostavu korporativne kulture na temelju sukladnosti, a kako bi se smanjili poslovni rizici koji mogu nastati uslijed utvrđivanja cijena ili kršenja prava intelektualnog vlasništva te preuzele veće odgovornosti u područjima ljudskih prava, zdravlja i sigurnosti te zaštite okoliša. Sustav za upravljanje programima sukladnosti (CPMS), sustav informacijske tehnologije razvijen za upravljanje rizicima koji se odnose na sukladnost s propisima, navodi naše politike specifične za područje i pojedinosti praćenja regionalnih pitanja. Naša služba za podršku pokrenuta je kako bi zaposlenicima pomogla u svakodnevnom postavljanju pitanja stručnjacima jedan na jedan vezano uz posao ili kada im naše smjernice nisu dostatne za utvrđivanje nezakonitosti. Naš sustav zviždača, razvijen u okviru CPMS-a za naše zaposlenike, funkcionira na način koji čvrsto jamči tajnost identiteta zviždača.

Proces upravljanja sukladnošću

  • Prevencija

    Ponuditi obuku zaposlenika, pružiti vodstvo u specifičnim područjima, vršiti vlastite revizije na razini cijelog sustava, voditi Help Desk službu, nadzirati i upravljati novim i revidiranim propisima

  • Praćenje

    Provodite redovito/ad-hoc praćenje putem posebnih jedinica ili osoblja

Politika zaštite privatnosti

Službeno smo objavili našu globalnu standardnu politiku zaštite privatnosti i razvili relevantne politike koje odražavaju regulatorne uvjete i lokalne karakteristike specifične za regiju. Kao rezultat takvih nastojanja naši zaposlenici dobivaju „Globalni osobni informacijski vodič“ i „Vodič za upravljanje za slanje osobnih podataka za vanjsku obradu“ koji će se koristiti kao pravila upravljanja. Svojim procesima i sustavima upravljamo na način koji uključuje relevantne politike u svakodnevno poslovanje i nastavljamo s pregledavanjem i nudimo obuku na razini cijele tvrtke.

 

Rad namjenskih jedinica

Uspostavite Globalni ured za zaštitu privatnosti unutar Ureda za korporativno pravo pod izravnim vodstvom glavnog izvršnog direktora. Imenujte odvjetnike zadužene za politiku zaštite privatnosti u odgovarajućim odjelima. Imenovati odvjetnike zadužene za politiku privatnosti u odgovarajućim poslovnim odjelima
 

Stroži pregled sustava provedbe/upravljanja
politikom zaštite privatnosti

Provodite redovite preglede i potrebna poboljšanja naših sustava i usluga koje služe našim korisnicima i zaposlenicima za njihov upravljački, tehnički i fizički sustav zaštite koji upravlja cjelokupnim procesom prikupljanja, obrade i zbrinjavanja podataka
 

Osposobljavanje u području politike zaštite privatnosti

Osigurajte mrežno/izvanmrežno osposobljavanje o politici zaštite privatnosti koje u obzir uzima karakteristike radnog mjesta specifične za odjele (planiranje, istraživanje i razvoj, marketing itd.) te osnovno osposobljavanje za sve zaposlenike
 

Rad Sustava upravljanja zaštitom privatnosti iz pravnog aspekta (PLMS)

Uvedite obvezu upotrebe preventivnih mjera korištenjem kontrolnog popisa rizika zaštite podataka koji su razvijeni za pregled rizika zaštite privatnosti podataka u svakoj fazi proizvoda i usluga, od planiranja i razvoja do operacije i prekida proizvodnje. Takve popise pregledavaju posebni odvjetnici