Uw resultaten (29)

Type

 • WF61F4E0N2W/EN|WF70F5E3U4W/EF|WW91H7400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW80J6403EW/EN|WW80J6400CW/EN|WW80J3473KW/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E0Z4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN
 • DV81H8100HW/EN|DV81H4100CW/EN|DV81F5E5HGW/EN|DV71F5E0HGW/EN|DV91H8000HW/EN
 • WD816P4SAWQ/EN

Vulgewicht

 • WF61F4E0N2W/EN|DV71F5E0HGW/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN
 • DV81H4100CW/EN|DV81F5E5HGW/EN|DV81H8100HW/EN|WW81H7400EW/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WD816P4SAWQ/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN
 • WW10H9600EW/EG|DV91H8000HW/EN|WW12H8400EW/EN|WW91H7400EW/EN

Energiezuinigheidsklasse

 • WW12H8400EW/EN
 • WF71F5E0Q4W/EN|WW91H7400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW10H9600EW/EG|WF91F5EBP4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN
 • WF61F4E0N2W/EN|DV91H8000HW/EN|DV81H8100HW/EN|DV81F5E5HGW/EN|DV71F5E0HGW/EN
 • DV81H4100CW/EN

Toerental

 • WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WW10H9600EW/EG

Geluidsniveau

 • WW10H9600EW/EG
 • WD816P4SAWQ/EN|WW91H7400EW/EN|WF71F5E5P4W/EN|WW12H8400EW/EN|WF91F5EBP4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF71F5E3P4W/EN|WW81H7400EW/EN
 • WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF61F4E0N2W/EN|DV91H8000HW/EN|DV81H8100HW/EN|DV81H4100CW/EN|WF81F5ECW4W/EN|DV71F5E0HGW/EN|DV81F5E5HGW/EN

Kenmerken

 • WF81F5ECW4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WD816P4SAWQ/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E2Q4W/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN
 • WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF61F4E0N2W/EN|WD816P4SAWQ/EN|DV91H8000HW/EN|DV81H8100HW/EN|DV81H4100CW/EN|DV81F5E5HGW/EN|DV71F5E0HGW/EN|WF71F5ECW4W/EN|WW91H7400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW12H8400EW/EN|WW10H9600EW/EG|WF91F5EBP4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WW91H7400EW/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WW81H7400EW/EN|WW12H8400EW/EN|WW10H9600EW/EG|WF91F5EBP4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF61F4E0N2W/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN|DV71F5E0HGW/EN|DV81F5E5HGW/EN|DV81H4100CW/EN|DV81H8100HW/EN|DV91H8000HW/EN
 • WW10H9600EW/EG
 • WD816P4SAWQ/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WW10H9600EW/EG
 • DV71F5E0HGW/EN|DV81F5E5HGW/EN|WW12H8400EW/EN|WW10H9600EW/EG|WF91F5EBP4W/EN|DV81H4100CW/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN
 • WW10H9600EW/EG|WW81H7400EW/EN|WW12H8400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • DV71F5E0HGW/EN|DV81F5E5HGW/EN|DV81H4100CW/EN|DV81H8100HW/EN|DV91H8000HW/EN|WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • DV71F5E0HGW/EN|DV81F5E5HGW/EN|DV81H4100CW/EN|DV81H8100HW/EN|DV91H8000HW/EN|WD816P4SAWQ/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • DV71F5E0HGW/EN|DV81F5E5HGW/EN|DV81H4100CW/EN|DV81H8100HW/EN|DV91H8000HW/EN|WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • DV81F5E5HGW/EN|DV81H8100HW/EN|DV91H8000HW/EN|WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
 • WD816P4SAWQ/EN|WF61F4E0N2W/EN|WF71F5E0Q4W/EN|WF71F5E2Q4X/EN|WF71F5E3P4W/EN|WF71F5E5P4W/EN|WF71F5E5Q4W/EN|WF71F5ECW4W/EN|WF81F5E0Q4W/EN|WF81F5E3P4W/EN|WF81F5E5P4W/EN|WF81F5E5Q4W/EN|WF81F5ECW4W/EN|WF91F5EBP4W/EN|WW10H9600EW/EG|WW12H8400EW/EN|WW81H7400EW/EN|WW91H7400EW/EN
Functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.