Smart Switch

تصویر Galaxy S8 در حال نمایش برنامه Smart Switch

به Galaxy سویچ کنید و به راحتی خاطرات خود را حفظ کنید.

با استفاده از Smart Switch تمام چیزهایی که برایتان اهمیت دارد را انتقال دهید. هر آنچه در تلفن قدیمیتان دوستشان داشتید را از این پس در تلفن جدیدتان در اختیار دارید.

تعویض از Android، iOS، BlackBerry و Windows Mobile

صرفنظر از اینکه تلفن قدیمی شما دستگاه Android، iOS، BlackBerry یا Windows Mobile باشد، ارتقاء به تلفن هوشمند Galaxy به راحتی با کمک Smart Switch انجام می شود.

تصویر دستگاه غیر Galaxy

دستگاه ها و پلتفرم های دیگر

تصویر نماد برنامه Smart Switch
تصویر دستگاه Galaxy جدید

دستگاه های Galaxy جدید

چیزهای مهم را انتقال دهید

از مخاطبین گرفته تا پیام ها، عکس ها و ویدیوها تا موسیقی ها، رویدادهای تقویم تا برنامه ها. حتی تنظیمات دستگاه. تمام آن ها در تلفن Galaxy جدید شما موجود هستند تا بتوانید دوباره استفاده از آنها را از سر بگیرید.

نمای سمت چپ Galaxy S8 قرار گرفته به صورت صاف و با صفحه اصلی که دارای اطلاعاتی شامل پیام ها، عکس ها، موسیقی، برنامه ها، تقویم، تنظیمات دستگاه با نمادهای مخاطبین، پیام ها، عکس ها، موسیقی، برنامه ها، تقویم، تنظیمات دستگاه که به صورت شناور در بالای Galaxy S8 قرار دارند

سه روش ساده

اطلاعات خود را از طریق کابل USB، Wi-Fi یا کامپیوتر از تلفن قدیمی خود به تلفن Galaxy جدید خود انتقال دهید. روشی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید. باقی کارها دیگر آسان خواهد بود.

 • تصویر استفاده از برنامه Smart Switch برای انتقال محتوا به صورت مستقیم از تلفن قدیمی به تلفن Galaxy جدید از طریق Wi-Fi

  محتوا را به صورت مستقیم از تلفن قدیمی خود بصورت بی سیم انتقال دهید.

 • تصویر استفاده از برنامه Smart Switch برای انتقال محتوا به صورت مستقیم از تلفن قدیمی به تلفن Galaxy جدید از طریق کابل USB

  محتوا را به صورت مستقیم از طریق کابل USB از تلفن قدیمی خود انتقال دهید.

 • تصویر استفاده از برنامه Smart Switch برای انتقال محتوا از کامپیوتر به تلفنGalaxy جدید

  محتوا را از کامپیوتر به تلفن Galaxy جدید خود انتقال دهید.

جابجایی به تلفن Galaxy جدید

استفاده از Smart Switch برای انتقال تمام چیزهایی که در تلفن قدمیتان برایتان مهم هستند به تلفن Galaxy جدیدتان، کاری راحت و بدون نگرانی است.

 • تصویر استفاده از برنامه Smart Switch برای انتقال اطلاعات از تلفن قدیمی به تلفن Galaxy جدید و اولین مرحله اتصال دو تلفن به یکدیگر از طریق رابط USB و کابلی که همراه با تلفن Galaxy جدید می باشد است.

  مرحله 1

  تلفنGalaxy جدید و تلفن قدیمی خود را با استفاده از رابط USB ضمیمه شده و کابل تلفن قدیمی خود به یکدیگر متصل کنید.

 • تصویر استفاده از برنامه Smart Switch برای انتقال اطلاعات از تلفن قدیمی به Galaxy S8 جایی که مرحله 2 نشان می دهد چگونه موارد را برای انتقال انتخاب کنید.

  مرحله 2

  مواردی را که می خواهید به تلفن جدید خود انتقال دهید، انتخاب کنید.

 • تصویر مرحله 3 از استفاده برنامه Smart Switch برای انتقال اطلاعات از تلفن قدیمی به Galaxy S8 نمایش دهنده نتایج انتقال

  مرحله 3

  از تمام برنامه های مورد علاقه خود، موسیقی، مخاطبین و چیزهای دیگر بدون وقفه لذت ببرید.

Galaxy S8 | ‎S8+‎

آماده جابجایی هستید؟

کشف GALAXY S8