Privacy

 

Náš záväzok

Našou najvyššou prioritou v Samsung Electronics je ochrana Vašich osobných údajov. 

Plne si uvedomujeme skutočnosť, že Vaše osobné údaje patria výlučne Vám a my spravíme všetko čo je v našich silách, aby sme bezpečne uschovali a starostlivo spracovali údaje, ktoré s nami
zdieľate. 

Našou najvyššou hodnotou je Vaša dôvera. Preto zhromažďujeme údaje v minimálnom rozsahu a len s Vašim výslovným súhlasom a používame ich výhradne na určené účely. Bez Vášho vedomie
neposkytujeme údaje tretím stranám. 

My, v Samsung Electronics, vynaložíme najvyššie úsilie, aby sme zabezpečili ochranu Vašich údajov vrátane technického zabezpečenia údajov a interných riadiacich procesov rovnako ako aj
fyzických opatrení na ochranu údajov. Najmä sme vyvinuli účinnú kódovaciu technológiu založenú na Samsung Knox. Aplikovali sme Samsung Knox v našich systémoch a produktoch, aby sme sa odlíšili od ostatných. 

Snažíme sa zlepšiť Váš život poskytnutím inšpirujúcich a fascinujúcich digitálnych zážitkov. Nato, aby sa nám to podarilo, jepotrebná Vaša dôvera v to, že spravíme všetko čo je v našich silách. 

Ďakujeme za Váš trvalý záujem a podporu.

Service info

HLAVNÉ BODY LOKÁLNEJ POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG

 • Rozsah

  Táto stratégia ochrany súkromia sa vzťahuje na každé zariadenie, webovú stránku alebo online aplikáciu spoločnosti Samsung, ktorá sa zmieňuje o stratégii ochrany súkromia alebo na ňu odkazuje (súhrnne „naše služby“). Stratégia ochrany súkromia platí bez ohľadu na to, či naše služby využívate pomocou počítača, mobilného telefónu, tabletu, televízora alebo iného zariadenia.

  Zistiť viac

 • Informácie, ktoré zhromažďujeme

  Zhromažďujeme rôzne druhy informácií súvisiacich so službami vrátane:

  • • informácií, ktoré nám poskytujete priamo;
  • • informácií, ktoré zhromažďujeme o vašom využívaní našich služieb; a
  • • informácií, ktoré získavame zo zdrojov od tretích strán.

  Okrem toho vás môžeme požiadať aj o váš súhlas so zhromažďovaním informácií, ktoré nie sú uvedené v tejto stratégii ochrany súkromia.

  Zistiť viac

 • Používanie a zdieľanie informácií

  Zhromažďované informácie používame (a môžu byť kombinované s inými informáciami o vás) okrem iného na:

  • • poskytovanie vami požadovaných služieb;
  • • spoznanie spôsobu, akým služby používate, kvôli ich zlepšeniu pre vašu väčšiu spokojnosť; a
  • • poskytovanie na mieru šitého obsahu a reklamy.

  Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame spôsobom opísaným pri ich zhromažďovaní, alebo s vašim súhlasom aj iným spôsobom.  Vaše informácie môžeme zdieľať s/so:

  • • sesterskými spoločnosťami – spoločnosťami skupiny Samsung;
  • • obchodnými partnermi – dôveryhodnými spoločnosťami, ktoré môžu poskytovať informácie o produktoch a službách, ktoré by sa vám mohli páčiť;
  • • poskytovateľmi služieb – spoločnosťami, ktoré zabezpečujú služby pre spoločnosť Samsung alebo v jej mene;
  • • orgánmi zabezpečujúcim dodržiavanie zákonov – ak sme to povinní urobiť alebo v záujme ochrany spoločnosti Samsung a jej používateľov.
  • Zistiť viac

 • Dodatočné informácie o špecifických službách

  • • Ak je to vhodné, môžu sa v danom čase tiež poskytovať oznámenia pred zberom niektorých dát.
 • Ako nás kontaktovať

  E-mailom: prostredníctvom časti „Kontakt“ na stránke:
  http://www.samsung.com/sk/info/privacy
  Samsung Electronics Co., Ltd.

  Pre používateľov v Európe: Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS(správca údajov)

  Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Sídlo organizačnej zložky: Business Center IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 821 04


  Ak máte otázky týkajúce sa platených online služieb: Samsung Electronics GmbH, Samsung House, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts., Deutschland (Správca údajov týkajúcich sa iba platobných údajov)

  Untitled Document
Všeobecná stratégia spoločnosti Samsung v oblasti ochrany súkromia

Účinná od: [12/2015]


Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd. a naše sesterské spoločnosti („spoločnosť Samsung“, „my“, „nás“, „nám“) vedia, aká je pre našich zákazníkov dôležitá ochrana súkromia a preto sa snažíme mať jasné pravidlá týkajúce sa nášho spôsobu zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenosu a uchovávania vašich informácií. Táto stratégia ochrany súkromia poskytuje prehľad našich spôsobov zaobchádzania s informáciami. Stratégia ochrany súkromia sa vzťahuje na zariadenia spoločnosti Samsung, jej webové stránky alebo online aplikácie, ktoré sa o stratégii zmieňujú alebo na ňu odkazujú (súhrnne „naše služby“).

Hoci sa táto stratégia ochrany súkromia vzťahuje na všetky naše služby, poskytli sme aj určité konkrétne dodatky o ochrane súkromia, ktoré obsahujú dodatočné informácie o našich postupoch v súvislosti s konkrétnymi službami. Tieto dodatky sa vzťahujú na vaše využívanie služieb, ktorých sa týkajú. Dodatočný súhlas bude získaný pre určené činnosti spojené so spracúvaním údajov.

Upozorňujeme, že stratégia ochrany súkromia sa vzťahuje na vaše využívanie zariadení spoločnosti Samsung (patriacich medzi služby, ktorých sa týka táto stratégia ochrany súkromia, spolu s našimi webovými stránkami a online aplikáciami). Navyše platí bez ohľadu na to, či na prístup k našim službám používate počítač, mobilný telefón, tablet, televízor alebo iné zariadenie. Je dôležité, aby ste si stratégiu ochrany súkromia pozorne prečítali, pretože zakaždým, keď využijete naše služby, vyjadríte tým svoj súhlas s postupmi, ktoré opisujeme v stratégii ochrany súkromia a v dodatkoch. Okrem toho je dôležité, aby ste si často overovali, či stratégia ochrany súkromia nebola aktualizovaná. Ak vykonáme aktualizáciu stratégie ochrany súkromia, o zmenách, ktoré budeme považovať za dôležité, vás budeme informovať prostredníctvom oznamu pri príslušných službách. Svojim prístupom a využitím našich služieb po tom, čo sme umiestnili takéto oznámenie, vyjadrujete svoj súhlas s novými postupmi identifikovanými v aktualizácii.. Najaktuálnejšia verzia stratégie ochrany súkromia bude vždy k dispozícii tu "https://account.samsung.com/membership/pp". Môžete si skontrolovať aj „dátum účinnosti“ uvedený na začiatku a tak zistíte, kedy bola stratégia ochrany súkromia naposledy aktualizovaná.


Aké informácie o vás zhromažďujeme?


Informácie, ktoré nám poskytujete priamo


Niektoré služby umožňujú, aby ste nám informácie poskytli priamo. Napríklad:


 • Používatelia si môžu prostredníctvom niekoľkých našich služieb vytvárať účty alebo profily. V súvislosti s týmito službami vás v záujme zriadenia účtu alebo profilu môžeme požiadať o určité informácie o vašej osobe. Keď si napríklad vytvárate konto Samsung, môžete nám poskytnúť určité informácie o svojej osobe, ako napríklad meno a e-mailovú adresu.

 • Keď si od nás objednáte nejaký produkt alebo platenú službu, môžeme vás požiadať o poskytnutie vášho mena, kontaktných údajov, dodacej a fakturačnej adresy (adries) a údajov o kreditnej karte, aby sme vašu objednávku mohli spracovať.

 • Niektoré z našich služieb vám umožňujú komunikovať s inými ľuďmi. Obsah takejto komunikácie sa bude prenášať prostredníctvom našich systémov a bude sa na nich aj uchovávať.


Informácie o vašom používaní služieb


Okrem informácií, ktoré nám poskytnete, môžeme zhromažďovať aj informácie o vašom používaní našich služieb, a to prostredníctvom softvéru na vašom zariadení alebo inými prostriedkami. Môžeme napríklad zhromažďovať:


 • informácie o zariadení - napríklad model vášho hardvéru, číslo IMEI a iné jedinečné identifikátory zariadenia, MAC adresa, IP adresa, verzia operačného systému a nastavenia zariadenia, ktoré na prístup k službám používate.

 • informácie o prihlásení - napríklad čas a trvanie vášho používania služby, vyhľadávané pojmy zadávané prostredníctvom služieb a všetky informácie uložené v súboroch cookies, ktoré sme na vašom zariadení nastavili.

 • informácie o polohe - napríklad GPS signál vášho zariadenia alebo informácie o okolitých prístupových bodoch WiFi a základňových staniciach, ktoré k nám môžu byť prenášané, keď používate určité služby.

 • hlasové informácie - napríklad záznamy vášho hlasu, ktoré vytvárame (a môžeme uchovávať na našich serveroch), keď na ovládanie služby používate hlasové povely. (Zoberte na vedomie, že spolupracujeme s poskytovateľom služieb, ktorý pre nás zabezpečuje služby v oblasti konverzie reči na text. Tento poskytovateľ môže prijímať a uchovávať určité hlasové povely.)

 • iné informácie o vašom používaní služieb, napríklad o aplikáciách, ktoré používate, webových stránkach, ktoré navštevujete, ako aj o vašej interakcii s obsahom ponúkaným prostredníctvom služby.

Informácie zo zdrojov od tretích strán


Informácie o vás môžeme dostávať z verejne a komerčne dostupných zdrojov (v súlade so zákonom) a takéto informácie môžeme spojiť s inými informáciami, ktoré od vás alebo o vás dostaneme. Informácie o vás navyše môžeme dostať aj od služieb zabezpečujúcich fungovanie sociálnych sietí, keď sa s takýmito službami rozhodnete spojiť.


Ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme


Môžeme zhromažďovať aj iné informácie o vašej osobe, vašom zariadení alebo vašom používaní služieb, a to spôsobmi opísanými pri ich zhromažďovaní alebo s vašim súhlasom aj s inými spôsobmi.


Môžete sa rozhodnúť, že nám určité typy informácií neposkytnete (napríklad informácie, ktoré požadujeme počas registrácie konta Samsung, môže to však ovplyvniť vašu schopnosť využívať niektoré služby.


Ako vaše informácie používame?


Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme používať na nasledujúce účely:


 • na registráciu vašej osoby alebo vášho zariadenia na používanie služby;

 • na poskytovanie vami požadovanej služby alebo funkcie;

 • na poskytovanie na mieru šitého obsahu a individualizovaných služieb na základe vašej predchádzajúcej činnosti pri využívaní našich služieb;

 • na reklamu, napríklad na poskytovanie na mieru šitej reklamy a sponzorovaného obsahu a na to, aby sme vám posielali propagačné materiály;

 • na hodnotenie a analyzovanie nášho trhu, zákazníkov, produktov a služieb (ako aj na zisťovanie vašich názorov na naše produkty a služby a na vykonávanie zákazníckych prieskumov);

 • na zistenie spôsobu, akým ľudia naše služby používajú, aby sme ich mohli zlepšiť a vyvíjať nové produkty a služby;

 • na poskytovanie služieb údržby vášho zariadenia;

 • na realizáciu bezplatných losovaní o ceny, súťaží o ceny alebo reklamných kampaní v súlade so zákonom a

 • na iné účely s vaším súhlasom.

Informácie, ktoré od vás nazbierame a použijeme na účely v súlade s touto stratégiou ochrany súkromia môžeme skombinovať na základe vášho dodatočného súhlasu. Po poskytnutí súhlasu s takýmto kombinovaním informácií budete mať možnosť kombinovanie vypnúť buď v ponukách nastavení určitých príslušných zariadení alebo návštevou tu [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do]. Komu vaše informácie sprístupňujeme?


Vaše informácie nebudeme bez vášho súhlasu sprístupňovať tretím stranám na ich vlastné marketingové alebo obchodné účely. Môžeme ich však sprístupňovať nasledujúcim subjektom:


 • Sesterským spoločnostiam: vaše informácie si môžu vymieňať sesterské spoločnosti spoločnosti Samsung v súlade s účelmi popísanými v tejto stratégii ochrany súkromia.

 • Obchodným partnerom: vaše informácie môžeme poskytovať aj dôveryhodným obchodným partnerom vrátane operátorov bezdrôtových sietí. Tieto subjekty môžu používať vaše informácie na to, aby vám poskytovali služby, ktoré budete požadovať, robili prognózy o vašich záujmoch a poskytovali vám propagačné, reklamné a iné materiály.

 • Poskytovateľom služieb: vaše informácie môžeme sprístupňovať aj spoločnostiam, ktoré pre nás alebo v našom mene poskytujú služby, napríklad spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú s fakturáciou alebo posielajú e-maily v našom mene. Tieto subjekty majú obmedzenú možnosť využívať vaše informácie na iné účely než na účely poskytovania služieb pre našu spoločnosť.

 • Iným stranám, keď to vyžaduje zákon alebo je to potrebné na ochranu našich služieb: môžu nastať prípady, keď vaše informácie sprístupníme iným stranám:

  • aby sme dodržali zákon alebo konali v súlade s právnymi záväzkami(napríklad príkaz na domovú prehliadku alebo iné súdne nariadenie);

  • aby sme si overili alebo presadili dodržiavanie stratégií, ktorými sa riadia naše služby; a

  • aby sme ochránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Samsung alebo niektorej z našich sesterských spoločností, obchodných partnerov alebo zákazníkov.

 • Iným stranám v súvislosti s firemnými transakciami: vaše informácie môžeme sprístupňovať tretej strane v rámci fúzie alebo prevodu alebo v prípade konkurzného konania.

 • Iným stranám s vaším súhlasom alebo na váš pokyn: okrem prípadov sprístupnenia opísaných v tejto stratégii môžeme informácie o vás poskytovať tretím stranám v prípade, ak s tým budete súhlasiť alebo o to požiadate.

Vaše voľby


Ponúkame niekoľko možností voľby toho, ako používame vaše informácie. Môžete rozhodovať o tom, či chcete prijímať reklamné oznámenia od nás , prostredníctvom pokynov pre odhlásenia odberov obsiahnuté v tomto oznámení. Okrem toho môžete tiež rozhodovať zmenou Vášho nastavenia v konkrétnych službách alebo v prípade, že Vám zašleme upozornenie, alebo tým, že navštívite príslušné webové stránky, ako je uvedené nižšie:


Čo robíme v záujme toho, aby sme zaistili bezpečnosť vašich informácií?


Aby sme zaistili bezpečnosť informácií, ktoré v súvislosti so službami zhromažďujeme, zaviedli sme primerané fyzické a technické opatrenia. Zoberte však, prosím, na vedomie, že hoci prijímame primerané kroky, aby sme vaše informácie ochránili, žiadna webová stránka, internetový prenos, počítačový systém alebo bezdrôtové spojenie nie je úplne bezpečný.


Súhlas s medzinárodným prenosom údajov


Využívaním ktorejkoľvek služby alebo účasťou v nej a/alebo tým, že nám poskytnete svoje informácie, vyjadrujete svoj súhlas so zhromažďovaním, prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich informácií mimo štátu vášho trvalého pobytu (napríklad Kórejská republika), a to v súlade s touto stratégiou ochrany súkromia. Prosím, zoberte na vedomie, že zákony o ochrane údajov alebo iné zákony platné v štátoch, do ktorých môžu byť vaše informácie presunuté, nemusia byť také komplexné ako zákony platné vo vašom štáte.


Prístup k vaším informáciám


Podľa zákonov niektorých jurisdikcií môžete mať právo požadovať podrobnosti o informáciách, ktoré zhromažďujeme, a opravovať nepresnosti v takýchto informáciách. Ak to zákon povoľuje, za poskytnutie takejto možnosti vám môžeme účtovať malý poplatok. Môžeme zamietnuť vybavenie žiadostí, ktoré sa bezdôvodne opakujú, vyžadujú si neprimerané technické úsilie, ohrozujú súkromie ostatných, sú mimoriadne ťažko uskutočniteľné alebo v prípade ktorých miestne zákony inak nevyžadujú prístup. Ak chcete požiadať o prístup k svojim informáciám, prosím, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom na adrese ["http://help.content.samsung.com"].


Uchovávanie údajov


Podnikáme primerané kroky, aby sme informácie o vás uchovávali len tak dlho, ako je to potrebné na účel, na ktorý boli získané, alebo podľa toho, ako to vyžaduje zmluva alebo príslušný zákon.


Odkazy a produkty tretích strán pri našich službách


Naše služby môžu odkazovať na webové stránky a služby tretích strán, na ktoré nemáme dosah. Nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo utajenie informácií zhromažďovaných prostredníctvom takýchto webových stránok alebo iných služieb. Mali by ste postupovať obozretne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré sa vzťahujú na webové stránky a služby tretích strán, ktoré využívate.

Okrem toho vám môžeme poskytnúť prístup aj k určitým produktom alebo službám (napríklad aplikáciám, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby Samsung Apps) vyvinutým tretími stranami. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za takéto produkty alebo služby tretích strán.


Tretie strany, ktoré zabezpečujú obsah, reklamu alebo funkčnosť našich služieb:


určitú časť obsahu, reklamy a funkčnosti našich služieb môžu zabezpečovať tretie strany, ktoré nie sú našimi pridruženými spoločnosťami. Napríklad:


 • prostredníctvom služby SmartTV vám umožňujeme sledovať video obsah zabezpečovaný poskytovateľom obsahu;

 • tretie strany vyvíjajú aplikácie, ktoré sprístupňujeme prostredníctvom obchodu Samsung App;

 • niektoré tretie strany môžu zabezpečovať reklamu alebo sledovať, ktorú reklamu používatelia vidia, ako často ju vidia a ktorí z nich na ňu reagujú; a

 • umožňujeme vám zdieľať určité materiály v rámci služieb s inými stranami prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter, Google + a LinkedIn.


Tieto tretie strany môžu zhromažďovať alebo prijímať určité informácie o vašom používaní služieb, a to aj prostredníctvom používania súborov cookies, beaconov a podobných technológií, pričom takéto informácie môžu byť priebežne zhromaždené a spojené s informáciami získanými pomocou rozličných webových stránok a online služieb. Niektoré z týchto spoločností sa podieľajú na programoch vytvorených v odvetví, ktorých cieľom je dať spotrebiteľom možnosť vybrať si, či chcú dostávať cielenú reklamu. Ak sa chcete dozvedieť viac, prosím, navštívte webové stránky prevádzkované iniciatívou Network Advertising Initiative [" http://networkadvertising.org "] a alianciou Digital Advertising Alliance "http://www.aboutads.info/".


Ak sa pripojíte k sociálnej sieti, môžeme od jej prevádzkovateľa dostať autentifikačné údaje, ktoré si môžeme uložiť, aby ste sa mohli prihlásiť, ako aj ďalšie informácie, ktoré nám umožníte prijímať, keď sa k týmto sieťam pripojíte.


Zároveň, prosím, zoberte na vedomie, že ak sa rozhodnete k sociálnej sieti pripojiť na zariadení, ktoré okrem vás používajú aj iní ľudia, títo ostatní používatelia možno budú vidieť informácie, ktoré sa uchovávajú alebo zobrazujú v súvislosti s vaším účtom na sociálnej sieti alebo sieťach, ku ktorým sa pripájate.


Cookies, beacony a podobné technológie


Spolu s niektorými tretími stranami, ktoré vo vzťahu k našim službám poskytujú obsah, reklamu alebo iné funkcie, môžeme v určitých oblastiach našich služieb používať cookies, beacony a iné technológie.


Cookies


Cookies sú malé súbory, ktoré na vašom počítači, v televízore, na mobilnom telefóne alebo v inom zariadení uchovávajú informácie. Subjektu, ktorý takýto súbor cookie do vášho zariadenia umiestnil, umožňujú vašu identifikáciu na jednotlivých webových stránkach, pri konkrétnych službách, na zariadeniach a/alebo pri reláciách prehliadania. Súbory cookies sa používajú na mnoho užitočných účelov. Napríklad:


 • Súbory cookies si dokážu zapamätať vaše prihlasovacie údaje, takže ich nemusíte zadávať pri každom prihlásení.

 • Našej spoločnosti i tretím stranám pomáhajú zistiť, ktoré časti našich služieb sú najpopulárnejšie, pretože nám pomáhajú rozpoznať, ktoré stránky návštevníci navštevujú a ktoré funkcie využívajú, ako aj to, koľko času na daných stránkach strávia. Skúmaním informácií tohto typu dokážeme služby lepšie prispôsobovať pre vašu väčšiu spokojnosť.

 • Súbory cookies pomáhajú nám i tretím stranám zistiť, ktoré reklamy ste videli, aby ste nedostávali tie isté pri každom prístupe k službe.

 • Nám i tretím stranám pomáhajú v tom, aby sme vám poskytovali relevantný obsah a reklamu vďaka tomu, že zhromažďujú informácie o tom, ako naše služby a iné webové stránky a aplikácie využívate.

Keď na prístup k službám používate internetový prehliadač, môžete si ho nastaviť tak, aby prijímal všetky cookies, všetky cookies odmietal alebo vás v prípade odoslania súboru cookie upozornil. Každý prehliadač je iný, preto ak chcete zmeniť svoje nastavenia vo vzťahu k súborom cookies, preštudujte si menu Pomocníka vo svojom prehliadači. Operačný systém vášho zariadenia môže obsahovať dodatočné ovládacie prvky týkajúce sa súborov cookies.


Zoberte však, prosím, na vedomie, že niektoré služby môžu byť navrhnuté tak, aby fungovali len za pomoci súborov cookies a ak súbory cookies zablokujete, môže to ovplyvniť vašu schopnosť využívať takéto služby alebo niektoré ich časti.


Iné formy lokálneho uchovávania údajov


Spolu s niektorými tretími stranami môžeme v súvislosti s našimi službami používať aj iné formy technológií lokálneho uchovávania údajov, ako napríklad lokálne spoločne používané objekty (hovorí sa im aj „flash cookies“) a lokálne úložisko HTML5. Tieto technológie sú podobné ako súbory cookies, o ktorých sa hovorí vyššie, a to v tom, že sú uložené vo vašom zariadení a môžu byť použité na uchovávanie určitých informácií o vašej činnosti a o tom, čomu dávate prednosť. Na rozdiel od štandardných súborov cookies však tieto technológie môžu využívať iné časti vášho zariadenia a tak ich možno nebudete vedieť regulovať pomocou štandardných nástrojov a nastavení prehliadača. Ak máte záujem o informácie o tom, ako informácie nachádzajúce sa v súboroch flash cookies zablokovať alebo vymazať, prosím, kliknite sem.


Beacony


Spolu s určitými tretími stranami môžeme používať aj technológie nazývané beacony (alebo „pixely“), ktoré odosielajú informácie z vášho zariadenia na server. Beacony môžu byť vložené v online obsahu, videách a e-mailoch a serveru umožnia, aby prečítal určité typy informácií z vášho zariadenia, aby zistil, kedy ste si prezerali konkrétny obsah alebo konkrétnu e-mailovú správu a určil čas a dátum, kedy ste si prezerali beacon, ako aj IP adresu vášho zariadenia. Spolu s určitými tretími stranami používame beacony na mnoho rôznych účelov vrátane analýzy využívania našich služieb a (spolu so súbormi cookies) poskytovania obsahu a reklám, ktoré sú pre vás vhodnejšie.


Prístupom k našim službám a ich využívaním vyjadrujete svoj súhlas s uchovávaním súborov cookies, iných technológií lokálneho uchovávania, beaconov a iných informácií na vašich zariadeniach. Zároveň vyjadrujete aj súhlas s tým, aby sme spolu s tretími stranami spomínanými vyššie mali k takýmto súborom cookies, technológiám lokálneho uchovávania, beaconom a informáciám prístup.


Sociálne siete pluginy


Naše služby využívajú sociálne siete pluginov ( "pluginy" ). Ak používate službu, ktorá obsahuje pluginy, informácie môžu byť prevedené priamo z vášho prístroja na prevádzkovateľa sociálnych sietí. Nemáme žiaden vplyv na údaje zhromažďované Pluginmi. Ak ste prihlásení na sociálnu sieť, použitie našej služby môže byť odkázané na váš účet na sociálnej sieti. Ak máte komunikovať s modulmi, napríklad kliknutím na tlačidlo "Like", "Follow" alebo "Zdieľať" alebo zadať komentár, môžu sa tieto informácie automaticky zobraziť vo vašom profile sociálnej siete . Dokonca aj keď nie ste prihlásení k svojmu účtu sociálnej siete, môže sa stať, že Pluginy prenesú vašu IP adresu na prevádzkovateľa sociálnych sietí. Prosím, zvážte to pri použití našich služieb.


Viac informácií o prevádzkovateľovi sociálnych sietí týchto pluginov použitých v našich službách ("prevádzkovateľov"), pozri nižšie:


Prevádzkovatelia pluginvo používaných v našich službách


Ak ste členom jednej alebo viacerých z nasledovných sociálnych sietí a nechcete, aby Prevádzkovateľ pripojil údaje o používaní našich služieb s vašimi členskými dátami už uloženými u Prevádzkovateľa, prosím odhláste sa zo sociálnej siete pred použitím našich služieb.


Facebook


Správca údajov: Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko ("Facebook"). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.


Google+


Správca údajov: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Googlu na adrese adrese "https://www.google.com/privacy"..


LinkedIn


Data controller: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). For further information you may visit LinkedIn’s privacy policy website at http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.


Twitter


Data controller: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Forfurther information you may visit Twitter’s privacy policy website at https://twitter.com/privacy.


Ďalšie informácie


Ak máte nejaké konkrétne otázky, prosím, kontaktujte nás na adrese:


Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea


Používatelia v Európe, prosím kontaktujte nás na adrese:


European Data Protection Officer
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS


Používatelia v Európe, ktorí majú otázky o platených online službách, nás môžu kontaktovať na adrese:


Samsung Electronics GmbH
Samsung House, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts., Deutschland


E-mail: prostredníctvom časti „Kontakt“ na stránke http://help.content.samsung.com.


Všeobecná stratégia spoločnosti Samsung v oblasti ochrany súkromia – dodatok k službe Smart TV


Služba Smart TV od spoločnosti Samsung ponúka rad funkcií prinášajúcich rozšírený video obsah, prispôsobenú TV, filmy a iný odporúčaný obsah, pripojenie na sociálne siete a možnosť ovládať Smart TV a komunikovať s ňou hlasovými povelmi. Prostredníctvom vašej Smart TV zhromažďujeme, používame, poskytujeme a uchovávame informácie spôsobmi, ktoré sú opísané v stratégii spoločnosti Samsung v oblasti ochrany súkromia. Tento dodatok poskytuje ďalšie podrobnosti o niektorých funkciách Smart TV.


Interaktívny a prispôsobený obsah


Služba Smart TV je navrhnutá tak, aby vám umožnila ľahké vyhľadanie a prístup k video programom a inému obsahu. V prehľadávateľných ponukách zobrazovaných na vašej Smart TV si napríklad môžete preštudovať informácie o naživo vysielaných televíznych programoch, ktoré pre vás zabezpečuje operátor káblovej alebo satelitnej siete, ako aj ponuky video obsahu na želanie od tretích poskytovateľov obsahu prostredníctvom prehľadávateľných ponúk zobrazených na vašej Smart TV .


V prípade naživo vysielaných televíznych programov určujeme, ktorý obsah máte k dispozícii, čo čiastočne závisí aj od vášho PSČ. Smart TV okrem toho pomáha vyhľadávať a využívať ďalší obsah Smart TV, ktorý je pre vás vhodnejší, a to tak, že zvýrazňuje programy a obsah, ktorý by vás mohol zaujímať, a poskytne ďalšie služby, ktoré urobia Váš zážitok zo sledovania kvalitnejším . Pri vytváraní týchto odporúčaní a ďalších službách vychádzame z:


 • informácií o obsahu, ktorý ste na svojej Smart TV alebo na iných zariadeniach sledovali, kúpili si ho, stiahli alebo si prehrávali naživo prostredníctvom aplikácií spoločnosti Samsung;

 • informácií o aplikáciách, ktoré ste využili prostredníctvom panelov vašej Smart TV;

 • informácií o vašich kliknutiach na tlačidlá „Páči sa mi“, „Nepáči sa mi“, „Pozrieť teraz“ a iné tlačidlá na vašej Smart TV;

 • vyhľadávaných pojmov, ktoré zadávate do vyhľadávača Smart TV, a to aj v prípade, keď hľadáte konkrétny video obsah; a

 • iných informácií o používaní Smart TV a o zariadení, okrem iného aj z IP adresy, informácií uchovávaných v súboroch cookies a podobných technológiách, informácií, ktoré identifikujú vaše hardvérové alebo softvérové nastavenia, informácií o prehliadači a stránke alebo stránkach, ktoré si vyžiadate.

Ak chcete zistiť, aké možnosti máte k dispozícii v prípade, ak nechcete, aby sa vám na vašej Smart TV zobrazovali prispôsobené odporúčania alebo dodatočné funkcie, prosím, navštívte menu „nastavenia“ na vašej Smart TV. Ak prispôsobené odporúčania alebo dodatočné funkcie deaktivujete, informácie a obsah zobrazovaný na vašej Smart TV nemusí byť pre vás až natoľko vhodný. Spoločnosť Samsung môže aj naďalej zhromažďovať informácie o vašom používaní Smart TV na účely opísané v tejto stratégii ochrany súkromia.


Interaktívny a záujmovo orientovaný marketing


Povolením funkcie interaktívneho záujmovo orientovaného marketingu urobíte obsah a reklamy na vašej Smart TV alebo iných zariadeniach, ktoré dostávate pri sledovaní Smart TV viac interaktívne v súlade s vašimi diváckymi preferenciami. Poskytovatelia televízneho programu alebo inzercie môžu vylepšiť video programy na vašej Smart TV alebo inom zariadení poskytovaním interaktívneho obsahu, ako sú vedomostné súťaže v rámci programu, zobrazovanie náhľadov, hier a propagácie. Rovnako tak poskytovatelia reklamy môžu posilniť svoju propagáciu tým, že umožnia užívateľom okamžite reagovať na reklamu (napríklad stiahnutím kupónu či aplikácie).


Aby sme mohli umožniť tieto vylepšenia a záujmovo orientovaný marketing, zhromažďujeme video či audio úryvky programu, ktorý sledujete a využívame tieto informácie k tomu, aby sme Vám mohli poskytnúť obsah alebo reklamu zodpovedajúce tomu, čo sledujete. História prehliadania bude doplnená o informácie o vašom zariadení (napríklad jeho IP adresa a identifikátory zariadenia) a o vašej interakcii s obsahom alebo reklamou, ktoré sú poskytované. Funkciu interaktívneho a záujmovo orientovaného marketingu môžete kedykoľvek vypnúť v menu "nastavenia". Voľby, ktoré urobíte v súvislosti s funkciami záujmovo orientovaného marketingu neovplyvnia zobrazovanie ostatných typov reklám či marketingu na vašej Smart TV.


PSID


Vaše histórie prehliadania a využívania informácií z vašej Smart TV za účelom poskytovania interaktívneho a záujmovo orientovaného marketingu budú prepojené s anonymným a vymazateľným identifikátorom zariadenia zvaným "PSID" šifrovaným prostredníctvom funkcie one-way hash.


Váš identifikátor "PSID" môžete kedykoľvek vymazať prostredníctvom menu „nastavenia“ vo vašej Smart TV. Takto zmazané histórie vášho prehliadania a využívania Smart TV budú vo vzťahu k záujmovo orientovanému marketingu vymazané a odpojené. Majte na pamäti, že v prípade odstránenia vášho PSID, kvalita prispôsobených a záujmovo orientovaných reklám nemusí byť v súlade s vašimi požiadavkami.


Rozpoznávanie hlasu


Svoju Smart TV môžete ovládať a mnohé z jej funkcií využívať pomocou hlasových povelov.


Ak aktivujete funkciu rozpoznávania hlasu, so svojou Smart TV môžete komunikovať pomocou svojho hlasu. Aby bolo rozpoznávanie hlasu funkčné, niektoré hlasové povely môžu byť posielané (spolu s informáciami o vašom zariadení vrátane jeho identifikátorov) poskytovateľovi služieb ako tretej strane (v súčastnosti spoločnosti Nuance Communications, Inc.), ktorá vykoná konverziu reči na text, a v rozsahu potrebnom, aby ste službu rozpoznávanie hlasu mohli využívať. Spoločnosť Samsung navyše môže hlasové povely a súvisiace texty zhromažďovať a vaše zariadenie ich môže zachytávať, aby sme vám mohli poskytovať funkcie hlasového rozpoznávania a zároveň ich aj vyhodnocovať a skvalitňovať. Spoločnosť Samsung bude zhromažďovať vaše interaktívne hlasové príkazy len vtedy, ak zadáte Smart TV špeciálny vyhľadávací povel kliknutím na aktivačné tlačidlo buď na diaľkovom ovládači alebo na vašej obrazovke a hovorením do mikrofónu na diaľkovom ovládači.


Ak si rozpoznávanie hlasu neaktivujete, nebudete môcť používať funkcie interaktívneho rozpoznávania hlasu, hoci budete svoju TV môcť ovládať pomocou určitých preddefinovaných hlasových povelov. Zhromažďovanie údajov v prípade služby rozpoznávania hlasu môžete kedykoľvek deaktivovať, ak navštívite menu „nastavenia“. Môže vám to však zabrániť v používaní všetkých funkcií služby rozpoznávania hlasu.


Tretie strany


Prosím, zoberte na vedomie, že keď sledujete nejaké video alebo využívate aplikácie či obsah tretích strán, príslušný poskytovateľ môže zhromažďovať alebo prijímať informácie o vašej Smart TV (napr. jej IP adresu a identifikátory zariadenia), požadovanej transakcii (napríklad o vašej žiadosti kúpiť alebo si požičať video) a o vašom používaní aplikácie alebo služby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za postupy takýchto poskytovateľov v oblasti súkromia alebo bezpečnosti. Mali by ste postupovať obozretne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré sa vzťahujú na webové stránky a služby tretích strán, ktoré používate.


Zvláštnosti funkcií v jednotlivých krajinách


Prosím, zoberte na vedomie, že niektorá alebo viaceré funkcie bližšie špecifikované v rámci tejto časti, dodatok k službe Smart TV, Vám nemusí byť dostupná, a to v závislosti od miesta, kde žijete.


Všeobecná stratégia spoločnosti Samsung v oblasti ochrany súkromia - dodatok pre mobilné zariadenia


Mobilné zariadenia, nosiče a ďalšie súvisiace technológie a služby spoločnosti Samsung (spoločne ako naše „mobilné zariadenie" ) ponúkajú široký rozsah funkcií vrátane tých, ktoré umožňujú užívateľovi sledovať a zlepšovať ich kondíciu a zdravie, vylepšovať ich užívateľské zážitky, vykonávať platby prostredníctvom mobilných zariadení a ovládať mobilné zariadenie hlasom. Keď používate naše mobilné zariadenie, zhromažďujeme, používame, zdieľame a ukladáme vaše informácie spôsobmi opísanými v tejto stratégii ochrany súkromia. Tento dodatok prináša doplňujúce informácie o tom, ako využívame tieto dáta na poskytovanie funkcií v našich mobilných zariadeniach.


Základné informácie o vašom mobilnom zariadení


Pri spustení vášho mobilného zariadenia alebo pri použití funkcií, ktoré vyžadujú pripojenie k internetu, sa zhromažďujú dáta . Tieto dáta obsahujú informácie o vašom mobilnom zariadení ako je vaša IP adresa, verzia operačného systému, územné a jazykové nastavenia, IMEI a ďalšie unikátne identifikátory zariadenia. Vyššie uvedené informácie zahŕňajú aj informácie o tom, ako, kedy a ako dlho používate vaše mobilné zariadenie.


Ako je popísané v stratégii ochrany súkromia, môžeme zdieľať základné informácie o vašom mobilnom zariadení s našimi obchodnými partnermi, ako sú poskytovatelia bezdrôtového pripojenia alebo poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene.


Tretie strany


Prosím, zoberte na vedomie, že pri používaní funkcie poskytovanej treťou stranou, vrátane vášho poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, môže poskytovateľ zhromažďovať alebo prijímať informácie o vašom mobilnom zariadení (napríklad o jeho IP adrese a identifikátoroch zariadenia), požadovaných transakciách (napríklad váš príkaz k nákupu či zapožičaniu určitého obsahu), a o vašom využívaní aplikácie alebo služby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za ochranu osobných údajov alebo spôsoby zabezpečenia týchto poskytovateľov. Mali by ste postupovať obozretne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré sa vzťahujú na webové stránky a služby tretích strán, ktoré používate.


Zvláštnosti niektorých funkcií


Prosím, zoberte na vedomie, že jedna alebo viaceré funkcie špecifikované v tomto dodatku pre mobilné zariadenia, Vám nemusí byť dostupná, a to v závislosti od vášho modelu, Vášho poskytovateľa služieb alebo miesta, kde žijete.


S Health


Aplikácia S Health, súvisiace aplikácie a pridružené príslušenstvo (dohromady ako "S Health") je spoločník typu "všetko v jednom" navrhnutý k podpore vášho zdravého životného štýlu. S aplikáciou S Health si môžete zaznamenávať vaše každodenné činnosti, nechať sa viesť k dosiahnutiu vašich denných športových výkonov a cieľov a merať a dohliadať nad vašim zdravím a zaznamenávať si faktory ako je srdcový rytmus, množstvo kyslíka v krvi a hladina stresu.


Účelom spracúvania údajov pre aplikáciu S Health je poskytovanie služieb alebo funkcií, ktoré vyžadujete, vrátane zálohy dát a synchronizácie pre používateľov služby konto Samsung, poskytovanie analýz a štatistík k zlepšeniu kondície a na vylepšenie aplikácie S Health samotnej a jej ponuky. Údaje môžu byť zhromažďované prostredníctvom senzorov vo vašom mobilnom zariadení, alebo tým, že zadáte vaše údaje do príslušného mobilného zariadenia alebo do súvisiacej aplikácie či príslušenstva. Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú spôsobu, akým zhromažďujeme, využívame, zdieľame a ukladáme vaše údaje, sú opísané v Stratégii ochrany súkromia pre aplikáciu S Health.


Podporné funkcie


Podporné funkcie tvoria súbor funkcií navrhnutých na zjednodušenie a vylepšenie spôsobov, akými môžete zdieľať obsah a spájať sa so svojimi priateľmi. So súčasne dostupnými podpornými funkciami môžete napríklad zdieľať svoj profil a prezerať si obrázky svojich priateľov prostredníctvom funkcie Profile Sharing; jednoducho zdieľať dokumenty so svojimi priateľmi prostredníctvom funkcie Simple Sharing; a komunikovať so svojimi priateľmi pomocou tzv. smajlíkov, obrázkov a ručne písaných odkazov prostredníctvom funkcie OnCircle.


Aby sme vám mohli poskytnúť podporné služby, budeme zhromažďovať vaše telefónne číslo, informácie týkajúce sa vášho zoznamu kontaktov a budeme mať prístup k správam.


Podporné funkcie si môžete úplne alebo čiastočne vypnúť, návštevou svojho “profilu“ a vo vašich “kontaktoch“ si môžete zvoliť, ktorú službu si prajete používať. Navyše si môžete na základe svojho nastavenia podporných funkcií vybrať, ktoré kategórie údajov budete zdieľať a s kým zo svojich priateľov ich chcete zdieľať.


Samsung Pay


Samsung Pay predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob pre nákupy prostredníctvom debetnej a kreditnej karty za použitia vášho kompatibilného mobilného zariadenia. Aby ste mohli využívať funkciu Samsung Pay a začať registráciu platobnej karty, identifikácia a overenie údajov, budú predložené prostredníctvom vášho mobilného zariadenie vašej banke. Tieto údaje obsahujú informácie prechádzajúce našimi servermi, ako sú informácie z konta Samsung, užívateľské údaje Samsung Pay, údaje o zariadení, údaje o polohe (informácie o vašej polohe pri registrácii vašej karty) v prípade, že je nastavenie polohy v zariadení vypnuté, a údaje o platobnej karte a fakturačnej adrese, ktorá je zasielaná vydavateľovi karty. Informácie sú šifrované prostredníctvom vášho mobilného zariadenia a sú zaslané vašej banke cez servery spoločnosti Samsung. Nikdy nemáme prístup k údajom o platobnej karte či k bankovým údajom.


Akonáhle je vaše mobilné zariadenie registrované, všetky dáta týkajúce sa transakcií sú prenášané bezpečne medzi vaším mobilným zariadením, vydavateľom platobnej karty a vašou bankou. História nedávnych transakcií je k dispozícii na vašom mobilnom zariadení a je dostupná iba vám, vašej banke a vášmu vydavateľovi platobnej karty. Nezhromažďujeme žiadne informácie o transakciách, ktoré ste vykonali alebo o zariadeniach či účtoch, ktoré boli k transakciám použité. Môžeme však zlučovať a anonymizovať zhromaždené údaje týkajúce sa vašich pokusov o nákup prostredníctvom služby Samsung Pay, aby sme porozumeli spôsobu, akým ľudia využívajú Samsung Pay za účelom vylepšenia tejto služby tým, že bude viac praktická a užitočná pre našich zákazníkov.


Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobov, ktorými zhromažďujeme, používame, zdieľame a uchovávame vaše údaje, sú popísané v Pravidlách ochrany osobných údajov služby Samsung Pay.


Hlasové služby


Svoje mobilné zariadenie môžete ovládať hlasom a ďalšie funkcie môžete ovládať prostredníctvom hlasových príkazov. V závislosti na modeli vášho mobilného zariadenia a vašom regióne môžete ovládať svoje mobilné zariadenie aktiváciou určitých funkcií ako je prehrávanie pesničiek zo zoznamu alebo internetové vyhľadávanie prostredníctvom S-Voice. Môžete tiež využiť jazykový prekladač prostredníctvom S-Translater, diktovať oznámenia cez Voice Memo alebo po spustení režimu CarMode môžete aktivovať rôzne funkcie pri riadení.


Za účelom poskytovania hlasových služieb môžu byť niektoré hlasové príkazy prenášané (spolu s údajmi o vašom zariadení a jeho využitia vrátane identifikátorov zariadení) poskytovateľovi služieb, ktorý pre nás zabezpečuje služby v oblasti konverzie reči na text. Ďalej spoločnosť Samsung môže zhromažďovať údaje a vaše zariadenie môže zachytiť hlasové príkazy a súvisiace texty tak, aby sme vám mohli poskytovať hlasové služby a hodnotiť a zlepšovať ich funkcie.Tlačiarne a multifunkčné zariadenia Samsung sú teraz súčasťou produktových radov spoločnosti HP. Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.hp.com/go/privacy.