De Smart Education Hub

By Samsung Nederland 20.05.2015

Good

samsung education hub

Je kent Samsung misschien vooral als producent van mobiele telefoons en wasmachines, maar wist je dat Samsung ook actief is op het gebied van onderwijsinnovatie met als boegbeeld de Smart Education Hubs?

De Samsung Smart Education Hub

Diverse basisscholen, uitgeverijen en opleidingsinstituten werken samen in de Smart Education Hub, die door Samsung wordt gesponsord. We brengen niet alleen technologie in, maar zorgen ook voor kennisdeling tussen de drie verschillende "schijven": uitgevers (Zwijzen, ThiemeMeulenhoff, Malmberg en Noordhoff), opleidingsinstituut Stichting Innofun en vijf verschillende onderwijsstichtingen verspreid over het land.

De Samsung Smart Education Hub bestaat uit 3 pijlers: smart classrooms, smart teachers en smart sharing. Michiel Dijkman , Public Affairs Manager bij Samsung Nederland, legt in onderstaande video uit hoe de Smart Education Hub werkt:

Smart Classrooms

De Smart Classroom bestaat uit een op maat gemaakte selectie van Samsung digitale onderwijs-apparaten, aangevuld met een verscheidenheid aan geselecteerde educatieve software via Samsungs programmapartners. En op deskundige wijze geïnstalleerd en onderhouden door een technische programmapartner. Tezamen vormt dit een soort 'live lab' voor scholen waarin leerlingen en docenten kunnen experimenteren, leren en innoveren.

Smart Teachers

Vernieuwend onderwijs hangt direct samen met de vereiste kennis en vaardigheden van schoolleiding en leerkrachten. Het onderdeel Smart Teachers richt zich op het ondersteunen van kwaliteitsdocenten die in staat zijn 21st Century Skills te onderwijzen, gebruikmakend van slimme educatieve oplossingen voor sociaal onderwijs. De training en coaching van dit onderdeel voldoen aan Registerleraar.nl. Onderwerpen zijn:

  • Smart educatie, visie en waarden
  • Smart ICT-strategie
  • Smart school leiderschap
  • Mix van training en coaching

Deelnemers uit verschillende Samsung Smart Education Hubs ontwikkelen nieuwe kennis binnen Smart Teachers. Door de verworven inzichten online te delen, hoeven afzonderlijke deelnemers niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. Per hub worden leerkrachten benoemd die toegang krijgen om te posten. Community managers voegen regelmatig content toe en sporen deelnemers aan om kennis te delen en de mogelijkheden van het platform te ontdekken. Uiteindelijk moet het Smart Sharing-Platform worden opengesteld voor het gehele onderwijs.

Smart Sharing

De kennis en ervaring uit de onderdelen Smart Classroom en Smart Teachers worden gedeeld via een online platform. Deelnemende scholen en leerkrachten leren van elkaar, leggen verbindingen met collega's binnen hun eigen hub en met die van andere hubs. Best practices, ervaringen en inzichten van scholen en leraren vinden hun plaats op het Smart Hub-platform.

Elke Samsung Smart Education Hub bestaat dus uit drie kerncomponenten. Die zijn onderling nauw gelinkt en ondersteunen en vullen elkaar aan. De exacte configuratie van de digitale hardware en educatieve leermiddelen wordt bepaald in overleg met de geselecteerde scholen voor de optimale geschiktheid en om het maximale rendement te behalen. Behalve het optimaliseren van hardware vindt ook de inpassing binnen de scholen in direct overleg met de geselecteerde stichtingen plaats. Zo is het mogelijk een Smart Education Hub aan te bieden aan een specifieke groep tijdens een volledig onderwijsjaar. Ook kan er een centrum voor experimenteren van worden gemaakt voor alle leerkrachten en leerlingen binnen één stichting.

Samsung streeft ernaar gaandeweg het programma van Samsung Smart Education Hubs breed in Nederland te organiseren. Een zorgvuldige selectie van onderwijsstichtingen, met behulp van advies van deskundigen, zorgt ervoor dat een reeks van verschillende stichtingen of scholen aan bod kan komen. Van regulier tot speciaal onderwijs, van kleine scholen in krimpgebieden tot scholen voor excellente leerlingen!

Bekijk ook onderstaande video om direct een overzichtelijk beeld te krijgen van hoe de Smart Education Hub werkt:

Onderwijsstichtingen die meedoen

In het voorjaar van 2014 is met meerdere onderwijsorganisaties gesproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de keuze voor de eerste drie onderwijsstichtingen waarbij in een van de aangesloten scholen een fysieke Smart Education Hub gerealiseerd is. Dit zijn RKBS De Christoffel in Den Haag, Het Wespennest in Amsterdam en Klein Heyendaal in Nijmegen.

Voorbeeld: RKBS De Christoffel Den Haag

De leerlingen van De Christoffel Katholieke Basisschool in Den Haag gebruiken een speciaal ingerichte klas ( de SmartCube ) voor groepsopdrachten, zoals het zoeken van informatie over de Middeleeuwen. Bekijk het filmpje hieronder om te zien hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat!