Vaše výsledky (43)

Trieda

Veľkosť displeja

 • GT-B5330ZIAORX|SM-G130HZANORX|GT-S8530BAAIRD|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5830OKAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5280RWAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS|GT-I8150FKAXSK
  GT-B5330ZIAORX|SM-G130HZANORX|GT-S8530BAAIRD|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5830OKAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5280RWAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS|GT-I8150FKAXSK
 • GT-I8190MBAORX|SM-G850FZKEORX|SM-G800FZWAORX|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G357FZAZORX|SM-G3500ZKATMS|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A300FZKUORX|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-I9300MBDXSK|GT-I9195ZWAORX|GT-I9105CWNORX|GT-I9100RWAORS|GT-I9100LKAXSK|GT-I9070HKAXSK|GT-I9023FSAXSK|GT-I8750ALAORX|GT-I8530BAAORX|GT-I8262MBAORX|GT-I8190ZWWORX
  GT-I8190MBAORX|SM-G850FZKEORX|SM-G800FZWAORX|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G357FZAZORX|SM-G3500ZKATMS|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A300FZKUORX|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-I9300MBDXSK|GT-I9195ZWAORX|GT-I9105CWNORX|GT-I9100RWAORS|GT-I9100LKAXSK|GT-I9070HKAXSK|GT-I9023FSAXSK|GT-I8750ALAORX|GT-I8530BAAORX|GT-I8262MBAORX|GT-I8190ZWWORX
 • GT-I9001HKDORS|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G900FZKAORX|SM-G530FZAAORX|SM-A500FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9505ZKAORX|GT-I9505DKYORX|GT-I9295ZAAORX|GT-I9082EWAORX|GT-I9003MKDXSK
  GT-I9001HKDORS|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G900FZKAORX|SM-G530FZAAORX|SM-A500FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9505ZKAORX|GT-I9505DKYORX|GT-I9295ZAAORX|GT-I9082EWAORX|GT-I9003MKDXSK
 • GT-I9205ZKAORX
  GT-I9205ZKAORX

Technológia displeja

 • GT-B5330ZIAORX|SM-G530FZAAORX|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G3500ZKATMS|SM-G130HZANORX|GT-S8530BAAIRD|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5830OKAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5302ZWAORX|GT-S5301ZKAORX|GT-S5300ZWAXSK|GT-S5280RWAORX|GT-I9295ZAAORX|GT-I9082EWAORX|GT-I8530BAAORX|GT-I8262MBAORX|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS|GT-I8150FKAXSK|GT-B5512HKAXSK|GT-B5510CAAXSK
  GT-B5330ZIAORX|SM-G530FZAAORX|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G3500ZKATMS|SM-G130HZANORX|GT-S8530BAAIRD|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5830OKAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5302ZWAORX|GT-S5301ZKAORX|GT-S5300ZWAXSK|GT-S5280RWAORX|GT-I9295ZAAORX|GT-I9082EWAORX|GT-I8530BAAORX|GT-I8262MBAORX|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS|GT-I8150FKAXSK|GT-B5512HKAXSK|GT-B5510CAAXSK
 • GT-I8190MBAORX|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G920FZKAORX|SM-G900FZKAORX|SM-G850FZKEORX|SM-G800FZWAORX|SM-G357FZAZORX|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A500FZKUORX|SM-A300FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9505ZKAORX|GT-I9505DKYORX|GT-I9300MBDXSK|GT-I9250TSAXSK|GT-I9195ZWAORX|GT-I9070HKAXSK|GT-I9001HKDORS|GT-I8750ALAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8190ZWWORX
  GT-I8190MBAORX|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G920FZKAORX|SM-G900FZKAORX|SM-G850FZKEORX|SM-G800FZWAORX|SM-G357FZAZORX|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A500FZKUORX|SM-A300FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9505ZKAORX|GT-I9505DKYORX|GT-I9300MBDXSK|GT-I9250TSAXSK|GT-I9195ZWAORX|GT-I9070HKAXSK|GT-I9001HKDORS|GT-I8750ALAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8190ZWWORX
 • SM-G925FZWAORX
  SM-G925FZWAORX
 • GT-I9003MKDXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-I9205ZKAORX|GT-I9023FSAXSK
  GT-I9003MKDXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-I9205ZKAORX|GT-I9023FSAXSK

Fotoaparát

 • GT-B5330ZIAORX|SM-G130HZANORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5302ZWAORX|GT-S5301ZKAORX|GT-S5300ZWAXSK|GT-S5280RWAORX|GT-B5512HKAXSK|GT-B5510CAAXSK
  GT-B5330ZIAORX|SM-G130HZANORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5302ZWAORX|GT-S5301ZKAORX|GT-S5300ZWAXSK|GT-S5280RWAORX|GT-B5512HKAXSK|GT-B5510CAAXSK
 • GT-I8150FKAXSK|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G357FZAZORX|SM-G3500ZKATMS|GT-S8530BAAIRD|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S5830OKAXSK|GT-I9250TSAXSK|GT-I9070HKAXSK|GT-I9023FSAXSK|GT-I9003MKDXSK|GT-I9001HKDORS|GT-I8530BAAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8262MBAORX|GT-I8190ZWWORX|GT-I8190MBAORX|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS
  GT-I8150FKAXSK|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G357FZAZORX|SM-G3500ZKATMS|GT-S8530BAAIRD|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S5830OKAXSK|GT-I9250TSAXSK|GT-I9070HKAXSK|GT-I9023FSAXSK|GT-I9003MKDXSK|GT-I9001HKDORS|GT-I8530BAAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8262MBAORX|GT-I8190ZWWORX|GT-I8190MBAORX|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS
 • GT-I8750ALAORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G800FZWAORX|SM-G530FZAAORX|SM-A300FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9300MBDXSK|GT-I9295ZAAORX|GT-I9205ZKAORX|GT-I9195ZWAORX|GT-I9105CWNORX|GT-I9100RWAORS|GT-I9100LKAXSK|GT-I9082EWAORX
  GT-I8750ALAORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G800FZWAORX|SM-G530FZAAORX|SM-A300FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9300MBDXSK|GT-I9295ZAAORX|GT-I9205ZKAORX|GT-I9195ZWAORX|GT-I9105CWNORX|GT-I9100RWAORS|GT-I9100LKAXSK|GT-I9082EWAORX
 • SM-G850FZKEORX
  SM-G850FZKEORX
 • GT-I9505DKYORX|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-G900FZKAORX|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A500FZKUORX|GT-I9505ZKAORX
  GT-I9505DKYORX|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-G900FZKAORX|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A500FZKUORX|GT-I9505ZKAORX

Galaxy S (14)

Galaxy SIII mini

 • Dizajn
 • 4,0" AMOLED displej
 • Operačný systém Jelly Bean

Galaxy S5

 • CPU: Štvorjadrový procesor, 2,5 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 1920 x 1080 (FHD)
 • rozlíšenie: CMOS, 16 MPix

Galaxy S5 mini

 • CPU: štvorjadrový procesor, 1.4 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 720 x 1280 (HD)
 • rozlíšenie: CMOS 8.0 MP

Galaxy S4 Zoom

 • CPU: Dual, 1.5GHz
 • Displej: sAMOLED, 540*960 (qHD)
 • rozlíšenie: 16 MP

Galaxy S Duos 2

 • CPU: Dvojjadrovy procesor, 1,2 GHz
 • Displej: TFT, 480 x 800 (WVGA)
 • rozlíšenie: CMOS, 5 MPix

Galaxy S4

 • CPU: Štvorjadrový, 1,9 GHz
 • Displej: FHD sAMOLED, 1.920 x 1.080
 • rozlíšenie: 13 MP
Zobraziť viac : Galaxy S (6) Expand

Galaxy Note (4)

Galaxy Note edge

 • CPU: štvorjadrový procesor, 2.7 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 2560 x [1440+160] (Quad HD+)
 • rozlíšenie: CMOS 16.0 MP

Galaxy Note 4

 • CPU: štvorjadrový procesor, 2.7 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 2560 x 1440 (Quad HD)
 • rozlíšenie: CMOS 16.0 MP

Galaxy Note 3

 • CPU: Štyri jadrá, Štvorjadrový procesor 2,3 GHz
 • Displej: FHD sAMOLED, 1.920 x 1.080
 • rozlíšenie: 13 MP

Galaxy Note 3 Neo

 • CPU: Šesťjadrový procesor, 1,7 GHz, 1,3 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 1280 x 720 (HD)
 • rozlíšenie: CMOS, 8 MPix

Galaxy A (3)

Galaxy A3 duos

 • Podpora dvoch SIM kariet
 • Prémiový kovový dizajn a štýlové farby
 • Praktickejšie fotenie selfie

Galaxy A5

 • CPU: štvorjadrový procesor, 1.2 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 1280 x 720 (HD)
 • rozlíšenie: CMOS 13.0 MP

Galaxy A3

 • CPU: štvorjadrový procesor, 1.2 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 540 x 960 (qHD)
 • rozlíšenie: CMOS 8.0 MP

Galaxy J (2)

Galaxy J1 Duos

 • Podpora dvoch SIM kariet
 • Štýlové držanie
 • Jednoduchšie zachytenie dokonalých okamihov

Galaxy J1

 • Štýlové držanie
 • Jednoduchšie zachytenie dokonalých okamihov
 • Efektívne využitie energie

Others (20)

Galaxy Xcover3

 • Odolnosť voči prachu a vode
 • Predĺžená výdrž batérie
 • Tenký, trendový a praktický dizajn

Galaxy Alpha

 • CPU: osemjadrovy procesor, 1.8 GHz, 1.3 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 1280 x 720 (HD)
 • rozlíšenie: CMOS 12.0 MP

Galaxy Ace 4

 • CPU: štvorjadrový procesor, 1.2 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 480 x 800 (WVGA)
 • rozlíšenie: CMOS 5.0 MP

Galaxy Grand Prime

 • CPU: štvorjadrový procesor, 1.2 GHz
 • Displej: TFT, 540 x 960 (qHD)
 • rozlíšenie: CMOS 8.0 MP

Galaxy Core Prime

 • CPU: štvorjadrový procesor, 1.2 GHz
 • Displej: TFT, 480 x 800 (WVGA)
 • rozlíšenie: CMOS 5.0 MP

Galaxy Core Plus

 • CPU: Dvojjadrový aplikačný procesor, 1,2 GHz
 • Displej: TFT, 480 x 800 (WVGA)
 • rozlíšenie: 5 MP

Galaxy Young 2

 • CPU: jednojadrovy procesor, 1 GHz
 • Displej: TFT, 320 x 480 (HVGA)
 • rozlíšenie: CMOS 3.0 MP

Galaxy K zoom

 • CPU: Šesťjadrový procesor, 1.7 GHz, 1.3 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 720 x 1280 (HD)
 • rozlíšenie: CMOS 20,7 MPix
Zobraziť viac : Others (12) Expand

Ponuka