Virksomhedsansvarlighed

Sundhed og helbred

Samsung ønsker at håndtere behovet for bedre forventet levetid uden funktionsindskrænkning med konvergensen i it-teknologi.

Foregangsmænd for et længere og sundere liv

Folk lever længere og Samsung bruger teknologien til at skabe personlige og effektive sundhedsplejeløsninger, så de ekstra år handler om kvalitet og ikke bare kvantitet.

Imødekommelse af unikke behov

Samsung udvikler innovative produktløsninger for at imødekomme de unikke behov og for at forbedre livet for de dårligere stillede.

Vi rækker ud mod de ressourcesvage samfund

Samsung sikrer, at fjerne og ressourcesvage samfund har adgang til sundhedspleje ved at sørge for kritisk, medicinsk teknologi.