راهنمای پیمایش عمومی

استفاده از نوار پیمایش عمومی در وب سایت ما

1. نحوه پیدا کردن منوهای فرعی در نوار پیمایش عمومی ما

sub menus area on global navigation bar

 1. 1.1. جهت پیدا کردن منوهای فرعی مربوط به یک گزینه در نوار پیمایش عمومی ما، کلید Tab را فشار دهید تا به گزینه مورد نظر برسید. به محض اینکه مکان نمای صفحه کلید شما روی گزینه مورد نظر قرار بگیرد، منوی فرعی به طور خودکار نمایش داده خواهد شد.

  برای مثال، برای پیدا کردن منوهای فرعی قسمت «محصولات فروشگاه»، کلید Tab را آنقدر بزنید تا به این گزینه برسید. آنگاه منوهای فرعی آن مانند «گوشی های تلفن، تبلت ها و ساعت های هوشمند»، «تلویزیون، صوتی و تصویری» و غیره را خواهید دید.
 2. 1.2. برای پیمایش در بین زیرمجموعه های هر گروه در نوار پیمایش عمومی، کلید Tab را بزنید تا زمانی که گزینه اصلی انتخاب شود.

  برای مثال، برای رفتن به زیرمجموعه های «گوشی های تلفن، تبلت ها و تجهیزات»، کلید Tab را بزنید تا اینکه مکان نمای صفحه کلید شما روی آن گزینه قرار بگیرد.
 3. 1.3 برای رفتن به گروه بعدی در نوارد پیمایش عمومی ما، کلید Tab را آنقدر فشار دهید تا از روی همه زیرمجموعه های گروه فعلی رد شوید. پس از آن، مکان نما روی گروه بعدی قرار می گیرد.

  برای مثال، جهت رفتن به گروه بعد از «گوشی های تلفن، تبلت ها و ساعت های هوشمند»، کلید Tab را آنقدر بزنید تا از روی همه زیرمجموعه های این گروه رد شوید. وقتی بعد از قرار گرفتن روی زیرمجموعه آخر این گروه کلید Tab را قرار دهید، مکان نمای صفحه کلید شما روی گروه بعدی («تلویزیون، صوتی و تصویری») قرار خواهد گرفت.
 4. 1.4 برای بازگشت به گزینه قبلی در نوار پیمایش عمومی ما، کلید Shift را نگه دارید و کلید Tab را یکبار بزنید. بدین ترتیب مکان نمای صفحه کلید شما روی گزینه قبلی قرار خواهد گرفت. می توانید کلیدهای Shift+Tab را به تعداد مورد نیاز فشار دهید تا به عقب برگردید.

  برای مثال، جهت بازگشت به لوگوی سامسونگ هنگامی که مکان نمای صفحه کلید شما روی «محصولات فروشگاه» قرار دارد، Shift + Tab را یکبار فشار دهید.

2. نحوه استفاده از قسمت جستجو در نوار پیمایش عمومی ما

search area on global navigation bar

 1. 2.1. جهت قرار گرفتن روی گزینه جستجو در نوار پیمایش عمومی ما، کلید Tab را آنقدر فشار دهید که از روی همه گزینه های موجود بگذرید و مکان نمای صفحه کلید شما روی آیکون «جستجو» قرار بگیرد
 2. 2.2. برای وارد کردن واژه ای در قسمت جستجوی روی نوار پیمایش عمومی ما، پس از اینکه مکان نمای صفحه کلید روی آیکون جستجو قرار گرفت کلید Tab را یکبار فشار دهید. بدین ترتیب مکان نما از روی گزینه جستجو به روی قسمت وارد کردن واژه برای جستجو خواهد رفت.
 3. 2.3. جهت پاک کردن واژه جستجو در نوار پیمایش عمومی ما، پس از اینکه کلیدواژه ای را در قسمت جستجو وارد کردید، کلید Tab را بفشارید. با این کار، مکان نمای صفحه کلید شما روی دکمه «بستن» قرار می گیرد. در این لحظه، با فشردن کلید Enter، قسمت جستجو پاک می شود.
 4. 2.4 برای پیمایش در بین نتایج جستجو در نوار پیمایش عمومی ما، پس از وارد کردن کلیدواژه ای در قسمت جستجو، کلید Tab را فشار دهید تا مکان نمای صفحه کلید شما روی اولین نتیجه فهرست قرار بگیرد. آنگاه می توانید با فشردن دوباره کلید Tab روی نتایج بعدی بروید.
 5. 2.5. برای جستجوی یک واژه پیشنهادی در نوار پیمایش عمومی ما، وقتی مکان نمای صفحه کلیدتان روی واژه پیشنهادی جهت جستجو است، کلید Enter را فشار دهید. بدین ترتیب، به صفحه نتایج جستجو منتقل می شوید که حاوی محصولات و مطالب مرتبط با واژه پیشنهادی است
 6. 2.6. برای جستجویی دقیقاً مطابق با کلیدواژه ای که در نوار پیمایش عمومی ما وارد کرده اید، پس از تایپ کردن کلیدواژه مورد نظر در قسمت جستجو، کلید Enter را فشار دهید. اینکار شما را به صفحه نتایج جستجو می برد که حاوی محصولات و مطالب مرتبط با کلیدواژه شما است.

3. نحوه دسترسی به سبد خرید خود در نوار پیمایش عمومی ما و استفاده از آن

shopping cart area on our global navigation bar

 1. 3.1. برای مشاهده اقلام سبد خرید خود در نوار پیمایش عمومی ما، کلید Tab را فشار دهید تا از روی گزینه های منو رد شوید، تا اینکه مکان نمای صفحه کلید شما روی سبد خرید قرار بگیرد. در این لحظه، کلید Enter را بفشارید تا محتوای سبد خرید باز شود و محصولات داخل سبد ظاهر گردد.

  توجه کنید که پیوند سبد خرید ما تنها زمانی در نوار پیمایش عمومی قابل دسترسی خواهد بود که محصولی را به سبد اضافه کرده باشید.
 2. 3.2. جهت حذف اقلام از سبد خرید خود در نوار پیمایش عمومی ما، وقتی سبد خرید را باز کرده اید، کلید Tab را چندین بار فشار دهید تا اینکه مکان نمای صفحه کلید شما روی گزینه «حذف از سبد» قرار بگیرد. آنگاه با فشردن کلید Enter، آن مورد از سبدتان حذف خواهد شد.

  توجه کنید که پیوند سبد خرید ما تنها زمانی در نوار پیمایش عمومی قابل دسترسی خواهد بود که محصولی را به سبد اضافه کرده باشید.
 3. 3.3. جهت وارد شدن به قسمت صندوق از نوار پیمایش عمومی ما، هنگامی که سبد خرید را باز کرده اید، کلید Tab را چندین بار فشار دهید تا زمانی که از روی همه محصولات داخل سبد بگذرید. وقتی مکان نمای صفحه کلید شما روی مورد آخر قرار گرفت، کلید Tab را بفشارید تا مکان نمای صفحه کلیدتان را به گزینه «رفتن به صندوق» هدایت کنید.

  وجه کنید که پیوند سبد خرید ما تنها زمانی در نوار پیمایش عمومی قابل دسترسی خواهد بود که محصولی را به سبد اضافه کرده باشید.

راهنمای منوی فیلتر

استفاده از منوی فیلتر در وب سایت ما

1. نحوه دسترسی به منوی فیلتر یا پرش از آن

filter menu area

 1. 1.1. جهت دسترسی به منوی فیلتر در وب سایت ما، کلید Tab را آنقدر فشار دهید تا مکان نمای صفحه کلید روی «فیلتر بر اساس» قرار بگیرد. پس از آن می توانید با فشار دادن مجدد کلید Tab، به اولین گزینه این منو بپرید.
 2. 1.2. برای پرش از منوی فیلتر در وب سایت ما، وقتی مکان نمای صفحه کلیدتان روی «فیلتر بر اساس» قرار دارد، کلید Tab را چندین بار فشار دهید. اینکار مکان نمای صفحه کلید شما را از روی گروه های فیلترگذاری رد می کند. وقتی مکان نمای صفحه کلید روی آخری گروه فیلترگذاری قرار گرفت، یکبار دیگر کلید Tab را فشار دهید تا از منوی فیلتر خارج شده و به مورد بعدی داخل صفحه بروید.

2. نحوه پیمایش در بین گزینه های منوی فیلتر و انتخاب آنها

filter options area

 1. 2.1. برای باز کردن یک گروه فیلترگذاری و نمایش گزینه های فیلترگذاری آن در منوی فیلتر ما، وقتی مکان نمای صفحه کلیدتان روی گروه فیلترگذاری قرار گرفت کلید Enter را فشار دهید. بدین ترتیب آن گروه باز شده و گزینه های فیلترگذاری آن ظاهر می شود.
 2. 2.2. جهت پریدن روی اولین گزینه فیلترگذاری در یک گروه در منوی فیلتر، پس از قرار دادن مکان نمای صفحه کلید روی گروه فلیترگذاری مورد نظر، کلید Tab را یکبار فشار دهید. بدین ترتیب مکان نما روی اولین گزینه فیلترگذاری در آن گروه قرار می گیرد.
 3. 2.3. برای انتخاب یک گزینه فیلترگذاری در منوی فیلتر، وقتی مکان نمای صفحه کلیدتان روی گزینه فیلترگذاری مورد نظر قرار گرفت، کلید Enter را بفشارید. آنگاه گزینه فیلترگذاری انتخاب می گردد و فهرست محصولات موجود در صفحه تازه سازی می شود.
 4. 2.4. برای پریدن روی گروه فیلترگذاری بعدی در منوی فیلتر، پس از اینکه مکان نمای صفحه کلید روی گروه قبلی قرار گرفت، کلید Tab را یکبار فشار دهید. اگر گروه فیلترگذاری باز شده باشد، لازم است کلید Tab را چندین بار بفشارید تا از روی کلیه گزینه های فیلترگذاری داخل آن گروه بگذرید.
 5. 2.5. جهت پریدن روی گزینه یا فیلترگذاری قبلی در منوی فیلتر، کلید Shift را نگه دارید و کلید Tab را یکبار فشار دهید. بدین ترتیب مکان نمای صفحه کلید شما روی مورد قبلی قرار خواهد گرفت. می توانید کلیدهای Shift+Tab را به تعداد مورد نیاز فشار دهید تا به عقب برگردید

3. نحوه لغو کردن کلیه فیلترهای انتخاب شده

clear all of filter menu area

 1. 3.1. برای دسترسی به گزینه «لغو همه» در منوی فیلتر، کلید Tab را چندین بار فشار دهید تا اینکه از روی کلیه فیلترهای موجود بگذرید. وقتی مکان نمای صفحه کلید شما روی فیلتر آخر قرار گرفت، کلید Tab را بفشارید تا مکان نمای صفحه کلید روی گزینه «لغو همه» قرار بگیرد.
 2. 3.2. جهت لغو کلیه فیلترهای انتخاب شده در منوی فیلتر، وقتی مکان نمای صفحه کلید روی گزینه «لغو همه» قرار گرفت، کلید Enter را فشار دهید. بدین ترتیب کلیه گزینه های فیلترگذاری که قبلاً انتخاب کرده بودید لغو خواهد شد.

راهنمای پیوندهای پرش

استفاده از پیوندهای پرش در وب سایت ما

1. دسترسی به پیوندهای پرش و استفاده از آنها

skip to content

 1. 1.1. پرش به محتوا. این پیوند اولین پیوندی است که در همه صفحات، هنگام فشردن کلید Tab با آن برخورد می کنید. اگر می خواهید از نوار پیمایش عمومی ما بپرید و مستقیماً به بخش محتوای صفحه هدایت شوید، هنگامی که مکان نمای صفحه کلید شما روی پیوند «پرش به محتوا» قرار گرفته است کلید Enter را فشار دهید.
 2. 1.2. پرش به راهنمای دسترسی. این پیوند دومی پیوندی است که در همه صفحات، هنگام پیمایش با کلید Tab، با آن برخورد می کنید. چنانچه می خواهید از کل صفحه بپرید و مستقیماً به پیوند راهنمای دسترسی در منوی پانویس هدایت شوید، هنگام قرار گرفتن مکان نمای صفحه کلید خود روی پیوند «پرش به راهنمای دسترسی» کلید Enter را فشار دهید.