Deklaracija

Samsung Electronics Baltics, SIA – Interneto svetainės naudojimo taisyklės

 

Ačiū, kad aplankėte mūsų svetainę ir susipažinote su joje išdėstyta informacija. Jūs galite spausdinti šitą informaciją asmeniniais tikslais ir laikyti ją jūsų asmeniniame kompiuteryje. Deja, mes norėtume informuoti apie kai kuriuos teisinius apribojimus, kuriuos mes nustatėme visiems pagrindinio ir papildomo Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) tinklapio lankytojams, ir prašome laikytis visų žemiau išdėstytų taisyklių.

Šio tinklapio informacija yra Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) nuosavybė. Šiai nuosavybei priklauso bet neapsiriboja autorinėmis teisėmis, prekybos ženklais ir informacija apie technologijas. Viskas aukščiau išdėstyta pateikiama tekstų, grafikos, garso , vaizdo ir įkraunamų duomenų, nuorodų arba šaltinių kodų pavidale. Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) korporacija palieka sau visas teises į aukščiau išdėstytas medžiagas, kurios yra paskirtos tik Samsung korporacijos vartotojams ir pateiktos čia jūsų patogumui. Korporacija nepristato licencijų arba nuosavybės teisių į kurį nors iš paminėtų medžiagų. Korporacija Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) negali garantuoti informacijos, išdėstytos pagrindiniame ir papildomame tinklapiuose, tikslumą, pilnumą ir patikimumą . Taigi jūs negalite pilnai pasikliauti informacija, paskelbta minėtuose tinklapiuose, kol negausite nuo mūsų atitinkamo raštiško pranešimo.

Nepasikliaukite pilnai informacija, išdėstyta tinklapyje, ir nenaudokite jos pirkimui, pardavimui ir bet kurioms kitoms operacijoms su vertybiniais popieriais. Nepamirškite, kad čia pateikti duomenys ne visada atitinka informacijos neskleidimo taisykles, kurios numatytos kitų šalių tvarkomaisiais organais, įskaitant, bet neapsiribojant JAV Vertybinių popierių Komisijos taisyklėmis.

Korporacijos Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) informacija pateikta “kaip yra” (be jokio palaikymo ir garantijų ). Korporacija patvirtina savo atsisakymą nuo bet kurių nustatytų ir numanytų garantijų, įskaitant visas be išimties garantijas, susijusias su bet kurių iš čia pateiktų paslaugų ir medžiagų pirkimais, pardavimais arba naudojimu tam tikrais tikslais. Jokiomis aplinkybėmis korporacija Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) neneša atsakomybės už tiesioginį, netiesioginį, atsitiktinį, baudos ir bet kurį kitą nuostolį sąryšyje su pateiktų čia paslaugų ir medžiagų naudojimu.

Informacija, susijusi su akcijomis, arba bet kuri kita pateikta tinklapiuose informacija nenumano jokių pasiūlymų iš Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) sąryšyje su vertybiniais popieriais ir nenumato jokių ketinimų juos įsigyti.

Nežiūrint į leidimą parsisiųsti bet kurią informaciją iš pagrindinio ir papildomo tinklapių, korporacija Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) išlaiko savo autorinę teisę ir pirkimo ženklus į visas pateiktas tekstines ir grafines medžiagas. Korporacija neduoda teisės atkurti bet kurias iš jų bet kurioje formoje ir jokiais tikslais, išskyrus asmeninius.

Konfidencialumo internete užtikrinimo politika

 

Korporacija Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) deda visas pastangas, kad užtikrintų jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą internete. Mes stengiames maksimaliai apsaugoti gautą internetu informaciją apie jus, nepriklausomai nuo jokių aplinkybių. Korporacija Samsung naudoja pateiktą informaciją (jeigu tokia yra) tik mūsų tinklapio naudojimo galimybių nustatymui, jo turinio plėtojimo ir tobulinimo tikslais. Mūsų gauta informacija apie jus gali būti naudojama tik atsakymui į jūsų užklausą, jos apdorojimui arba tam, kad suteikti jums priėjimą specialiai informacijai. Tam tikrais atvejais mes suteikiame informaciją apie elektroninio pašto adresus Samsung korporacijos poskyriams, kurie turi dar tobulesnius informacijos konfidencialumo užtikrinimo mechanizmus.

Tam, kad suteikti jums tam tikrą informaciją, gali būti naudojami “cookie”. Tai nedidelis informacijos fragmentas, kurią interneto tinklapis gali išsiųsti jūsų peržiūrėtojui ir kuri vėliau laikoma jūsų kompiuterio kietajame diske tam, kad mes galėtumem lengvai atpažinti jus kitų tinklapo aplankymų metu. Jūs galite suderinti peržiūrėtoją taip, kad jis informuotų jus apie “cookie” gavimą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad Samsung Electronics Baltics, SIA (Uždaroji akcinė bendrovė) korporacijos svetainė turi nuorodas ir kreipimus i kitus tinklapius. Mes stengiames publikuoti nuorodas tik į tuos tinklapius, kurie, kaip ir mes, žinomi už jų aukštą informacijos kokybę ir pagarbą duomenų konfidencialumui. Deja, mes negalime atsakyti už kitų interneto tinklapių turinį ir jų informacijos konfidencialumo užtikrinimo politiką.