Service Icon Vyhľadať môj mobilný telefón

Stopovanie a kontrola zariadenia na diaľku

Vyhľadať môj mobilný telefón

Stopovanie a kontrola zariadenia na diaľku

Vyhľadať môj mobilný telefón vám umožňuje v prípade straty zariadenia minimalizovať možnosť zverejnenia osobných údajov pomocou funkcií Uzamknúť moje zariadenie a Vymazať údaje zo zariadenia. Tiež môžete nájsť umiestnenie svojho strateného zariadenia pomocou funkcie Vyhľadať moje zariadenie.
Spustiť službuOtvoriť v novom okne
Vyhľadať môj mob. telefón

Vyhľadať môj mobilný telefón

Vyhľadať môj mobilný telefón

„Kde sa stratilo moje zariadenie?“ Funkcia Vyhľadať môj mob. telefón pomáha zistiť aktuálne umiestnenie strateného zariadenia.
Uzamknúť moje zariadenie

Uzamknúť moje zariadenie

Uzamknúť moje zariadenie

Svoje zariadenie môžete na diaľku uzamknúť, aby ho nemohli používať iné osoby a aby sa minimalizovalo riziko krádeže osobných informácií. Takisto môžete nastaviť správu zobrazovanú na obrazovke zamknutého zariadenia alebo telefónne číslo, ktoré možno vytočiť aj zo zamknutého zariadenia.
Zazvoniť na moje zariadenie

Zazvoniť na moje zariadenie

Zazvoniť na moje zariadenie

Funkcia Zazvoniť na moje zariadenie spôsobí, že v zariadení bude 1 minútu znieť predvolené zvonenie s maximálnou hlasitosťou bez ohľadu na akékoľvek nastavenia zvonenia alebo vibrácií. Zvonením môžete upozorniť osoby v okolí strateného zariadenia a zvýšiť pravdepodobnosť jeho nájdenia.
Denníky hovorov

Denníky hovorov

Denníky hovorov

Funkcia Denníky hovorov umožňuje skontrolovať zoznam posledných hovorov uložený v zariadení po dobu jedného týždeňa. Pomocou funkcie Denníky hovorov môžete skontrolovať, či ste nezmeškali dôležitý hovor alebo či niekto z vášho zariadenia nekontaktoval inú osobu.
*Kontrola denníkov správ nie je podporovaná.
Vymazať údaje zo zariadenia

Vymazať údaje zo zariadenia

Vymazať údaje zo zariadenia

Funkcia Vymazať údaje zo zariadenia je posledná možnosť, ako ochrániť vaše informácie. Táto funkcia vymaže všetky údaje uložené v internej a externej pamäti a na karte SIM. Takisto odstráni všetky údaje uložené v zariadení a obnoví jeho výrobné nastavenia.
*Po vymazaní a obnovení nastavení zariadenia nebudete môcť použiť funkciu Vyhľadať môj mob. telefón.
Odomknutie obrazovky

Odomknutie obrazovky

Odomknutie obrazovky

Už ste si niekedy zablokovali prístup k vlastnému zariadeniu, pretože ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor zamknutia? Funkcia Odomknutie obrazovky umožňuje na diaľku odstrániť zo zariadenia nastavenia uzamknutia obrazovky.
*V niektorých modeloch možno pomocou tejto funkcie zrušiť funkciu Uzamknúť moje zariadenie.
Upozornenie na zmenu karty SIM

Upozornenie na zmenu karty SIM

Upozornenie na zmenu karty SIM

Keď niekto vymení kartu SIM vo vašom stratenenom zariadení, vystavuje vás tak vysokému riziku krádeže osobných údajov. Funkcia Vyhľadať môj mob. telefón upozorní majiteľa na výmenu karty SIM zariadenia. Na telefónne číslo uvedené vo funkcii Uzamknúť moje zariadenie sa tiež odošle textová správa, že sa vaša karta SIM vymenila.
*V niektorých modeloch a regiónoch nemusia byť určité funkcie podporované.
Zaregistrujte strážcu

Zaregistrujte strážcu

Zaregistrujte strážcu

Zaregistrujte strážcu pre prípad núdze – oslovte člena rodiny či priateľa. Strážca môže aktivovať funkciu Tiesňový režim vo vašom zariadení. Keď je aktivovaný Tiesňový režim, zariadenie možno lokalizovať.
Tiesňový režim šetrí kapacitu batérie

Tiesňový režim šetrí kapacitu batérie

Tiesňový režim šetrí kapacitu batérie

Tiesňový režim môžete použiť na zníženie spotreby energie, čo umožňuje dlhšie používanie zariadenia. Ak zariadenie, pre ktoré ste boli zaregistrovaní ako strážca, musí ostať v prevádzke dlhšie, aktivujte v ňom Tiesňový režim. Tiesňový režim zníži jas obrazovky a vypne väčšinu aplikácií a funkcií v cieľovom zariadení, čím predĺži životnosť batérie.
Obrázky zariadenia zobrazeného na úvodnej stránke sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Funkcie uvedené vyššie sa môžu mierne líšiť v závislosti od krajiny, mobilného operátora a verzie softvéru.