Vaše výsledky (22)

Trieda

Veľkosť displeja

 • GT-B5330ZIAORX|SM-G130HZANORX|GT-S8530BAAIRD|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5830OKAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5280RWAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS|GT-I8150FKAXSK
  GT-B5330ZIAORX|SM-G130HZANORX|GT-S8530BAAIRD|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5830OKAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5280RWAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS|GT-I8150FKAXSK
 • GT-I8190MBAORX|SM-G850FZKEORX|SM-G800FZWAORX|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G357FZAZORX|SM-G3500ZKATMS|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A300FZKUORX|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-I9300MBDXSK|GT-I9195ZWAORX|GT-I9105CWNORX|GT-I9100RWAORS|GT-I9100LKAXSK|GT-I9070HKAXSK|GT-I9023FSAXSK|GT-I8750ALAORX|GT-I8530BAAORX|GT-I8262MBAORX|GT-I8190ZWWORX
  GT-I8190MBAORX|SM-G850FZKEORX|SM-G800FZWAORX|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G357FZAZORX|SM-G3500ZKATMS|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A300FZKUORX|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-I9300MBDXSK|GT-I9195ZWAORX|GT-I9105CWNORX|GT-I9100RWAORS|GT-I9100LKAXSK|GT-I9070HKAXSK|GT-I9023FSAXSK|GT-I8750ALAORX|GT-I8530BAAORX|GT-I8262MBAORX|GT-I8190ZWWORX
 • GT-I9001HKDORS|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G900FZKAORX|SM-G530FZAAORX|SM-A500FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9505ZKAORX|GT-I9505DKYORX|GT-I9295ZAAORX|GT-I9082EWAORX|GT-I9003MKDXSK
  GT-I9001HKDORS|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G900FZKAORX|SM-G530FZAAORX|SM-A500FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9505ZKAORX|GT-I9505DKYORX|GT-I9295ZAAORX|GT-I9082EWAORX|GT-I9003MKDXSK
 • GT-I9205ZKAORX
  GT-I9205ZKAORX

Technológia displeja

 • GT-B5330ZIAORX|SM-G530FZAAORX|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G3500ZKATMS|SM-G130HZANORX|GT-S8530BAAIRD|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5830OKAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5302ZWAORX|GT-S5301ZKAORX|GT-S5300ZWAXSK|GT-S5280RWAORX|GT-I9295ZAAORX|GT-I9082EWAORX|GT-I8530BAAORX|GT-I8262MBAORX|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS|GT-I8150FKAXSK|GT-B5512HKAXSK|GT-B5510CAAXSK
  GT-B5330ZIAORX|SM-G530FZAAORX|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G3500ZKATMS|SM-G130HZANORX|GT-S8530BAAIRD|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5830OKAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5302ZWAORX|GT-S5301ZKAORX|GT-S5300ZWAXSK|GT-S5280RWAORX|GT-I9295ZAAORX|GT-I9082EWAORX|GT-I8530BAAORX|GT-I8262MBAORX|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS|GT-I8150FKAXSK|GT-B5512HKAXSK|GT-B5510CAAXSK
 • GT-I8190MBAORX|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G920FZKAORX|SM-G900FZKAORX|SM-G850FZKEORX|SM-G800FZWAORX|SM-G357FZAZORX|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A500FZKUORX|SM-A300FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9505ZKAORX|GT-I9505DKYORX|GT-I9300MBDXSK|GT-I9250TSAXSK|GT-I9195ZWAORX|GT-I9070HKAXSK|GT-I9001HKDORS|GT-I8750ALAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8190ZWWORX
  GT-I8190MBAORX|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G920FZKAORX|SM-G900FZKAORX|SM-G850FZKEORX|SM-G800FZWAORX|SM-G357FZAZORX|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A500FZKUORX|SM-A300FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9505ZKAORX|GT-I9505DKYORX|GT-I9300MBDXSK|GT-I9250TSAXSK|GT-I9195ZWAORX|GT-I9070HKAXSK|GT-I9001HKDORS|GT-I8750ALAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8190ZWWORX
 • SM-G925FZWAORX
  SM-G925FZWAORX
 • GT-I9003MKDXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-I9205ZKAORX|GT-I9023FSAXSK
  GT-I9003MKDXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-I9205ZKAORX|GT-I9023FSAXSK

Fotoaparát

 • GT-B5330ZIAORX|SM-G130HZANORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5302ZWAORX|GT-S5301ZKAORX|GT-S5300ZWAXSK|GT-S5280RWAORX|GT-B5512HKAXSK|GT-B5510CAAXSK
  GT-B5330ZIAORX|SM-G130HZANORX|GT-S6500ZYAORS|GT-S6310WRNORX|GT-S6310WRAORX|GT-S6102UWAXSK|GT-S5780YKAXSK|GT-S5690TAAXSK|GT-S5660DSAXSK|GT-S5360MAAXSK|GT-S5310RWAORX|GT-S5302ZWAORX|GT-S5301ZKAORX|GT-S5300ZWAXSK|GT-S5280RWAORX|GT-B5512HKAXSK|GT-B5510CAAXSK
 • GT-I8150FKAXSK|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G357FZAZORX|SM-G3500ZKATMS|GT-S8530BAAIRD|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S5830OKAXSK|GT-I9250TSAXSK|GT-I9070HKAXSK|GT-I9023FSAXSK|GT-I9003MKDXSK|GT-I9001HKDORS|GT-I8530BAAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8262MBAORX|GT-I8190ZWWORX|GT-I8190MBAORX|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS
  GT-I8150FKAXSK|SM-G386FZKAORX|SM-G360FHAAORX|SM-G357FZAZORX|SM-G3500ZKATMS|GT-S8530BAAIRD|GT-S7710TAAORX|GT-S7582ZKAORX|GT-S7580UWAORX|GT-S7562UWAORX|GT-S7560UWAORX|GT-S6810PWNORX|GT-S6802ZOAORX|GT-S5830OKAXSK|GT-I9250TSAXSK|GT-I9070HKAXSK|GT-I9023FSAXSK|GT-I9003MKDXSK|GT-I9001HKDORS|GT-I8530BAAORX|GT-I8350HKATMZ|GT-I8262MBAORX|GT-I8190ZWWORX|GT-I8190MBAORX|GT-I8160ZKATMS|GT-I8160OKPORS
 • GT-I8750ALAORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G800FZWAORX|SM-G530FZAAORX|SM-A300FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9300MBDXSK|GT-I9295ZAAORX|GT-I9205ZKAORX|GT-I9195ZWAORX|GT-I9105CWNORX|GT-I9100RWAORS|GT-I9100LKAXSK|GT-I9082EWAORX
  GT-I8750ALAORX|SM-N7505ZGAORX|SM-G800FZWAORX|SM-G530FZAAORX|SM-A300FZKUORX|GT-N7100RWXORX|GT-N7000ZBAXSK|GT-N7000ZBAORS|GT-N7000RWAXSK|GT-I9300MBDXSK|GT-I9295ZAAORX|GT-I9205ZKAORX|GT-I9195ZWAORX|GT-I9105CWNORX|GT-I9100RWAORS|GT-I9100LKAXSK|GT-I9082EWAORX
 • SM-G850FZKEORX
  SM-G850FZKEORX
 • GT-I9505DKYORX|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-G900FZKAORX|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A500FZKUORX|GT-I9505ZKAORX
  GT-I9505DKYORX|SM-N915FZKYORX|SM-N910FZKEORX|SM-N9005ZKEORX|SM-G900FZKAORX|SM-C1150ZKAXSK|SM-C1010ZWAXSK|SM-A500FZKUORX|GT-I9505ZKAORX

Galaxy S (8)

Galaxy S6 edge+

 • Na oboch stranách zakrivený Super AMOLED displej
 • Rýchle bezdrôtové nabíjanie
 • 16 MPx fotoaparát s optickou stabilizáciou obrazu

Galaxy S6 edge

 • Prvý na oboch stranách zakrivený Quad HD (2560 x 1440) Super AMOLED displej na svete
 • Rýchly fotoaparát a vylepšená svetelnosť (F1.9) pre ostrejšie fotografie
 • Bezdrôtové nabíjanie a ultrarýchle nabíjanie

Galaxy S6

 • Výnimočný dizajn a funkčnosť skĺbené do elegantnej kombinácie skla a kovu
 • Rýchly fotoaparát so svetelnosťou F1.9
 • Bezdrôtové nabíjanie a ultrarýchle nabíjanie

Galaxy S5 neo

 • Vylepšený displej
 • Jasnejšie a čistejšie fotografie
 • Odolnosť voči vode a prachu

Galaxy S5

 • 5,1" Full HD SuperAMOLED displej
 • 16 MPx fotoaparát, HDR, selektívne ostrenie
 • Odolnosť voči prachu a vode (IP67)

Galaxy S5 mini

 • 4.5" Super AMOLED displej
 • 8 MPx fotoaparát
 • Odolnosť voči prachu a vode (IP67)

Galaxy S3 neo

 • S Voice
 • Sociálna značka
 • Priame volanie

Galaxy S4 mini

 • CPU: Dvojjadrový aplikačný procesor, 1,7 GHz
 • Displej: QHD sAMOLED, 540 x 960 (qHD)
 • rozlíšenie: 8 MP

Galaxy Note (2)

Galaxy Note edge

 • 5.6" zakrivený Super AMOLED displej, 2560 x [1440+160] (Quad HD+)
 • 16 Mpx zadný fotoaparát s optickou stabilizáciou obrazu
 • Vylepšený stylus S-Pen

Galaxy Note 4

 • 5,7” Quad HD Super AMOLED displej
 • Rýchle nabíjanie (z 0 na 50% za 37 minút)
 • Zadný 16 MPx fotoaparát s optickou stabilizáciou záberu

Galaxy A (5)

Galaxy A3 (2016)

 • Výnimočná kombinácia kovu a skla
 • Vysoký výkon
 • Jasnejšie a ostrejšie fotografie

Galaxy A5 (2016)

 • Výnimočná kombinácia kovu a skla
 • Vysoký výkon
 • Jasnejšie a ostrejšie fotografie

Galaxy A5

 • Elegantné celokovové telo (hrúbka len 6,7 mm)
 • 5.0" adaptívny Super AMOLED displej
 • 13 MPx hlavný fotoaparát a 5 MPx predný fotoaparát pre krajšie selfie

Galaxy A3

 • Tenké celokovové telo (len 6,9 mm)
 • 4,5" adaptívny Super AMOLED displej
 • 5MPx predný fotoaparát so širokým uhlom záberu

Galaxy A3 duos

 • Podpora dvoch SIM kariet
 • Prémiový kovový dizajn a štýlové farby
 • Praktickejšie fotenie selfie

Galaxy J (3)

Galaxy J5

 • 5,0" Super AMOLED HD displej
 • 5 MPx predný fotoaparát s bleskom
 • Vysoký výkon, dlhá výdrž batérie

Galaxy J1

 • Štýlové držanie
 • Jednoduchšie zachytenie dokonalých okamihov
 • Efektívne využitie energie

Galaxy J1 Duos

 • Podpora dvoch SIM kariet
 • Štýlové držanie
 • Jednoduchšie zachytenie dokonalých okamihov

Others (4)

Galaxy Grand Prime

 • Štíhly, ale výkonný
 • Špičkový výkon
 • Dostaňte do záberu úplne všetkých

Galaxy Core Prime

 • Bezproblémový výkon
 • Vyvážený dizajn
 • Režim zvýšenej úspory energie

Galaxy Xcover3

 • Odolnosť voči prachu a vode
 • Predĺžená výdrž batérie
 • Tenký, trendový a praktický dizajn

Galaxy Alpha

 • CPU: osemjadrovy procesor, 1.8 GHz, 1.3 GHz
 • Displej: Super AMOLED, 1280 x 720 (HD)
 • rozlíšenie: CMOS 12.0 MP

Ponuka