Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Vytváranie lepšieho sveta

Prostredníctvom inovatívnych a spoľahlivých produktov a služieb, talentovaných ľudí, zodpovedného prístupu k podnikaniu a spoločenským otázkam a spolupráce s našimi partnermi a zákazníkmi sa svet vďaka spoločnosti Samsung uberá novými fantastickými smermi.

Vedúce postavenie spoločnosti Samsung, prvotriednej svetovej značky

Od svojich počiatkov ako malá obchodná firma sa spoločnosť Samsung stala svetovou značkou s podnikateľskými aktivitami v rôznych oblastiach, ktoré zahŕňajú najmodernejšie technológie, polovodiče, stavbu mrakodrapov a podnikov, petrochemický priemysel, módu, medicínu, financie, hotely a ďalšie oblasti. Naše objavy, vynálezy a prevratné produkty nám umožnili stať sa v týchto oblastiach lídrom, ktorý neustále posúva celý priemysel dopredu.

Spoločnosť Samsung zlepšuje každodenné zážitky

Či už sú to inovácie v spotrebnej elektronike alebo pokrok v biofarmaceutickom priemysle, spoločnosť Samsung sa každý deň delí o pôsobivé zážitky s ľuďmi na celom svete. Prostredníctvom našej neochvejnej snahy o vytváranie špičkových produktov a služieb vo všetkých oblastiach nášho podnikania sa usilujeme o skvalitnenie života ľudí na celom svete a pozitívnu zmenu v prostredí, v ktorom žijeme.

Spoločnosť Samsung vytvára možnosti vďaka neustálemu objavovaniu

Náš cieľ je jednoduchý: priniesť vám voľnosť, aby ste mohli cestovať, objavovať nové zážitky a stať sa pánmi svojho sveta. Je to moc spojiť vo vás to, čím ste dnes a čím chcete byť zajtra. V dnešnom neustále sa meniacom svete sa meníme rýchlejšie. Vytrvalo sa snažíme objavovať a inovovať, vytvárať technológie a poskytovať služby, ktoré rozširujú možnosti, a otvárať dvere do sveta plného nových príležitostí.

Sociálna zodpovednosť spoločnosti Samsung

Náš úspech neposudzujeme len podľa našich obchodných výsledkov, ale aj podľa toho, ako slúžime komunite, chránime zdroje planéty a meníme život ľudí k lepšiemu. Túto zodpovednosť prijímame, aby sme prispievali k dosiahnutiu týchto cieľov ako dobrý občan, a na celom svete konáme tak, aby sme podporovali lepšiu spoločnosť, chránili životné prostredie, zlepšovali jeho stav a utužovali vzťahy v komunite.