/

Zodpovedná recyklácia batérií

 • Cieľom európskej smernice vzťahujúcej sa na batérie a akumulátory je minimalizovať dopad batérií na životné prostredie a podporiť recykláciu materiálov, ktoré obsahujú. V Spojenom kráľovstve boli smernice vzťahujúce sa na recykláciu batérií a akumulátorov (nabíjateľných batérií) uvedené do praxe v roku 2009. Cieľom nariadení vzťahujúcich sa na použité batérie v Spojenom kráľovstve je výrazne zlepšiť zber a recykláciu použitých prenosných batérií z 3 % v roku 2007 na 25 % v roku 2012 a na najmenej 45 % v roku 2016.

 • Symbol batérie na produkte alebo na jeho obale označuje, že produkt nie je možné likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Za likvidáciu použitých batérií na určenom zbernom mieste s cieľom ich recyklácie je preto zodpovedný zákazník. Separovaný zber použitých batérií určených na likvidáciu pomáha chrániť prírodné zdroje a umožňuje recyklovať použité batérie spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Úplný zoznam zberných miest vykonávajúcich recykláciu batérií nájdete na nasledujúcej stránke: www.recycle-more.co.uk

 • Všetky produkty spoločnosti Samsung, ktoré podliehajú nariadeniam vzťahujúcim sa na batérie, vyhovujú požiadavkám na batérie a akumulátory platným v Spojenom kráľovstve. V súlade s národným právom je spoločnosť SAMSUNG Electronics (UK) Ltd zapojená do schválenej siete výrobcov batérií spĺňajúcich príslušné nariadenia. Táto sieť zhromažďuje, spracováva a likviduje batérie v mene spoločnosti Samsung.

Zavrieť okno v popredí

BP70A

VLASTNOSTI

 • BP70A

technické špecifikácie

Fyzické špecifikácie

 • Hmotnosť

  18 g

Kompatibilné modely

 • Kompatibilné modely

  AQ100
  ES65 / 70 / 73 / 75 / 80
  PL20 / 80 / 90 / 100 / 120 / 170 / 200
  SL50 / 600 / 605 / 630
  ST30 / 60 / 65 / 70 / 80 / 90 / 95 / 100 / 700 / 6500
  TL105 / 110 / 205
  WP10

ZOBRAZIŤ ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIERozbaliť

Príslušenstvo

 • Batéria
  Life Time

  Približne 500 krát

 • Kábel
  A/V Cable

  Lithium-Ion

 • Napätie

  3,7 V

 • Current

  740 mAh

 • Kapacita

  2,7 Wh max

 • Fyzické špecifikácie
  Size (WxHxD)

  40 x 30 x 6 mm

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING