Garantie informatie

Garantie-informatie

Garantie-informatie Garantie-informatie

Mobiel

  • Garantie mobiel

   Werkt je mobiele Samsung toestel niet meer naar behoren en wil je dat het zo snel mogelijk wordt gerepareerd? Of heb je simpelweg een vraag? We helpen je altijd verder.

   Het maakt niet uit waar je je nieuwe Samsung toestel binnen Europa* gekocht hebt en of je hem los hebt gekocht bij een winkel of in combinatie met een abonnement bij een mobiele provider. Je kunt altijd bij ons terecht voor reparatie, zowel binnen- als buiten de garantie. Dus ook als je toestel door je eigen toedoen schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld een gebroken scherm, kun je je toestel tegen betaling laten repareren.

   Bekijk een overzicht van onze services

   *Garantie geldig indien gekocht in een van de onderstaande EU landen:
   Engeland, Ierland, Spanje, Portugal, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Griekenland, Bulgarije, Nederland, België, Luxemburg, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Roemenië, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, Tsjechië, Letland, Litouwen, Estland.

   En alleen wanneer het toestel niet is geïmporteerd vanuit een ander land.

  • Dekking van de garantie

   Je product en de accessoires van Samsung worden gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum gedekt door de fabrieksgarantie van Samsung, wanneer het toestel is aangeschaft binnen Europa*.

   Onze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door ongevallen of ongeoorloofde aanpassingen. Zie de garantiebeperkingen onderaan voor volledige details.

  • Reparatie buiten garantie

   Een reparatie valt niet onder de garantie wanneer:
   - je Samsung toestel ouder is dan twee jaar;
   - je Samsung toestel een probleem heeft dat niet onder de garantie of het consumentenrecht valt, zoals (on)opzettelijke schade of schade die is veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen.

   We kunnen je product buiten de garantie mogelijk tegen een vergoeding repareren of vervangen.

  • Hoe weet ik zeker dat mijn toestel juist gerepareerd wordt?

   Als je gebruik maakt van onze eigen of geautoriseerde reparatieservices, blijft de garantie op je toestel behouden en wordt er alleen gerepareerd met originele onderdelen en door hiervoor opgeleide technici. Zo weet je bijvoorbeeld zeker dat na reparatie je toestel nog steeds waterdicht is.

   Bekijk een overzicht van onze services

  • Hoeveel kost het?

   Wanneer het probleem onder de garantie valt, zijn er geen kosten verbonden aan de reparatie. Wanneer het probleem niet wordt gedekt, bijvoorbeeld een gebarsten scherm ontstaan door een val, dan zijn er wel kosten aan verbonden. De prijs hangt af van het type toestel en type reparatie.

   We repareren je toestel volgens de hoogste kwaliteitsnormen, met originele Samsung-onderdelen. Je behoudt de fabrieksgarantie en krijgt 3 maanden garantie op de uitgevoerde reparatie.

   Bekijk hier de prijzen

  • Accessoires

   Samsung-accessoires, inclusief de lichtnetadapter, worden gedekt door onze garantie.

  • Garantiebeperkingen

   De garantie geldt niet in de volgende gevallen:
   • Op software, data, inhoud.
   • Periodieke controles, onderhoud, normale slijtage, bij defecten veroorzaakt door ruwe behandeling of ongeoorloofd gebruik.
   • Op mechanische defecten (gebroken displays, valschade, gebogen printplaat, etc.).
   • Schade is ontstaan door vallen, stoten en overige van buitenaf komende oorzaken, waaronder zand- en vochtschade.
   • Op elektrische schade (te hoog voltage door gebruik van niet-originele toebehoren, batterij, lader, etc.).
   • Wanneer producten werden geopend, aangepast of gerepareerd door niet-erkende servicecenters.
   • Het model-, serie-, IMEI- of productnummer van het product is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
   • Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door derden, niet-erkende servicecenters of door de klant zelf (zoals installatie, configuratie, softwaredownloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
   • De garantie is niet afdwingbaar als het product blootgesteld is geweest aan vocht, damp of extreme temperaturen of omgevingscondities of snelle wisselingen van dergelijke omgevingscondities, corrosie, oxidatie, morsen van voedsel of vloeistof of de invloed van chemische producten.
   • De oorzaak van het defect is te wijten aan het gebruik van een niet-origineel Samsung-product.
   • De batterijen zijn opgeladen met een andere dan een door Samsung goedgekeurde oplader.
   • Na de garantietermijn.

  • Garantieperiode

   Bekijk de garantieperiodes per product hieronder

  • Garantieperiode

   2 jaar

  • Garantieperiode

   2 jaar

  • Garantieperiode

   2 jaar

  • Garantieperiode

   2 jaar

  • Garantieperiode

   2 jaar

TV & Audio-Video

Camera

Huishoudelijke apparaten

IT Producten

Geheugen & Opslag

  • Garantie periode

   5 jaar

  • Garantie periode

   10 jaar

  • Garantie periode

   5 jaar

  • Garantie periode

   10 jaar

  • Garantie periode

   3 jaar

  • Garantie periode

   2 jaar

  • Garantie periode

   volgens Seagate garantie-voorwaarden (www.seagate.com)   De garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument.

  • Garantieverklaring SAMSUNG opslag voor consumenten

   LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT VAN SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ('SAMSUNG') IN GEBRUIK NEEMT. ALS U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT, GEEFT U HIERMEE AAN DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE GARANTIE-OVEREENKOMST ('OVEREENKOMST') VOOR DEZE OPSLAG VOOR CONSUMENTEN ONDER DE MERKNAAM SAMSUNG. NEEM HET PRODUCT NIET IN GEBRUIK ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

   A. Garantiebeleid
   SAMSUNG garandeert de gebruiker van dit product ('U') dat het product gedurende de hieronder vermelde Garantieperiode bij normaal gebruik vrij is van materiële defecten en productiefouten, en voldoet aan de gepubliceerde productspecificaties van SAMSUNG conform de hierin vermelde voorwaarden.

   Indien SAMSUNG, naar eigen inzicht, bepaalt dat het product materiële defecten heeft en bij normaal gebruik in wezen niet voldoet aan de gepubliceerde specificaties, zal SAMSUNG, zolang U eigenaar bent van het product, naar eigen goeddunken en onderworpen aan de voorwaarden en uitzonderingen in deze Overeenkomst, (1) het product vervangen door een product met gelijke of uitgebreidere capaciteit, of (2) Uw aankoopprijs, verminderd met eventuele gegeven kortingen, terugbetalen. Mogelijk moet u een aankoopbewijs kunnen overleggen met daarop ten minste informatie over de datum en de plaats van aankoop en de naam van de wederverkoper.

   IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAMSUNG EN UW ENIGE RECHTSMIDDEL BIJ SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST UITEENGEZET. SAMSUNG WIJST ALLE ANDERE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. SAMSUNG, DE LEVERANCIERS VAN SAMSUNG EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE, ENIGE FINANCIËLE VERLIEZEN OF VERLOREN GEGANE GEGEVENS OF BESTANDEN, OOK NIET ALS SAMSUNG OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE HET UITBLIJVEN VAN HET UITEINDELIJKE DOEL VAN ENIG BEPERKT RECHTSMIDDEL. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAMSUNG OVERSCHRIJDT IN GEEN GEVAL HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD VOOR HET PRODUCT. DEZE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN GELDEN MAXIMAAL VOOR ZOVER DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN. ALS DE IMPLICIETE GARANTIE NIET KAN WORDEN AFGEWEZEN CONFORM DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, WORDT DEZE IMPLICIETE GARANTIE, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN, BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE.


   B. Garantieperiode
   Product Periode
   Kaart Standard, Basic Beperkt, 5 jaar
   EVO, EVO Plus EVO Select, PRO, PRO Plus, PRO Select Beperkt, 10 jaar
   UFD (USB Flash Drive) Beperkt, 5 jaar
   Deze garantie is alleen van toepassing op de hierboven vermelde producttypen.
   De Garantieperiode voor een vervangend product is het resterende gedeelte van de Garantieperiode die van toepassing was op het oorspronkelijke product.

   C. Garantiebeperkingen
   De hierin geboden garanties gelden niet voor gebruik van het product voor of in combinatie met instrumenten voor continue opname of apparaten die intensief gegevens wegschrijven, met inbegrip van, zonder beperking, beveiligingscamera’s, bewakingssystemen, dashboardcamera’s, blackboxcamera’s, IP-/netwerkcamera’s, settopbox-apparaten met continue opnamefunctie en apparaten die doorlopend gegevens vastleggen, zoals servers, specialistische apparaten voor benchmarking, het primaire station voor bepaalde apparaten en andere excessieve toepassingen.

   SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor een fout of een defect ten gevolge van de aanwezigheid van of gebruik in combinatie met producten, software of onderdelen van derden, of deze nu zijn toegestaan of niet. Deze garantie is niet geldig als het gebruik van het product niet strikt voldoet aan de instructies of is beschadigd ten gevolge van een onjuiste installatie, misbruik, onbevoegde reparatie, wijziging of ongeval. Bij een vervanging wordt het eigendom van het oorspronkelijke product overgedragen aan SAMSUNG en SAMSUNG stuurt het oorspronkelijke product niet aan U terug. Gegevensherstel wordt niet gedekt door deze garantie en maakt geen deel uit van het vervangingsproces. SAMSUNG is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van gegevens.

   U gaat ermee akkoord het product niet te gebruiken in systemen ter instandhouding van de levensfuncties of andere toepassingen waarbij storingen kunnen leiden tot letsel of de dood. SAMSUNG wijst enige en alle aansprakelijkheid af in verband met, voortkomend uit of gerelateerd aan dergelijk gebruik van het product.

   De garantie van SAMSUNG geldt niet voor producten die bijvoorbeeld onjuist verpakt, in gewijzigde staat of fysiek beschadigd worden ontvangen, zoals verder beschreven in de onderstaande lijst. Producten worden bij ontvangst gecontroleerd. Hieronder vindt u een onvolledige lijst van voorbeelden van de garantiebeperkingen.

   • Onjuist verpakt of verzonden, inclusief het gebruik van een niet-gekwalificeerde verzendcontainer
   • Wijzigingen, aanpassingen of fysieke schade aan het product, inclusief maar niet beperkt
   tot diepe krassen
   • Wijzigingen, aanpassingen of verwijdering van SAMSUNG-labels op het product
   • Verzegeling of serienummer waarmee is geknoeid of die/dat ontbreekt

   De garantieservice is mogelijk niet beschikbaar tenzij het product wordt geretourneerd naar een goedgekeurd servicecenter in de regio van uw aankoop. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke regio mogelijk een specifieke garantieregeling heeft op basis waarvan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en de specifieke toepassing ervan op U mogelijk kunnen worden gewijzigd.

   ※ Meer informatie: www.samsung.com/memorycard

Alle SAMSUNG producten hebben volledige garantie.

Omdat de verschillende producten uiteenlopen qua design, producteigenschappen of verwachte gebruiksintensiteit, zijn er verschillen tussen de garantievoorwaarden per productgroep.

Mocht je een SAMSUNG product willen opsturen voor reparatie, neem dan eerst contact op met tel: 088-9090100 (lokaal tarief).

Garantie Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

Beperkte fabrieksgarantie van Samsung voor de EER en Zwitserland

Samsung biedt een beperkte fabrieksgarantie aan eindgebruikers van producten die door Samsung binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland (hieronder samen aangeduid als "Europa") op de markt zijn gebracht en door de eindgebruiker in Europa worden aangeschaft. Eindgebruikers kunnen in heel Europa aanspraak maken op garantie. De rechten die kunnen worden ontleend aan de garantie (garantieperiode en te verlenen service) hangen af van de rechten die gelden in het land waar de garantieclaim wordt ingediend.

NB Dit is een vrijwillige fabrieksgarantie die rechten toevoegt aan de bestaande rechten van de eindgebruiker aangaande aangeschafte goederen volgens de wetgeving in het betreffende land, en die deze rechten op geen enkele wijze beperkt.

Om onder deze garantie een claim in te kunnen dienen, moet de eindgebruiker het originele aankoopbewijs tonen (d.w.z. van de originele aankoop door een eindgebruiker).

Eventuele reclameacties waarbij de voorwaarden van de beperkte fabrieksgarantie worden uitgebreid of verbeterd, verschillen per land en hierop kan alleen aanspraak worden gemaakt in het land waarin de betreffende actie heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over garantie download je via dit PDF-bestand.

Heb je nog vragen?
Lees de FAQ voor meer informatie of neem contact op met onze Nederlandse of Belgische Service- en Informatielijn. Wij helpen je graag persoonlijk verder.