Galaxy Note8

Do bigger things

Galaxy S8 front view Gold

Unbox your phone

QLED TV
نوآوری جدید در صنعت تلویزیون

QLED TV

حین شستشو براحتی اضافه کنید

درب خلاقانه ™AddWash را باز کنید تا لباس‌های جامانده را حین شستشو اضافه کنید.

WW8500 AddWash (سفید)

به دنیای گلکسی بیایید و از گوشی‌ای که برای شما طراحی شده است لذت ببرید.

به دنیای گلکسی بیایید و از گوشی‌ای که برای شما طراحی شده است لذت ببرید.

زندگی تماماً متصل

نمای هوایی از یک شهر با نشانگرهایی در جای‌جای آن که سهولت زندگی متصل به واسطه «اینترنت اشیاء» را نشان می‌دهد.