אתיקה

אתיקה

תרבות תאגידית הוגנת ושקופה

תרבות תאגידית הוגנת ושקופה

אנחנו מטמיעים את ערך היושרה בתוך מארג הפעילויות היומיומיות שלנו כדי למלא את תפקידנו ואחריותנו החברתיים באופן ההולם את מעמדנו כחברה עולמית ברמה הגבוהה ביותר.

אנחנו מטמיעים את ערך היושרה בתוך מארג הפעילויות היומיומיות שלנו כדי למלא את תפקידנו ואחריותנו החברתיים באופן ההולם את מעמדנו כחברה עולמית ברמה הגבוהה ביותר.

כעסק הפועל במדינות רבות ברחבי העולם, אנחנו מזהים ומנתחים הבדלים בחוקים, בתקנות ובנהלים בין המדינות בעודנו מבצעים עסקים באופן חוקי ואתי. כמו כן, אנחנו מפתחים ומיישמים מדיניות עולמית של אבטחת מידע אישי כדי לכבד את הפרטיות של לקוחותינו ועובדינו וכדי להגן על המידע האישי שלהם. מאמצינו לניהול שיטתי של סיכונים הנוגעים לציות ולאתיקה מונעים על ידי קוד ההתנהגות הגלובלי וההנחיות להתנהלות עסקית של Samsung, המנחים את כל העובדים שלנו בנקיטת פעולה ובהפעלת שיקול דעת ערכי. צוות הציות שלנו, שהיה שייך בעבר למשרד המשפטי, מדווח כעת ישירות למנכ"ל, וראש צוות הציות משתתף בכל ישיבות הדירקטוריון כדי לתמוך בהחלטות חשובות המתקבלות על ידי הדירקטוריון. אנחנו מפעילים צוותים ייעודיים בכל חטיבה עסקית ובמשרדים אזוריים בחו"ל כדי לטפל בבעיות ציות הנוגעות לכל עסק ואזור.

ניהול אתיקה

אנחנו משתפים את קוד ההתנהגות הגלובלי שלנו ("העקרונות העסקיים של Samsung") עם הספקים שלנו, הלקוחות שלנו ובעלי עניין חיצוניים אחרים, כמו גם עם העובדים שלנו באמצעות אתר האינטרנט שלנו לניהול אתיקה, ומספקים ערוץ לדיווח על כל הפרה של הסטנדרטים האתיים שלנו. בנוסף, "ההנחיות להתנהלות עסקית לעובדים", המשמשות כאמות מידה אתיות עבור העובדים שלנו, מתורגמות וזמינות ב-15 שפות (כולל קוריאנית) ומועלות לרשת האינטרה-נט הפנימית של החברה. פרטים רלוונטיים מופצים ומשותפים בקרב כל עובדינו ברחבי העולם באמצעות הדרכה קולקטיבית, מקוונת וקולית/חזותית לפחות פעם בשנה, אם לא יותר. "הנחיות עסקיות" נפרדות ניתנות גם לספקים שלנו כדי לבסס נהלים עסקיים שקופים.

ניהול ציות

תוכנית הציות שלנו שואפת לבסס תרבות תאגידית המונעת על ידי ציות כדי למזער את הסיכונים העסקיים שעלולים להתרחש עקב תיאום מחירים או הפרת זכויות קניין רוחני, וכדי ליטול אחריות גדולה יותר בתחומי זכויות האדם, הבריאות והבטיחות ואיכות הסביבה. מערכת ניהול תוכניות הציות (CPMS) הינה מערכת טכנולוגיית מידע שפותחה עבור ניהול סיכונים הקשורים לציות ואכיפה, ומספקת את המדיניות הספציפית לאזורים שלנו ואת פרטי ניטור הבעיות האזוריות. מוקד התמיכה שלנו פועל כדי לסייע לעובדים להפנות שאילתות למומחים כשיש להם שאלות הקשורות לעבודה או כאשר ההנחיות שלנו אינן מספיקות עבורם כדי להחליט על אי-חוקיות. המערכת שלנו לחשיפת שחיתות, שפותחה על פי ה-CPMS עבור העובדים שלנו, מופעלת באופן שמבטיח בצורה מוחלטת את חסיונם של חושפי השחיתות.

תהליך ניהול הציות

  • מניעה

    מציעים הכשרה לעובדים, מספקים מדריכים ספציפיים לאזור, מבצעים ביקורות עצמיות מבוססות מערכת, מפעילים את דלפק העזרה, מפקחים ומנהלים תקנות חדשות ומתוקנות

  • ניטור

    ביצוע ניטור סדיר/אד הוק באמצעות יחידות או צוותים ייעודיים

מדיניות הפרטיות

הכרזנו באופן רשמי על מדיניות הפרטיות הסטנדרטית הגלובלית שלנו ופיתחנו כללי מדיניות רלוונטיים המשקפים תנאים רגולטוריים ספציפיים לאזור ומאפיינים מקומיים. כתוצאה ממאמצים אלה, העובדים שלנו מקבלים את "המדריך הגלובלי למידע אישי" ואת "מדריך הניהול למיקור חוץ של עיבוד מידע אישי" לשימוש כתקנות ניהול. אנחנו מנהלים את התהליכים והמערכות שלנו באופן המשלב מדיניות רלוונטית בהתנהלות העסקית היומיומית שלנו, וממשיכים לבצע סקירות ולהציע הכשרה לכלל החברה.

 

הפעלת יחידות ייעודיות

יצירת משרד הפרטיות הגלובלי בתוך המחלקה המשפטית התאגידית תחת הנהגה ישירה של המנכ"ל
מינוי עורכי דין האחראים על מדיניות הפרטיות בחטיבות העסקיות השונות
 

סקירה מוגברת של מערכות התפעול/הניהול של מדיניות הפרטיות

עריכת ביקורות קבועות וביצוע שיפורים נדרשים במערכות ובשירותים שלנו, שפועלים עבור הלקוחות והעובדים שלנו, עבור מערכת ההגנה הניהולית, הטכנית והפיזית שלהם, אשר מכתיבה את כל תהליך איסוף הנתונים, עיבודם וסילוקם

 

הכשרה בנושא מדיניות הפרטיות

מתן הכשרה מקוונת/לא מקוונת בנושא המדיניות הפרטיות תוך התחשבות במאפייני התפקידים הספציפיים למחלקות (תכנון, מו"פ, שיווק וכו') כמו גם הכשרה בסיסית המיועדת לכל העובדים
 

תפעול מערכת ניהול משפטי לפרטיות (‏PLMS)

חיוב נקיטת אמצעים מניעתיים באמצעות שימוש ברשימת התיוג של סיכוני פרטיות נתונים שפותחה כדי לסקור סיכונים לפרטיות נתונים בכל שלב של המוצרים והשירותים, משלב התכנון והפיתוח ועד לתפעול ולהפסקת הייצור, תוך סקירת רשימת תיוג זו באמצעות עורכי דין ייעודיים