אתרי עבודה ידידותיים לסביבה

אתרי עבודה ידידותיים לסביבה

אתרי העבודה הידידותיים
לסביבה שלנו פועלים
בדו-קיום עם הטבע

אתרי העבודה הידידותיים לסביבה שלנו פועלים בדו-קיום עם הטבע

כל אתרי העבודה של Samsung Electronics השיגו הסמכת מערכת ניהול סביבתית, ובהתאם לכך מיישמים ניהול סביבתי. אולם פעילותנו עבור הסביבה אינה עוצרת בגבולות אתר העבודה. בכל אתרי העבודה שלנו, אנו מזהים בעיות סביבתיות והוגים פתרונות. על ידי זיהוי שורש הבעיה וביצוע פעולה מונעת לאורך מערכת אתר העבודה כולה, אנו מבטיחים כי פתרונות אלו לא יהיו זמניים או בבחינת "מעט מדי מאוחר מדי" בלבד. בה בעת, מחוץ לאתרי העבודה, אנו מעורבים באופן נלהב בעבודות שימור המגוון הביולוגי של הקהילות המקומיות על מנת לשמר את המערכת האקולוגית.

אנחנו מיישמים ניהול סביבתי בר-קיימא בכל אתרי העבודה

כדי ליישם ניהול סביבתי, Samsung Electronics מנהלת אתרי עבודה על בסיס תקני ניהול סביבתי בין-לאומיים.

אתר עבודה מטופח של Samsung עם עצים, פרחים, שיחים ומדשאות, על רקע שמיים כחולים בהירים. אתר עבודה מטופח של Samsung עם עצים, פרחים, שיחים ומדשאות, על רקע שמיים כחולים בהירים.

מדד ביצוע מרכזי אתרי עבודה ידידותיים לסביבה

שיעור ההסמכה למערכות ניהול סביבתיות

להגיע ל

100%

עד שנת 2019

* 36 אתרי ייצור ברחבי העולם עם הסמכות ISO 14001 ו-OHSAS 18001

אנחנו שואפים באופן מתמיד להפחית את פליטות גזי החממה

ישנן פעולות שניתן לבצע ברמת החברה כדי להתמודד עם שינויי האקלים. אמצעי אחד כזה הוא ההערכה האובייקטיבית והשקופה של הביצועים בהווה וזיהוי שיפורים פנימיים אפשריים. לשם כך, Samsung Electronics בודקת ומאמתת מדי שנה את שיעור פליטות גזי החממה שלה בפועל באמצעות צד שלישי. בנוסף, בהתאם לאבחנות של הבודקים הפנימיים שלנו, חיפשנו דרכים להפחית את שיעור הפליטות שלנו ונקטנו ללא הרף בצעדים לשיפור. אחד מהתחומים העיקריים שבהם התמקדנו כדי להפחית את גזי החממה הוא הניסיון הבלתי פוסק להפחית את פליטות הגזים המופלרים, שמשפיעים באופן ניכר על ההתחממות הגלובלית. מדיניות זו הובילה להתקדמות ניכרת, במיוחד בעסקי ייצור המוליכים למחצה שלנו.

A bar graph show/il/g Accumulated F-Gas Reduction Status of Samsung Locations /il/ Korea and a pie graph show/il/g 2019 Reduction of GHG Emissions. Accumulated F-Gas Reduction Status (Unit: 10,000 tons CO2eq). 374 /il/ 2016, 561 /il/ 2017, 750 /il/ 2018, 938 /il/ 2019. A bar graph show/il/g Accumulated F-Gas Reduction Status of Samsung Locations /il/ Korea and a pie graph show/il/g 2019 Reduction of GHG Emissions. Accumulated F-Gas Reduction Status (Unit: 10,000 tons CO2eq). 374 /il/ 2016, 561 /il/ 2017, 750 /il/ 2018, 938 /il/ 2019.

סטטוס הפחתה מצטברת בגזים מופלרים באתרי Samsung בקוריאה

Reduction of GHG Emissions. Expansion of renewable energy use; 36%. Processed F-gases treatment; 35%. Introduction of energy-efficient facilities; 12%. Manufactur/il/g process efficiency improvement; 9%. Increase facility efficiency; 7%. Other; 0.4%. Light/il/g Improvement; 0.1%. Reduction of GHG Emissions. Expansion of renewable energy use; 36%. Processed F-gases treatment; 35%. Introduction of energy-efficient facilities; 12%. Manufactur/il/g process efficiency improvement; 9%. Increase facility efficiency; 7%. Other; 0.4%. Light/il/g Improvement; 0.1%.

הפחתת פליטת גזי חממה לשנת 2019

טיפול קפדני בחומרים כימיים בהתאם לחוקים המקומיים ולתקנות הפנימיות

"כדי למנוע תאונות פוטנציאליות שעלולות להיגרם כתוצאה מטיפול בכימיקלים, אנחנו מנהלים באופן שיטתי כל שלב מהרכישה ועד להשלכה. העובדים שלנו העוסקים בכימיקלים בכל אחד מאתרי העבודה שלנו נדרשים לבצע הערכה ראשונית של הכימיקלים לפני הרכישה. אנחנו רושמים כימיקלים ומשתמשים בהם לאחר שהוערכו כהולמים לשימוש. לאחר השימוש, הפסולת
הכימית מסולקת בבטחה באמצעות נהלים נפרדים לטיפול בפסולת כימית."

כדי לשמור על בריאות כדור הארץ, אנחנו תומכים ביוזמות לשימור המגוון הביולוגי

הנהגת Samsung Electronics ועובדיה נוטלים חלק בפעילויות ליצירת מערכת אקולוגית בריאה. Samsung Electronics דוגלת בתפיסת העולם מאחורי פעילויות לשימור המגוון הביולוגי, מתפעלת קמפיינים לקידום המודעות לחשיבות הסוגיה, ומעודדת השתתפות פעילה מצד ההנהגה והעובדים שלנו.

מדיניות שימור המגוון הביולוגי של Samsung Electronics

תפיסת עולם

Samsung Electronics מכירה ביתרונות ובחשיבות של המערכת האקולוגית ושל המגוון הביולוגי.
כדי למזער את ההשפעה המזיקה למגוון הביולוגי, אנחנו עוסקים באופן פעיל ביוזמות שימור אקולוגי.

תוכניות פעולה

 • כל העובדים מכירים
  בשימור המגוון הב
  יולוגי כאחד מערכי המפתח
  של הניהול הסביבתי.

 • הערכה וניתוח של הש
  פעת המוצר על המ
  ערכת האקולוגית ועל המגוון הב
  יולוגי לאורך מחזור החיים שלו
  ושאיפה למזעור
  השפעות שליליות.

 • תעדוף אזורים עם ערך
  רב של מגוון בי
  ולוגי בכל אתרי העבודה בקור
  יאה ומחוץ לה, וביצוע
  פעילויות שימו
  ר מגוון ביולוגי העונות על
  הצרכים המקומיים.

 • תקשורת רציפה עם עובדים, עם
  קהילות מקומיות, עם
  ארגונים לא ממשל
  תיים ועם בעלי עניין אח
  רים, ותרומה לחיזו
  ק מאמצי שימור המגוון הביולו
  גי של קהילות מקומיות.

הגנה על בתי הגידול של מינים בסכנת הכחדה

זיהינו מינים בסכנת הכחדה ואת בתי הגידול שלהם באזורים שבהם ממוקמים אתרי הייצור שלנו, ואנו עורכים קמפיינים לשימור המגוון הביולוגי יחד עם ארגונים רלוונטיים כולל קהילות מקומיות, מוסדות ציבור ואקדמיה.

זנים הנמצאים בסכנת הכחדה ליד אתרי עבודה בקוריאה

 • העיר סואון

  • דו-חיים:

   1

 • העיר יונגין

  • דו-חיים :

   2

  • חרקים :

   1

 • העיר הוואסונג

  • ציפורים:

   12

  • דו-חיים :

   2

  • חרקים :

   1

  • צמחים :

   2

 • העיר אסאן

  • ציפורים :

   5

  • דו-חיים :

   2

  • אחר:

   1

 • העיר גוואנג'ו

  • יונקים:

   2

  • ציפורים :

   1

  • דגים :

   1

  • חרקים :

   1

  • צמחים:

   2

 • העיר גומי

  • יונקים:

   1

  • ציפורים :

   1

  • דגים :

   1

  • חרקים :

   1

  • צמחים :

   2

  • אחר :

   1

שימור העגור לבן-העורף – שיקומה של ג'איפיונג (ביצות ג'אידורומי והאיפיונג)

בשנת 2013, אתר העבודה של Samsung Electronics בגומי אשר במחוז גיונגסאנגבוק-דו, הפך לראשון בקוריאה לחתום על שותפות לשימור המגוון הביולוגי עם רשויות הממשל המרכזי והמקומי ועם אוניברסיטאות. מאז, אנו תומכים בהפריה מלאכותית של שני זוגות של עגורים לבני-עורף בסכנת הכחדה (מונומנט טבע קוריאני מס' 203) שהובאו מהולנד. באפריל 2016, מכון המחקר לסביבה אקולוגית לציפורים הצליח להרבות את הציפורים. צעד זה יסייע בשיקום המערכת האקולוגית של ביצות האיפיונג, המהווה בית גידול לציפורים נודדות, ומדובר בתרומה רבת משמעות לשימור המגוון הביולוגי.

שימור דיונות החוף

באתר העבודה שלנו באוניאנג שבמחוז צ'ונגצ'אונגנאם-דו, אנו משתפים פעולה מאז 2008 עם המשרד להגנת הסביבה של אגן נהר הגאום כדי לשמר את דיונות החוף, המהוות בית גידול לשני מינים בסכנת הכחדה, האנפה הסינית והטגו הרץ המונגולי. כיום בעיר בויראונג, אנו תומכים בפעילויות כגון ניקוי האוקיינוס, הסרת צמחים פולשים זרים והגנה על דיונת סוהוואנג, בעוד שבאסאן אנו תומכים ביצירת בתי גידול לצמח המיסקנתוס.

השמדת מיני דגים וצמחים זרים

אתרי העבודה שלנו בגיאהאונג והוואסונג שבמחוז גיאונגי-דו מבצעים פעילויות לשימור המערכת הביולוגית בכל שנה בנחלי אוסאן ו-וונצ'אונרי, הכוללות השמדת מינים זרים, האכלה של חיות בר והשקת קמפיינים להגנה על הסביבה.