Garantie-informatie

Garantie-informatie

Garantie-informatie Garantie-informatie

Telecom

  • Garantie mobiel

   Werkt je mobiele Samsung toestel niet meer naar behoren en wil je dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd? Of heb je simpelweg een vraag? We helpen je altijd verder.

   Het maakt niet uit waar je je nieuwe Samsung toestel binnen Europa* gekocht hebt en of je hem los hebt gekocht bij een winkel of in combinatie met een abonnement bij een mobiele provider. Je kunt altijd bij ons terecht voor reparatie, zowel binnen- als buiten de garantie. Dus ook als je toestel door je eigen toedoen schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld een gebroken scherm, kun je je toestel tegen betaling laten repareren.

   Bekijk een overzicht van onze services

   *Garantie geldig indien gekocht in een van de onderstaande EU landen:

   *Garantie geldig indien gekocht in een van de onderstaande landen:
   Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Duitsland, Liechtenstein, Frankrijk, Italië, Malta, Polen, Griekenland, Cyprus, Bulgarije, Nederland, België, Luxemburg, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Roemenië, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Tsjechische republiek, Letland, Litouwen, Estland, Ijsland, Kroatië, Slowakije, Slovenië, Estland.

   En alleen wanneer het toestel niet is geïmporteerd vanuit een ander land.

  • Dekking van de garantie

   Je product en de accessoires van Samsung worden gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum gedekt door de fabrieksgarantie van Samsung, wanneer het toestel is aangeschaft binnen Europa*.

   Onze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door ongevallen of ongeoorloofde aanpassingen. Zie de garantiebeperkingen voor volledige details.

  • Reparatie buiten garantie

   Een reparatie valt niet onder de garantie wanneer:

   - je Samsung toestel ouder is dan twee jaar;
   - je Samsung toestel een probleem heeft dat niet onder de garantie of het consumentenrecht valt, zoals (on)opzettelijke schade of schade die is veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen.

   We kunnen je product buiten de garantie mogelijk tegen een vergoeding repareren of vervangen. Klik hier voor de garantiebeperkingen.

  • Hoe weet ik zeker dat mijn toestel juist gerepareerd wordt?

   Als je gebruik maakt van onze eigen of geautoriseerde reparatieservices, blijft de garantie op je toestel behouden en wordt er alleen gerepareerd met originele onderdelen en door hiervoor opgeleide technici. Zo weet je bijvoorbeeld zeker dat na reparatie je toestel nog steeds waterdicht is.

   Bekijk een overzicht van onze services

  • Hoeveel kost het?

   Wanneer het probleem onder de garantie valt, zijn er geen kosten verbonden aan de reparatie. Wanneer het probleem niet wordt gedekt, bijvoorbeeld een gebarsten scherm ontstaan door een val, dan zijn er wel kosten aan verbonden. De prijs hangt af van het type toestel en type reparatie.

   We repareren je toestel volgens de hoogste kwaliteitsnormen, met originele Samsung-onderdelen. Je behoudt de fabrieksgarantie en krijgt 3 maanden garantie op de uitgevoerde reparatie.

  • Accessoires

   Samsung-accessoires, inclusief de lichtnetadapter, worden gedekt door onze garantie.

  • Garantiebeperkingen

   De garantie geldt niet in de volgende gevallen:

   • Op software, data, inhoud.
   • Periodieke controles, onderhoud, normale slijtage, bij defecten veroorzaakt door ruwe behandeling of ongeoorloofd gebruik.
   • Op mechanische defecten (gebroken displays, valschade, gebogen printplaat, etc.).
   • Schade is ontstaan door vallen, stoten en overige van buitenaf komende oorzaken, waaronder zand- en vochtschade.
   • Op elektrische schade (te hoog voltage door gebruik van niet-originele toebehoren, batterij, lader, etc.).
   • Wanneer producten werden geopend, aangepast of gerepareerd door niet-erkende servicecenters.
   • Het model-, serie-, IMEI- of productnummer van het product is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
   • Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door derden, niet-erkende servicecenters of door de klant zelf (zoals installatie, configuratie, softwaredownloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
   • De garantie is niet afdwingbaar als het product blootgesteld is geweest aan vocht, damp of extreme temperaturen of omgevingscondities of snelle wisselingen van dergelijke omgevingscondities, corrosie, oxidatie, morsen van voedsel of vloeistof of de invloed van chemische producten.
   • De oorzaak van het defect is te wijten aan het gebruik van een niet-origineel Samsung-product.
   • De batterijen zijn opgeladen met een andere dan een door Samsung goedgekeurde oplader.
   • Na de garantietermijn.

  • Garantieperiode

   Bekijk de garantieperiodes per product hieronder

  • Garantie periode

   2 jaar

  • Garantie periode

   2 jaar

  • Garantie periode

   2 jaar

  • Garantie periode

   2 jaar

  • Garantie periode

   2 jaar

Beeld & Geluid

IT

Geheugen & Opslag

Huishouden

Alle SAMSUNG producten hebben volledige garantie.

Alle SAMSUNG producten hebben volledige garantie.
Omdat de verschillende producten uiteenlopen qua design, producteigenschappen of verwachte gebruiksintensiteit, zijn er verschillen tussen de garantievoorwaarden per productgroep.

Mocht je een SAMSUNG product willen opsturen voor reparatie, neem dan eerst contact op met de SAMSUNG Service en Informatielijn: 02 201 2418 (lokaal tarief).

Garantie Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

Beperkte fabrieksgarantie van Samsung voor de EER en Zwitserland

Samsung biedt een beperkte fabrieksgarantie aan eindgebruikers van producten die door Samsung binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland (hieronder samen aangeduid als "Europa") op de markt zijn gebracht en door de eindgebruiker in Europa worden aangeschaft. Eindgebruikers kunnen in heel Europa aanspraak maken op garantie. De rechten die kunnen worden ontleend aan de garantie (garantieperiode en te verlenen service) hangen af van de rechten die gelden in het land waar de garantieclaim wordt ingediend.

NB Dit is een vrijwillige fabrieksgarantie die rechten toevoegt aan de bestaande rechten van de eindgebruiker aangaande aangeschafte goederen volgens de wetgeving in het betreffende land, en die deze rechten op geen enkele wijze beperkt.

Om onder deze garantie een claim in te kunnen dienen, moet de eindgebruiker het originele aankoopbewijs tonen (d.w.z. van de originele aankoop door een eindgebruiker).

Eventuele reclameacties waarbij de voorwaarden van de beperkte fabrieksgarantie worden uitgebreid of verbeterd, verschillen per land en hierop kan alleen aanspraak worden gemaakt in het land waarin de betreffende actie heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over garantie download je via dit PDF-bestand.

Heb je nog vragen?
Lees de FAQ voor meer informatie of neem contact op met onze Nederlandse of Belgische Service- en Informatielijn. Wij helpen je graag persoonlijk verder.

CONTACT
Voor vragen over je printer, ga naar de HP website: https://www.support.hp.com