Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp


Open Galaxy S5 Key Visual
Overbruggen
van de digitale kloof
in Afrika
Overbruggen van de digitale kloof in Afrika
Overwinnen van milieubeperkingen en creëren van een betere toekomst Overwinnen van milieubeperkingen en creëren van een betere toekomst

Klik hier voor meer informatie over de regionale programma's van Samsung.

Samsung wil het gebruik van technologie in het onderwijs verbeteren. Daarvoor gebruiken we de expertise van onze medewerkers. Zo kunnen we jongeren over de hele wereld helpen.
Onderwijs
Samsung geeft medewerkers en de lokale bevolking de middelen om hun doelen te bereiken en hun gemeenschap te verrijken.
Werkgelegenheid en gemeenschapszin
Milieu
Samsung hanteert een verantwoord milieubeleid binnen de hele organisatie. Zo streven we naar een betere internationale samenleving.
Samsung wil met de juiste technologie bijdragen aan een betere, gezonde levensverwachting.
Gezondheid en medisch