Forretningsprincipper

Vores løfte om at agere som en førende, global virksomhed

Samsung er forpligtet til at overholde lokale love og regler samt lade strikse, global etiske regler være gældende for alle medarbejderne. Samsung mener, at etisk ledelse ikke alene er et redskab til at reagere på de hurtige ændringer i det globale virksomhedsmiljø, men også et redskab til at opbygge tillid mellem Samsung og de forskellige interessenter herunder kunder, aktionærer, medarbejdere, forretningspartnere og lokalsamfund. Med et mål om at blive et af de mest etiske foretagender i verden fortsætter Samsung med at oplære medarbejdere og betjene overvågningssystemer, mens der udøves fair og gennemsigtig virksomhedsstyring.

Fem af Samsungs forretningsprincipper

For at udtrykke sit engagement i virksomhedsmæssig social ansvarlighed som en førende virksomhed i verden annoncerede Samsung Electronics de "Fem forretningsprincipper for Samsung" i 2005. Principperne tjener som grundlag for virksomhedens globale etiske regler i overensstemmelse med juridiske og etiske standarder samt opfyldelse af virksomhedens sociale ansvar.

 • Vi overholder loven og de etiske regler.

  Vi respekterer individets værdighed og forskelligartethed.

  Vi respekterer alle menneskers grundlæggende menneskerettigheder. Tvunget arbejde, lønudnyttelse og børneslaveri er ikke under nogen omstændigheder tilladt. Vi diskriminerer ikke mod nationalitet, race, køn, religion osv. og vi behandler alle interessenter som ligestillede med kunder eller ansatte.

  Vi konkurrerer retfærdigt i overensstemmelse med loven og forretningsreglerne.

  Vi overholder alle reglerne for andre lande og regionale samfund, respekterer markedskonkurrencen og konkurrerer på retfærdig vis. Vi har ingen unfair fortjeneste, der er opnået ved ulovlige metoder eller dårlig handelsetik. Vi hverken giver eller tager imod kompensationer, bestikkelse eller giver gaver til personer, mens vi udfører forretningsaktiviteter.

  Vi opretholder gennemsigtig regnskabsførelse gennem korrekt bogføring.

  Vi registrerer og styrer alle transaktioner korrekt for at alle interessenter forstår, at vores forretningsaktiviteter både overholder de standarder for bogføring, der anvendes internationalt samt hvert enkelt lands regnskabsregulativer. Som loven foreskriver, er vi gennemsigtige med virksomhedsoplysninger og de primære aspekter ved ledelse som eksempelvis finansielle ændringer i virksomheden.

  Vi griber ikke ind i politik og vi forholder os neutrale.

  Vi respekterer en persons politiske overbevisning og vi foretager ikke politiske aktiviteter i virksomheden. Vi bruger ikke virksomhedens aktiver, personale, faciliteter osv. til politiske formål.

 • Vi opretholder en ren organisatorisk kultur.

  Vi holder strengt det private og offentlige liv adskilt fra alle forrtningsmæssige aktiviteter.

  Skulle der opstå en konflikt mellem virksomheden og en person, er det virksomhedens juridiske interesser, der prioriteres først. Vi forfægter ikke personlige interesser ved hjælp af virksomhedens ejendom og egne positioner og vi involverer os ikke i nogen former for upassende aktiviteter så som misbrug af eller svindel med virksomhedens aktiver. Vi handler ikke med kurante sikkerheder som eksempelvis køb og salg af aktier ved hjælp af officielt opnåede oplysninger.

  Vi beskytter og respekterer virksomhedens og andres intellektuelle ejendom.

  Intellektuel ejendom og fortrolige oplysninger forlader ikke virksomheden uden forudgående tilladelse eller godkendelse. Vi respekterer andres intellektuelle ejendom og er ikke involveret i krænkende aktiviteter som uautoriseret brug, reproduktion, distribution, ændringer osv.

  Vi skaber en sund atmosfære.

  Vi bruger ikke ord, der kan skade det sunde kollegaskab som eksempelvis sexchikane, pengeoverførsler eller vold. Vi danner ikke grupperinger, der kan forårsage uforenelighed i gruppen og vi organiserer os ikke i private grupper.

 • Vi respekterer kunderne, interessenterne og medarbejderne.

  Vi gør kundetilfredshed til vores højeste prioritet.

  Vi leverer produkter og tjenester, der imødekommer vores kunders behov og forventninger. Vi har en oprigtig og venlig holdning overfor vores kunder og vi tager imod forslag og klager fra vores kunder med beskedenhed. Desuden respekterer og beskytter vi vores kunders ære og oplysninger.

  Vi udøver interessentværdiorienteret ledelse

  Vi skaber langvarige fordele for vores interessenter gennem fornuftige investeringer og forbedringer af driftsmæssig effektivitet. Vi skaber stabile fordele via stabile ledelsesaktiviteter og øger virksomhedens markedsværdi. Desuden respekterer vi interessenternes rettigheder, rimelige krav og ideer.

  Vi bestræber os på at forbedre vores ansattes "livskvalitet"

  Vi skaber lige muligheder for alle medarbejdere og vi behandler dem retfærdigt i henhold til deres evner og ydelse. Vi anbefaler fortløbende selvudvikling af medarbejderne og vi støtter de opnåede forbedringer i form af nye opgaver. Derudover skaber vi et arbejdsmiljø, hvor man kan fungere selvstændigt og kreativt.

 • Vi bekymrer os om miljøet, sikkerheden og sundheden.

  Vi bestræber os på miljøvenlig ledelse.

  Vi overholder internationale standarder vedrørende miljøbeskyttelse, relaterede love og underordnede vedtægter og interne forordninger. Vi bestræber os konstant på miljømæssig beskyttelse i alle virksomhedsaktiviteterne så som udvikling, fremstilling, salg osv. Vi tager teten i effektiv brug af ressourcer som eksempelvis genbrug af ressourcer.

  Vi sætter streg under folks sikkerhed og sundhed.

  Vi overholder internationale standarder vedrørende sikkerhed, relaterede love og underordnede vedtægter og interne forordninger. Vi overholder sikkerhedsregulativer, skaber et behageligt arbejdsmiljø og forhindrer uagtsomme ulykker.

 • Vi er en social ansvarlig virksomhedsborger

  Vi udfører trofast vores grundlæggende forpligtelser som en virksomhedsborger.

  Vi bestræber os på at skabe tillid til virksomhedens ansvarlighed og forpligtelse som et medlem af det regionale samfund. Vi arbejder hårdt for at skabe et sikkert miljø og vi forstår oprigtigt ansvaret ved skattebetaling.

  Vi respekterer de aktuelle sociale og kulturelle kendetegn og vi har en samarbejdende ledelsesform (gensidig fremgang / samarbejde)..

  Vi respekterer det lokale samfunds love, kultur og værdier og vi bidrager til forbedringen af livskvaliteten. Vi holder øje med udviklingen af et sundt samfund via offentlige interesseaktiviteter som eksempelvis intellektuelle og kunstneriske uddannelser, kultur, sportsaktiviteter osv. Vi deltager aktivt i sociale serviceaktiviteter som eksempelvis frivilligt arbejde, katastrofebistand osv.

  Vi etablerer forhold mellem virksomhedspartnere og sameksistens og fælles fremgang.

  Vi skaber gensidige forhold med udgangspunkt i forretningspartnerskaber og gensidig tillid og vi anerkender, at en forretningspartner er en strategisk partner. Vi styrker konkurrenceevnen ved en samarbejdende virksomhed gennem juridisk støtte og søger fælles udvikling.