Vedúce postavenie spoločnosti Samsung, prvotriednej svetovej značky

Od svojich počiatkov ako malá obchodná firma sa spoločnosť Samsung stala svetovou značkou s podnikateľskými aktivitami v rôznych oblastiach, ktoré zahŕňajú najmodernejšie technológie, polovodiče, stavbu mrakodrapov a podnikov, petrochemický priemysel, módu, medicínu, financie, hotely a ďalšie oblasti. Naše objavy, vynálezy a prevratné produkty nám umožnili stať sa v týchto oblastiach lídrom, ktorý neustále posúva celý priemysel dopredu.

Spoločnosť Samsungzlepšuje každodenné zážitky

Či už sú to inovácie v spotrebnej elektronike alebo pokrok v biofarmaceutickom priemysle, spoločnosť Samsung sa každý deň delí o pôsobivé zážitky s ľuďmi na celom svete. Prostredníctvom našej neochvejnej snahy o vytváranie špičkových produktov a služieb vo všetkých oblastiach nášho podnikania sa usilujeme o skvalitnenie života ľudí na celom svete a pozitívnu zmenu v prostredí, v ktorom žijeme.

Spoločnosť Samsung vytvára možnosti vďaka neustálemu objavovaniu

Náš cieľ je jednoduchý: priniesť vám voľnosť, aby ste mohli cestovať, objavovať nové zážitky a stať sa pánmi svojho sveta. Je to moc spojiť vo vás to, čím ste dnes a čím chcete byť zajtra. V dnešnom neustále sa meniacom svete sa meníme rýchlejšie. Vytrvalo sa snažíme objavovať a inovovať, vytvárať technológie a poskytovať služby, ktoré rozširujú možnosti, a otvárať dvere do sveta plného nových príležitostí.

Sociálna zodpovednosť spoločnosti Samsung

Náš úspech neposudzujeme len podľa našich obchodných výsledkov, ale aj podľa toho, ako slúžime komunite, chránime zdroje planéty a meníme život ľudí k lepšiemu. Túto zodpovednosť prijímame, aby sme prispievali k dosiahnutiu týchto cieľov ako dobrý občan, a na celom svete konáme tak, aby sme podporovali lepšiu spoločnosť, chránili životné prostredie, zlepšovali jeho stav a utužovali vzťahy v komunite.